Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 56

Реконструкція, зображена на рисунку, відображає життя та побут


А.
кіммерійців
Б.
царських скіфів
В.
давніх слов’ян
Г.
трипільців
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 56

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«І йде пшениця за сіль, хутра - за оксамит, мед – за коней, віск – за рибу.
Пускають в хід гривну й куни, рези й драхми, диргени й динари».

В уривку йдеться про торговельні операції часів


А.
Боспорського царства
Б.
Антського царства
В.
Київської Русі
Г.
Великої Скіфії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 56

Походи яких київських князів відображено на картосхемі?


А.
Кия та Аскольда
Б.
Олега та Ігора
В.
Ольги та Святослава
Г.
Володимира Великого та Ярослава Мудрого
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 56

Що стало безпосереднім наслідком битви, описаної в уривку з історичного джерела: «… і зійшлися супротивники (на р. Альті), і бій був жорстокий, і не могли печеніги допомогти (Святополкові). І одолів Ярослав Святополка і той утік…»?


А.
поділ між Ярославом та Мстиславом Русі по Дніпру
Б.
запровадження Ярославом нової системи престолонаслідування
В.
утвердження Ярослава єдиновладним володарем Русі
Г.
здобуття Ярославом великокняжого столу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 56

Утворення князем Романом Мстиславовичем Галицько-Волинської держави відбулося наприкінці


А.
Х ст.
Б.
ХІ ст.
В.
ХІІ ст.
Г.
ХІІІ ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 56

У «Слові о полку Ігоревім» ідеться про


А.
один із походів руських князів на половців.
Б.
монгольську навалу на руські князівства.
В.
розгром Хозарського каганату.
Г.
набіги печенігів на руські землі.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 56

Коли відбулася битва, наслідком якої стала подія, описана в уривку з історичного джерела: «Гедимінів син, великий князь Ольгерд.., прилучив до своєї держави подільську землю та вигнав звідти татар…»?


А.
1362 р.
Б.
1385 р.
В.
1449 р.
Г.
1471 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 56

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Рада також має запобігати сваркам у місті, боронити від кривд сиріт і вдів… кожен раз, коли виникатиме потреба… радитись про добробут громади…і запобігати шкодам, залагоджувати і розсуджувати всілякі спори… пильнувати обману в мірах і вагах під час продажу товару».

В уривку йдеться про


А.
функції шляхетських сеймиків.
Б.
повноваження Генеральної ради на Січі.
В.
діяльність з’їзду князів.
Г.
зміст магдебурзького права.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 56

На фото зображено


А.
Меджибі́зький замок.
Б.
Верхній замок у Луцьку.
В.
Кам’янець-Подільську фортецю.
Г.
Хотинську фортецю.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 56

Про яку верству населення Речі Посполитої йдеться в уривку з історичного джерела: «Король, побачивши, як добре вони з татарами б’ються, віддав їм для пристанища місто Трахтемирів, настановив їм гетьмана, прислав клейноди, всяких припасів військових, а за службу їм поклав по червінцеві…»?


А.
реєстрове козацтво
Б.
міщанство
В.
православну шляхту
Г.
селянство
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 56

Яка держава була союзницею козацького війська на початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?


А.
Велике князівство Литовське
Б.
Московське царство
В.
Кримське ханство
Г.
Трансільванське князівство
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 56

Укладення династичного союзу між Військом Запорозьким і Молдавським князівством стало можливим завдяки перемозі козацького війська в


А.
Корсунській битві.
Б.
Пилявецькій битві.
В.
Батозькій битві.
Г.
Жовтоводській битві.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 56

Кому з гетьманів І. Сірко докоряв: «…при розумному посередництві могла б [Гетьманщина] прихилитися від турецької влади під високу руку православного монарха. …Дорошенка заслав у вічну неволю, Чигирин з усією цьогобічною Україною втратив, допустив пролитися християнській крові… Відтак дочекався крайнього занепаду й запустіння Вітчизни нашої…»?


А.
І. Виговському
Б.
П. Тетері
В.
І. Брюховецькому
Г.
І. Самойловичу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 56

«Ми стоїмо тепер, браття, між двома проваллями, готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути. Воюючі між собою монархи, що зблизили театр війни до кордонів наших, до того розлючені один на одного, що підвладні їм народи терплять уже і ще перетерплять безодню лиха незмірного, а ми між ними є точка або ціль всього нещастя», - з такою промовою І. Мазепа звернувся до своїх прихильників, пояснюючи причини


А.
придушення повстання під проводом С. Палія.
Б.
підписання Коломацьких статей.
В.
укладення військового союзу зі Швецією.
Г.
початку Другого Кримського походу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 56

Що є свідченням обмеження царською владою автономії України в першій половині XVIII ст.?


А.
поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну
Б.
переформування козацьких полків на регулярні кінні полки російської армії
В.
остаточна ліквідація російськими військами Запорозької Січі
Г.
утворення Першої Малоросійської колегії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 56

Панування кріпосницьких відносин в Наддніпрянській Україні припадає на період


А.
1764-1812 рр.
Б.
1775-1829 рр.
В.
1783-1861 рр.
Г.
1772-1864 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 56

Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу українських земель у складі Російської імперії на початку XIX ст.?


А.
намісництво
Б.
губернія
В.
коронний край
Г.
полк
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 56

Зображена на фото пам’ятка архітектури є окрасою міста


А.
Києва.
Б.
Харкова.
В.
Луцька.
Г.
Львова.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 56

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Президент рейхстагу повідомив пана міністра внутрішніх справ, що рейхстаг ухвалив рішення: “Вважати депутата Л. Кобилицю, з виборчої округи Вижниця на Буковині, виключеним зі складу рейхстагу”…».

Таке рішення щодо Л. Кобилиці ухвалено, оскільки він


А.
підбурював селян до повстання.
Б.
висловлював москвофільські погляди.
В.
належав до Русько-української радикальної партії.
Г.
був членом «Руської трійці».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 56

Карикатура на Селянську реформу 1861 р. акцентує увагу на її


А.
причині.
Б.
результаті.
В.
процесі.
Г.
меті.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 56

Беручи участь у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, громадівці намагалися


А.
запровадити мережу недільних україномовних шкіл.
Б.
поширювати нелегальну марксистську літературу.
В.
створити українську політичну партію.
Г.
організувати систематичні українознавчі дослідження.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 56

Про який документ ідеться в уривку з історичного джерела: «За рік після його оприлюднення діяло 15 українських видавництв і виходило майже 20 українських періодичних видань – від наукових і політичних до гумористичних і дитячих. Справжнім проривом стала поява газети “Хлібороб” у Лубнах та першої щоденної української газети “Громадська думка” у Києві»?


А.
«Маніфест…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.
Б.
Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.
В.
Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.
Г.
«Маніфест…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 56

Хто є автором картини, репродукцію якої зображено?


А.
М. Пимоненко
Б.
В. Тропінін
В.
І. Рєпін
Г.
С. Васильківський
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 56

Зображене рекламне оголошення початку XX ст. свідчить про розгортання на західноукраїнських землях


А.
монополізації виробництва.
Б.
промислового перевороту.
В.
трудової еміграції.
Г.
кооперативного руху.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 56

Яка організація в роки Першої світової війни виступила з такою відозвою:

«…Перемога Австро-Угорської монархії буде нашою перемогою. І чим більша буде поразка Росії, тим швидше проб’є година визволення України… Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!..»?


А.
Революційна українська партія
Б.
Товариство українських поступовців
В.
Карпато-руський визвольний комітет
Г.
Головна українська рада
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 56

Що зумовило появу газетного повідомлення, уривок з якого наведено:

«У Київ очікується приїзд професора М. Грушевського, засланого в адміністративному порядку в Симбірськ, за межі Київського військового округу. Ужиті заходи зі звільнення греко-католицького митрополита Шептицького, а також із повернення з Далекого Сходу всіх українців-галичан. Відновлюється закрите адміністрацією українське товариство “Просвіта”…»?


А.
успіхи російських військ у Галицькій битві
Б.
більшовицький переворот у Росії
В.
проголошення УНР
Г.
початок Української революції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 56

Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві (липень 1917 р.)?


А.
оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу
Б.
укладення Брестського мирного договору
В.
початок корніловського заколоту в Росії
Г.
скликання Українського національного конгресу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 56

У якому році для скріплення державних документів використовували печатку, відбиток якої зображено на фото?


А.
1917 р.
Б.
1918 р.
В.
1919 р.
Г.
1922 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 56

Що було характерним для соціально-економічного життя в УСРР періоду нової економічної політики (1921-1928 рр.)?


А.
заміна продрозкладки продовольчим податком
Б.
уведення карткової системи розподілу продуктів
В.
скасування плати за житло й комунальні послуги
Г.
націоналізація всіх промислових підприємств
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 56

У 1925 р. в Українській СРР нараховувалося 79,1% шкіл з українською мовою викладання. У 1930 р. цей відсоток зріс до 85%. Що спричинило зазначені зміни?


А.
здійснення владою політики «коренізації»
Б.
прийняття нової Конституції республіки
В.
ліквідація національних районів у складі республіки
Г.
утворення Всеукраїнської академії наук
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 56

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Експропріація непродуктивних класів, анулювання боргів, зосередження доходів від промисловості, держторгівлі (внутрішньої і зовнішньої) і всієї кредитної системи в руках держави – самі по собі дають можливість такого нагромадження всередині країни, яке забезпечує необхідний для соціалістичного будівництва темп розвитку індустрії».

В уривку вказано на


А.
джерела індустріалізації.
Б.
наслідки індустріалізації.
В.
етапи індустріалізації.
Г.
причини індустріалізації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 56

Жертвою якої репресивної акції став академік Сергій Єфремов?


А.
«Шахтинської справи»
Б.
Голодомору
В.
«Закону про п’ять колосків»
Г.
справи «Спілки визволення України»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 56

Політика якої країни щодо українських земель описана в уривку з історичного джерела: «Уряд запланував високі темпи «осадження» колоністів на Східних кресах: у 1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб…»?


А.
Польщі
Б.
Угорщини
В.
Чехословаччини
Г.
Румунії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 56

Плакат, зображений на фото, пропагував


А.
радянізацію західних областей України.
Б.
мету боротьби Української повстанської армії.
В.
установлення незалежної Карпатської України.
Г.
розгортання радянського партизанського руху.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 56

Про яку адміністративну одиницю, створену окупантами на українських землях у роки Другої світової війни, ідеться в уривку з історичного джерела: «Після того, як (німецько-румунські загарбники) встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська нагайка … від Дністра до Бугу…»?


А.
Бессарабію
Б.
Північну Буковину
В.
Марморощину
Г.
Трансністрію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 56

Відображені на діаграмах зміни національного складу населення Криму стали наслідком


А.
десталінізації.
Б.
розкуркулення.
В.
трудової еміграції.
Г.
депортації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 56

На карто-схемі заштриховано територію, що увійшла до складу УРСР на підставі договору між СРСР та


А.
Румунією.
Б.
Польщею.
В.
Чехословаччиною.
Г.
Угорщиною.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 56

Що було однією з особливостей економічного розвитку УРСР в 1970-х - на початку 1980-х рр.?


А.
прогресуючий занепад у рамках загальносоюзної економіки
Б.
зниження матеріало- та енергомісткості виробництва
В.
зростання конкурентоспроможності продукції
Г.
посилення процесів децентралізації управління промисловістю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 56

На фото зображено


А.
М. Руденка, письменника, автора поезій «Всесвіт у тобі»; керівника Української Гельсинскої групи.
Б.
С. Параджанова, кінорежисера, автора фільмів «Тіні забутих предків», «Колір гранату».
В.
В. Стуса, поета, автора збірок «Круговерть», «Зимові дерева»; члена Української Гельсинскої групи.
Г.
Є. Сверстюка, філософа, письменника, дисидента, автора збірки «Блудні сини України».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 56

Які наслідки для України мав заколот ГКЧП (ДКНС) у Москві?


А.
негайний вихід КПУ зі складу КПРС.
Б.
підписання УРСР нового союзного договору.
В.
проголошення незалежності України
Г.
усунення В. Щербицького від влади в УРСР.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 56

На якій особливості становлення підприємництва в незалежній Україні акцентує увагу карикатура?


А.
надмірних фізичних навантаженнях на бізнесменів
Б.
стрімкому збільшенні прибутковості бізнесу
В.
недостатній фаховій підготовці підприємців для ведення бізнесу
Г.
значних бюрократичних обмеженнях організації та ведення бізнесу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 56

2014 рік – це рік, коли Україна


А.
підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).
Б.
стала членом Ради Європи (РЄ).
В.
приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру».
Г.
вступила до Світової організації торгівлі (СОТ).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 56

Установіть відповідність між назвою соціальної групи Київської Русі та її характеристикою.


1.
ізгої
2.
бояри
3.
смерди
4.
закупи
А.
представники правлячого стану в Київський Русі, які займали друге після князів панівне становище в державі
Б.
особисто вільні селяни, які вели своє господарство та виконували повинності на користь держави
В.
тимчасово залежні селяни, які через різні обставини змушені були відпрацьовувати землевласнику грошову позику
Г.
особи, які з певних причин вийшли зі своїх соціальних груп і втратили з ними законний зв’язок
Д.
люди, які перебували в повній власності землевласників (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 56

Установіть відповідність між документами часів Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького та роком його ухвалення.


1.
«… великий государ наш гетьмана Б. Хмельницького пожалує, свої грамоти царські на ваші вольності велить дати … і щоб Війська Запорозького було 60000 …»
2.
«… Козаки можуть проживати лише в Київському воєводстві, та й то лише на королівських землях. Ні Брацлавське, ні Чернігівське воєводства козаки не матимуть…»
3.
«Найясніший королю Швеції… ми підняли зброю проти поляків на захист віри і вольності. …ми з’єднані з вашою величністю зв’язком, яким ми зобов’язані обом воєводам Молдавії та князеві Трансільванії…»
4.
«Його королівська величність буде і далі жалувати посади громадянам шляхетського стану в Київському, Брацлавському та Чернігівському воєводствах. Чигирин має назавжди лишитися при булаві Війська Запорозького…»
А.
1648 р.
Б.
1649 р.
В.
1651 р.
Г.
1654 р
Д.
1656 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 56

Установіть відповідність між подією другої половини XVII ст. та її наслідком.


1.
Чигиринські походи турецько-татарських військ
2.
укладення Андрусівського договору
3.
підписання Віленського перемир’я
4.
ухвалення Гадяцьких пунктів
А.
знелюднення частини Правобережної України, руйнація козацької столиці
Б.
початок війни Московського царства проти Гетьманщини
В.
поділ території Гетьманщини між Річчю Посполитою та Московським царством
Г.
пошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річчю Посполитою
Д.
перехід Лівобережної Гетьманщини під протекторат Османської імперії.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 56

Установіть відповідність між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.


1.
Кирило-Мефодіївське братство
2.
«Руська трійця»
3.
Головна руська рада
4.
«Південне товариство» декабристів
А.
установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави
Б.
повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою
В.
піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу
Г.
знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік
Д.
розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції – Західну (польську) та Східну (українську)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 56

З’ясуйте кому з діячів, зображених на фото, належать наведені факти біографії.


А.
письменник, фундатор національного кінематографа, автор кінофільмів «Звенигора», «Арсенал», «Земля»
Б.
митець – монументаліст, графік, фундатор новаторської художньої школи в українському мистецтві 1920-х рр.
В.
актор, режисер, новатор українського театру, керівник мистецького об’єднання «Березіль»
Г.
прозаїк, поет, публіцист, засновник літературних об’єднань – «Гарт» (1923), «Урбіно» (1924), «ВАПЛІТЕ» (1926)
Д.
український економіст 1920-х рр., автор концепції економічної самодостатності УСРР
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 56

Установіть відповідність між описаним явищем соціально-економічного життя та періодом історії України, для якого воно було характерним.


1.
«Основна частина підприємств місцевого значення перейшла з відання союзних міністерств у підпорядкування обласних рад депутатів. Місцеві органи влади одержали широкі права у вирішенні матеріально-фінансових питань…».
2.
«Економічне протистояння, що виникло внаслідок внесення митною службою Росії усіх українських імпортерів до переліку «ризикованих», призвело до блокади поставок товарів з України до Росії…»
3.
Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів…»
4.
«Продовольча програма виходить із необхідності скоротити імпорт продовольства з капіталістичних країн, оскільки деякі держави прагнуть перетворити продаж зерна на засіб політичного тиску…»
А.
«післявоєнна відбудова» (1945 – початок 1950-х рр.)
Б.
«відлига» (1953 – 1964 рр.)
В.
«застій» (середина 1960-х – початок 1980-х рр.)
Г.
«перебудова» (1985–1991 рр.)
Д.
«незалежність» (1991 р. – початок ХХІ ст.)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 56

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.
А.
«У той же час поїхав був Данило в Угри до короля (Бели), бо він іще не чув про прихід татар на Київ. А коли Батий узяв Київ і почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до (города) Володимира…»
Б.
«І говорили (половці) руським князям: «Якщо ви не поможете нам, (то) ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете…» І вирішили князі: «Лучче б нам зустріти їх на чужий землі, аніж на своїй»…»
В.
«Прибули Святополк (Ізяславич), і Володимир (Всеволодович), і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег, і зібралися в (городі) Любечі, щоб уладнати мир…»
Г.
«Прийшли іноплемінники на Руську землю, половці многі. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на р. Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. …і побігли руські князі, і перемогли половці…»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 56

Установість послідновність заходів царської влади щодо ліквідації автономного устрою українських земель


А.
закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
Б.
остаточна ліквідація Запорозької Січі
В.
скасування полкового устрою на Слобідській Україні
Г.
утворення Другої Малоросійської колегії
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 56

Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №52 з 56

Установіть послідовність появи понять в історії УРСР.


А.
«розвинений соціалізм»
Б.
«політична реабілітація»
В.
«гласність»
Г.
«відбудова»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №53 з 56

Проаналізуйте зображену картосхему

Картосхема дає змогу


1.
окреслити територію Антського царства.
2.
указати основний шлях грецької колонізації.
3.
визначити межі розселення племен трипільської культури.
4.
указати територію Боспорського царства.
5.
окреслити територію Великої Скіфії.
6.
указати напрямок походу перського царя Дарія І.
7.
визначити торговельний шлях «із варяг у греки».


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 56

Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний уславився тим, що:


1.
сприяв відновленню вищої ієрархії православної церкви на українських землях.
2.
очолював удалі морські походи козаків проти Османської імперії.
3.
знищив фортецю Кодак, збудовану поляками для контролю над Запорозькою Січчю.
4.
збудував першу Запорозьку Січ на о. Мала Хортиця.
5.
підтримував видавничу діяльність Івана Федорова.
6.
відстоював інтереси української шляхти на Люблінському сеймі.
7.
відіграв вирішальну роль у перемозі польсько-козацького війська в битві під Хотином.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 56

Які завдання вирішувалися в ході проведення Столипінської аграрної реформи?


1.
розв’язати проблему аграрного перенаселення
2.
зміцнити традиційну селянську общину (громаду)
3.
скасувати панщину та кріпосну залежність селян
4.
сприяти зростанню товарності сільського господарства
5.
подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва
6.
ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння
7.
зміцнити соціальну опору самодержавства на селі


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 56

Укажіть умови Варшавської угоди (1920 р.) між представниками Директорії УНР і уряду Польщі.


1.
передання Польщі Східної Галичини та Західної Волині
2.
об’єднання армії УНР та Української Галицької армії (УГА)
3.
визнання Польщею ЗУНР та відмова від втручання в її внутрішні справи
4.
ведення спільних воєнних дій проти радянських військ на території УНР
5.
надання військово-політичної допомоги в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського
6.
визнання Директорією кордону між Польщею та УНР по «лінії Керзона»
7.
визнання Польщею Директорії УНР на чолі з С. Петлюрою верховною владою УНР


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію