Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 56

Для племен Трипільської культури було характерним


А.
використання залізних знарядь праці.
Б.
упровадження трипільної системи землеробства.
В.
виготовлення орнаментованого керамічного посуду.
Г.
катакомбне поховання представників племінної знаті.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 56

Археологічні пам'ятки, зображені на фото, свідчать про поширення в слов'ян


А.
ісламу.
Б.
язичництва.
В.
буддизму.
Г.
християнства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 56

Коли на Русі утвердилася династія Рюриковичів?


А.
V-VІ ст.
Б.
VІІ-VІІІ ст.
В.
ІХ-Х ст.
Г.
ХІ-ХІІІ ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 56

На картосхемі зображено напрямок військових походів великого князя київського.

Землі яких союзів племен увійшли до складу Русі в результаті цих походів?


А.
полян і древлян
Б.
волинян і білих хорватів
В.
сіверян і в'ятичів
Г.
уличів і тиверців
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 56

Боротьбу проти нападів половців на Русь найбільш успішно вели князі


А.
Володимир Великий і Ярослав Мудрий.
Б.
Володимир Мономах і Мстислав Великий.
В.
Данило Галицький і Юрій І Львович.
Г.
Ігор Рюрикович і Святослав Ігоревич.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 56

Яка соціальна група становила переважну більшість населення Київської Русі в ІХ-ХІІ ст.?


А.
смерди
Б.
бояри
В.
священики
Г.
міщани
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 56

Пріоритет у зовнішній політиці князя Данила Романовича Галицького в другій половині 1240-х - 1260-х рр. полягав у


А.
здобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева.
Б.
зміцненні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену.
В.
створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою.
Г.
розширенні території держави за рахунок володінь Угорщини.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 56

На фото зображено


А.
Кам'янець-Подільську фортецю.
Б.
Верхній замок у Луцьку.
В.
Меджибізький замок.
Г.
Хотинську фортецю.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 56

У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела: «...султан турецький Осман підійшов до Хотина з військом, що перевищувало християнські сили в десятки разів, і зупинився на відстані однієї милі від поляків... 18 серпня турецьке військо напало на польський табір, на ту частину, де були козаки. А козаки об'єдналися й, перехрестившись, почали бити чужинців, поки ті... не почали тікати...»?


А.
1621 р.
Б.
1625 р.
В.
1632 р.
Г.
1637 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 56

Хто є автором ікони, репродукцію якої зображено на фото?


А.
І. Руткович
Б.
О. Горошкович
В.
Й. Кондзелевич
Г.
М. Петрахнович
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 56

Визначте соціально-економічну зміну, пов'язану зі становленням Української козацької держави в роки Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.


А.
фактична ліквідація особистої залежності селян
Б.
зрівняння в правах селянського та козацького станів
В.
поява фільваркового господарства
Г.
запровадження магдебурзького права
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 56

У якому договорі Війська Запорозького містилися такі положення: «Послів з добрими справами [гетьману] приймати.., а в яких справах приходили - писати до Государя..; з Турецьким султаном і з Польським королем без указу Государя не вступати у відносини...»?


А.
Білоцерківському договорі
Б.
Гадяцьких пунктах
В.
«Березневих статтях»
Г.
Зборівському договорі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 56

Бахчисарайський договір 1681 р., що вирішував долю Правобережної України, укладено турецьким султаном із


А.
австрійським цісарем.
Б.
московським царем.
В.
шведським королем.
Г.
польським королем.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 56

За ініціативи князя О. Меншикова на засіданні Верховної таємної ради було вирішено запропонувати російській імператриці: «1) поки ще з турками до розриву не дійшло, до тих місць, ради приласкання тамтешнього народу, обрати персону гідну і вірну з малоросіян в гетьмани... 2) суди між народом малоросійським відправляти їм самим...».

Кого було обрано гетьманом за цією рекомендацією?


А.
І. Мазепу
Б.
І. Скоропадського
В.
П. Полуботка
Г.
Д. Апостола
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 56

Гайдамацький та опришківський рухи у ХVІІІ ст. були спрямовані проти експлуатації українського селянства


А.
російським дворянством.
Б.
кримськотатарськими ханами.
В.
козацькою старшиною.
Г.
польською шляхтою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 56

Пам'ятка архітектури, зображена на фото, є окрасою міста


А.
Києва.
Б.
Харкова.
В.
Одеси.
Г.
Львова.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 56

Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.

«У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмеживши безмежну владу польських панів над ними».

Чим зумовлені зазначені урядові заходи?


А.
реформами Марії-Терезії та Йосифа ІІ 1770-х - 1780-х рр.
Б.
Польським повстанням 1830-1831 рр.
В.
революцією 1848-1849 рр. в Австрійській імперії
Г.
Польським національно-визвольним повстанням 1863-1864 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 56

У 1828 р. Задунайську Січ було зруйновано та знищено


А.
польськими військами.
Б.
турецькими військами.
В.
австрійськими військами.
Г.
російськими військами.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 56

Програмові вимоги якої організації першої половини ХІХ ст. викладено в цитованому документі:

«Україна повинна була стати “непідлеглою в союзі слов'янськім”, а сам цей союз міг бути створений лише за умов ліквідації кріпацтва, “повної свободи й автономії народностей”. Очолювати федерацію, осередком якої мав стати Київ, повинен був сейм і президент. Для усіх народів передбачалися загальне виборче право, свобода совісті, освіта рідною мовою...»?


А.
Кирило-Мефодіївського братства
Б.
«Південного товариства» декабристів
В.
Товариства галицьких греко-католицьких священиків
Г.
«Руської трійці»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 56

Перша залізниця в Наддніпрянській Україні з'єднала міста


А.
Катеринослав та Кременчук.
Б.
Харків та Полтаву.
В.
Одесу та Балту.
Г.
Київ та Чернігів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 56

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Як не кумедним здавалося нам це засідання Громади під головуванням генерал-губернатора, але нікому з нас і в голову не приходила гадка, що ми користуємося чужим недоглядом. Насправді ми одержали тільки те, на що, за здоровим глуздом, ми мали повне право: збиратися й відкрито займатися науковою діяльністю про Україну й для України».

В уривку йдеться про відкриття


А.
товариства «Просвіта».
Б.
Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.
В.
Собору руських вчених.
Г.
Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 56

У якому році завершилось об'єднання українських радикалів Східної Галичини в політичну партію?


А.
1890 р.
Б.
1892 р.
В.
1899 р.
Г.
1900 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 56

Під час проведення Столипінської аграрної реформи уряд Російської імперії


А.
насильно відчужував землі в поміщиків.
Б.
відроджував общинне землеволодіння.
В.
заохочував зростання хуторів і відрубів.
Г.
запроваджував зрівняльне землекористування.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 56

На початку ХХ ст. митрополитом Української греко-католицької церкви став


А.
А. Шептицький.
Б.
К. Трильовський.
В.
Є. Петрушевич.
Г.
І. Боберський.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 56

Напередодні Першої світової війни українські землі перебували в складі


А.
Росії та Румунії.
Б.
Румунії та Польщі.
В.
Польщі та Австро-Угорщини.
Г.
Австро-Угорщини та Росії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 56

Упродовж якого періоду існувала Українська Центральна Рада?


А.
1905-1907 рр.
Б.
1914-1916 рр.
В.
1917-1918 рр.
Г.
1919-1922 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 56

«На Львів через Київ!» - під таким гаслом улітку 1919 р. здійснювала наступ


А.
Робітничо-селянська червона армія.
Б.
Добровольча армія генерала А. Денікіна.
В.
Польська армія генерала Ю. Галлера.
Г.
Українська галицька армія.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 56

«Ви довели країну до страхітливого стану... голод охопив усю країну... ви зруйнували природний зв'язок товарообміну між містом і селом... Вам доводиться замінювати її штучними заходами, силовим відчуженням, реквізиціями за допомогою каральних загонів...», - так письменник В. Короленко охарактеризував наслідки


А.
відновлення поміщицького землеволодіння гетьманом П. Скоропадським.
Б.
здійснення радянською владою заходів «воєнного комунізму».
В.
упровадження земельної реформи Директорією УНР.
Г.
проголошення соціалізації землі Українською Центральною Радою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 56

Яка зміна відбулася в соціально-економічному розвитку УСРР в умовах нової економічної політики?


А.
уведення продовольчої розкладки (продрозверстки) для селянських господарств
Б.
перехід до зрівняльної оплати праці робітників великих промислових підприємств
В.
запровадження загальної трудової повинності всього працездатного населення
Г.
передавання в приватну власність або в оренду дрібних і середніх підприємств
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 56

Яку політику більшовиків С. Петлюра охарактеризував наступним чином: «...У цьому напрямку нинішньої політики більшовиків я вбачаю чергову їхню поступку стихійній силі українського національного руху, а водночас логічно послідовний і політичний захід з метою оволодіння силою цього руху й зміцнення своїх позицій в Україні...»?


А.
нову економічну політику
Б.
коренізацію
В.
форсовану індустріалізацію
Г.
колективізацію
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 56

«Закон про п'ять колосків» був складовою політики


А.
введення госпрозрахунку між державою та колгоспами.
Б.
передання земель заможних селян бідняцьким господарствам.
В.
масових репресій проти селянства.
Г.
освоєння цілинних та перелогових земель.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 56

Напис на плакаті: «Учора - рубіж новатора, сьогодні - робоча норма!»

Зображений плакат, присвячений стаханівському руху, відображає його


А.
наслідок.
Б.
причину.
В.
передумову.
Г.
зміст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 56

Що стало наслідком події, описаної в спогадах Є. Петрушевича: «Перебуваючи в Парижі на Раді послів Антанти, я сказав: “Іменем Національної Ради Східної Галичини як легального представництва українського населення Східної Галичини виступаю проти такого рішення Конференції Амбасадорів від 14 березня 1923 року, та заявляю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі”...»?


А.
перетворення ЗУНР на західну область УНР
Б.
розпуск уряду ЗУНР, що перебував в еміграції
В.
скасування Акта Злуки між УНР та ЗУНР
Г.
проголошення ЗУНР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 56

У якому році до складу УРСР увійшли території, заштриховані на картосхемі?


А.
1938 р.
Б.
1939 р.
В.
1940 р.
Г.
1941 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 56

«Український народ не хоче й не буде своєю кров'ю рятувати Німеччину. Якщо Німеччина стоїть сьогодні перед смертельною небезпекою зі Сходу, то це наслідки дикунської політики німецького імперіалізму серед поневолених народів Сходу... Ми боремося за Українську державу, а не за чужий імперіалізм. Ми мусимо берегти наші сили, бо ми впевнені, що війна у своїй кінцевій фазі надасть нам державу...», - таку позицію у зверненні до українського народу в роки Другої світової війни проголосив


А.
очільник рейхскомісаріату «Україна».
Б.
провод Організації українських націоналістів С. Бандери.
В.
керівник Українського штабу партизанського руху.
Г.
голова уряду Української РСР.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 56

Що було характерним для економічного розвитку УРСР наприкінці 1950-х - у першій половині 1960-х рр.?


А.
децентралізація системи управління промисловістю
Б.
запровадження карткової системи розподілу товарів народного вжитку
В.
переведення підприємств на госпрозрахунок і самофінансування
Г.
пріоритетний розвиток вільних економічних зон
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 56

На фото зображено


А.
А. Мельника, голову Проводу українських націоналістів.
Б.
А. Волошина, президента Карпатської України.
В.
В. Липинського, засновника українського монархічного руху.
Г.
Й. Сліпого, митрополита Української греко-католицької церкви.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 56

Зміна партійно-політичного керівництва УРСР у 1972 р. супроводжувалася


А.
зростанням цін на продукти харчування.
Б.
прийняттям нової конституції республіки.
В.
впровадженням «косигінської реформи».
Г.
хвилею арештів дисидентів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 56

Напис на карикатурі: «Сьогодні в нашому тресті розшукуються: “пішла в хімчистку”; “пішов на об'єкт; “відійшов покурити”; “пішла в другий відділ”».

На якій проблемі радянської дійсності 1970-х - 1980-х рр. акцентує увагу зображена карикатура?


А.
розгулі організованої злочинності
Б.
зростанні безробіття
В.
низькому рівні трудової дисципліни
Г.
посиленні репресій проти інакомислячих
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 56

«Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. ...Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві. ...Відносини Української РСР з іншими радянськими республіками будуються на основі договорів, укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи...».

Наведені положення документа декларують право України на


А.
плюралізм.
Б.
суверенітет.
В.
незалежність.
Г.
гласність.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 56

Який фактор відіграв вирішальну роль у проведенні в Україні позачергових президентських виборів 1994 року?


А.
загострення політичної та економічної кризи
Б.
ухвалення нової Конституції незалежної України
В.
вступ України до Співдружності Незалежних Держав
Г.
оголошення імпічменту діючому Президенту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 56

Зображений рисунок слід використовувати для ілюстрації подій


А.
Помаранчевої революції.
Б.
культурної революції.
В.
Революції гідності.
Г.
Революції на граніті.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 56

Установіть відповідність між іменем князя (княгині) Київської Русі та історичною подією.


1.
Ігор
2.
Ольга
3.
Святослав
4.
Олег
А.
запровадження християнства як державної релігії
Б.
загибель руського флоту від «грецького вогню»
В.
розгром Хозарського каганату
Г.
організація погостів та запровадження системи уроків
Д.
об'єднання північних та південних руських земель
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 56

Установіть відповідність між битвою часів Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького та роком, коли вона відбулася.


1.
Берестецька
2.
Корсунська
3.
Батозька
4.
Зборівська
А.
1648 р.
Б.
1649 р.
В.
1650 р.
Г.
1651 р.
Д.
1652 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 56

Установіть відповідність між історичним явищем та твором Т. Шевченка, у якому це явище описано.


1.
Козацько-селянські повстання 1620-х - 1630-х рр.
2.
«Коліївщина»
3.
«Руїна»
4.
«Доба героїчних походів»
А.
«Тарасова ніч»
Б.
«В Путивлі-граді вранці-рано...»
В.
«Гамалія»
Г.
«Чигрине, Чигрине...»
Д.
«Холодний Яр»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 56

З'ясуйте кому з діячів, зображених на фото, належать наведені факти біографії.


А.
актор, режисер, громадський діяч, корифей українського побутового театру, засновник першого українського стаціонарного театру
Б.
композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда»
В.
етнограф, фольклорист, брав участь у виданні журналу «Основа», автор вірша «Ще не вмерла Україна...»
Г.
публіцист, один із організаторів «Старої громади», Вільної української друкарні в Женеві, видавець першого українського політичного журналу «Громада»
Д.
історик, член Кирило-Мефодіївського братства, автор першого українського історичного роману «Чорна рада»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 56

Установіть відповідність між подією періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1921 рр.) та її наслідком.


1.
оприлюднення «Федеративної грамоти» гетьмана П. Скоропадського
2.
підписання Брестського мирного договору
3.
скликання Трудового конгресу України
4.
проведення Всеукраїнського з'їзду хліборобів
А.
визнання Директорії вищою владою в Україні
Б.
утворення Державного секретаріату на чолі з К. Левицьким
В.
початок антигетьманського повстання на чолі з Директорією
Г.
проголошення П. Скоропадського гетьманом України
Д.
відновлення влади Української Центральної Ради
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 56

Установіть відповідність між назвою періоду в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи його.


1.
післявоєнна відбудова та розвиток (1945 - початок 1950-х рр.)
2.
політична та економічна лібералізація суспільства (1953-1964 рр.)
3.
загострення кризи радянської системи (середина 1960-х початок 1980-х рр.)
4.
Україна в умовах незалежності (1991 р. - початок ХХІ ст.)
А.
«самвидав», «номенклатура», «дефіцит», «правозахисник»
Б.
«новий порядок», «радянізація», «план “Ост”», «депортація»
В.
«приватизація», «тимчасово окупована територія», «антитерористична операція (АТО)», «європейська інтеграція»
Г.
«операція “Вісла”», «ждановщина», «космополітизм», «лисенківщина»
Д.
«відлига», «політична реабілітація», «раднаргоспи», «шістдесятники»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 56

Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини ХІV - другої половини ХVІ ст.


А.
ліквідація Київського удільного князівства
Б.
битва на річці Сині Води
В.
перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
Г.
укладення Кревської унії
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 56

Установіть послідовність обрання історичних діячів гетьманами (кошовими отаманами).


А.
Дмитро Вишневецький
Б.
Петро Конашевич-Сагайдачний
В.
Петро Калнишевський
Г.
Іван Сірко
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 56

Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №52 з 56

Установіть послідовність створення документів, уривки з яких наведено.


А.
«Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією прав людини. Домагатися, щоб цей міжнародний правовий документ став основним у відносинах поміж особою і державою...»
Б.
«У книзі, яка має назву “Україно наша Радянська”, непомірно багато місця відводиться минулому України, її дожовтневій історії, водночас слабо показуються такі епохальні події, як перемога Великого Жовтня, боротьба за побудову соціалізму...»
В.
«Соціалістичне самоврядування реалізується в умовах широкої гласності шляхом участі всього колективу та його громадських організацій у виробленні найважливіших рішень і контролі за їх виконанням, виборності керівників та єдиноначальності в управлінні підприємством...»
Г.
«Ми, партія УРСС, є партія інтернаціоналістів. Боротьбу за самостійну Україну ми розвиватимемо разом із громадянами інших національностей, які населяють Україну...»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №53 з 56

На землі яких князівств поширювалася влада князя Данила Романовича напередодні монгольської навали на Русь (1239 р.)?


1.
Чернігівського
2.
Переяславського
3.
Новгород-Сіверського
4.
Волинського
5.
Галицького
6.
Володимиро-Суздальського
7.
Київського


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 56

Проаналізуйте зображену картосхему.

Картосхема дає змогу


1.
визначити події першого Кримського походу московсько-українського війська (травень-червень 1687 р.).
2.
указати місце остаточної ліквідації царським урядом Запорозької Січі.
3.
визначити межі територій, охоплених козацьким повстанням на чолі з С. Палієм.
4.
окреслити межі «Великого князівства Руського» за Гадяцьким договором.
5.
визначити хід бойових дій Північної війни на українських землях.
6.
указати території, що за умовами Бахчисарайського договору, мали залишатися незаселеними.
7.
окреслити території, на які поширювалася влада гетьмана І. Мазепи.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 56

Укажіть зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України, що відбулися під впливом реформ 1860-х - 1870-х рр. у Російській імперії.


1.
завершення промислового перевороту
2.
витіснення іноземного капіталу національним
3.
формування ринку вільнонайманої праці
4.
подолання селянського малоземелля та безземелля
5.
зникнення дворянства як соціального стану
6.
розгортання трудової еміграції до США та Канади
7.
широке долучення селян до підприємницької діяльністі та торгівлі


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 56

Що стало результатом «битви за Дніпро»?


1.
визволення Києва та окремих районів Правобережної України від окупантів
2.
початок корінного перелому в ході Другої світової війни
3.
створення умов для визволення Правобережної та Південної України
4.
здійснення виходу Червоної армії на державний кордон СРСР
5.
вихід з війни Румунії та Угорщини - союзників Німеччини
6.
утворення Українського штабу партизанського руху
7.
подолання стратегічно важливого рубежу німецької оборони - «Східного валу»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію