Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 56

Залюднення території України розпочалося в період


А.
палеоліту.
Б.
мезоліту.
В.
неоліту.
Г.
енеоліту.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 56

Складовою частиною якої експозиції історичного музею є зображені пам'ятки?


А.
«Дивосвіт Трипілля»
Б.
«Прикраси античного Причорномор'я»
В.
«Золоті скарби скіфів»
Г.
«Ювелірні шедеври Київської Русі»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 56

До кого велика княгиня київська Ольга звернулась із такими словами: «Більше вже не хочу мститися - хочу тільки взяти з вас невелику данину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці...»?


А.
полян
Б.
древлян
В.
волинян
Г.
сіверян
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 56

У якому році християнство запроваджено як державну релігію Київської Русі?


А.
882 р.
Б.
911 р.
В.
945 р.
Г.
988 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 56

Яка давньоруська пам'ятка містить такі норми:

«Якщо уб'ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського старосту - 12 гривень, а за князівського рядовича - 5 гривень».

«Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. …якщо боярин чи з боярської дружини, то [його] спадщина князю не йде...»?


А.
«Руська правда»
Б.
«Слово про закон і благодать»
В.
«Повчання дітям»
Г.
«Ізборнік Святослава»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 56

На картосхемі позначено Галицько-Волинську державу та князівства, залежні від неї, за правління


А.
Ярослава Осмомисла.
Б.
Романа Мстиславовича.
В.
Лева Даниловича.
Г.
Юрія ІІ Болеслава.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 56

Яку земельну власність князі, бояри та інші представники панівної верхівки в Київській Русі могли передавати в спадок, продавати, дарувати, обмінювати?


А.
посад
Б.
наділ
В.
помістя
Г.
вотчину
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 56

На фото зображено


А.
ікону Успіння Богородиці маляра О. Горошковича.
Б.
Дорогобузьку ікону Богородиці.
В.
Вишгородську ікону Богородиці.
Г.
Холмську ікону Богородиці.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 56

Які причини виникнення українського козацтва відображено в цитованому уривку «Опису України» Г. Л. де Боплана:

«Пани користуються необмеженою владою не тільки над їхнім [селян] майном, але також над їхнім життям...»?


А.
соціально-економічні
Б.
національно-релігійні
В.
культурно-ідеологічні
Г.
воєнно-стратегічні
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 56

На фото зображено


А.
Хотинську фортецю.
Б.
Меджибізький замок.
В.
Межиріцький монастир-фортецю.
Г.
замок у Підгірцях.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 56

Хто очолив повстання, про яке йдеться в уривку з історичного джерела: «Року 1637 козаки зібралися... і вирушили на Кумейки супроти ляхів, але під Кумейками коронний гетьман Конецпольський, вдавшись до підступу, здолав козаків...»?


А.
Марко Жмайло
Б.
Тарас Федорович
В.
Іван Сулима
Г.
Павло Павлюк
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 56

Події якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини ХУІІ ст. відображено на картосхемі?


А.
від початку війни до Зборівського договору
Б.
від Зборівського до Білоцерківського договору
В.
від Білоцерківського договору до Переяславської ради
Г.
від Переяславської ради до смерті Б. Хмельницького
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 56

На укладення якої угоди гетьман І. Самойлович відреагував словами: «Запорозьке військо ніколи не зречеться свого давнього достоянія [Правобережної України], не так воно станеться, як Москва у своїх мирових умовах із поляками постановила, - зробимо так, як нам треба!..»?


А.
Білоцерківського договору (1651 р.)
Б.
Віленського перемир'я (1656 р.)
В.
Бахчисарайського миру (1681 р.)
Г.
Вічного миру (1686 р.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 56

Після смерті гетьмана Д. Апостола влада в Гетьманщині перейшла до


А.
Малоросійського приказу.
Б.
Першої Малоросійської колегії.
В.
Правління гетьманського уряду.
Г.
Другої Малоросійської колегії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 56

У 1772 р. Галичина увійшла до складу володінь австрійських Габсбургів у результаті


А.
наполеонівських війн.
Б.
російсько-австрійської війни.
В.
австро-турецької війни.
Г.
поділу Речі Посполитої.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 56

Що було характерним для економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?


А.
початок промислового перевороту
Б.
зародження кооперативного руху
В.
будівництво перших залізниць
Г.
масова трудова еміграція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 56

Укажіть портрет діяча, про роль і місце в українській культурі якого йдеться в уривку з історичного джерела: «Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...».


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 56

Які зміни в становищі західноукраїнських селян відбулися внаслідок проведення аграрних реформ Марії Терезії та Йосипа ІІ?


А.
обмеження селянських повинностей
Б.
дозвіл на викуп землі впродовж 49 років
В.
переведення всіх селян у ранг державних
Г.
ліквідація сервітутів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 56

Укажіть історико-географічний регіон, значна територія якого була охоплена повстанням під проводом У. Кармалюка.


А.
Поділля
Б.
Галичина
В.
Волинь
Г.
Слобожанщина
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 56

Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела:

«Місцем його заснування було обрано місто.., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...»?


А.
Новоросійського університету
Б.
Чернівецького університету
В.
Київського університету
Г.
Харківського університету
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 56

Унаслідок ухвалення якого документа було вислано М. Драгоманова та П. Чубинського з України «із забороною в'їзду в південні губернії та столиці, під таємний нагляд...»?


А.
«Маніфесту…» імператора Олександра ІІ (1861 р.)
Б.
Циркуляра міністра внутрішніх справ П. Валуєва (1863 р.)
В.
Емського указу імператора Олександра ІІ (1876 р.)
Г.
«Маніфесту…» імператора Миколи ІІ (1905 р.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 56

У 1900 році було створено


А.
Русько-українську радикальну партію.
Б.
Українську національно-демократичну партію.
В.
Революційну українську партію.
Г.
Українську народну партію.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 56

Що стало причиною соціально-економічних змін, охарактеризованих в уривку з історичного джерела:

«Якщо в 40 губерніях Європейської частини Росії на 1 січня 1916 р. з общини вийшло близько 24 % господарств, то в Південній Україні цей показник становив 34,2 %, а в Правобережній Україні- 50,7 %»?


А.
здійснення земської реформи
Б.
розвиток громадівського руху
В.
поширення кооперативного руху
Г.
проведення столипінської реформи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 56

На фото зображено


А.
В. Липинського, організатора та ідеолога Української демократичної хліборобської партії.
Б.
Є. Коновальця, голову проводу Організації українських націоналістів (ОУН).
В.
І. Боберського, голову старшини (ради) гімнастичного товариства «Сокіл-Батько».
Г.
Є. Петрушевича, президента Західноукраїнської Народної Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 56

У якому році в ході Першої світової війни російськими військами було захоплено Львів?


А.
1914 р.
Б.
1915 р.
В.
1916 р.
Г.
1917 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 56

Ухвалення якого Універсалу Української Центральної Ради дало поштовх до створення Генерального Секретаріату?


А.
Першого
Б.
Другого
В.
Третього
Г.
Четвертого
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 56

Оцінку якого мирного договору наведено в уривку з історичного джерела:

«Для української держави цей мир... дуже корисний... ним українська держава визнана такими поважними суб'єктами міжнародного права, як центральні держави... цей мир


А.
Ризького
Б.
Брестського
В.
Сен-Жерменського
Г.
Версальського
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 56

Яка інституція в січні 1919 р. легітимізувала владу Директорії УНР?


А.
Світовий конгрес українців
Б.
Національний конгрес
В.
Хліборобський конгрес
Г.
Трудовий конгрес
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 56

Яка зміна відбулася в сільському господарстві УСРР в умовах нової економічної політики?


А.
дозвіл селянам на продаж сільгосппродукції
Б.
суцільна колективізація сільського господарства
В.
здійснення викупних платежів за отриману землю
Г.
відновлення общинного землеволодіння
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 56

Складовою якої політики радянської влади в УСРР були заходи, відображені в документі, уривок із якого процитовано:

«Повна рівноправність української та російської мов, усунення тих перешкод, які б затримували природний розвиток української культури... У школах з викладанням російською мовою необхідне запровадження обовязкового вивчення української мови...»?


А.
«воєнного комунізму»
Б.
ліквідації неписьменності
В.
коренізації
Г.
пацифікації
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 56

Зображений плакат створено з метою пропаганди виконання одного із завдань

Напис на плакаті: «Релігія - гальмо п'ятирічки!»


А.
першої п'ятирічки (1928-1932 рр.).
Б.
другої п'ятирічки (1933-1937 рр.).
В.
третьої п'ятирічки (1938-1942 рр.).
Г.
четвертої п'ятирічки (1946-1950 рр.).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 56

Уривок джерела, у якому схарактеризовано часи Голодомору: «Урожай у нас був хороший, але радянська влада, «заготовляючи» наш хліб, до тих пір доводила свої плани й завдання до нас, до поки не залишились [ми] без фунта хліба», можна використати для пояснення його


А.
причин.
Б.
передумов.
В.
значення.
Г.
мети.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 56

У якій країні в 1920-1930-ті рр. діяли Український вільний університет і Українська аграрна академія?


А.
Польщі
Б.
Чехословаччині
В.
Румунії
Г.
Угорщині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 56

2 серпня 1940 р. - це дата включення до складу Української РСР


А.
Північної й Південної Бессарабії та Північної Буковини.
Б.
Східної Галичини та Західної Волині.
В.
Закарпаття та Лемківщини.
Г.
Посяння та Підляшшя.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 56

Що передбачало, окрім воєнних цілей, здійснення рейдів партизанських з'єднань на Правобережну та Західну Україну в 1943 р.?


А.
мобілізацію до лав Червоної армії, збирання коштів та матеріальних цінностей для потреб фронту
Б.
постачання продовольства населенню окупованих територій, організація баз постачання для українського підпілля
В.
установлення контактів з Українською Повстанською Армією (УПА) та Армією Крайовою (АК) для спільної збройної боротьби проти окупантів
Г.
репрезентацію радянської влади, нейтралізацію впливу на цих територіях ОУН та її збройних формувань
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 56

Кампанія боротьби з «безрідним космополітизмом», що розгорнулася в УРСР у повоєнні роки, мала яскраво виражений


А.
антиукраїнський характер.
Б.
антисемітський характер.
В.
антинатівський характер.
Г.
антицерковний характер.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 56

Який процес був характерний для духовного життя в Україні в період політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)?


А.
відмова від ідеологічного диктату
Б.
згортання політики русифікації
В.
припинення атеїстичної пропаганди
Г.
зародження дисидентського руху
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 56

На карикатурі з радянського сатиричного журналу акцентовано увагу на перевагах однієї з реформ періоду

Напис на карикатурі: «Раднаргосп».


А.
«повоєнної відбудови».
Б.
«відлиги».
В.
«застою».
Г.
«перебудови».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 56

Обов'язковість носіння дітьми та молоддю УРСР зображених значків свідчить про


А.
рівні фізичної підготовки.
Б.
заходи естетичного виховання.
В.
ідеологізацію суспільного життя.
Г.
етапи формування нової соціальної групи.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 56

Як називалась парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР (Верховній Раді України 1-го скликання, 1990-1994 рр.)?


А.
«Група 239»
Б.
Народна Рада
В.
Українська Гельсінська група
Г.
Народний рух України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 56

Хто переміг на президентських виборах в Україні, напередодні яких поширювалася зображена агітаційна листівка?


А.
Л. Кравчук
Б.
В. Чорновіл
В.
Л. Кучма
Г.
В. Ющенко
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 56

Із якою метою в Україні в 1996 р. проведено грошову реформу?


А.
виконати умову міжнародних фінансових організацій
Б.
подолати корупцію у вищих ешелонах влади
В.
стабілізувати й зміцнити фінансову систему
Г.
урівняти доходи всіх верств суспільства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 56

Установіть відповідність між описаною подією та часом (століттям), коли вона відбулася.


1.
«Охрестився ж він у церкві Святої Софії... у городі Корсуні. По хрещенні ж привів Володимир цесарицю на обручення. Коли ж охрестили його... передали йому віру християнську...»
2.
«Аскольд же і Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого». - І тут винесли Ігоря. «А се - син Рюриків»...»
3.
«І заложив князь город - великий Київ, а в города сього ворота є Золоті... Спорудив [церкву] Благовіщення. Після цього він звів монастир святого Георгія Побідоносця...»
4.
«І взяли татари місто Київ, місяця грудня в 6 день: а Дмитра воєводу привели пораненого до Батия, і не велів Батий убивати його ради його мужності...»
А.
ІХ ст.
Б.
Х ст.
В.
ХІ ст.
Г.
ХІІ ст.
Д.
ХІІІ ст.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 56

Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактами його біографії.


1.
Ф. Прокопович
2.
І. Григорович-Барський
3.
М. Березовський
4.
Й. Пінзель
А.
співак, член Болонської філармонічної академії, автор опер «Демофонт», «Іфігенія»
Б.
скульптор, автор кам'яних статуй на фасаді собору Св. Юра у Львові та інших витворів
В.
церковний діяч, учений, поет-полеміст, ректор Києво-Могилянської академії, ідеолог реформ Петра І
Г.
архітектор, автор проектів культових і громадських об'єктів, водогону Києва
Д.
живописець-портретист реалістичного напряму, керував класом портретного живопису Петербурзької академії
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 56

Установіть поняття за його визначенням.


1.
суспільна течія, що виникла в 1830-х рр. на Правобережній Україні, основу якої становила молодь з польських і українських спольщених шляхетських родів, яка, усвідомивши свою відповідальність перед народом, зближувалася з ним
2.
суспільна течія, що склалася в середині ХІХ ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті, представники якої виступали за національно-культурну, а згодом і державну єдність із російським народом
3.
суспільна течія, що виникла в 1860-х рр. у Галичині, представники якої спрямували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців
4.
суспільна течія, що виникла в 1870-х рр. у Галичині, представники якої прагнули надати українському руху політичного характеру та першими поставили перед собою завдання боротьби за незалежність України
А.
«москвофіли»
Б.
«радикали»
В.
«хлопомани»
Г.
«народовці»
Д.
«самостійники»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 56

Установіть відповідність між подією періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1921 рр.) та її наслідком.


1.
розгром Добровольчої армії генерала А. Денікіна
2.
проголошення Української Держави
3.
утворення Західноукраїнської Народної Республіки
4.
утворення Директорії УНР
А.
повалення режиму гетьмана П. Скоропадського
Б.
припинення збройної боротьби за незалежність України
В.
відновлення радянської влади на території України
Г.
запровадження державної монополії на продаж хліба, цукру, спирту; заборона на вивіз нафти
Д.
відновлення поміщицького землеволодіння
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 56

Установіть відповідність між пронумерованим на картосхемі адміністративним окупаційним утворенням часів Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) та його назвою й підпорядкуванням.


А.
рейхскомісаріат «Україна»
Б.
дистрикт «Галичина» у складі Генерал-губернаторства
В.
військова адміністрація німецького командування
Г.
рейхскомісаріат «Остланд»
Д.
провінція «Трансністрія» під управлінням румунської адміністрації
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 56

Установіть відповідність між історичним періодом і подією.


1.
повоєнна відбудова та розвиток (1946 - початок 1950-х рр.)
2.
політична та економічна лібералізація суспільства (1953-1964 рр.)
3.
загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)
4.
розпад СРСР та відродження незалежності України (1985-1991 рр.)
А.
«саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)
Б.
утворення Народного комісаріату закордонних справ УРСР
В.
входження Кримської області до складу УРСР
Г.
прийняття останньої Конституції УРСР
Д.
проведення альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 56

Установіть послідовність історичних явищ періоду Стародавньої історії України.


А.
Велике розселення слов'ян
Б.
Велика грецька колонізація
В.
розпад Великої Скіфії
Г.
Велике переселення народів
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 56

Установіть послідовність подій другої половини XVII ст.


А.
Чигиринські походи турецько-татарського війська
Б.
ухвалення Гадяцького договору
В.
проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї козацької України
Г.
укладення Бахчисарайського мирного договору
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 56

Установіть послідовність подій дисидентського руху в Українській РСР.


А.
створення Л. Лук'яненком Української робітничо-селянської спілки
Б.
початок випуску В. Чорноволом «самвидавського» журналу «Український вісник»
В.
заснування М. Руденком Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод
Г.
участь В. Стуса в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти масових арештів дисидентів
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №52 з 56

Установіть послідовність створення радянських пропагандистських плакатів.


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №53 з 56

У яких уривках з історичних джерел ідеться про великого князя київського Святослава Ігоревича?


1.
«...на другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол.., [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб...»
2.
«І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, - а голова його була срібна, а вус - золотий, - і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»
3.
«Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар, і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»
4.
«Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав - ту...»
5.
«...побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: «Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтностей своїх десяту частину. Якщо се одмінить хто, - хай буде проклят»...»
6.
«Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: «Хочу йти на вас»... І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину... І повернувся він у Переяславець...»
7.
«Тепер же поручаю я, - замість себе - стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду - Переяслав, а Ігорю - Володимир, а В’ячеславу - Смоленськ...»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 56

Які держави були головними суперниками в боротьбі за галицько-волинську спадщину в ХІV-ХV ст.?


1.
Велике князівство Литовське
2.
Королівство Польща
3.
Велике князівство Московське
4.
Золота Орда
5.
Кримське ханство
6.
Королівство Угорщина
7.
Османська імперія


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 56

Укажіть складові політики «воєнного комунізму», здійснюваної в Україні в 1919-1921 рр.


1.
викуп державою поміщицьких земель і передання їх селянам
2.
націоналізація промисловості, що охопила всі сфери виробництва
3.
об'єднання всіх селянських господарств у колгоспи
4.
розгортання мережі виробничо-збутових кооперативів і товариств
5.
запровадження загальної трудової повинності та продрозверстки
6.
заборона приватної торгівлі та згортання товарно-грошового обігу
7.
проведення суцільної колективізації сільського господарства


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №56 з 56

Які події Великої Вітчизняної війни відбулися в 1944 р.?


1.
визволення всієї території України від окупантів
2.
проведення депортації кримських татар
3.
утворення Української Повстанської Армії (УПА)
4.
«Битва за Дніпро»
5.
утворення Українського штабу партизанського руху (УШПР)
6.
Корсунь-Шевченківська наступальна операція
7.
проголошення Акта відновлення Української Держави


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію