Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 55

Трипільська культура – це археологічна культура епохи


А.
палеоліту.
Б.
мезоліту.
В.
неоліту.
Г.
енеоліту.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 55

Об’єднання князем Олегом земель Південної та Північної Русі під владою Рюриковичів і проголошення Києва «матір’ю городов руських» відбулося в


А.
860 р.
Б.
882 р.
В.
941 р.
Г.
945 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 55

Що стало одним із наслідків подій, перебіг яких відображено на карті?


А.
завершення процесу формування території Київської Русі
Б.
розширення політичних зв’язків Русі з країнами Західної Європи
В.
відкриття шляху на Русь кочовим ордам Сходу, насамперед печенігам
Г.
налагодження рівноправних стосунків Русі з Візантійською імперією
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 55

За великого київського князя Ярослава Мудрого було запроваджено


А.
писаний збірник давньоруських законів.
Б.
християнство як державну релігію Київської Русі.
В.
систему збору данини з підлеглих племен – полюддя.
Г.
традицію скликання з’їздів (снемів) руських князів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 55

Утворення в 1199 р. Галицько-Волинської держави відбулося в результаті


А.
боротьби Польщі й Угорщини за розширення своїх володінь.
Б.
міжусобної боротьби руських князів.
В.
виконання одного з рішень Любецького з’їзду князів.
Г.
об’єднання сил руських князів у боротьбі проти половців.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 55

Облогу якого міста монголами описано в уривку з історичного джерела:

«І поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, і пороки безперестану били день і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щити, [а] стріли затьмарили світ переможеним, і [воєвода] Дмитро поранений був…»?


А.
Переяслава
Б.
Володимира
В.
Чернігова
Г.
Києва
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 55

Юрій Дрогобич (Котермак) уславився


А.
започаткуванням жанру полемічної літератури.
Б.
організацією звитяжних воєнних походів козаків.
В.
науковою діяльністю в європейських університетах.
Г.
ініціюванням укладення Люблінської унії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 55

Прикладом боротьби Великого князівства Литовського із Золотою Ордою за спадщину Київської Русі є битва


А.
на річці Сині Води.
Б.
під Дорогичином.
В.
на річці Калка.
Г.
під Ярославом.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 55

Яку подію описано в уривку з історичного джерела:

«…стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Терлецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, приступили до святого з’єднання з Римською Церквою»?


А.
легалізацію вищої ієрархії православної церкви
Б.
приєднання Київської митрополії до Московського патріархату
В.
реформування православної церкви митрополитом П. Могилою
Г.
утворення греко-католицької церкви
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 55

Спираючись на зображені гравюри, можна характеризувати діяльність


А.
Д. Вишневецького.
Б.
П. Конашевича-Сагайдачного.
В.
К. Косинського.
Г.
С. Наливайка.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 55

Упродовж якого періоду відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела:

«...Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Переконався я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Острянин. Розгромив я Острянина – зразу ж було обрано керівником Гуню, і я двадцять тижнів вів із ним війну та ледве привів до послуху зброєю і немалим пролиттям крові!..»?


А.
1591–1593 рр.
Б.
1594–1596 рр.
В.
1620–1621 рр.
Г.
1637–1638 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 55

Відповідно до умов якого договору на карті позначено територію Війська Запорозького (Гетьманщини)?


А.
Білоцерківського
Б.
Андрусівського
В.
Зборівського
Г.
Гадяцького
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 55

Укажіть портрет гетьмана, якому присвячено такі рядки історичної пісні:

«Братовбивчі чвари, спори / Обертають край в руїну, / Ти зложив свої клейноди / І покинув Україну. / І на чужині московській / Світлий муж наш погибає, / Був він “Сонцем на Руїні” / І таке ім’я в нас має...».


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 55

У якому році укладено договір, за яким турецький султан визнав зверхність московського царя над Лівобережною Україною та Запорозькою Січчю?


А.
1654 р.
Б.
1656 р.
В.
1681 р.
Г.
1686 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 55

Повстання гетьмана І. Мазепи було підтримано


А.
козацькими полками в складі російської армії на чолі з М. Гамалією.
Б.
козаками Лівобережної України на чолі з І. Скоропадським.
В.
козаками Правобережної України на чолі з С. Палієм.
Г.
запорозькими козаками на чолі з К. Гордієнком.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 55

Яку пам’ятку архітектури України зображено на фото?


А.
Троїцьку соборну церкву в Новомосковську
Б.
Георгіївську церкву Видубицького монастиря в Києві
В.
Успенську соборну церкву в Почаєві
Г.
Покровський собор у Харкові
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 55

У результаті уніфікації адміністративного устрою Російської імперії на початку XIX ст. територію Слобідської та Лівобережної України було поділено на


А.
намісництва.
Б.
губернії.
В.
полки.
Г.
воєводства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 55

У якому регіоні України в складі Російської імперії наприкінці XVIII – першій треті ХІХ ст. сформувався осередок українського національного відродження?


А.
на Поділлі
Б.
на Київщині
В.
на Запоріжжі
Г.
на Слобожанщині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 55

Хто з діячів «Руської трійці» зображений на фото?


А.
І. Вагилевич
Б.
М. Шашкевич
В.
І. Могильницький
Г.
Я. Головацький
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 55

Що стало наслідком події, описаної в уривку з історичного джерела:

«Кирило-мефодіївські братчики, повернені із заслання, зібралися в Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським розпочинає видавати український місячник «Основа»?


А.
початок українського національного відродження
Б.
скасування деяких положень Валуєвського циркуляру
В.
участь українських діячів у декабристському русі
Г.
організаційне становлення громадівського руху
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 55

Художній напрям (творчий метод) у літературі та мистецтві ХІХ ст., для якого було характерне послідовне дотримання принципу найбільш повного, життєво правдивого відображення світу, – це


А.
реалізм.
Б.
класицизм.
В.
романтизм.
Г.
модернізм.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 55

Спорудження пам’ятки мистецтва, зображеної на листівці початку ХХ ст., пов’язано з іменем архітектора


А.
О. Беретті.
Б.
В. Городецького.
В.
М. Микешина.
Г.
О. Бекетова.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 55

Створення у Львові товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукового товариства ім. Т. Шевченка) є прикладом діяльності


А.
народовців.
Б.
радикалів.
В.
москвофілів.
Г.
хлопоманів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 55

На початку ХХ ст. митрополитом Української греко-католицької церкви став


А.
І. Боберський.
Б.
А. Шептицький.
В.
К. Трильовський.
Г.
Є. Петрушевич.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 55

У складі якої армії в роки Першої світової війни було сформовано підрозділ Українських січових стрільців?


А.
російської
Б.
німецької
В.
австро-угорської
Г.
польської
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 55

До кого звертався С. Єфремов із «Листом без конверта» (19 лютого 1918 р.), уривок з якого процитовано:

«Серед імен, власники яких нахвалялись обернути Київ в руїну… одне ім’я спиняє на собі увагу, від якого найбільшим жахом віє. Це ваше ім’я. …серце України в залізних лещатах задушила людина, яка носить прізвище… великого художника, що служив рідному краєві своїм майстерним пером… Я знав і любив вашого батька. Але я, не вагаючись, кажу: яке щастя, що він помер, як добре, що його очі не бачили й уші не чули, як син бомбардує красу землі нашої і кладе в домовину українську волю!»?


А.
Дмитра Антоновича
Б.
Юрія Коцюбинського
В.
Остапа Лисенка
Г.
Тараса Франка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 55

Внутрішня політика гетьмана П. Скоропадського в соціально-економічній сфері     передбачала


А.
націоналізацію великої промисловості і запровадження трудової повинності.
Б.
створення централізованої системи управління і корпорацій роботодавців.
В.
скасування восьмигодинного робочого дня й заборону страйків.
Г.
установлення державного контролю на виробництві і створення галузевих профспілок.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 55

Який уряд звертався до президента США В. Вільсона з такою відозвою:

«Утворивши державу… у Львові, ми визначили границю цієї держави… стараючись оминути захоплення навіть найменшого клаптика землі, який не був заселений в більшості українцями,.. дотримуючись справедливих принципів ваших, Пане Президенте»?


А.
Рада Народних Міністрів УНР
Б.
Рада Міністрів Української Держави
В.
Директорія УНР
Г.
Державний Секретаріат ЗУНР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 55

Із якою метою партійно-радянське керівництво УСРР розповсюджувало     в 1920-х рр. зображені агітаційно-пропагандистські плакати?


А.
продемонструвати світові високий рівень освіченості суспільства
Б.
залучити широкі верстви населення до здійснення процесу українізації
В.
переконати суспільство в необхідності подолання неписьменності
Г.
виховати в трудящих шанобливе ставлення до книжок
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 55

В умовах нової економічної політики, за словами В. Леніна, «…можливість переходу селянства до соціалізму більш простим, легким і доступним для селянина шляхом» відкривала


А.
кооперація.
Б.
монополізація.
В.
націоналізація.
Г.
концентрація.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 55

Стахановський рух започатковано в роки


А.
«воєнного комунізму».
Б.
нової економічної політики.
В.
індустріалізації.
Г.
радянізації західних областей України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 55

«Закон про п’ять колосків» був складовою політики


А.
масових репресій проти селянства.
Б.
ведення госпрозрахунку між державою та колгоспами.
В.
перерозподілу земель заможних господарств на користь бідняцьких.
Г.
освоєння цілинних та перелогових земель.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 55

Коли було створено українську партійно-політичну організацію, програмові засади якої процитовано:

«У часи визвольної боротьби лише національна диктатура, витворена в ході національної революції, може забезпечити внутрішню силу Української Нації та найбільшу її відпорність назовні»?


А.
1929 р.
Б.
1933 р.
В.
1939 р.
Г.
1941 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 55

Яка подія відбулась на початку Великої Вітчизняної війни?


А.
«Битва за Дніпро»
Б.
Корсунь-Шевченківська операція
В.
танкова битва в районі міст Ровно–Луцьк–Дубно–Броди
Г.
Карпатсько-Ужгородська операція
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 55

Який термін використовується в історичній літературі для означення добровільної співпраці в роки Другої світової війни окремих осіб, груп чи прошарків населення окупованих територій з окупаційною владою?


А.
колабораціонізм
Б.
конструктивізм
В.
космополітизм
Г.
консерватизм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 55

У якому уривку з історичного джерела ілюструється прояв «лисенківщини»?


А.
«Коли ми показуємо визначного діяча минулого, святкуємо ювілеї, пов’язані з його іменем, завжди необхідно наголошувати на зв’язку минулого з дійсністю, вказувати на роль партії і тов. Сталіна...»
Б.
«Редакція «Вітчизни» не поставила в центрі своєї уваги висвітлення в журналі провідних тем сучасності і насамперед – перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні і героїчної боротьби радянських людей за виконання сталінської п’ятирічки…»
В.
«На Україні завдання наукової розробки історії українського народу покладено на Інститут історії України Академії наук УРСР. Проте... Інститут не розробив і не видав науково витриманої, марксистсько-ленінської історії України...»
Г.
«Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, неспроможні зрозуміти геніальної вказівки Леніна про те, що «пізнання людини не є... пряма лінія, а крива лінія, що безмежно наближується до ряду кіл, до спіралі...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 55

У якому році створено одну з перших дисидентських організацій – Українську робітничо-селянську спілку?


А.
1954 р.
Б.
1956 р.
В.
1959 р.
Г.
1965 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 55

За якого керівника СРСР започатковано процес, відображений на малюнку з радянського журналу?


А.
М. Хрущова
Б.
Л. Брєжнєва
В.
Ю. Андропова
Г.
М. Горбачова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 55

Який твір О. Гончара викликав негативну реакцію партійно-радянського керівництва УРСР?


А.
«Тронка»
Б.
«Прапороносці»
В.
«Собор»
Г.
«За мить щастя»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 55

Що зумовило перехід партійно-радянського керівництва СРСР до політики «перебудови»?


А.
розпад світової соціалістичної системи
Б.
уповільнення темпів економічного зростання
В.
вимоги міжнародних фінансових організацій
Г.
масові виступи населення проти влади
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 55

Динаміку якого явища соціально-економічного розвитку України першої половини 1990-х рр. відображено в таблиці?


А.
зростання життєвого рівня населення
Б.
формування «середнього класу» в суспільстві
В.
уповільнення соціальної диференціації
Г.
зростання безробіття
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 55

Що є свідченням співпраці незалежної України з Організацією Об’єднаних Націй?


А.
участь українських підрозділів у миротворчих операціях
Б.
приєднання до програми «Партнерство заради миру»
В.
проголошення без’ядерного статусу держави
Г.
розміщення на своїй території іноземних військових баз
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 55

Установіть відповідність між визначенням та поняттям.


1.
картина, написана фарбами (водяними або на вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці
2.
кольоровий малюнок, що ілюструє і доповнює текст рукопису та розміщується на його полях або між рядками
3.
сюжетне зображення, зроблене з фрагментів різнокольорових каменів, смальти тощо, закріплених на цементі або вапняному розчині
4.
історико-літературний рукописний твір, створений на основі різних джерел, у якому оповіді про події та факти подаються за роками
А.
книжкова мініатюра
Б.
літопис
В.
мозаїка
Г.
билина
Д.
фреска
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №44 з 55

Установіть відповідність між битвою часів Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького та роком, коли вона відбулася.


1.
Зборівська
2.
Берестецька
3.
Корсунська
4.
Батозька
А.
1648 р.
Б.
1649 р.
В.
1650 р.
Г.
1651 р.
Д.
1652 р.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №45 з 55

Установіть відповідність між характеристикою митця та його іменем.


1.
поет, автор сатиричних байок («Пан і Собака», «Тюхтій і Чванько», «Батько і син»), зачинатель романтичної балади в українській літературі («Рибалка», «Твардовський»)
2.
прозаїк («Конотопська відьма», «Сердешна Оксана»), драматург, майстер комедійного жанру («Шельменко-денщик», «Сватання на Гончарівці»)
3.
письменник, майстер морально-психологічної драми («Чорна Пантера і Білий Медвідь»), автор першого українського фантастичного роману («Сонячна машина»)
4.
драматург-новатор, майстер соціально-побутової («Бурлака») і соціально-психологічної («Безталанна») драми, соціальної комедії («Хазяїн»), історичної трагедії («Сава Чалий»)
А.
Іван Карпенко-Карий
Б.
Володимир Винниченко
В.
Петро Гулак-Артемовський
Г.
Григорій Квітка-Основ’яненко
Д.
Марко Вовчок
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №46 з 55

Установіть відповідність між подією та її наслідками.


1.
економічна криза 1900–1903 рр.
2.
революція 1905–1907 рр.
3.
Столипінська реформа 1906–1911 рр.
4.
Перша світова війна 1914–1918 рр.
А.
повалення самодержавства, розпад Російської імперії, Українська революція
Б.
посилення концентрації виробництва, зростання питомої ваги України в економіці Російської імперії
В.
руйнування селянської общини, перетворення Наддніпрянської України в одного з основних експортерів хліба до Європи
Г.
втрата чинності Емського указу, легалізація діяльності українських політичних партій, створення українських думських громад
Д.
скасування панщини та особистої залежності селян, надання селянам громадянських прав
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №47 з 55

Установіть відповідність між документом Української Центральної Ради та уривком із нього.


1.
Перший Універсал
2.
Другий Універсал
3.
Третій Універсал
4.
Четвертий Універсал
А.
«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської,.. ми твердо станемо на нашій землі…»
Б.
«…не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані…Всенародні Українські 3бори (Сойм)...»
В.
«…ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»
Г.
«Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право… як це робить Рада Народних Комісарів щодо Народної Української Республіки…»
Д.
«Однині Українська Народна Республіка стає самостійною… суверенною державою українського народу…»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №48 з 55

Установіть відповідність між пронумерованим на карті адміністративним окупаційним утворенням часів Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) та його назвою й підпорядкуванням.


А.
рейхскомісаріат «Україна»
Б.
дистрикт «Галичина» у складі Генерал-губернаторства
В.
провінція «Трансністрія» під управлінням румунської адміністрації
Г.
рейхскомісаріат «Дон–Волга»
Д.
військова адміністрація німецького командування
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №49 з 55

Установіть послідовність створення історико-культурних пам’яток України.

 


А.
Пересопницьке Євангеліє
Б.
«Повість минулих літ»
В.
Остромирове Євангеліє
Г.
«Літопис Самовидця»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №50 з 55

Установіть послідовність перебування при владі гетьманів Лівобережної Гетьманщини.


А.
Іван Мазепа
Б.
Кирило Розумовський
В.
Данило Апостол
Г.
Дем’ян Многогрішний
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №51 з 55

Установіть послідовність створення радянських агітаційно-пропагандистських плакатів часів Другої світової війни (1939–1945 рр.).

 


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №52 з 55

Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які використовуються в працях візантійських і готських істориків.


1.
венеди
2.
алани
3.
готи
4.
анти
5.
роксолани
6.
авари
7.
склавини


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №53 з 55

Укажіть напрями зовнішньої політики гетьмана Б. Хмельницького в роки Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.


1.
включення українських земель до складу Московської держави
2.
забезпечення визнання новоутвореної держави – Гетьманщини
3.
закріплення здобутків збройної боротьби
4.
поділ Речі Посполитої на окремі незалежні держави
5.
здобуття королівських регалій
6.
пошук союзників у боротьбі з Річчю Посполитою
7.
приєднання земель Слобідської України до Гетьманщини


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №54 з 55

Укажіть умови Варшавської угоди (1920 р.) між представниками Директорії УНР і уряду Польщі.


1.
визнання Польщею Директорії УНР на чолі з С. Петлюрою верховною владою в УНР
2.
передання Польщі Східної Галичини, Західної Волині
3.
об’єднання Армії УНР і Української Галицької армії
4.
визнання Польщею ЗУНР та відмова від втручання в її внутрішні справи
5.
ведення спільних воєнних дій проти радянських військ на території УНР
6.
надання військово-політичної допомоги в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського
7.
визнання Директорією кордону між Польщею та УНР по «лінії Керзона»


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №55 з 55

Укажіть складові «косигінської реформи» другої половини 1960-х рр.


1.
запровадження на великих промислових підприємствах «держприймання» готової продукції
2.
ліквідація монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв’язків
3.
відновлення галузевої системи управління промисловістю через союзні та союзно-республіканські міністерства
4.
дозвіл на індивідуальну підприємницьку діяльність у сфері виробництва товарів широкого вжитку
5.
розширення господарської самостійності підприємств шляхом скорочення кількості планових показників
6.
упровадження семирічного плану розвитку народного господарства
7.
визначення прибутку й рентабельності ключовими показниками ефективності роботи підприємств


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію