Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Який вид занять привласнювального господарства набув поширення в мезоліті?


А.
скотарство
Б.
рибальство
В.
збиральництво
Г.
землеробство
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Територію розселення яких племен позначено на карті?


А.
трипільців
Б.
кіммерійців
В.
скіфів
Г.
сарматів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

Що стало наслідком події, описаної в уривку з історичного джерела?

«…І прийшли до гір Київських, і довідався Олег, що князюють тут Аскольд і Дір. Заховав він одних воїв у човнах, інших залишив позаду, а сам підійшов до гір, несучи малого Ігоря…»


А.
завершення формування території держави
Б.
запровадження та поширення християнства
В.
утвердження династії Рюриковичів у Києві
Г.
зміна централізованої монархії федеративною
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність князів


А.
Аскольда та Олега.
Б.
Ігоря та Святослава.
В.
Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
Г.
Володимира Мономаха та Данила Галицького.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

У якому році ченцем Нестором укладено «Повість минулих літ»?


А.
882 р.
Б.
988 р.
В.
1054 р.
Г.
1113 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Про кого із князів Галицько-Волинської держави йдеться в уривку з історичного джерела?

«Божою милістю був князем і дідичем королівства Русі, ...став розмножати число латинників і їх віру, ...принаджував з різних країв католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню віру в русинів...»


А.
Данила Романовича
Б.
Лева Даниловича
В.
Юрія І Львовича
Г.
Юрія ІІ Болеслава
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Кого в Київській Русі називали «боярами»?


А.
селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство, виконували повинності на користь держави
Б.
людей, які перебували в повній власності землевласників (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину)
В.
ремісників, які мешкали в садибах землевласників, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину
Г.
представників правлячого стану в Київській Русі, які займали друге після князів панівне становище в державі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

Що було одним із наслідків поширення на українських землях магдебурзького права в другій половині XIV–XVI ст.?


А.
скасування регламентацій діяльності ремісничих цехів
Б.
захист населення міст від сваволі великих землевласників
В.
обмеження владою переселення до українських міст іноземців
Г.
формування торговельних союзів польських і українських міст
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Про які події йдеться в уривку з історичного джерела?

«…опір полякам завдало лише одне місто, Холм, інші ж міста...не були укріплені і тому були зайняті Казимиром без бою...»


А.
поділ галицько-волинської спадщини між Польщею та Литвою
Б.
боротьбу Данила Галицького проти польсько-угорської агресії
В.
утворення Галицько-Волинської держави
Г.
приєднання Галичини до Угорського королівства
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Які території заштриховано на карті?


А.
українські землі, що передавалися Великому князівству Литовському за умовами Кревської унії (1385 р.)
Б.
українські землі, що втратило Велике князівство Литовське в ході московсько-литовських війн кінця XV – середини XVI ст.
В.
українські землі, що увійшли до складу Польського королівства внаслідок Люблінської унії (1569 р.)
Г.
українські землі, на яких було відновлено удільний устрій у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Морські походи запорозьких козаків на початку XVII ст. загострювали стосунки Речі Посполитої з


А.
Шведським королівством.
Б.
Османською імперією.
В.
Австрійськими Габсбургами.
Г.
Московським царством.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Де відбулася перша переможна битва козацького війська в ході Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст.?


А.
на Жовтих Водах
Б.
під Корсунем
В.
під Пилявцями
Г.
під Зборовим
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Що спричинило події, про які йдеться в уривку з історичного джерела?

«Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших начальників для спустошення...»


А.
укладення Зборівського договору (1649 р.)
Б.
укладення Білоцерківського договору (1651 р.)
В.
оприлюднення «Березневих статей» (1654 р.)
Г.
укладення Віленського перемир’я (1656 р.)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Відповідно до умов Андрусівського перемир’я (1667 р.) Запорозька Січ підпорядковувалась


А.
турецькому султану та московському царю.
Б.
кримському хану та польському королю.
В.
московському царю та польському королю.
Г.
турецькому султану та кримському хану.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

У другій половині XVII ст. в Лівобережній Гетьманщині привілейований стан суспільства формувався переважно з


А.
козацької старшини і православної шляхти.
Б.
заможних міщан і православного духовенства.
В.
козацької старшини і російського дворянства.
Г.
магнатів і духовенства.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Хто є автором скульптурної композиції, зображеної на фото?


А.
В. Городецький
Б.
М. Микешин
В.
Я. Погребняк
Г.
Й. Пінзель
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

Загони опришків на чолі з О. Довбушем діяли на українських землях (перша половина XVIII ст.), що перебували на той час під владою


А.
Австро-Угорщини.
Б.
Речі Посполитої.
В.
Російської імперії.
Г.
Османської імперії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Що спричинило оприлюднення цитованого документа?

«…Ми, Катерина II, імператриця всеросійська… Об’являємо всім нашим людям, які живуть в… Речі Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Подільському, Брацлавському, Волинському… Ми змушені з жалем прийняти до відома, що… кріпаки, відкинувши послух владі і їхнім панам допустились [бунту]… внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська Запорозького…»


А.
Коліївщина
Б.
повстання під проводом У. Кармелюка
В.
повстання Чернігівського полку
Г.
Польське повстання
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

У якому столітті відбулося закріпачення селянства на українських землях, що входили до складу Російської імперії?


А.
ХVІ ст.
Б.
ХVІІ ст.
В.
ХVІІІ ст.
Г.
ХІХ ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча?


А.
«Він став самобутнім виявом імпресіонізму в українській літературі, вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість остаточно розвіяла сумніви, чи зможе українська література стати великою літературою...»
Б.
«З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури, доповнює слава «батька» українського театру...»
В.
«Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим...»
Г.
«Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Яка форма соціального протесту населення мала поширення на українських землях у першій половині ХІХ ст.?


А.
повстання
Б.
звернення до суду
В.
подання чолобитних
Г.
маніфестації
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Унаслідок проведення в 1770–1780-х рр. реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії


А.
посилено вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів.
Б.
Закарпаття включено до складу коронного краю – «Королівство Галіції і Лодомерії».
В.
українцями здобуто перший досвід парламентської діяльності.
Г.
змінено правове становище українського селянства та греко-католицької церкви.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Що мало вирішальний вплив на розвиток української культури першої половини ХІХ ст.?


А.
початок українського національного відродження
Б.
видання царських указів про заборону вживання української мови
В.
ліквідація решток автономних прав української козацької держави
Г.
активна діяльність діячів громадівського руху
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Що гальмувало розвиток капіталістичних відносин на селі після селянської реформи 1861 р.?


А.
скасування тимчасовозобов’язаного становища селян
Б.
виплата викупних платежів
В.
збереження кріпосного права
Г.
виділення селянських наділів з общини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Поява Емського указу імператора Олександра II пов’язана з


А.
участю українців у польському національно-визвольному повстанні.
Б.
викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства.
В.
активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад.
Г.
виданням українського альманаху «Русалка Дністровая».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини XIX ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну єдність із російським народом і російською державою, називали


А.
народовці.
Б.
хлопомани.
В.
радикали.
Г.
москофіли.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка культури України є прикладом архітектури


А.
готики.
Б.
класицизму.
В.
модерну.
Г.
бароко.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

У якому університеті вперше наприкінці XIX ст. відкрито кафедру української історії (кафедру історії Східної Європи), очолену М. Грушевським?


А.
Львівському
Б.
Київському
В.
Новоросійському
Г.
Харківському
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

Із якої галузі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. розпочався процес монополізації промисловості Наддніпрянської України?


А.
машинобудівної
Б.
цукроварної
В.
вугледобувної
Г.
текстильної
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Яка країна на початку XX ст. визначила свої зовнішньополітичні пріоритети таким чином: «…твердо приймаються такі завдання на найближчі роки: 1) приєднати західні землі та з належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне значення для виходу нашого флоту... до Середземного моря»?


А.
Австро-Угорщина
Б.
Румунія
В.
Німеччина
Г.
Росія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

На фото зображений


А.
голова Української Центральної Ради М. Грушевський.
Б.
лідер Української партії соціалістів-федералістів С. Єфремов.
В.
президент Західноукраїнської Народної Республіки Є. Петрушевич.
Г.
член президії Союзу визволення України В. Дорошенко.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Якого договору стосується цитований документ?

«Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів… мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше… На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба…»


А.
Варшавського договору між Директорією УНР і Польською Республікою
Б.
Ризького договору між Польщею та радянськими республіками
В.
Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками
Г.
Договору між Українською Державою та Всевеликим Військом Донським
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Зображений плакат слід використовувати, характеризуючи політику в галузі освіти


А.
Української Народної Республіки доби Центральної Ради.
Б.
Української Держави гетьмана П. Скоропадського.
В.
Української Народної Республіки доби Директорії.
Г.
Української Соціалістичної Радянської Республіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Чиї погляди відбиває наведений уривок джерела?

«Слід… відкинути спроби розглядати єдиний український національно-господарський терен за критерієм поділу праці в межах колишньої Росії. Треба забезпечити за українським економічним центром права й можливості дійсного керівництва всім народним господарством…»


А.
М. Хвильового
Б.
М. Волобуєва
В.
М. Бойчука
Г.
М. Скрипника
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

У результаті здійснення в Україні в 1920–1930-х рр. політики коренізації було


А.
реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони.
Б.
замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною українською мовою.
В.
збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-радянського апарату.
Г.
розширено повноваження республіки в сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Ми маємо ряд індустріальних велетнів, що їх побудовано… і першим найліпшим є Дніпрельстан… У нас пущено за ці роки дванадцять доменних печей… Наша машинобудівна промисловість зростає нечуваними кроками… Ми збудували Краматорський машинобудівний завод… Луганський паротягобудівельний завод… Треба відзначити побудову Харківського тракторного заводу…»

У фрагменті доповіді голови Раднаркому УСРР В. Чубаря йдеться про


А.
причини індустріалізації.
Б.
наслідки індустріалізації.
В.
джерела індустріалізації.
Г.
передумови індустріалізації.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

«Розстріляне відродження» – умовна назва


А.
покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час Великого терору 1930-х рр.
Б.
групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920–1930-х рр.
В.
генерації літераторів і митців України 1920–1930-х рр., репресованої сталінським режимом.
Г.
плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі «Спілки визволення України».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Що було характерним для політики «радянізації» в галузі культури на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.?


А.
сприяння діяльності православній і греко-католицькій церквам
Б.
створення на базі читалень «Просвіти» мережі бібліотек і клубів
В.
урахування місцевих особливостей і традицій у культурній політиці
Г.
надання фінансової підтримки громадським культурним установам
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Бойові дії на території України в 1941 р. призвели до


А.
зриву планів «блискавичної війни» Німеччини проти СРСР.
Б.
повної окупації УРСР військами Німеччини та її союзників.
В.
утворення маріонеткової Української держави.
Г.
створення українських збройних формувань у складі Червоної армії.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Видатними представниками радянського партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни були


А.
С. Тимошенко, М. Кирпонос, М. Ватутін.
Б.
А. Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич.
В.
О. Довженко, О. Теліга, О. Ольжич.
Г.
С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

У якому уривку з історичних джерел відображено особливості економічного розвитку УРСР у період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х рр.)?


А.
«Державні закупівельні ціни в УРСР збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно – у 7 разів. Дозволено видавати колгоспникам аванс грішми – 25% коштів, що отримували колгоспи від реалізації продуктів тваринництва...»
Б.
«…Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході УРСР. У роки четвертої п’ятирічки тут споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств...»
В.
«Члени колгоспів та інших сільськогосподарських кооперативів, які виявили бажання вести селянське (фермерське) господарство, мають право безперешкодного виходу з них...»
Г.
«Величезні зрушення сталися в сільському господарстві України. Завершено суцільну колективізацію. Розвиток стаханівського руху на селі висунув десятки тисяч передовиків боротьби за високі врожаї...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Що було характерним для культурного життя УРСР в 1946–1953 рр.?


А.
створення творчих літературно-мистецьких об’єднань, угрупувань
Б.
відродження традицій українізації 1920-х рр.
В.
проведення кампанії проти «низькопоклонства перед Заходом»
Г.
послаблення партійного контролю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

Про кого з керівників СРСР йдеться в уривку з історичного джерела?

«Навіть найкрутіші його реформи – створення раднаргоспів, ліквідація багатьох міністерств і відомств – носили верхівковий характер. Але вони… не зачіпали суті виробничих відносин, не претендували на те, щоб… послабити задушливий прес державної опіки...»


А.
Й. Сталіна
Б.
М. Хрущова
В.
Л. Брежнєва
Г.
М. Горбачова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Що зумовило появу руху «шістдесятників»?


А.
відмова КПРС від насадження методу «соціалістичного реалізму»
Б.
припинення переслідувань діячів українського визвольного руху
В.
активна діяльність організацій і груп українських дисидентів
Г.
лібералізація суспільно-політичного життя в СРСР
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Чим супроводжувалася зміна політичного керівництва УРСР у 1972 р.?


А.
хвилею арештів дисидентів
Б.
зростанням цін на продукти харчування
В.
прийняттям нової Конституції республіки
Г.
впровадженням «косигінської реформи»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Яке явище радянської дійсності 1980-х рр. відображає карикатура?


А.
хронічний дефіцит
Б.
житлову проблему
В.
зростання безробіття
Г.
інфляційні процеси
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Які наслідки для України мав заколот ГКЧП (ДКНС) у Москві?


А.
усунення В. Щербицького від влади в УРСР
Б.
негайний вихід КПУ зі складу КПРС
В.
підписання УРСР нового союзного договору
Г.
проголошення незалежності України
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

У грудні 1991 р. Президентом України обрано


А.
В. Щербицького.
Б.
В. Чорновола.
В.
Л. Кравчука.
Г.
Л. Кучму.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Установіть відповідність між періодами стародавньої історії України та змінами, що відбулися в житті суспільства.


1.
палеоліт
2.
мезоліт
3.
неоліт
4.
бронзовий вік
А.
винайдення водного транспорту (плота, човна), приручення перших тварин
Б.
перехід до осілого способу життя, приручення більшості свійських тварин
В.
використання перших знарядь праці, зародження мистецтва та релігійних уявлень
Г.
витіснення каменю штучним матеріалом у виробництві знарядь праці, приручення коня
Д.
використання плуга для обробки землі, панування кочівників у степовій частині України
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №50 з 60

Установіть відповідність між історичними постатями та їхньою історичною роллю.


1.
Василь-Констянтин Острозький
2.
Дмитро Вишневецький
3.
Петро Могила
4.
Богдан Хмельницький
А.
заснував перший на українських землях науково-освітній осередок, центр вищої освіти
Б.
здійснив реформу православної церкви на українських землях
В.
заснував Українську козацьку державу
Г.
першим підняв козацтво на боротьбу за свої станові права
Д.
започаткував традицію створення Січі – центру запорозького козацтва
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між назвами документів та їхнім змістом.


1.
«Маніфест…» імператора Олександра II (1861 р.)
2.
Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва (1863 р.)
3.
Емський указ імператора Олександра II (1876 р.)
4.
«Маніфест…» імператора Миколи II (1905 р.)
А.
«Божою милістю Ми, Олександр Другий… оголошуємо, що кріпосні люди отримають повні права вільних сільських обивателів…»
Б.
«…не допустити ввезення в межі імперії... будь-яких книг.., що видаються за кордоном малоросійською говіркою; … припинити видання газети “Киевский телеграф”...»
В.
«…Видання книг малоруською мовою як духовних, так і навчальних для першопочаткового читання народу, припинити…»
Г.
«За всяке вперте непідкорення панам, хоч і без повстання… кріпаки піддаються покаранню різками від двадцяти до п’ятдесяти ударів…»
Д.
«До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів…»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між назвами інституцій та прийнятими рішеннями.


1.
Всеукраїнський хліборобський конгрес
2.
Трудовий конгрес України
3.
Українська Національна Рада
4.
ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад
А.
проголошення Західноукраїнської Народної Республіки
Б.
запровадження продовольчої диктатури (продрозкладки)
В.
передача всієї повноти влади Директорії УНР
Г.
прийняття першої конституції УСРР
Д.
обрання П. Скоропадського гетьманом України
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між подіями (процесами) Другої світової війни на  території України та їхніми наслідками.


1.
встановлення «нового порядку» в Україні
2.
поразка Червоної армії в Україні
3.
приєднання Західної України до СРСР
4.
визволення території УРСР від нацистської окупації
А.
евакуація матеріальних і людських ресурсів у східні регіони Радянського Союзу
Б.
вивезення працездатного населення на примусові роботи; економічне пограбування окупованих територій
В.
радянізація, депортація частини населення у східні регіони Радянського Союзу
Г.
окупація території Карпатської України угорськими військами
Д.
початок відбудови зруйнованого війною господарства
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя другої половини ХVІ – першої половини ХVІІІ ст.


А.
надання Києво-Могилянському колегіуму статусу академії
Б.
друк І. Федоровим Острозької Біблії
В.
легалізація православної церкви в Речі Посполитій
Г.
створення Пересопницького Євангелія
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №55 з 60

Установіть послідовність подій першої половини XIX ст.


А.
заснування у Львові просвітницького гуртка «Руська трійця»
Б.
утворення «Товариства галицьких греко-католицьких священиків»
В.
відкриття в Києві Південно-західного відділу Російського географічного товариства
Г.
заснування Кирило-Мефодіївського братства
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 60

Установіть послідовність подій в Україні в роки Другої світової війни.


А.
«Нема більше Севастополя з його акаціями і каштанами, чистенькими вулицями, парками, невеличкими світлими будинками. Він зруйнований...»
Б.
«На смертний бій… піднялася вся Україна…, почалася наша велика священна Вітчизняна війна…»
В.
«У багатьох селах Галичини, куди вступала більшовицька армія, якась частина населення нерідко зустрічала їх квітами...»
Г.
«До останнього дня наше радіо запевняло: «Київ був, є і буде радянським. Ворог не пройде!..» І раптом наші війська відходять...»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 60

Землі яких князівств перебували під владою князя Данила Романовича напередодні монгольської навали (1239 р.)?


1.
Київського
2.
Чернігівського
3.
Переяславського
4.
Новгород-Сіверського
5.
Волинського
6.
Галицького


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №58 з 60

Укажіть складові аграрних реформ Марії Терезії та Йосипа II в Австрійській імперії?


1.
обмеження панщини трьома днями на тиждень
2.
надання дозволу на викуп землі впродовж 49 років
3.
надання селянам громадянських прав
4.
утворення категорії «тимчасовозобов’язаних селян»
5.
дозвіл на створення кооперативних об’єднань
6.
заборона тілесних покарань селян поміщиками


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №59 з 60

Визначте джерела індустріалізації, здійснюваної в Україні наприкінці 1920 – у 1930-х рр.


1.
створення системи трестів, концесій
2.
денаціоналізація промисловості
3.
збільшення вивозу за кордон нафти, лісу, хліба
4.
внутрішні примусові державні позики
5.
відмова від політики «ножиць цін»
6.
доходи державного сектору економіки


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Завдання №60 з 60

Які терміни і поняття слід використовувати, характеризуючи перебіг подій на території України в 1943 р.?


1.
план «Барбаросса»
2.
«Східний вал»
3.
партизанський рейд
4.
похідні групи
5.
плацдарм
6.
евакуація


Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine