Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 60

Велике розселення слов’ян тривало протягом


А.
І ст. до н. е. — І ст. н. е.
Б.
І–ІІ ст.
В.
ІІІ–IV ст.
Г.
V–VII ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 60

Які зміни у соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли утворенню Давньоруської держави?

 1. Занепад і зникнення віче — органу громадського управління.
 2. Підвищення продуктивності праці в землеробстві, удосконалення ремісничого виробництва.
 3. Запровадженням державної релігії, поширення писаного кодифікованого права.
 4. Розклад родово-общинного ладу, початок класової диференціації.

А.
1, 4
Б.
2, 4
В.
1, 3
Г.
2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 60

На карті заштриховано території, що були приєднані до Київської Русі за князювання


А.
Олега.
Б.
Ігоря.
В.
Святослава.
Г.
Володимира.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 60

«Смердами» у Київській Русі називали


А.
вільних селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала.
Б.
людей, які перебували у повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавались у спадщину).
В.
селян, які потрапили у залежність від феодала, відпрацьовуючи у його господарстві взяті у борг гроші.
Г.
ремісників, які мешкали у садибах феодалів, працювали у їхніх майстернях і сплачували грошову данину.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 60

У яких уривках з історичних джерел відображено норми права Київської Русі?

 1. «Якщо уб’ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського старосту — 12 гривень, а за князівського рядовича — 5 гривень».
 2. «Якщо ж на шляхтича підніме руку, поб’є його до крові простий селянин чи міщанин, тоді селянин чи міщанин повинен бути покараний відсіканням руки».
 3. «Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. А якщо боярин чи з боярської дружини, то князю спадщина не йде».

А.
1, 2
Б.
1, 3
В.
2, 3
Г.
1, 2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 60

Яку із зображених історичних пам’яток створено за часів Київської Русі?


А.
Б.
В.
Г.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 60

Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князя


А.
Ярослава Мудрого.
Б.
Данила Галицького.
В.
Лева Даниловича.
Г.
Юрія І Львовича.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 60

У якому з уривків, узятих з історичних джерел, йдеться про Юрія Дрогобича?


А.
«Український першодрукар. Засновник друкарні у Кракові. 1491 р. надрукував чотири богослужебні книги церковнослов’янською мовою...»
Б.
«Волинський князь, "некоронований король Русі". 1497 р. очолив збройні сили Великого князівства Литовського. Здобув перемогу над ординцями у битві під Вишневцем...»
В.
«...Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському університеті. У 1481—1482 рр. — ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги «Прогностична оцінка поточного 1483 року».
Г.
«Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею у м. Володимир. Титулував себе "королем Русі, князем Лодомерії". Його правління було періодом розквіту держави...»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 60

Одне з рішень Люблінського сейму 1569 р. — це


А.
запровадження єдиного сейму та єдиної грошової одиниці в межах нової держави — Речі Посполитої.
Б.
збереження у новоутвореній Речі Посполитій Київського та Волинського удільних князівств.
В.
ліквідація Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу Польського королівства.
Г.
визнання владою Речі Посполитої догмату про сходження Духа Святого не тільки від Бога-Отця, а й від Бога-Сина.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 60

Затвердження у 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої реєстрового війська стало політичним і правовим


А.
об’єднанням інтересів польської шляхти та козацтва.
Б.
завершенням польсько-українського протистояння.
В.
припиненням масового покозачення селян і міщан.
Г.
визнанням козацтва як нового соціального стану.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 60

Поширення Магдебурзького права в XIV–XVII ст. на українських землях сприяло


А.
витісненню з органів міського самоврядування іноземців (поляків, німців тощо).
Б.
захисту населення міст від сваволі королівських намісників і великих землевласників.
В.
поглибленню спеціалізації ремісничого виробництва та утворенню цехів.
Г.
утвердженню панівного становища українського населення в містах.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 60

Фільварок — це


А.
доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів.
Б.
форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й ремісничій техніці, що передувала великій машинній індустрії.
В.
багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж.
Г.
корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 60

Зазначте напрями діяльності православних міщанських братств у другій половині XVI — першій половині XVII ст.

 1. Обмеження впливу церковних ієрархів.
 2. Розбудова храмів, заснування друкарень і шкіл.
 3. Оборона українських земель від татарських набігів.
 4. Організація взаємодопомоги, шпиталів для хворих.
 5. Установлення взаємовідносин із православними країнами.
 6. Пропагування ідеї об’єднання православної та католицької церков.

А.
1, 4, 5
Б.
1, 2, 4
В.
3, 5, 6
Г.
2, 3, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 60

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Політичний, церковний, освітній діяч Речі Посполитої. З 1627 р. — архімандрит Києво-Печерського монастиря. У 1632 р. домігся від королівської влади визнання вищої православної церковної ієрархії. Для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків заснував Лаврську школу...»


А.
П. Могилу
Б.
Ф. Прокоповича
В.
Й. Кондзелевича
Г.
В.-К. Острозького
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 60

У чому полягала особливість перебігу національно-визвольної боротьби українського народу впродовж червня 1652 р. — серпня 1657 р.?


А.
Різке загострення соціально-політичної боротьби, що вилилася у громадянську війну й спричинила розкол козацької держави на два гетьманства, виділення Запоріжжя в окрему політичну силу.
Б.
Погіршення становища новоутвореної Української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої і возз’єднання в межах єдиної держави усіх українських земель.
В.
Намагання польського та московського урядів поділити козацьку державу, що завершилося закріпленням її територіального розколу на міждержавному рівні, боротьба патріотичних сил за возз’єднання козацької держави.
Г.
Втручання іноземних держав у внутрішні справи України, ліквідація українських державних інституцій на Правобережжі та його спустошення польськими, кримськими, турецькими, московськими військами.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 60

Уривок із якого договору подано нижче?

«На стороні його королівської величності — від Дніпра, що під Києвом, і... до Путивльського рубежу ніякого міста, ні волості... від нинішнього часу належати не буде... А внизу по Дніпру земля, що називається Запороги, і тамтешні козаки... мають бути під високою рукою обох великих государів... Місто Київ на сторону Речі Посполитої має бути віддане... через два роки, від нинішнього договору рахуючи...»


А.
Зборівського договору 1649 р.
Б.
Білоцерківського договору 1651 р.
В.
Гадяцького договору 1658 р.
Г.
Андрусівського договору 1667 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 60

У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?

«...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...»


А.
1651 р.
Б.
1681 р.
В.
1686 р.
Г.
1710 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 60

Унаслідок Першого поділу Речі Посполитої до володінь Австрійської монархії приєднано


А.
Волинь.
Б.
Закарпаття.
В.
Східну Галичину.
Г.
Північну Буковину.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 60

Героїчна оборона Севастополя тривала під час російсько-турецької війни


А.
1700—1713 рр.
Б.
1787—1791 рр.
В.
1806—1812 рр.
Г.
1853—1856 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 60

Історик Д. Дорошенко вважав, що «...гайдамацтво як форму активного протесту проти несприятливих умов суспільного ладу знали також і західноукраїнські землі Галичина й Буковина».

На основі аналізу якого явища зроблено такий висновок?


А.
«ходіння в народ»
Б.
«рух опришків»
В.
«холерні бунти»
Г.
«похід у Таврію за волею»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 60

Зазначте ознаки кризи у сільському господарстві Наддніпрянської України у першій половині ХІХ ст.

 1. Низька товарність господарства.
 2. Посилення кріпосницького гніту.
 3. Зменшення плати кріпакам за їхню роботу.
 4. Зростання кількості безземельних селян.
 5. Переведення усіх кріпаків із відробіткової ренти на грошову.
 6. Падіння цін на сільськогосподарську продукцію у зв’язку з її перевиробництвом.

А.
1, 2, 4
Б.
3, 5, 6
В.
1, 4, 5
Г.
2, 3, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 60

Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Місцем його заснування було обрано місто.., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...»


А.
Новоросійський університет
Б.
Чернівецький університет
В.
Київський університет
Г.
Харківський університет
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 60

Які із зазначених нижче фактів біографії належать Володимиру Антоновичу?


А.
Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.).
Б.
Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864—1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.).
В.
Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).
Г.
Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 60

Яка організація в ході революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії домагалася поділу Галичини на дві частини: східну — українську та західну — польську?


А.
Головна руська рада
Б.
Руська трійця
В.
Руський собор
Г.
Центральна рада народова
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 60

Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні 1860—1880-х рр. був спрямований на


А.
об’єднання українського, польського та російського рухів у єдиний визвольний рух.
Б.
перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності.
В.
організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек.
Г.
створення підпільних терористичних організацій.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 60

Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?

 1. «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»
 2. «Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»
 3. «Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...»

А.
москвофілів
Б.
хлопоманів
В.
народовців
Г.
радикалів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 60

Унаслідок якої події в Російській імперії почала виходити перша україномовна газета «Хлібороб»?


А.
Оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.
Б.
Оприлюднення Емського указу 1876 р.
В.
Підписання Олександром II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.
Г.
Підписання Миколою II «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 60

Легіон Українських січових стрільців — це військова частина, створена за ініціативи


А.
Союзу визволення України у складі німецької армії, що діяла проти румунської армії у 1914—1916 рр.
Б.
Головної української ради у складі австрійської армії, що діяла проти російської армії у 1914—1918 рр.
В.
Карпато-руського визвольного комітету у складі російської армії, що діяла проти австрійської армії у 1915—1917 рр.
Г.
Товариства українських поступовців, що діяла як проти російської, так і проти німецької армій у 1916—1918 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 60

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

 1. «Після довгих… сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова влада стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки…»
 2. «Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує… більшовики концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на потоптання наших прав…»

А.
листопад — грудень 1917 р.
Б.
грудень 1917 — січень 1918 рр.
В.
січень — лютий 1918 р.
Г.
лютий — березень 1918 р
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 60

Що із зазначеного нижче було складовою політики більшовиків в Україні наприкінці 1917 — у лютому 1918 рр.?

 1. Ліквідація приватної власності.
 2. Введення на підприємствах відрядної оплати.
 3. Проведення суцільної колективізації.
 4. Створення сільськогосподарських комун.
 5. Націоналізація промислових підприємств.
 6. Проведення форсованої індустріалізації.

А.
1, 2, 4
Б.
3, 5, 6
В.
1, 4, 5
Г.
2, 3, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 60

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду...»

Яку «велику потребу» в Україні мали зазначені вище країни?


А.
Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу.
Б.
Включити молоду, незміцнілу державу Україна до складу Четверного союзу.
В.
Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні.
Г.
Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 60

Однією з причин упровадження в Україні НЕПу як нової моделі господарювання було


А.
продовження бойових дій, що ускладнювали відбудову народного господарства.
Б.
невдоволення селянства продрозкладкою, що виливалося у збройні виступи проти влади.
В.
здійснення республікою дипломатичного прориву й виходу з дипломатичної ізоляції.
Г.
піднесення європейського та світового революційного руху, здійснення світової революції.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 60

Стосовно якого політичного курсу було прийнято цитовану нижче резолюцію?

«Розмови про переваги російської культури і висування положення про неминучість перемоги більш високої російської культури над культурами більш відсталих народів — українського, азербайджанського та ін. — є не що інше, як спроба закріпити панування великоросійської національності. Рішуче борючись проти пережитків російського шовінізму, партія мусить водночас боротися і проти українського шовінізму».


А.
коренізації
Б.
колективізації
В.
індустріалізації
Г.
культурної революції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 60

Про якого діяча культури України 1920-х рр. йдеться в листі Й. Сталіна до Л. Кагановича?

«…Вимоги про "негайну дерусифікацію пролетаріату" в Україні, його думка про те, що "від російської літератури, від її стилю українська поезія повинна тікати якнайшвидше", його заява про те, що "ідеї пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва"… звучать тепер… більш ніж дивно».


А.
М. Зерова
Б.
Л. Курбаса
В.
М. Хвильового
Г.
О. Довженка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 60

ВАПЛІТЕ — це


А.
об’єднання письменників і літераторів України у 1920-ті рр.
Б.
спілка українських фото- й кінорежисерів при Київській кінофабриці.
В.
творчий союз українських художників-авангардистів 1920–1930-х рр.
Г.
мистецьке угруповання театральних діячів України, послідовників Леся Курбаса.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 60

З якою метою партійно-державне керівництво СРСР і УСРР на початку 1930-х рр. розповсюджувало зображені плакати?


А.
Засвідчити єдність Комуністичної партії та народу у здійсненні індустріалізації.
Б.
Переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом.
В.
Продемонструвати світові високі темпи розвитку промисловості.
Г.
Мобілізувати робітників на трудові рекорди та подвиги.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 60

Який перелік назв і термінів стосується суспільного життя України 1930-х рр.?


А.
Лікнеп, непман, «Плуг».
Б.
«Інтегральний націоналізм», русофільство, румунізація.
В.
Соціалістичний реалізм, Великий терор, «стаханівський рух».
Г.
Українська академія наук, Українська автокефальна православна церква, «Молодий театр» Леся Курбаса.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 60

Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927–1937 рр.

 1. Конституційне закріплення прав українців на власну мову й отримання початкової освіти українською мовою, надання Східній Галичині автономних прав.
 2. Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на високі державні посади.
 3. Заборона використовувати терміни «Україна» й «українці», передання українських земель польським осадникам.
 4. Запровадження політики «пацифікації», створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій.

А.
1, 3
Б.
2, 4
В.
1, 4
Г.
2, 3
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 60

Коли було підписано цитований нижче документ?

«…При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних Республік… уповноважені обох сторін обговорили у суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Центрально-Східній Європі…»


А.
23 серпня 1939 р.
Б.
1 вересня 1939 р.
В.
17 вересня 1939 р.
Г.
22 червня 1941 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 60

Спільною метою усіх течій руху Опору в Україні в роки Другої світової війни було


А.
відновлення радянської влади.
Б.
здобуття незалежності Україною.
В.
відновлення Української Народної Республіки.
Г.
вигнання нацистських окупантів із території України.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 60

Які події Великої Вітчизняної війни відбулися 1943 р.?

 1. Остаточна окупація території України військами Німеччини та її союзників.
 2. Проведення радянськими військами Кримської наступальної операції.
 3. Визволення Києва.
 4. Створення Українського штабу партизанського руху.
 5. «Битва за Дніпро».
 6. Публікація кіноповісті О. Довженка «Україна в огні».

А.
1, 2, 4
Б.
3, 5, 6
В.
1, 4, 5
Г.
2, 3, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 60

Якою цифрою на карті позначено регіон, що ввійшов до складу Української РСР 1945 р.?


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 60

У чому полягала особливість відбудови народного господарства Української РСР після Другої світової війни?


А.
Надання переваги розвитку галузям промисловості групи «Б».
Б.
Висока врожайність зернових культур за останні двадцять років.
В.
Здійснювалася на основі чіткого виконання п’ятирічного плану.
Г.
Отримання фінансової допомоги за «планом Маршалла».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 60

Український історик О. Бойко вважає, що «характерною рисою стратегії радянського керівництва у процесі відбудови було повернення до довоєнної моделі розвитку народного господарства УРСР. В основі цієї моделі лежала примітивна схема індустріалізації...» Яка з діаграм структури капіталовкладень у народне господарство підтверджує думку історика?


АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 60

Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в період десталінізації (1953–1964 рр.)?

 1. «…У рік, коли було одержано найбільший урожай, на цілині працювало понад 75 тисяч юнаків і дівчат з України. Сотні тисяч механізаторів і фахівців, мобілізованих у сільському господарстві багатьох регіонів, приїхали на цілину й організували радгоспи. ...Українські механізатори організували 54 цілинних радгоспи...»
 2. «Збирання кукурудзи важко піддавалося механізації й тому постійно доводилося мобілізовувати з міст сотні тисяч осіб. Строки навчання у вузах пересувалися, а обсяг навчального матеріалу скорочувався, тому студенти тепер мали ще один "кукурудзяний" семестр...»

А.
Відображено в обох уривках.
Б.
Тільки у першому.
В.
Тільки у другому.
Г.
Не відображено у жодному з уривків.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 60

Кого з митців стосується цитований нижче документ?

«Нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з того, що "...поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі"».


А.
М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський.
Б.
О. Теліга, О. Ольжич, У. Самчук.
В.
Л. Костенко, І. Драч, В. Симоненко.
Г.
П. Тичина, В. Сосюра, М. Бажан.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 60

Особливість розвитку освіти України середини 1960 — початку 1980-х рр. — це


А.
збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання.
Б.
завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти.
В.
поява навчальних закладів нового типу — гімназій, ліцеїв, колегіумів.
Г.
переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 60

Яку тенденцію суспільного життя України початку 1990-х рр. відображає карикатура?

А. Юн. План реєстрації нових партій у цьому місяці перевиконано! Зайдіть у наступному... Журнал «Перець». 1990 р.


А.
Відсутність політичної культури.
Б.
Політична консолідація суспільства.
В.
Формування багатопартійної системи.
Г.
Зростання відповідальності різних соціальних груп.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 60

Витяг з якого документа подано нижче?

«Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території. Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах... Українська РСР має право на власні Збройні Сили…»


А.
Декларація про державний суверенітет України
Б.
Акт проголошення незалежності України
В.
Декларація прав національностей України
Г.
Закон «Про економічну самостійність Української РСР»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 60

Яка із зазначених нижче подій відбулася того ж року що і прийняття Верховною Радою Конституції незалежної України?


А.
Вступ України до Ради Європи.
Б.
Запровадження національної валюти — гривні
В.
Політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка.
Г.
Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 60

Установіть відповідність між назвами періодів історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.


1.
Стародавня історія України
2.
Київська Русь за перших князів
3.
Розквіт Київської Русі
4.
Київська Русь за часів роздробленості
А.
Християнізація, «Змієві вали», «тесть Європи», «Руська правда».
Б.
Привласнююче господарство, археологічна культура, осілий спосіб життя, Велике розселення слов’ян.
В.
Князівські усобиці, удільні землі, федеративна монархія, «Правда Ярославичів».
Г.
Язичництво, полюддя, уроки, погости.
Д.
Фільваркове господарство, покозачення, магнат, шляхта.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 60

Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.


1.
Г. Сковорода
2.
І. Григорович-Барський
3.
М. Березовський
4.
Й. Пінзель
А.
Співак італійської оперної трупи в Орієнбаумі, член Болонської філармонічної академії, автор опер «Демофонт», «Іфігенія».
Б.
Працював у Львові, Монастириську, Бучачі. Автор трьох кам’яних статуй на фасаді собору Св. Юра у Львові (кінна статуя св. Юрія, постаті Святих Анастасія та Лева).
В.
Навчався в Києво-Могилянській академії, служив у придворній хоровій капелі імператриці Єлизавети Петрівни, викладав у колегіумах Переяслава та Харкова, автор збірки «Сад божественних пісень».
Г.
Брав участь у побудові собору Різдва Богородиці в Козельці, забудові Кирилівського монастиря в Києві, підготував проект розбудови Покровської церкви в Києві.
Д.
Навчався співу в Італії, автор багатьох хорових концертів, романсів, перший композитор у Росії, музичні твори якого виходили друком, заклав підвалини багатоголосного хору в Росії.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 60

Установіть відповідність між назвами державних інституцій і результатами їхньої діяльності.


1.
Перша Малоросійська колегія (1722–1727 рр.)
2.
«Правління гетьманського уряду» (1734–1750 рр.)
3.
Генеральна канцелярія гетьмана К. Розумовського (1750–1764 рр.)
4.
Друга Малоросійська колегія (1764–1786 рр.)
А.
Установлено контроль за Лівобережною та Слобідською Україною; посилено втручання з боку російського уряду у внутрішні справи Гетьманщини; обмежено функції полкових канцелярій.
Б.
Остаточно ліквідовано рештки автономного устрою Гетьманщини; повністю підпорядковано управління українськими землями загальноросійським державним органам; збільшено податки до царської казни.
В.
Відокремлено гетьманський скарб від державного; проведено Генеральне слідство щодо законності володіння маєтками; відновлено зовнішньо-політичну діяльність Гетьманщини.
Г.
Установлено контроль за діяльністю гетьмана та козацької старшини; збільшено стягнення податків до царської казни, провіанту для російської армії; розгляд апеляцій на судові рішення; роздача земельних володінь офіцерам і старшинам.
Д.
Повернуто під владу гетьмана Запорозьку Січ і Київ; проведено судову реформу — створено станові шляхетські суди (земський, підкоморський, гродський); реформовано козацьке військо.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 60

Установіть відповідність між суспільно-політичними подіями 1920-х рр. та їхніми наслідками.


1.
Проголошення курсу на коренізацію в УСРР.
2.
Утворення Союзу РСР.
3.
Утворення Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з неписьменністю.
4.
Проголошення курсу на нову економічну політику.
А.
Запровадження трудової мобілізації, заборона товарно-грошових відносин і вільної торгівлі.
Б.
Зростання питомої ваги українців серед службовців партійно-державного апарату республіки.
В.
Швидка відбудова промисловості, зростання продуктивності праці та фізичного обсягу продукції.
Г.
Половина сільського та дві третини міського дорослого населення освоїли грамоту та вміли читати.
Д.
Затвердження нового тексту Конституції УСРР, де юридично закріплювалися повноваження республіки.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 60

Установіть відповідність між періодами історії України та описаними подіями.


1.
Відлига (1953–1964 рр.)
2.
Застій (середина 1960 — початок 1980-х рр.)
3.
Перебудова (1985–1991 рр.)
4.
Незалежність (1991 — початок XXI ст.)
А.
«...Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами — засновниками пропонованої міжнародної організації...»
Б.
«Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів. Цукор став гостродефіцитним продуктом...»
В.
«В оголошенні про утворення Української Гельсінської групи її засновники підписалися справжніми прізвищами і навіть вказали свої адреси. Вони мали намір діяти виключно на легальних засадах...»
Г.
«Нарешті ми сіли за стіл переговорів. Єльцин представляв на зустрічі Росію, Фокін — Україну, Шушкевич — Білорусь… На зустрічі було сформульовано принципи майбутньої співдружності…»
Д.
«У рік святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією Президія Верховної Ради СРСР прийняла Постанову "Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР"».
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 60

Установіть відповідність між прізвищами митців та їхніми творчими здобутками.


1.
О. Гончар
2.
Л. Биков
3.
І. Миколайчук
4.
Л. Костенко
А.
роман у віршах «Маруся Чурай»
Б.
кінофільм «Вавилон–XX»
В.
опера «Тарас Шевченко»
Г.
кінофільм «У бій ідуть одні "старики"»
Д.
роман «Собор»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 60

Установіть послідовність подій державно-політичного життя XVIII ст.


А.
Ухвалення «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького».
Б.
Початок діяльності Першої Малоросійської колегії.
В.
Зруйнування за наказом Петра I Чортомлицької Січі.
Г.
Обрання гетьманом І. Скоропадського.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 60

Установіть послідовність подій суспільного життя XIX cт.


А.
Видання альманаху «Русалка Дністровая».
Б.
Видання збірки поезій «Кобзар» Т. Шевченка.
В.
Вихід трьох частин «Енеїди» І. Котляревського.
Г.
Публікація брошури «Ukraina irredenta» Ю. Бачинського.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №59 з 60

Установіть послідовність укладення міжнародних договорів (угод).


А.
Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польської Республіки.
Б.
Московський договір між СРСР і Німеччиною про ненапад («пакт Молотова — Ріббентропа»).
В.
Ризький мирний договір між РСФРР, УСРР і Польською Республікою.
Г.
Брест-Литовський мирний договір між УНР і Німеччиною та її союзниками.
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №60 з 60

Установіть послідовність ухвалення цитованих документів.


А.
«...вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932–1933 років в Україні та його наслідків... Верховна Рада України приймає цей Закон. Стаття 1. Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом Українського народу».
Б.
«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР... продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні... Верховна Рада Української РСР урочисто проголошує незалежність України...»
В.
«...Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. ...Україна є унітарною державою. ...Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю...»
Г.
«Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація (РСФСР), Україна, як держави-засновники Союзу РСР, що підписали Союзний договір 1922 року... констатуємо, що Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування...»
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine