Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва.


А.
Тіра
Б.
Херсонес
В.
Ольвія
Г.
Фанагорія
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

На карті позначена територія Київської Русі за часів правління


А.
Аскольда.
Б.
Ігоря.
В.
Володимира Великого.
Г.
Ярослава Мудрого.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Укажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах 1103 р., 1111 р. та 1116 р. разом з іншими князями здійснив успішні військові походи.


А.
хозари
Б.
печеніги
В.
половці
Г.
монголи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Укажіть державу, у складі якої до середини XVI ст. перебували Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля.


А.
Велике князівство Литовське
Б.
Угорське королівство
В.
Польське королівство
Г.
Молдавське князівство
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.


А.
“Процес об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в єдину державу започаткований Городельською, а завершений Кревською унією 1569 р.”
Б.
“Запорожці на чолі з П. Сагайдачним у 1616 р. здобули Кафу, а в 1621 р. взяли участь у Хотинській війні на боці Речі Посполитої проти Османської імперії”.
В.
“Іов Борецький, обійнявши посаду Київського православного митрополита в 1596 р., одразу ж долучився до очолюваної князем К. Острозьким боротьби проти унії з Римом”.
Г.
“Утворення реєстрового козацтва пов’язане з ім’ям польського короля Яна ІІ Казимира, який у 1410 р. затвердив перший список найнятих козаків – реєстровців”.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Пересопницьке Євангеліє й Острозька Біблія є пам’ятками української культури


А.
XIV ст.
Б.
XV ст.
В.
XVI ст.
Г.
XVII ст.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

На карті заштрихована територія Гетьманщини відповідно до умов


А.
Зборівського мирного договору 1649 р.
Б.
Білоцерківського мирного договору 1651 р.
В.
Бахчисарайського мирного договору 1681 р.
Г.
“Вічного миру” 1686 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Укажіть назву військово-адміністративної одиниці Нової Січі.


А.
полк
Б.
паланка
В.
земля
Г.
округ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Укажіть період гетьманування К. Розумовського.


А.
1722-1727 рр.
Б.
1734-1750 рр.
В.
1750-1764 рр.
Г.
1764-1775 рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Укажіть прізвище діяча, якого стосуються такі факти біографії:

“1812 р. під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора, сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. 1817–1821 – директор Полтавського театру”.


А.
Г. Квітка-Основ’яненко
Б.
П. Гулак-Артемовський
В.
П. Куліш
Г.
І. Котляревський
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Укажіть регіон, яким упродовж першої половини ХІХ ст. прокотилися селянські “холерні бунти”.


А.
Буковина
Б.
Галичина
В.
Закарпаття
Г.
Поділля
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Укажіть рік упровадження міського самоврядування в Російській імперії.


А.
1861 р.
Б.
1864 р.
В.
1870 р.
Г.
1874 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив.


А.
вересень 1914 р.
Б.
травень 1915 р.
В.
червень 1916 р.
Г.
серпень 1917 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень.


А.
Перший Універсал
Б.
Другий Універсал
В.
Третій Універсал
Г.
Четвертий Універсал
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

На карті заштрихована територія


А.
Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.
Б.
контрольована Російською армією барона Врангеля в грудні 1920 р.
В.
передана УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.
Г.
окупована військами Антанти наприкінці січня 1919 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив


А.
Генеральний секретаріат Української Центральної Ради.
Б.
Раду Народних Міністрів УНР.
В.
Директорію УНР.
Г.
Державний секретаріат ЗУНР.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.


А.
“У березні 1921 р. було укладено Ризький мирний договір, що закріпив зверхність польської держави над Підляшшям, Холмщиною, Західною Волинню”.
Б.
“Х з’їзд РКП(б) у квітні 1921 р. затвердив політику коренізації. Провідниками цієї політики в Україні були нарком освіти Х. Раковський та секретар ЦК КП(б)У П. Постишев”.
В.
“З проголошенням у 1925 р. курсу на індустріалізацію розпочалася перша п’ятирічка, виконання якої збіглося з судовим процесом – “Шахтинська справа”.
Г.
“У грудні 1925 р. І з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР і Союзний договір, а наступного року була прийнята перша Конституція СРСР”.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Укажіть рік, у якому був проголошений курс на суцільну колективізацію сільського господарства.


А.
1925 р.
Б.
1929 р.
В.
1930 р.
Г.
1932 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Укажіть галузь культури, у якій у 1930-х роках плідно працювали М. Бойчук, І. Їжакевич, Ф. Кричевський, М. Самокиш.


А.
театр
Б.
література
В.
музика
Г.
живопис
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Укажіть країну, яка в березні 1939 р. окупувала Карпатську Україну.


А.
Румунія
Б.
Угорщина
В.
Польща
Г.
Німеччина
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Укажіть міста, в районі яких відбулася найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни.


А.
Луцьк–Рівне–Броди
Б.
Вінниця–Житомир–Біла Церква
В.
Львів–Перемишль–Чернівці
Г.
Житомир–Бердичів–Київ
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ була здійснена упродовж


А.
червня–липня 1943 р.
Б.
листопада–грудня 1943 р.
В.
січня–лютого 1944 р.
Г.
квітня–травня 1944 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Налагодження автоматичного електричного зварювання танкових корпусів під час Великої Вітчизняної війни пов’язане з ім’ям


А.
О. Палладіна
Б.
В. Бакуля
В.
В. Глушкова
Г.
Є. Патона
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Укажіть період розвитку українського суспільства, характерними рисами якого була боротьба влади з проявами “українського буржуазного націоналізму”, з “космополітизмом” та “низькопоклонством перед Заходом”.


А.
кінець 1930-х – початок 1940-х рр.
Б.
друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.
В.
друга половина 1950-х – початок 1960-х рр.
Г.
кінець 1960-х – перша половина 1970-х рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №25 з 58

Укажіть твердження, що розкриває зміст поняття “раднаргоспи”.


А.
органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств у рамках Ради економічної взаємодопомоги
Б.
організації, які керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні
В.
державні органи, які здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС)
Г.
органи державного управління, утворені за територіальним принципом, які керували промисловістю у межах економічних адміністративних районів
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №26 з 58

Укажіть період піднесення напряму кіномистецтва – українського поетичного кіно (режисери Л. Осика, Ю. Іллєнко, І. Миколайчук, С. Параджанов).


А.
друга половина 1940-х – перша половина 1950-х рр.
Б.
друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.
В.
друга половина 1960-х – 1970-і рр.
Г.
1980-і – 1990-і рр.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №27 з 58

Укажіть мету, якої прагнула досягти Росія в ході Першої світової війни.


А.
загарбання Данцига та контроль над узбережжям Балтійського моря
Б.
приєднання Бессарабії та контроль над дельтою Дунаю
В.
контроль над нафтовими родовищами Румунії
Г.
приєднання Закарпаття, Північної Буковини та Східної Галичини
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 58

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.


А.
“У серпні 1922 р. Лондонська конференція схвалила “план Юнга”, – що дозволило Німеччині того ж року стати повноправним членом Ліги Націй”
Б.
“Мирне врегулювання з Туреччиною відбулося підписанням Севрського договору, який було переглянуто на Лозаннській конференції 1922–1923 рр.”
В.
“Відповідно до умов Нейїського мирного договору три міста – Данциг, Саар, Мемель – передавалися під управління Ліги Націй”
Г.
“Робота Вашингтонської мирної конференції завершилася важливою політичною подією – президент В. Вільсон оприлюднив у Конгресі США свої “14 пунктів”
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 58

Укажіть прізвище діяча, який прийшов до влади шляхом вільних, демократичних парламентських виборів.


А.
П. фон Гінденбург
Б.
Б. Муссоліні
В.
А. Гітлер
Г.
Ф. Франко
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Укажіть країну, на користь якої Австрія поступалася Боснією та Герцоговиною відповідно до умов Сен-Жерменського договору (1919).


А.
Болгарія
Б.
Угорщина
В.
Чехословаччина
Г.
Королівство сербів, хорватів і словенців
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Укажіть рік проголошення Туреччини республікою.


А.
1918 р.
Б.
1923 р.
В.
1935 р.
Г.
1938 р.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Укажіть наукове досягнення Макса Планка, за яке йому в 1918 р. була присуджена Нобелівська премія.


А.
здійснення ядерної ланцюгової реакції
Б.
відкриття явища штучної радіоактивності
В.
відкриття квантів енергії та започаткування квантової теорії
Г.
розробка теорії твердого тіла
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Укажіть подію, внаслідок якої СРСР було виключено з Ліги Націй.


А.
агресія проти Фінляндії
Б.
уведення військ у країни Прибалтики
В.
підписання пакту Молотова–Ріббентропа
Г.
спільні воєнні дії Німеччини та СРСР проти Польщі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

У ході військової операції радянських військ “Багратіон” (1944) була звільнена


А.
Правобережна Україна.
Б.
Білорусія.
В.
Угорщина.
Г.
Польща.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Укажіть цифру, що позначає на карті країну, на території якої в роки Другої світової війни нацисти створили “табори смерті” – Майданек, Освенцім, Треблінка.


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

Укажіть президента США, економічна політика якого була названа його прізвищем.


А.
Дж. Кеннеді
Б.
Дж. Картер
В.
Р. Рейган
Г.
Б. Клінтон
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.


А.
“У 1974 р. в Італії розпочалася поліцейська операція “Чисті руки” проти “Червоних бригад”. Вона стала відповіддю влади на вбивство прем’єр-міністра Альдо Моро”.
Б.
“Війна в Алжирі, поразка Франції в Індокитаї звели нанівець популярність президента Ш. де Голля. Він склав свої повноваження, передавши владу віце-президентові Ж. Помпіду”.
В.
“СРСР у 1946 р. проголосив утворення у своїй зоні Німецької Демократичної Республіки. У відповідь на це Велика Британія та США об’єднали свої зони окупації у Бізонію й утворили Федеративну Республіку Німеччини”.
Г.
“У 1979 р. був сформований уряд консерваторів на чолі з М. Тетчер, у країні розпочався період її одинадцятирічного правління, а економічна політика дістала назву “тетчеризм”.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Укажіть події історії Росії, пов’язані з 1991 р., 1996 р., 2000 р.


А.
проведення воєнних операцій проти Чечні
Б.
вибори президента країни
В.
укладення договорів про співробітництво з НАТО
Г.
проведення в Москві Нарад з питань безпеки та співробітництва в Європі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Укажіть цифри, що позначають на карті країни, в яких наприкінці1980-х – початку 1990-х років повалення комуністичних режимів відбувалося в умовах збройних конфліктів та кривавих сутичок.


А.
1, 2
Б.
2, 3
В.
3, 4
Г.
4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Укажіть колоніальну імперію, що на кінець 1960-х років трансформувалась у Співдружність націй.


А.
Британська
Б.
Французька
В.
Португальська
Г.
Іспанська
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

Укажіть характерні риси неолітичної революції:

 1. Поява першого штучного продукту – сплаву міді та олова.
 2. Виникнення землеробства та скотарства.
 3. Відокремлення скотарства від землеробства.
 4. Перехід до осілого способу життя.
 5. Винайдення свердління, шліфування та пиляння каменю.
 6. Відокремлення ремесла від землеробства.
 7. Виникнення виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва.

А.
2, 4, 5, 7
Б.
1, 3, 6, 7
В.
3, 4, 5, 6
Г.
2, 3, 4, 7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Укажіть події історії України, що відбулися у XVI ст.:

 1. Прийняття Другого та Третього Литовських статутів.
 2. Козацько-селянські повстання під проводом К. Косинського та С. Наливайка.
 3. Андрусівське перемир’я між Московською державою та Річчю Посполитою.
 4. Надання магдебурзького права Львову, Луцьку, Києву.
 5. Заснування П. Могилою Лаврської школи при Києво-Печерському монастирі.
 6. Люблінська унія між Великим князівством Литовським і королівством Польським.
 7. Створення першої Січі на о. Мала Хортиця.

А.
1, 2, 6, 7
Б.
1,3, 4, 7
В.
2, 4, 6, 7
Г.
3, 4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Укажіть риси, притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.:

 1. Потужний розвиток цукробурякового виробництва.
 2. Формування Південного та Правобережного нафтових районів.
 3. Завершення промислового перевороту.
 4. Дефіцит робочої сили в сільськогосподарському виробництві.
 5. Бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничорудної та металургійної галузей.
 6. Створення розгалуженої системи залізниць.
 7. Домінування темпів розвитку текстильної промисловості та машинобудування над темпами розвитку сировинних галузей.

А.
1, 3, 5, 6
Б.
2, 4, 5, 7
В.
1, 3, 6, 7
Г.
2, 3, 4, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 58

Укажіть положення, що розкривають основний зміст Другого Універсалу Української Центральної Ради:

 1. Проголошення автономії України в складі федеративної Росії.
 2. Пропозиція Тимчасовому уряду затвердити Генеральний секретаріат як найвищий крайовий орган влади.
 3. Відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів.
 4. Поповнення Центральної Ради представниками національних меншин.
 5. Поширення влади Центральної Ради на Київщину, Поділля, Волинь і частину Чернігівщини.
 6. Командирування представників Центральної Ради до військового міністерства, Генерального штабу та Ставки Верховного головнокомандування.
 7. Оголошення про початок мирних переговорів з країнами Четверного союзу.

А.
2, 3, 4, 6
Б.
1, 2, 3, 4
В.
2, 4, 5, 7
Г.
3, 4, 6, 7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 58

Укажіть заходи, що вплинули на рівень життя населення України впродовж 1950-х – середини 1960-х рр.:

 1. Скасування плати за навчання в старших класах школи й у вищих навчальних закладах.
 2. Проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіциту товарів.
 3. Індустріальне будівництво житла та пом’якшення житлової проблеми.
 4. Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.
 5. Перегляд і підвищення тарифної системи оплати праці, перехід на п’ятиденний робочий тиждень при восьмигодинному робочому дні.
 6. Інтенсифікація праці шляхом переходу на шестиденний робочий тиждень та скорочення відпусток.
 7. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

А.
1, 3, 5, 7
Б.
2, 3, 6, 7
В.
2, 4, 5, 6
Г.
3, 4, 5, 6
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 58

Укажіть завдання, що ставила перед собою Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод:

 1. Домагатися припинення втручання у внутрішні справи соціалістичних країн Східної Європи.
 2. Ознайомити широкі кола української громадськості з Загальною Декларацією прав людини.
 3. Домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси.
 4. Добиватися ліквідації системи ГУЛАГу та реабілітації незаконно засуджених.
 5. Ознайомити світову громадськість з фактами порушень прав людини в Україні.
 6. Добиватися внесення до Конституцій СРСР та УРСР положень про свободу слова, друку, віросповідання, мітингів, зборів.
 7. Домагатися щоб на міжнародних нарадах з питань безпеки та співробітництва в Європі Україна була представлена окремою делегацією.

А.
2, 3, 5, 7
Б.
1, 3, 5, 6
В.
2, 4, 6, 7
Г.
1, 3, 4, 7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 58

Укажіть заходи, вжиті британським урядом Д. Ллойд Джорджа у повоєнний період (1918–1922 рр.):

 1. Ліквідація державного регулювання економіки та її реконверсія.
 2. Заборона діяльності Британського конгресу тред-юніонів.
 3. Проведення реформи виборчого права та надання права голосу жінкам.
 4. Надання Ірландії статусу домініону.
 5. Підписання Рейнського гарантійного пакту.
 6. Запровадження дев’ятирічної безкоштовної обов’язкової освіти.
 7. Придушення загальнобританського страйку шахтарів.

А.
1, 3, 4, 6
Б.
2, 3, 4, 7
В.
1, 3, 5, 6
Г.
2, 3, 4, 5
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 58

Укажіть чинники, що сприяли швидкому економічному зростанню ФРН наприкінці 1940-х – початку 1950-х років та появі “німецького економічного дива”:

 1. Відсутність військових видатків.
 2. Дешевизна робочої сили та її жорстка експлуатація.
 3. Упровадження системи пожиттєвого найму робітника.
 4. Припинення виплат репарацій Радянському Союзу.
 5. Працелюбність і дисциплінованість нації.
 6. Відсутність профспілкового руху.
 7. Мінімальні руйнування виробничих потужностей у роки Другої світової війни.

А.
1, 2, 5, 7
Б.
2, 3, 5, 7
В.
1, 2, 4, 6
Г.
1, 3, 6, 7
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 58

Установіть відповідність між творами та їхнім головним змістом.


1.
“Повість минулих літ”
2.
“Слово о полку Ігоревім”
3.
“Києво-Печерський Патерик”
4.
“Повчання” Володимира Мономаха
А.
опис чудес життя та подвигів ченців
Б.
виклад всесвітньої історії, історії походження Русі та розвитку держави
В.
похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі
Г.
морально-етичні норми та правила, вказівки для князя, життєпис автора, що має служити прикладом нащадкам
Д.
літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини проти половців
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №50 з 58

Установіть відповідність між подіями та періодами, упродовж яких вони відбувалися.


1.
діяльність у Львові гуртка “Руська трійця”
2.
реформи Олександра ІІ в Російській імперії
3.
оборона Севастополя під час Кримської війни
4.
реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії
А.
1854–1855 рр.
Б.
1832–1837 рр.
В.
1770-і – 1780-і рр.
Г.
1892–1893 рр.
Д.
1860-і – 1870-і рр.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №51 з 58

Установіть відповідність між назвами договорів (угод) та інституціями, представники яких їх підписували.


1.
Брестський договір з Німеччиною та її союзниками (1918).
2.
Варшавська угода (1920).
3.
Ризький мирний договір (1921).
4.
Мирний договір з Литвою (1921) та договір про дружбу і братерство з Туреччиною (1922).
А.
Раднаркоми РСФРР та УСРР.
Б.
Раднарком УСРР.
В.
Директорія УНР.
Г.
Рада Народних Міністрів УНР.
Д.
Рада Міністрів Української Держави П. Скоропадського.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №52 з 58

Установіть відповідність між митцями та сферами їхньої творчості.


1.
Є. Мірошниченко, Г. Ціпола
2.
П. Майборода, А. Штогаренко
3.
А. Роговцева, К. Степанков
4.
І. Драч, М. Вінгаровський
А.
музика
Б.
література
В.
оперний спів
Г.
театр
Д.
живопис
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №53 з 58

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.


1.
протекціонізм
2.
ембарго
3.
демілітаризація
4.
концесія
А.
передача в експлуатацію на певних умовах державних земельних ділянок, покладів корисних копалин, підприємств іноземним компаніям
Б.
економічна політика держави спрямована на захист власної економіки від іноземної конкуренції
В.
одночасне закриття всіх військових підприємств і масове звільнення робітників і службовців
Г.
заборона державою ввезення або вивезення з країни товарів, послуг, валютних цінностей
Д.
роззброєння, ліквідація згідно з міжнародними угодами військових споруд та укріплень на певній території
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №54 з 58

Установіть хронологічну послідовність подій.


А.
Андрусівське перемир’я між Московською державою та Річчю Посполитою
Б.
гетьманування І. Виговського
В.
Хотинська війна
Г.
створення першої Малоросійської колегії
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №55 з 58

Установіть хронологічну послідовність подій.


А.
Маніфест Миколи ІІ про проголошення громадянських свобод
Б.
скасування панщини на західноукраїнських землях
В.
заснування в Одесі Новоросійського університету
Г.
ліквідація полкового устрою Слобідської України
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №56 з 58

Установіть хронологічну послідовність подій.


А.
підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками
Б.
проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР
В.
проголошення автономії України Першим Універсалом Центральної Ради
Г.
створення Директорії УНР
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №57 з 58

Установіть хронологічну послідовність подій.


А.
відставка П. Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ
Б.
початок членства Української РСР в ООН
В.
доповідь М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС “Про культ особи та його наслідки”
Г.
проведення операції “Вісла”
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання №58 з 58

Установіть хронологічну послідовність подій.


А.
перший у світі політ людини в космос
Б.
початок реалізації “плану Маршалла”
В.
“оксамитові” революції в країнах Східної Європи
Г.
укладання Паризької угоди щодо В’єтнаму та припинення американської агресії
АБВГ
1
2
3
4

Завдання на встановлення правильної послідовності

Вибрати іншу сесію