Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 64

Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні


А.
Долинами пісня літає.
Б.
Ви знаєте, як сплять старі гаї?
В.
Шелестом опалого листя зітхає лісова стежка.
Г.
Хазяїн коротко відповідав на запитання гостя.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 64

Фразеологічний зворот ужито в реченні


А.
Сама від себе ще така далека, немов оце приніс мене лелека.
Б.
Не лякайся моєї любові, хоч сніги залягли, як літа.
В.
У небі вітер кучерявий колише теплую блакить.
Г.
Життя - єдина мить, для смерті ж вічність ціла.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 64

Складним є речення


А.
Досвітній вогонь запали, поки ще зоря не заграла.
Б.
Сідають на озера уночі натомлені в дорозі дикі гуси.
В.
Вітер загуляв, заблудив у полі та й пита дороги у сестри-тополі.
Г.
І від щастя, а може, від горя промінь сонячний серце пропік.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 64

Частку вжито в рядку


А.
Ніколи мені не забути красу незвичайну.
Б.
Найкраща пора у людини - кохання.
В.
Садочки зацвіли, неначе полотном укриті.
Г.
Із-за лісу, з-за туману, місяць випливає.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 64

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1)Здавна люди налічували в дощовій веселці сім кольорів червоний, жовто-гарячий, жовтий, зелений, голубий, синій і фіолетовий. (2)Можливо, у цій сімці наші предки вбачали щось таємничо-магічне. (3)Недарма ж тиждень складався з семи днів, а на небі налічували тоді сім планет. (4)Придивляючись до веселки уважніше, не можна не помітити різні відтінки, що поступово переходять один в один. (5)Цих відтінків безліч.

Орфографічну помилку допущено в слові


А.
жовто-гарячий
Б.
таємничо-магічне
В.
недарма
Г.
не помітити
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 64

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1)Здавна люди налічували в дощовій веселці сім кольорів червоний, жовто-гарячий, жовтий, зелений, голубий, синій і фіолетовий. (2)Можливо, у цій сімці наші предки вбачали щось таємничо-магічне. (3)Недарма ж тиждень складався з семи днів, а на небі налічували тоді сім планет. (4)Придивляючись до веселки уважніше, не можна не помітити різні відтінки, що поступово переходять один в один. (5)Цих відтінків безліч.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні


А.
першому
Б.
другому
В.
третьому
Г.
четвертому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 64

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1)Здавна люди налічували в дощовій веселці сім кольорів червоний, жовто-гарячий, жовтий, зелений, голубий, синій і фіолетовий. (2)Можливо, у цій сімці наші предки вбачали щось таємничо-магічне. (3)Недарма ж тиждень складався з семи днів, а на небі налічували тоді сім планет. (4)Придивляючись до веселки уважніше, не можна не помітити різні відтінки, що поступово переходять один в один. (5)Цих відтінків безліч.

Вставне слово є в реченні


А.
першому
Б.
другому
В.
третьому
Г.
п'ятому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 64

Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


А.
..кам' яніння, ро..біжність, ..тягування
Б.
..худнути, ..шерхнути, ..фабрикувати
В.
..тирати, ро..тирати, ..тримувати
Г.
..правіку, ..хвальний, роз..тавити
Д.
..початку, ..хоплений, бе..печний
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 64

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


А.
н..сти, вит..рати, гр..чаний, зел..ніти
Б.
реш..то, кол..со, вис..пати, кл..котати
В.
зач..пити, розпоч..нати, п..кти, ч..брець
Г.
мар..во, прич..пити, ш..птати, гороб..ня
Д.
тр..мтіти, ос..литися, ненав..діти, куч..рявий
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 64

Помилку в утворенні відмінкової форми числівника допущено в рядку


А.
шість, шести, шістьом, шістьома
Б.
п' ятнадцять, п' ятнадцяти, п' ятнадцятьом, п' ятнадцятьма
В.
шістдесят, шестидесяти, шістдесятьом, шістдесятьма
Г.
сімсот, семисот, семистам, сімомастами
Д.
вісім тисяч, восьми тисяч, вісьмом тисячам, вісьмома тисячами
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 64

М'який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка


А.
дівчин..ці, порад..те, сіл..лю
Б.
кур..йозний, соломин..ці, тон..ший
В.
батал..йон, сяд..те, ремін..чик
Г.
куз..ня, смієш..ся, голубон..ці
Д.
велетен..ський, Галин..ці, посун..ся
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 64

Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка


А.
груп..а, нет..о, коміс..ія
Б.
клас.., тер..аса, сю..реалізм
В.
ап..аратура, і..раціональний, крос..ворд
Г.
мас..аж, оперет..а, донба..ський
Д.
кол..егія, ман..а, коміс..ія
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 64

Закінчення у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку


А.
Пирятин, відсоток, квадрат
Б.
трикутник, мітинг, атестат
В.
Краматорськ, Кавказ, Київ
Г.
радіус, гопак, синтез
Д.
монітор, водограй, Тернопіль
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 64

Помилку допущено в рядку


А.
сама вигідна угода
Б.
більший за нього
В.
згідно з інструкцією
Г.
піклуватися про матір
Д.
засіб для відбілювання
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 64

Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні


А.
Ми вірші пишемо про/те, як стати біля дум на варті.
Б.
Я хочу жити так, що/б серце билось в такт з гарячим серцем рідного народу.
В.
Співай же за мною про/те, як весною усе відживається знов.
Г.
Всяк лицар має з королем ходити у походи, за/те він матиме собі і ласку, й нагороди.
Д.
За/те, що жили ми в цей зоряний час, нам заздрити будуть нащадки.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 64

Через дефіс пишуться всі слова в рядку


А.
мовно/літературний, суспільно/корисний, суспільно/політичний
Б.
навчально/виховний, військово/морський, південно/східний
В.
східно/слов'янський, фізико/математичний, жовто/зелений
Г.
віце/прем'єр, сімдесяти/річчя, генерал/полковник
Д.
військово/зобов'язаний, п'яти/денний, воєнно/стратегічний
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 64

Правильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку


А.
ходімте
Б.
дозволимо
В.
не мовчімо
Г.
пішли
Д.
подякуємо
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 64

Кома перед і ставиться в реченні (коми пропущено)


А.
Мова українська сповнена поетичної грації і тому досить важка для перекладу.
Б.
Доба Мазепи - це час економічного політичного і культурного відродження України після Руїни.
В.
Тема матері завжди була є і вічно залишатиметься актуальною як у народних піснях так і в професійній творчості.
Г.
Треба зазначити що економічних понять в останні десятиліття з'являється все більше і більше.
Д.
Жовто-блакитні барви символізують дві першооснови буття дух і матерія добро і зло вогонь і вода батько і мати.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 64

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка


А.
здоров'я, повітря, щирість
Б.
сяйво, щодня, дзенькіт
В.
кузня, гілля, якість
Г.
гравюра, каяття, щавель
Д.
вождь, в'язень, їдальня
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 64

Граматичну помилку допущено в реченні


А.
Наполегливо тренуючись, нас не полишає віра в перемогу.
Б.
Ми наполегливо тренуємося, і нас не полишає віра в перемогу.
В.
Нас не полишає віра в перемогу, бо ми наполегливо тренуємося.
Г.
Ми наполегливо тренуємось, і тому нас не полишає віра в перемогу.
Д.
Якщо будемо наполегливо тренуватися, ми переможемо.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 64

Закінчення у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку


А.
козак, земля, Богдан, син
Б.
пісня, Катря, Назар, школяр
В.
юнак, начальник, хлопець, Степан
Г.
директор, Антон, Валерій, брат
Д.
президент, сержант, Микита, Михайло
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 64

Поширеним є речення


А.
Дід був ковалем.
Б.
Минула тривожна ніч.
В.
Хай він чекає.
Г.
Осінь буде ясніти.
Д.
Дві верби говорили-балакали.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 64

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку


А.
Б.
В.
Г.
Д.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 64

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.


Односкладне речення
1.
означено-особове
2.
неозначено-особове
3.
узагальнено-особове
4.
безособове
Приклади
А.
Не хвали мене в вічі, не гудь поза очі.
Б.
Доберемося за три годиночки, за стонадцять верст до родиночки.
В.
Завіяло, заговорило снігом у полі, попід садом і в саду.
Г.
Мовчить мій цілий світ, загорнутий в лихі словесні целофани.
Д.
Зелене море зроблять із Дніпра.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 64

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.


Вид підрядного речення
1.
означальне
2.
з'ясувальне
3.
обставинне причини
4.
обставинне місця
Приклади
А.
Сюди, де вуличка забута, приїхав по дитячі сни.
Б.
Люблю, коли у вікно розкрите шумлять без­журно дерева.
В.
Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина.
Г.
Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була.
Д.
Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 64

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.


Відокремлений член речення
1.
означення
2.
прикладка (різновид означення)
3.
обставина
4.
додаток
Приклади
А.
Сам Лисенко, бездоганний лицар української пісні, прекрасний композитор і піаніст, зостався в моїй пам'яті як найчарівніша людина.
Б.
Он хмарки бредуть повільно одна за одною над самим обрієм, схожі на білих лебедів.
В.
Не чути ніякого голосу, крім вівчарської трембіти, десь на далекій полонині.
Г.
Ви щасливі, високії зорі, все на світі вам видно звисока.
Д.
Троянди, гріючись на сонці нескупім, нам серце радують відродженням своїм.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 64

Доберіть до фразеологізму "Високо літати" відповідне йому значення


А.
мріяти про майбутні досягнення
Б.
незрозуміло пояснювати
В.
мати впливових друзів
Г.
здобувати багатий досвід
Д.
посідати високе становище
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №28 з 64

Доберіть до фразеологізму "Альфа і омега" відповідне йому значення


А.
початок і кінець
Б.
причина і наслідок
В.
важливе і другорядне
Г.
заможність і злидні
Д.
добро і зло
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №29 з 64

Доберіть до фразеологізму "У свинячий голос" відповідне йому значення


А.
дуже голосно
Б.
заздрісно
В.
несвоєчасно
Г.
даремно
Д.
лайливо
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 64

Доберіть до фразеологізму "Голову гризти" відповідне йому значення


А.
викликати хворобу
Б.
набридати розмовами
В.
напружено думати
Г.
втрачати надію
Д.
обманювати
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 64

З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Геніально обдарована сценічно, вокально й пластично, (2)вся (3)мовби зіткана з найтонших нервових волокон, Марія Заньковецька сорок років владарювала на сцені, (4)сіючи захват, хвилюючи уми.


А.
займенник
Б.
дієприкметник (як форма дієслова)
В.
дієприслівник (як форма дієслова)
Г.
прислівник
Д.
частка
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №32 з 64

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання

Жити так, аби голуби сідали на плечі

(1-2) Дорогий сину! Дякую за листа. Утішило мене те, що ти любиш Бетховена.
Розповім тобі про своє дитинство, яке було так недавно, здається.

(3-6) Музикою я марив. Коли з мамою сапав картоплю, чи ламав молоді качани
кукурудзи, чи вилущував стиглу квасолю, мама завше співала. Тихо, але гарно. Над
моєю колискою мама співала колискові на слова Шевченка. Коли пізніше наспівувала
ці тужні слова, мої очі закипали сльозою - і я ховав сльози, бо встидався їх.

(7-10) У 7 класі за «похвальну грамоту» тато купив мені гітару. Я спочатку навчився
грати «Взяв би я бандуру», потім кілька старих романсів, маршів. Але все було не те.
І тоді я брав гітару і грав - на одній струні - своєї. Усе, що я чув, за чим тужив, чого
прагнув, - усе вигравав.

(11-23) Пам'ятаю, як уперше пішов до філармонії. Пам'ятаю, як прослухав цикл лекцій
про Бетховена. Яка це була людина! Усе життя - в горі, в нещасті, в муці, і він – один
проти цілого світу - перемагає! Або світ прийме таким мене, як я є, - або вб'є, знищить
мене. Але я - не поступлюся! І з кожної миті своєї, з кожного почуття і думки своєї
зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу: хай знає цей світ, що я вижив і доніс
до людей усе, що хотів. А що хотів донести? Що люди мають жити, як янголи: з
любов'ю одне до одного, з почуттям, що всі люди - брати, рівні, чесні, богоподібні,
всесильні, незламні, кришталеві. Світ - це таночок усіх людей, які взялися за руки і
чуються братами, просвітлими душами, що ширяють межи небом і землею – як
степові жайворонки, співом славлячи сонце, і дощ, і сніг, і бурю, і річку, і дерева, і
птаство, і метеликів, і тигрів, і бедриків (сонечка), і вовків. Бо все - живе і хоче жити.
А те, що ми, брати, люди, зробимо доброго, піднесе небо ще вище, від нашої
добрості хмари стануть біліші, небо - голубіше, а сонце - ясніше.

(24-25) І Бетховен перевернув мені душу за час того прослуховування філармонічних
концертів.

(26-37) Якось у 9 класі я натрапив на Франка, його поему «Мойсей». Це прекрасна
поема. Як і вся історія з Мойсеєм - прекрасна. Довго-довго народ Мойсея жив у
єгипетській неволі. А він, син заможного, здається, батька, купався в молоці при дворі
фараона. А перед ним ходили в рабстві його брати по крові - раби-євреї. Життя
розпанькало Мойсея, але не вбило совісті й честі. І коли йому виповнилося 40 років,
він підняв свій народ, щоб вийти з неволі - через пустелю, через голод, муку,
безводдя й безхліб'я. Багато хто став ремствувати: в Єгипті у них були глечики з
м'ясом, а тут, на волі, - пропадай із голоду! Мойсей знав, що воля - найвище у світі,
чого потребує людина. Довго він водив свій народ, але ось появилася попереду та
земля, куди Мойсей провадив свій люд. Уже - рукою досягти можна, але сили не
стало в Мойсея - і він помирає на порозі нової землі, обіцяної чи то Богом, чи то
волею народу.

(38-39) Після прочитання цієї поеми я забув про геологорозвідку й мандри, якими до
того марив, а став літератором.

(40-41) Дуже хотів би, сину, аби ти, коли справді любиш Бетховена, прочитав про
нього книжку Ромена Роллана. У нього є серія «Героїчні біографії».

(42-49) Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком.
Пригадую одного старого дідуся. Сам голодний, він, піймавши хворого голуб'ятка, ще
жовтодзьобого, годував його зі своїх вуст хлібом, напував водою. Те голуб'я стрибало
за ним, як за батьком. І що? Видужало голуб'я, підросло, набралося сили. У моїй
пам'яті, поки й житиму, буде той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі,
рамена, долоні, голову. І від того, що це було, і це бачив я і це бачили інші люди, світ
став кращий. Бо й мені й іншим людям захотілося й собі жити так, аби голуби сідали
на плечі.

За В. Стусом. (613 сл.)

Тлумачення слова філармонія (рядок 11) подано в рядку


А.
вищий музичний навчальний заклад
Б.
будинок, де відбуваються виставки
В.
установа, що організує концерти й пропагує музичне мистецтво
Г.
колектив музикантів, об'єднаних для виконання музичного твору, написаного для певного інструментального складу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 64

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання

Жити так, аби голуби сідали на плечі

(1-2) Дорогий сину! Дякую за листа. Утішило мене те, що ти любиш Бетховена.
Розповім тобі про своє дитинство, яке було так недавно, здається.

(3-6) Музикою я марив. Коли з мамою сапав картоплю, чи ламав молоді качани
кукурудзи, чи вилущував стиглу квасолю, мама завше співала. Тихо, але гарно. Над
моєю колискою мама співала колискові на слова Шевченка. Коли пізніше наспівувала
ці тужні слова, мої очі закипали сльозою - і я ховав сльози, бо встидався їх.

(7-10) У 7 класі за «похвальну грамоту» тато купив мені гітару. Я спочатку навчився
грати «Взяв би я бандуру», потім кілька старих романсів, маршів. Але все було не те.
І тоді я брав гітару і грав - на одній струні - своєї. Усе, що я чув, за чим тужив, чого
прагнув, - усе вигравав.

(11-23) Пам'ятаю, як уперше пішов до філармонії. Пам'ятаю, як прослухав цикл лекцій
про Бетховена. Яка це була людина! Усе життя - в горі, в нещасті, в муці, і він – один
проти цілого світу - перемагає! Або світ прийме таким мене, як я є, - або вб'є, знищить
мене. Але я - не поступлюся! І з кожної миті своєї, з кожного почуття і думки своєї
зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу: хай знає цей світ, що я вижив і доніс
до людей усе, що хотів. А що хотів донести? Що люди мають жити, як янголи: з
любов'ю одне до одного, з почуттям, що всі люди - брати, рівні, чесні, богоподібні,
всесильні, незламні, кришталеві. Світ - це таночок усіх людей, які взялися за руки і
чуються братами, просвітлими душами, що ширяють межи небом і землею – як
степові жайворонки, співом славлячи сонце, і дощ, і сніг, і бурю, і річку, і дерева, і
птаство, і метеликів, і тигрів, і бедриків (сонечка), і вовків. Бо все - живе і хоче жити.
А те, що ми, брати, люди, зробимо доброго, піднесе небо ще вище, від нашої
добрості хмари стануть біліші, небо - голубіше, а сонце - ясніше.

(24-25) І Бетховен перевернув мені душу за час того прослуховування філармонічних
концертів.

(26-37) Якось у 9 класі я натрапив на Франка, його поему «Мойсей». Це прекрасна
поема. Як і вся історія з Мойсеєм - прекрасна. Довго-довго народ Мойсея жив у
єгипетській неволі. А він, син заможного, здається, батька, купався в молоці при дворі
фараона. А перед ним ходили в рабстві його брати по крові - раби-євреї. Життя
розпанькало Мойсея, але не вбило совісті й честі. І коли йому виповнилося 40 років,
він підняв свій народ, щоб вийти з неволі - через пустелю, через голод, муку,
безводдя й безхліб'я. Багато хто став ремствувати: в Єгипті у них були глечики з
м'ясом, а тут, на волі, - пропадай із голоду! Мойсей знав, що воля - найвище у світі,
чого потребує людина. Довго він водив свій народ, але ось появилася попереду та
земля, куди Мойсей провадив свій люд. Уже - рукою досягти можна, але сили не
стало в Мойсея - і він помирає на порозі нової землі, обіцяної чи то Богом, чи то
волею народу.

(38-39) Після прочитання цієї поеми я забув про геологорозвідку й мандри, якими до
того марив, а став літератором.

(40-41) Дуже хотів би, сину, аби ти, коли справді любиш Бетховена, прочитав про
нього книжку Ромена Роллана. У нього є серія «Героїчні біографії».

(42-49) Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком.
Пригадую одного старого дідуся. Сам голодний, він, піймавши хворого голуб'ятка, ще
жовтодзьобого, годував його зі своїх вуст хлібом, напував водою. Те голуб'я стрибало
за ним, як за батьком. І що? Видужало голуб'я, підросло, набралося сили. У моїй
пам'яті, поки й житиму, буде той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі,
рамена, долоні, голову. І від того, що це було, і це бачив я і це бачили інші люди, світ
став кращий. Бо й мені й іншим людям захотілося й собі жити так, аби голуби сідали
на плечі.

За В. Стусом. (613 сл.)

Фразеологізм перевернути душу в реченні «І Бетховен перевернув мені душу...» (рядок 24) означає


А.
викликати в кого-небудь гостре почуття (тривоги, хвилювання, захоплення і т. ін.)
Б.
завдавати кому-небудь страждання, муки
В.
знаходити собі втіху, розраду чи розвагу в чому-небудь; утішатися
Г.
боляче дошкуляти кому-небудь чимось
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 64

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання

Жити так, аби голуби сідали на плечі

(1-2) Дорогий сину! Дякую за листа. Утішило мене те, що ти любиш Бетховена.
Розповім тобі про своє дитинство, яке було так недавно, здається.

(3-6) Музикою я марив. Коли з мамою сапав картоплю, чи ламав молоді качани
кукурудзи, чи вилущував стиглу квасолю, мама завше співала. Тихо, але гарно. Над
моєю колискою мама співала колискові на слова Шевченка. Коли пізніше наспівувала
ці тужні слова, мої очі закипали сльозою - і я ховав сльози, бо встидався їх.

(7-10) У 7 класі за «похвальну грамоту» тато купив мені гітару. Я спочатку навчився
грати «Взяв би я бандуру», потім кілька старих романсів, маршів. Але все було не те.
І тоді я брав гітару і грав - на одній струні - своєї. Усе, що я чув, за чим тужив, чого
прагнув, - усе вигравав.

(11-23) Пам'ятаю, як уперше пішов до філармонії. Пам'ятаю, як прослухав цикл лекцій
про Бетховена. Яка це була людина! Усе життя - в горі, в нещасті, в муці, і він – один
проти цілого світу - перемагає! Або світ прийме таким мене, як я є, - або вб'є, знищить
мене. Але я - не поступлюся! І з кожної миті своєї, з кожного почуття і думки своєї
зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу: хай знає цей світ, що я вижив і доніс
до людей усе, що хотів. А що хотів донести? Що люди мають жити, як янголи: з
любов'ю одне до одного, з почуттям, що всі люди - брати, рівні, чесні, богоподібні,
всесильні, незламні, кришталеві. Світ - це таночок усіх людей, які взялися за руки і
чуються братами, просвітлими душами, що ширяють межи небом і землею – як
степові жайворонки, співом славлячи сонце, і дощ, і сніг, і бурю, і річку, і дерева, і
птаство, і метеликів, і тигрів, і бедриків (сонечка), і вовків. Бо все - живе і хоче жити.
А те, що ми, брати, люди, зробимо доброго, піднесе небо ще вище, від нашої
добрості хмари стануть біліші, небо - голубіше, а сонце - ясніше.

(24-25) І Бетховен перевернув мені душу за час того прослуховування філармонічних
концертів.

(26-37) Якось у 9 класі я натрапив на Франка, його поему «Мойсей». Це прекрасна
поема. Як і вся історія з Мойсеєм - прекрасна. Довго-довго народ Мойсея жив у
єгипетській неволі. А він, син заможного, здається, батька, купався в молоці при дворі
фараона. А перед ним ходили в рабстві його брати по крові - раби-євреї. Життя
розпанькало Мойсея, але не вбило совісті й честі. І коли йому виповнилося 40 років,
він підняв свій народ, щоб вийти з неволі - через пустелю, через голод, муку,
безводдя й безхліб'я. Багато хто став ремствувати: в Єгипті у них були глечики з
м'ясом, а тут, на волі, - пропадай із голоду! Мойсей знав, що воля - найвище у світі,
чого потребує людина. Довго він водив свій народ, але ось появилася попереду та
земля, куди Мойсей провадив свій люд. Уже - рукою досягти можна, але сили не
стало в Мойсея - і він помирає на порозі нової землі, обіцяної чи то Богом, чи то
волею народу.

(38-39) Після прочитання цієї поеми я забув про геологорозвідку й мандри, якими до
того марив, а став літератором.

(40-41) Дуже хотів би, сину, аби ти, коли справді любиш Бетховена, прочитав про
нього книжку Ромена Роллана. У нього є серія «Героїчні біографії».

(42-49) Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком.
Пригадую одного старого дідуся. Сам голодний, він, піймавши хворого голуб'ятка, ще
жовтодзьобого, годував його зі своїх вуст хлібом, напував водою. Те голуб'я стрибало
за ним, як за батьком. І що? Видужало голуб'я, підросло, набралося сили. У моїй
пам'яті, поки й житиму, буде той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі,
рамена, долоні, голову. І від того, що це було, і це бачив я і це бачили інші люди, світ
став кращий. Бо й мені й іншим людям захотілося й собі жити так, аби голуби сідали
на плечі.

За В. Стусом. (613 сл.)

Уособлення подано в рядку


А.
Над моєю колискою мама співала колискові на слова Шевченка (рядки 4-5).
Б.
Світ - це таночок усіх людей, які взялися за руки і чуються братами, просвітлими душами... (рядки 18-19).
В.
Він підняв свій народ, щоб вийти з неволі... (рядок 31).
Г.
Життя розпанькало Мойсея, але не вбило совісті й честі... (рядок 30).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 64

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання

Жити так, аби голуби сідали на плечі

(1-2) Дорогий сину! Дякую за листа. Утішило мене те, що ти любиш Бетховена.
Розповім тобі про своє дитинство, яке було так недавно, здається.

(3-6) Музикою я марив. Коли з мамою сапав картоплю, чи ламав молоді качани
кукурудзи, чи вилущував стиглу квасолю, мама завше співала. Тихо, але гарно. Над
моєю колискою мама співала колискові на слова Шевченка. Коли пізніше наспівувала
ці тужні слова, мої очі закипали сльозою - і я ховав сльози, бо встидався їх.

(7-10) У 7 класі за «похвальну грамоту» тато купив мені гітару. Я спочатку навчився
грати «Взяв би я бандуру», потім кілька старих романсів, маршів. Але все було не те.
І тоді я брав гітару і грав - на одній струні - своєї. Усе, що я чув, за чим тужив, чого
прагнув, - усе вигравав.

(11-23) Пам'ятаю, як уперше пішов до філармонії. Пам'ятаю, як прослухав цикл лекцій
про Бетховена. Яка це була людина! Усе життя - в горі, в нещасті, в муці, і він – один
проти цілого світу - перемагає! Або світ прийме таким мене, як я є, - або вб'є, знищить
мене. Але я - не поступлюся! І з кожної миті своєї, з кожного почуття і думки своєї
зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу: хай знає цей світ, що я вижив і доніс
до людей усе, що хотів. А що хотів донести? Що люди мають жити, як янголи: з
любов'ю одне до одного, з почуттям, що всі люди - брати, рівні, чесні, богоподібні,
всесильні, незламні, кришталеві. Світ - це таночок усіх людей, які взялися за руки і
чуються братами, просвітлими душами, що ширяють межи небом і землею – як
степові жайворонки, співом славлячи сонце, і дощ, і сніг, і бурю, і річку, і дерева, і
птаство, і метеликів, і тигрів, і бедриків (сонечка), і вовків. Бо все - живе і хоче жити.
А те, що ми, брати, люди, зробимо доброго, піднесе небо ще вище, від нашої
добрості хмари стануть біліші, небо - голубіше, а сонце - ясніше.

(24-25) І Бетховен перевернув мені душу за час того прослуховування філармонічних
концертів.

(26-37) Якось у 9 класі я натрапив на Франка, його поему «Мойсей». Це прекрасна
поема. Як і вся історія з Мойсеєм - прекрасна. Довго-довго народ Мойсея жив у
єгипетській неволі. А він, син заможного, здається, батька, купався в молоці при дворі
фараона. А перед ним ходили в рабстві його брати по крові - раби-євреї. Життя
розпанькало Мойсея, але не вбило совісті й честі. І коли йому виповнилося 40 років,
він підняв свій народ, щоб вийти з неволі - через пустелю, через голод, муку,
безводдя й безхліб'я. Багато хто став ремствувати: в Єгипті у них були глечики з
м'ясом, а тут, на волі, - пропадай із голоду! Мойсей знав, що воля - найвище у світі,
чого потребує людина. Довго він водив свій народ, але ось появилася попереду та
земля, куди Мойсей провадив свій люд. Уже - рукою досягти можна, але сили не
стало в Мойсея - і він помирає на порозі нової землі, обіцяної чи то Богом, чи то
волею народу.

(38-39) Після прочитання цієї поеми я забув про геологорозвідку й мандри, якими до
того марив, а став літератором.

(40-41) Дуже хотів би, сину, аби ти, коли справді любиш Бетховена, прочитав про
нього книжку Ромена Роллана. У нього є серія «Героїчні біографії».

(42-49) Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком.
Пригадую одного старого дідуся. Сам голодний, він, піймавши хворого голуб'ятка, ще
жовтодзьобого, годував його зі своїх вуст хлібом, напував водою. Те голуб'я стрибало
за ним, як за батьком. І що? Видужало голуб'я, підросло, набралося сили. У моїй
пам'яті, поки й житиму, буде той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі,
рамена, долоні, голову. І від того, що це було, і це бачив я і це бачили інші люди, світ
став кращий. Бо й мені й іншим людям захотілося й собі жити так, аби голуби сідали
на плечі.

За В. Стусом. (613 сл.)

Настанові «Жити так, аби голуби сідали на плечі» НЕ відповідає зміст рядка


А.
жити з почуттям, що всі люди - брати
Б.
жадати слави
В.
доносити до людей слова любові
Г.
творити добро
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 64

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання

Жити так, аби голуби сідали на плечі

(1-2) Дорогий сину! Дякую за листа. Утішило мене те, що ти любиш Бетховена.
Розповім тобі про своє дитинство, яке було так недавно, здається.

(3-6) Музикою я марив. Коли з мамою сапав картоплю, чи ламав молоді качани
кукурудзи, чи вилущував стиглу квасолю, мама завше співала. Тихо, але гарно. Над
моєю колискою мама співала колискові на слова Шевченка. Коли пізніше наспівувала
ці тужні слова, мої очі закипали сльозою - і я ховав сльози, бо встидався їх.

(7-10) У 7 класі за «похвальну грамоту» тато купив мені гітару. Я спочатку навчився
грати «Взяв би я бандуру», потім кілька старих романсів, маршів. Але все було не те.
І тоді я брав гітару і грав - на одній струні - своєї. Усе, що я чув, за чим тужив, чого
прагнув, - усе вигравав.

(11-23) Пам'ятаю, як уперше пішов до філармонії. Пам'ятаю, як прослухав цикл лекцій
про Бетховена. Яка це була людина! Усе життя - в горі, в нещасті, в муці, і він – один
проти цілого світу - перемагає! Або світ прийме таким мене, як я є, - або вб'є, знищить
мене. Але я - не поступлюся! І з кожної миті своєї, з кожного почуття і думки своєї
зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу: хай знає цей світ, що я вижив і доніс
до людей усе, що хотів. А що хотів донести? Що люди мають жити, як янголи: з
любов'ю одне до одного, з почуттям, що всі люди - брати, рівні, чесні, богоподібні,
всесильні, незламні, кришталеві. Світ - це таночок усіх людей, які взялися за руки і
чуються братами, просвітлими душами, що ширяють межи небом і землею – як
степові жайворонки, співом славлячи сонце, і дощ, і сніг, і бурю, і річку, і дерева, і
птаство, і метеликів, і тигрів, і бедриків (сонечка), і вовків. Бо все - живе і хоче жити.
А те, що ми, брати, люди, зробимо доброго, піднесе небо ще вище, від нашої
добрості хмари стануть біліші, небо - голубіше, а сонце - ясніше.

(24-25) І Бетховен перевернув мені душу за час того прослуховування філармонічних
концертів.

(26-37) Якось у 9 класі я натрапив на Франка, його поему «Мойсей». Це прекрасна
поема. Як і вся історія з Мойсеєм - прекрасна. Довго-довго народ Мойсея жив у
єгипетській неволі. А він, син заможного, здається, батька, купався в молоці при дворі
фараона. А перед ним ходили в рабстві його брати по крові - раби-євреї. Життя
розпанькало Мойсея, але не вбило совісті й честі. І коли йому виповнилося 40 років,
він підняв свій народ, щоб вийти з неволі - через пустелю, через голод, муку,
безводдя й безхліб'я. Багато хто став ремствувати: в Єгипті у них були глечики з
м'ясом, а тут, на волі, - пропадай із голоду! Мойсей знав, що воля - найвище у світі,
чого потребує людина. Довго він водив свій народ, але ось появилася попереду та
земля, куди Мойсей провадив свій люд. Уже - рукою досягти можна, але сили не
стало в Мойсея - і він помирає на порозі нової землі, обіцяної чи то Богом, чи то
волею народу.

(38-39) Після прочитання цієї поеми я забув про геологорозвідку й мандри, якими до
того марив, а став літератором.

(40-41) Дуже хотів би, сину, аби ти, коли справді любиш Бетховена, прочитав про
нього книжку Ромена Роллана. У нього є серія «Героїчні біографії».

(42-49) Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком.
Пригадую одного старого дідуся. Сам голодний, він, піймавши хворого голуб'ятка, ще
жовтодзьобого, годував його зі своїх вуст хлібом, напував водою. Те голуб'я стрибало
за ним, як за батьком. І що? Видужало голуб'я, підросло, набралося сили. У моїй
пам'яті, поки й житиму, буде той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі,
рамена, долоні, голову. І від того, що це було, і це бачив я і це бачили інші люди, світ
став кращий. Бо й мені й іншим людям захотілося й собі жити так, аби голуби сідали
на плечі.

За В. Стусом. (613 сл.)

Темою тексту, яка об'єднує окремі його мікротеми, є


А.
Бетховен перевернув душу
Б.
виховання «чесної, мужньої, мудрої» людини
В.
назавжди в пам'яті «той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі, рамена, долоні, голову»
Г.
вплив поеми Франка і «всієї історії з Мойсеєм» на життєвий вибір
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 64

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання

Жити так, аби голуби сідали на плечі

(1-2) Дорогий сину! Дякую за листа. Утішило мене те, що ти любиш Бетховена.
Розповім тобі про своє дитинство, яке було так недавно, здається.

(3-6) Музикою я марив. Коли з мамою сапав картоплю, чи ламав молоді качани
кукурудзи, чи вилущував стиглу квасолю, мама завше співала. Тихо, але гарно. Над
моєю колискою мама співала колискові на слова Шевченка. Коли пізніше наспівувала
ці тужні слова, мої очі закипали сльозою - і я ховав сльози, бо встидався їх.

(7-10) У 7 класі за «похвальну грамоту» тато купив мені гітару. Я спочатку навчився
грати «Взяв би я бандуру», потім кілька старих романсів, маршів. Але все було не те.
І тоді я брав гітару і грав - на одній струні - своєї. Усе, що я чув, за чим тужив, чого
прагнув, - усе вигравав.

(11-23) Пам'ятаю, як уперше пішов до філармонії. Пам'ятаю, як прослухав цикл лекцій
про Бетховена. Яка це була людина! Усе життя - в горі, в нещасті, в муці, і він – один
проти цілого світу - перемагає! Або світ прийме таким мене, як я є, - або вб'є, знищить
мене. Але я - не поступлюся! І з кожної миті своєї, з кожного почуття і думки своєї
зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу: хай знає цей світ, що я вижив і доніс
до людей усе, що хотів. А що хотів донести? Що люди мають жити, як янголи: з
любов'ю одне до одного, з почуттям, що всі люди - брати, рівні, чесні, богоподібні,
всесильні, незламні, кришталеві. Світ - це таночок усіх людей, які взялися за руки і
чуються братами, просвітлими душами, що ширяють межи небом і землею – як
степові жайворонки, співом славлячи сонце, і дощ, і сніг, і бурю, і річку, і дерева, і
птаство, і метеликів, і тигрів, і бедриків (сонечка), і вовків. Бо все - живе і хоче жити.
А те, що ми, брати, люди, зробимо доброго, піднесе небо ще вище, від нашої
добрості хмари стануть біліші, небо - голубіше, а сонце - ясніше.

(24-25) І Бетховен перевернув мені душу за час того прослуховування філармонічних
концертів.

(26-37) Якось у 9 класі я натрапив на Франка, його поему «Мойсей». Це прекрасна
поема. Як і вся історія з Мойсеєм - прекрасна. Довго-довго народ Мойсея жив у
єгипетській неволі. А він, син заможного, здається, батька, купався в молоці при дворі
фараона. А перед ним ходили в рабстві його брати по крові - раби-євреї. Життя
розпанькало Мойсея, але не вбило совісті й честі. І коли йому виповнилося 40 років,
він підняв свій народ, щоб вийти з неволі - через пустелю, через голод, муку,
безводдя й безхліб'я. Багато хто став ремствувати: в Єгипті у них були глечики з
м'ясом, а тут, на волі, - пропадай із голоду! Мойсей знав, що воля - найвище у світі,
чого потребує людина. Довго він водив свій народ, але ось появилася попереду та
земля, куди Мойсей провадив свій люд. Уже - рукою досягти можна, але сили не
стало в Мойсея - і він помирає на порозі нової землі, обіцяної чи то Богом, чи то
волею народу.

(38-39) Після прочитання цієї поеми я забув про геологорозвідку й мандри, якими до
того марив, а став літератором.

(40-41) Дуже хотів би, сину, аби ти, коли справді любиш Бетховена, прочитав про
нього книжку Ромена Роллана. У нього є серія «Героїчні біографії».

(42-49) Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком.
Пригадую одного старого дідуся. Сам голодний, він, піймавши хворого голуб'ятка, ще
жовтодзьобого, годував його зі своїх вуст хлібом, напував водою. Те голуб'я стрибало
за ним, як за батьком. І що? Видужало голуб'я, підросло, набралося сили. У моїй
пам'яті, поки й житиму, буде той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі,
рамена, долоні, голову. І від того, що це було, і це бачив я і це бачили інші люди, світ
став кращий. Бо й мені й іншим людям захотілося й собі жити так, аби голуби сідали
на плечі.

За В. Стусом. (613 сл.)

Основну думку автора висловлено в рядку


А.
Від того, що дідуся з голуб'ятком «бачив я і... бачили інші люди, світ став кращий» (рядки 47-48).
Б.
«...Те, що ми, брати, люди, зробимо доброго, піднесе небо ще вище, від нашої добрості хмари стануть біліші, небо - голубіше, а сонце - ясніше» (рядки 22-23).
В.
«Чесним, мужнім, мудрим чоловіком» (рядок 42) можна вирости, наслідуючи приклади героїчного, жертовного, доброчинного життя.
Г.
«...Воля - найвище в світі, чого потребує людина» (рядки 33-34).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 64

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання

Жити так, аби голуби сідали на плечі

(1-2) Дорогий сину! Дякую за листа. Утішило мене те, що ти любиш Бетховена.
Розповім тобі про своє дитинство, яке було так недавно, здається.

(3-6) Музикою я марив. Коли з мамою сапав картоплю, чи ламав молоді качани
кукурудзи, чи вилущував стиглу квасолю, мама завше співала. Тихо, але гарно. Над
моєю колискою мама співала колискові на слова Шевченка. Коли пізніше наспівувала
ці тужні слова, мої очі закипали сльозою - і я ховав сльози, бо встидався їх.

(7-10) У 7 класі за «похвальну грамоту» тато купив мені гітару. Я спочатку навчився
грати «Взяв би я бандуру», потім кілька старих романсів, маршів. Але все було не те.
І тоді я брав гітару і грав - на одній струні - своєї. Усе, що я чув, за чим тужив, чого
прагнув, - усе вигравав.

(11-23) Пам'ятаю, як уперше пішов до філармонії. Пам'ятаю, як прослухав цикл лекцій
про Бетховена. Яка це була людина! Усе життя - в горі, в нещасті, в муці, і він – один
проти цілого світу - перемагає! Або світ прийме таким мене, як я є, - або вб'є, знищить
мене. Але я - не поступлюся! І з кожної миті своєї, з кожного почуття і думки своєї
зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу: хай знає цей світ, що я вижив і доніс
до людей усе, що хотів. А що хотів донести? Що люди мають жити, як янголи: з
любов'ю одне до одного, з почуттям, що всі люди - брати, рівні, чесні, богоподібні,
всесильні, незламні, кришталеві. Світ - це таночок усіх людей, які взялися за руки і
чуються братами, просвітлими душами, що ширяють межи небом і землею – як
степові жайворонки, співом славлячи сонце, і дощ, і сніг, і бурю, і річку, і дерева, і
птаство, і метеликів, і тигрів, і бедриків (сонечка), і вовків. Бо все - живе і хоче жити.
А те, що ми, брати, люди, зробимо доброго, піднесе небо ще вище, від нашої
добрості хмари стануть біліші, небо - голубіше, а сонце - ясніше.

(24-25) І Бетховен перевернув мені душу за час того прослуховування філармонічних
концертів.

(26-37) Якось у 9 класі я натрапив на Франка, його поему «Мойсей». Це прекрасна
поема. Як і вся історія з Мойсеєм - прекрасна. Довго-довго народ Мойсея жив у
єгипетській неволі. А він, син заможного, здається, батька, купався в молоці при дворі
фараона. А перед ним ходили в рабстві його брати по крові - раби-євреї. Життя
розпанькало Мойсея, але не вбило совісті й честі. І коли йому виповнилося 40 років,
він підняв свій народ, щоб вийти з неволі - через пустелю, через голод, муку,
безводдя й безхліб'я. Багато хто став ремствувати: в Єгипті у них були глечики з
м'ясом, а тут, на волі, - пропадай із голоду! Мойсей знав, що воля - найвище у світі,
чого потребує людина. Довго він водив свій народ, але ось появилася попереду та
земля, куди Мойсей провадив свій люд. Уже - рукою досягти можна, але сили не
стало в Мойсея - і він помирає на порозі нової землі, обіцяної чи то Богом, чи то
волею народу.

(38-39) Після прочитання цієї поеми я забув про геологорозвідку й мандри, якими до
того марив, а став літератором.

(40-41) Дуже хотів би, сину, аби ти, коли справді любиш Бетховена, прочитав про
нього книжку Ромена Роллана. У нього є серія «Героїчні біографії».

(42-49) Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком.
Пригадую одного старого дідуся. Сам голодний, він, піймавши хворого голуб'ятка, ще
жовтодзьобого, годував його зі своїх вуст хлібом, напував водою. Те голуб'я стрибало
за ним, як за батьком. І що? Видужало голуб'я, підросло, набралося сили. У моїй
пам'яті, поки й житиму, буде той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі,
рамена, долоні, голову. І від того, що це було, і це бачив я і це бачили інші люди, світ
став кращий. Бо й мені й іншим людям захотілося й собі жити так, аби голуби сідали
на плечі.

За В. Стусом. (613 сл.)

Ні адресант, ні адресат тексту НЕ вказані в рядку


А.
Утішило мене те, що ти любиш Бетховена (рядок 1).
Б.
Якось у 9 класі я натрапив на Франка, його поему «Мойсей» (рядок 26).
В.
Але я - не поступлюся! (рядок 14).
Г.
Дуже хотів би, сину, аби ти, коли справді любиш Бетховена, прочитав про нього книжку Ромена Ролана (рядки 40-41).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 64

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання

Жити так, аби голуби сідали на плечі

(1-2) Дорогий сину! Дякую за листа. Утішило мене те, що ти любиш Бетховена.
Розповім тобі про своє дитинство, яке було так недавно, здається.

(3-6) Музикою я марив. Коли з мамою сапав картоплю, чи ламав молоді качани
кукурудзи, чи вилущував стиглу квасолю, мама завше співала. Тихо, але гарно. Над
моєю колискою мама співала колискові на слова Шевченка. Коли пізніше наспівувала
ці тужні слова, мої очі закипали сльозою - і я ховав сльози, бо встидався їх.

(7-10) У 7 класі за «похвальну грамоту» тато купив мені гітару. Я спочатку навчився
грати «Взяв би я бандуру», потім кілька старих романсів, маршів. Але все було не те.
І тоді я брав гітару і грав - на одній струні - своєї. Усе, що я чув, за чим тужив, чого
прагнув, - усе вигравав.

(11-23) Пам'ятаю, як уперше пішов до філармонії. Пам'ятаю, як прослухав цикл лекцій
про Бетховена. Яка це була людина! Усе життя - в горі, в нещасті, в муці, і він – один
проти цілого світу - перемагає! Або світ прийме таким мене, як я є, - або вб'є, знищить
мене. Але я - не поступлюся! І з кожної миті своєї, з кожного почуття і думки своєї
зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу: хай знає цей світ, що я вижив і доніс
до людей усе, що хотів. А що хотів донести? Що люди мають жити, як янголи: з
любов'ю одне до одного, з почуттям, що всі люди - брати, рівні, чесні, богоподібні,
всесильні, незламні, кришталеві. Світ - це таночок усіх людей, які взялися за руки і
чуються братами, просвітлими душами, що ширяють межи небом і землею – як
степові жайворонки, співом славлячи сонце, і дощ, і сніг, і бурю, і річку, і дерева, і
птаство, і метеликів, і тигрів, і бедриків (сонечка), і вовків. Бо все - живе і хоче жити.
А те, що ми, брати, люди, зробимо доброго, піднесе небо ще вище, від нашої
добрості хмари стануть біліші, небо - голубіше, а сонце - ясніше.

(24-25) І Бетховен перевернув мені душу за час того прослуховування філармонічних
концертів.

(26-37) Якось у 9 класі я натрапив на Франка, його поему «Мойсей». Це прекрасна
поема. Як і вся історія з Мойсеєм - прекрасна. Довго-довго народ Мойсея жив у
єгипетській неволі. А він, син заможного, здається, батька, купався в молоці при дворі
фараона. А перед ним ходили в рабстві його брати по крові - раби-євреї. Життя
розпанькало Мойсея, але не вбило совісті й честі. І коли йому виповнилося 40 років,
він підняв свій народ, щоб вийти з неволі - через пустелю, через голод, муку,
безводдя й безхліб'я. Багато хто став ремствувати: в Єгипті у них були глечики з
м'ясом, а тут, на волі, - пропадай із голоду! Мойсей знав, що воля - найвище у світі,
чого потребує людина. Довго він водив свій народ, але ось появилася попереду та
земля, куди Мойсей провадив свій люд. Уже - рукою досягти можна, але сили не
стало в Мойсея - і він помирає на порозі нової землі, обіцяної чи то Богом, чи то
волею народу.

(38-39) Після прочитання цієї поеми я забув про геологорозвідку й мандри, якими до
того марив, а став літератором.

(40-41) Дуже хотів би, сину, аби ти, коли справді любиш Бетховена, прочитав про
нього книжку Ромена Роллана. У нього є серія «Героїчні біографії».

(42-49) Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком.
Пригадую одного старого дідуся. Сам голодний, він, піймавши хворого голуб'ятка, ще
жовтодзьобого, годував його зі своїх вуст хлібом, напував водою. Те голуб'я стрибало
за ним, як за батьком. І що? Видужало голуб'я, підросло, набралося сили. У моїй
пам'яті, поки й житиму, буде той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі,
рамена, долоні, голову. І від того, що це було, і це бачив я і це бачили інші люди, світ
став кращий. Бо й мені й іншим людям захотілося й собі жити так, аби голуби сідали
на плечі.

За В. Стусом. (613 сл.)

Ознаки стилю тексту подано в рядку


А.
уживання термінів, спеціальної фразеології, логічність, точність, обґрунтованість викладу
Б.
повтори, пристрасність викладу (захоплення), наявність окличних речень, питань, уживання суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів, фразеологізмів
В.
широке вживання побутової лексики, емоційно забарвлених і просторічних слів, неповних речень
Г.
переважання стилістично нейтральних мовних засобів, уживання канцелярської лексики, відсутність емоційно забарвлених слів, гранично точний виклад
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 64

Рядки

Зажурилась Україна, бо нічим прожити,
Витоптала орда кіньми маленькії діти.

взято з


А.
ліричної пісні
Б.
балади
В.
соціально-побутової пісні
Г.
історичної пісні
Д.
думи
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 64

Чотири сонця у "Слові про Ігорів похід" символізують


А.
пори року
Б.
князів - учасників походу
В.
руські землі
Г.
полки Ігоря
Д.
вимір часу (чотири дні)
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 64

Як поет і «мандрівний філософ» у своїх творах постає


А.
Іван Вишенський
Б.
Григорій Сковорода
В.
Іван Котляревський
Г.
Григорій Квітка-Основ'яненко
Д.
Тарас Шевченко
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 64

Образ Прометея символізує силу й нескореність народу у творі Тараса Шевченка


А.
«Сон» («У всякого своя доля...»)
Б.
«Кавказ»
В.
«Гайдамаки»
Г.
«І мертвим, і живим...»
Д.
«Ісаія. Глава 35»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 64

Про еміграцію українських селян до Канади йдеться у творі


А.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного
Б.
«Камінний хрест» Василя Стефаника
В.
«Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левицького
Г.
«Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського
Д.
«Людина» Ольги Кобилянської
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 64

Вплив сентименталізму істотно позначився на творі


А.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного
Б.
«Чорна рада» Пантелеймона Куліша
В.
«Кайдашева сім' я» Івана Нечуя-Левицького
Г.
«Маруся» Григорія Квітки-Основ'яненка
Д.
«Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 64

Від третьої особи ведеться розповідь у творі


А.
«Зачарована Десна» Олександра Довженка
Б.
«Інститутка» Марка Вовчка
В.
«Intermezzo» Михайла Коцюбинського
Г.
«Людина» Ольги Кобилянської
Д.
«Я (Романтика)» Миколи Хвильового
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 64

Кульмінацією роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» є


А.
викрадення Лесі
Б.
вибори гетьмана
В.
похорон війтенка
Г.
поразка Сомка
Д.
страта полковника Шрама
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 64

Основна проблема повісті Ольги Кобилянської «Людина»


А.
емансипація жінки.
Б.
кохання Олени і Стефана.
В.
кохання Олени і Фельса.
Г.
земля і людина; батьки і діти.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 64

Слова Івана Франка «Він був сином мужика - і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком - і став велетнем у царстві людської культури. Він був са­моуком - і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим» присвячено


А.
Григорію Сковороді
Б.
Івану Вишенському
В.
Івану Котляревському
Г.
Тарасу Шевченкові
Д.
Пантелеймону Кулішеві
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 64

Прочитайте уривок з поезії «Contra spem spero» Лесі Українки та визначте вір­шовий розмір

Гетьте, думи, ви, хмари осінні!
То ж тепера весна золота!
Чи то так, у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа?


А.
чотиристопний хорей
Б.
чотиристопний ямб
В.
тристопний дактиль
Г.
тристопний амфібрахій
Д.
тристопний анапест
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 64

Серед персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки НЕ є міфологічною істотою


А.
Той, що греблі рве
Б.
Той, що в скалі сидить
В.
Килина
Г.
Перелесник
Д.
Мавка
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 64

Слова Миколи Хвильового «Усмішки» ... я полюбив. Полюбив їх за те, що вони запашні, за те, що вони ніжні; за те, що вони жорстокі, за те, що вони смішні і водночас глибоко трагічні...» стосуються творів


А.
Івана Котляревського
Б.
Григорія Квітки-Основ'яненка
В.
Івана Нечуя-Левицького
Г.
Остапа Вишні
Д.
Олександра Довженка
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 64

«Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє» - лейтмотив


А.
роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада»
Б.
повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків»
В.
роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Г.
кіноповісті Олександра Довженка «Зачарована Десна»
Д.
новели Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 64

У новелі Миколи Хвильового «Я (Романтика)» центральною є проблема


А.
ідейного фанатизму
Б.
романтики кохання
В.
зради комуністичним ідеалам
Г.
людини і держави
Д.
ролі особистості в суспільстві
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №55 з 64

У якій поезії ліричний герой обіцяє зірвати для коханої «Оріон золотий»?


А.
«Ви знаєте, як липа шелестить...» Павла Тичини
Б.
«Так ніхто не кохав...» Володимира Сосюри
В.
«Пісня про рушник» Андрія Малишка
Г.
«Балада про соняшник» Івана Драча
Д.
«Два кольори» Дмитра Павличка
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №56 з 64

Характеристика «На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне; а як гляне, то од її очей молоко кисне» стосується образу


А.
Череванихи («Чорна рада» Пантелеймона Куліша)
Б.
Явдохи Ґудзь («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)
В.
Марусі Кайдашихи («Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левицького)
Г.
Палагни («Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського)
Д.
Катрі («Інститутка » Марка Вовчка)
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №57 з 64

У повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського події розвиваються в такій послідовності:


А.
зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; одруження з Палагною; танець із чугайстром
Б.
Іван на полонині; танець із чугайстром; кохання Івана й Марічки; зустріч ворожих родів; одруження з Палагною
В.
кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; танець із чугайстром; одруження з Палагною; зустріч ворожих родів
Г.
одруження з Палагною; Іван на полонині; танець із чугайстром; зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки
Д.
зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; танець із чугайстром; одруження з Палагною
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №58 з 64

Персонаж роману Ліни Костенко «Маруся Чурай», який готовий захищати перед суддями головну героїню:

Ви, канцілюги, у чорнилі пальці,
бумажне кодло, воло набивне?
хватальники, в походах небувальці,
кого взялись подужати... мене?!


А.
Семен Горбань
Б.
Іван Іскра
В.
Гриць Бобренко
Г.
Лесько Черкес
Д.
Мартин Пушкар
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №59 з 64

«Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи» - моральне кредо


А.
Якима Сомка («Чорна рада» Пантелеймона Куліша)
Б.
Чіпки («Хіба ревуть воли як ясла повні?» Панаса Мирного)
В.
Андрія Половця («Вершники» Юрія Яновського)
Г.
Григорія Многогрішного («Тигролови» Івана Багряного)
Д.
Гриця Бобренка («Маруся Чурай» Ліни Костенко)
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №60 з 64

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.


Назва твору Тараса Шевченка
1.
«Сон» («У всякого своя доля...»)
2.
«Кавказ»
3.
«І мертвим, і живим...»
4.
«Ісаія. Глава 35»
Уривок
А.
Он глянь, - у тім раю, що ти покидаєш,
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Княжат недорослих; а он розпинають
Вдову за подушне, а сина кують,
Єдиного сина, єдину дитину,
Єдину надію! в військо оддають!
Б.
І спочинуть невольничі
Утомлені руки,
І коліна одпочинуть, кайданами куті!
Радуйтеся, вбогодухі,
Не лякайтесь дива, -
Се Бог судить, визволяє
Довготерпеливих
Вас, убогих.
В.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як Господа Слово.
Г.
Якби ви з нами подружились,
Багато б дечому навчились!
У нас же й світа як на те –
Одна Сибір неісходима,
А тюрм! А люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фінна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!
Д.
Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь,
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №61 з 64

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.


Драматург
1.
Марко Кропивницький
2.
Іван Карпенко-Карий
3.
Михайло Старицький
4.
Іван Франко
Назва п'єси
А.
«Назар Стодоля»
Б.
«Глитай, або ж Павук»
В.
«Хазяїн»
Г.
«Украдене щастя»
Д.
«Не судилось»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №62 з 64

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.


Літературний псевдонім
1.
Микола Хвильовий
2.
Остап Вишня
3.
Панас Мирний
4.
Іван Багряний
Справжнє прізвище
А.
Рудченко
Б.
Маланюк
В.
Лозов'ягін
Г.
Губенко
Д.
Фітільов
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №63 з 64

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.


Художній засіб
1.
персоніфікація
2.
тавтологія
3.
оксиморон
4.
риторичне питання
Приклад
А.
Стомився день,
Облишив косовицю,
Дмухнув на сонце,
Заморочив ліс,
Узяв на плечі
Хмару-пуховицю
Та й рушив спати
На небесний віз...
(Іван Вирган)
Б.
Десь там, у найвищих глибинах,
Десь там, у найглибших висотах,
Уся з найтемнішого світла.
Уся з найсвітлішого мороку...
Ген там, з найгіршого солоду,
Ген там, в найпалкішому холоді,
Ген там, в холоднючій спекоті...
(Іван Драч)
В.
Ти пахнеш, як листя весняне,
Як дитинство моє полотняне,
Як тепла малинова стежка,
Як мамина срібна сережка...
(Дмитро Павличко)
Г.
Прощаннячко, прощай. Ця місячна соната,
Прощаннячко, прости... Який скорботний сніг.
Прощаннячко. Щока. Щока. І краплі м'яти.
І сіра пелена на перламутрі сліз...
(Степан Сапеляк)
Д.
Болю мій, друже вірний, чом же ти не втихаєш?
Добре, що ти не втихаєш. Згадалося знов таки:
Ішли ми осіннім лісом, і мій веселий товариш,
Щоб не згубити дороги, надламував гілочки...
(Олександр Ірванець)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №64 з 64

Частина 3

Власне висловлення

Підтримайте або спростуйте думку:

Робити щасливими інших – найпевніший спосіб стати щасливим.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки прикладами з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, за допомогою якого проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine