Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку


А.
велике сузір..я, роз..ятрена рана
Б.
очікувана прем..єра, духм..яна страва
В.
гарне ім..я, швидкий пор..ятунок
Г.
досвідчений різьб..яр, високий бур..ян
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Немає лексичної помилки в рядку


А.
багаточисельні дзвінки
Б.
рішити завдання
В.
наступного разу
Г.
погляди співпадають
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Спільнокореневим до слова радити є


А.
радіо
Б.
порада
В.
радист
Г.
радість
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Перший склад наголошений у слові


А.
дрова
Б.
жалюзі
В.
жаркий
Г.
дочка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Неправильно вжито прийменник у словосполученні
А.
вишивати по шовку
Б.
зустрітися по обіді
В.
зайти по неуважності
Г.
відповідати по черзі
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Відокремленим означенням можна замінити підрядну частину в реченні
А.
Краплі дощу, який щойно випав, мерехтіли на пелюстках.
Б.
Серед квітів, що стояли у вазі на вікні, були й волошки.
В.
Вона дивилася на білу орхідею, яку подарували друзі.
Г.
Я милуюся барвистими квітами, що ростуть біля будинку.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Холодні осінні тумани клубочаться в/горі і спускають на землю мокрі коси. (2) Пливе в сірі без/вісті нудьга, пливе […] , і стиха хлипає сум. (3) Плачуть голі дерева, плачуть солом’яні стріхи, умивається сльозами вбога земля і не/знає, коли усміхнеться. (4) Міріади дрібних крапель спадають до/долу, і пливуть, змішані з землею, брудними потоками. (5) Недобрі думи крутяться тут, над головою, висять хмарами, котяться туманом.

На місці пропуску в тексті можуть бути всі слова, ОКРІМ


А.
злість
Б.
розпач
В.
безнадія
Г.
відчай
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Холодні осінні тумани клубочаться в/горі і спускають на землю мокрі коси. (2) Пливе в сірі без/вісті нудьга, пливе […] , і стиха хлипає сум. (3) Плачуть голі дерева, плачуть солом’яні стріхи, умивається сльозами вбога земля і не/знає, коли усміхнеться. (4) Міріади дрібних крапель спадають до/долу, і пливуть, змішані з землею, брудними потоками. (5) Недобрі думи крутяться тут, над головою, висять хмарами, котяться туманом.

У тексті окремо треба писати


А.
в/горі
Б.
до/долу
В.
без/вісті
Г.
не/знає
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Холодні осінні тумани клубочаться в/горі і спускають на землю мокрі коси. (2) Пливе в сірі без/вісті нудьга, пливе […] , і стиха хлипає сум. (3) Плачуть голі дерева, плачуть солом’яні стріхи, умивається сльозами вбога земля і не/знає, коли усміхнеться. (4) Міріади дрібних крапель спадають до/долу, і пливуть, змішані з землею, брудними потоками. (5) Недобрі думи крутяться тут, над головою, висять хмарами, котяться туманом.

Уточнювальною обставиною ускладнено речення


А.
друге
Б.
третє
В.
четверте
Г.
п’яте
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Холодні осінні тумани клубочаться в/горі і спускають на землю мокрі коси. (2) Пливе в сірі без/вісті нудьга, пливе […] , і стиха хлипає сум. (3) Плачуть голі дерева, плачуть солом’яні стріхи, умивається сльозами вбога земля і не/знає, коли усміхнеться. (4) Міріади дрібних крапель спадають до/долу, і пливуть, змішані з землею, брудними потоками. (5) Недобрі думи крутяться тут, над головою, висять хмарами, котяться туманом.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні


А.
першому
Б.
другому
В.
третьому
Г.
четвертому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Звук [д] є в кожному слові рядка


А.
кладка, футболіст, город
Б.
ведмідь, десять, джерело
В.
баскетбол, душа, дзвінок
Г.
податок, дятел, звідти
Д.
дитина, боротьба, день
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Фразеологізм через пень колоду має антонім


А.
далеко куцому до зайця
Б.
і кіт не валявся
В.
як курка лапою
Г.
мухи не зобидить
Д.
комар носа не підточить
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Літеру о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


А.
ч..рнетка, щ..тина, ч..тири
Б.
ч..рнило, веч..рові, пш..но
В.
щ..ка, менш..сті, пш..ниця
Г.
пекуч..сті, увеч..рі, ч..рний
Д.
свіж..сті, ш..сти, ж..натий
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Потрібно поставити у на місці всіх пропусків у рядку


А.
було .. Києві, лежала .. шухляді, плавала .. воді
Б.
знімки .. фотографа, ліси .. хвої, читати ..голос
В.
перерва .. навчанні, їхати .. вагоні, десь .. річці
Г.
бути .. формі, осінь .. Каневі, допоможе ..війти
Д.
гуляв .. лісі, улюблений ..читель, блиск .. очах
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх іменників рядка


А.
міць, стать, продаж
Б.
сталь, дріб, суміш
В.
поміч, сіль, доповідь
Г.
вісь, мить, ступінь
Д.
путь, річ, шампунь
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Правильно написано всі слова в рядку


А.
рідкісний, ненависний, захистний
Б.
форпостний, пісний, кількісний
В.
шістсот, кістлявий, студенський
Г.
улесливий, цілістний, шелеснути
Д.
тріснути, тиждневик, контрастний
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Закінчення має іменник у рядку


А.
обидві дівчин..
Б.
півтора тижн..
В.
три лікар..
Г.
два муляр..
Д.
чотири секунд..
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Помилку у творенні ступенів порівняння прикметників допущено в рядку


А.
ближчий, більш гарячіший
Б.
добріший, найменш удалий
В.
цікавіший, якнайдорожчий
Г.
вужчий, найменш потрібний
Д.
коротший, щонайкращий
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

НЕПРАВИЛЬНО оформлено пряму мову в рядку


А.
Український письменник В. Винниченко якось сказав: “Як нудно сіро проходить життя людей неталановитих, так нудно й нецікаво живуть без любові навіть талановиті”.
Б.
“Суспільність, – говорив М. Грушевський, – що має віру в себе, мусить мати й відвагу глянути на правду свого минулого, щоб зачерпнути в ній не зневіру, а силу”.
В.
Мати Тереза знала силу посмішки, тож усім, хто зневірився, радила: “Отримавши від життя чергового удару, скажіть собі: “Усе могло бути набагато гірше” і посміхніться”.
Г.
“Слово – найтонше доторкання до серця, – був переконаний В. Сухомлинський, – воно може стати і запашною квіткою, і живою водою і розжареним залізом”.
Д.
“Митець не може відвернутися від своєї сучасності, – говорив Альбер Камю і далі пояснював: “Якби він відвернувся від неї, то промовляв би в порожнечу”.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Правильно утворено форму третьої особи множини від дієслова


А.
мріяти – мріять
Б.
молоти – мелють
В.
солити – солють
Г.
бігти – біжуть
Д.
ловити – лювлють
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Синонімічним до простого речення “У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне для досягнення особистістю успіху” є складнопідрядне речення.


А.
У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, щоб особистість могла досягти успіху.
Б.
У сучасному світі вивчати мови міжнародного спілкування вкрай потрібно, адже це свідчить про досягнення особистісю успіху.
В.
У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, оскільки так особистіть досягне успіху.
Г.
У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне через те, що так особистість може досягти успіху.
Д.
У сучасному світі вивчати мови міжнародного спілкування вкрай потрібно, тому що так особистість може досягти успіху.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Кому (коми) треба ставити в реченні (розділові знаки пропущено)


А.
А тим часом місяць пливе оглядать небо й зорі та землю й море.
Б.
У моїй душі бриніли людські голоси і ні вдень ні вночі не давали спокою.
В.
Підемо до лісу або в гай погуляти чи на річку порибалити.
Г.
Жовтороте ластів’ятко силилося вилетіти з гнізда та ще не змогло.
Д.
Пізньої осені на зритій землі поплуталась гарбузова огудина.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Двокрапку треба поставити, якщо до частини «Люблю теплу весняну пору…» додати фрагмент рядка


А.
… кидаю всі невідкладні справи та йду в поля далекі.
Б.
… у цей час народжуються нові потаємні мрії та сподівання.
В.
… час пробудження природи від тривалого зимового сну.
Г.
… ласкаву, сонячну, повну радісних пташиних переливів.
Д.
… коли з-під снігу виглядають перші блакитні проліски.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Доберіть синоніми.


Слово
1.
превентивний
2.
тотальний
3.
фіктивний
4.
кардинальний
Синонім
А.
істотний
Б.
всеосяжний
В.
передовий
Г.
підроблений
Д.
запобіжний
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 58

З’ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі.


Відокремлений член речення
1.
означення
2.
обставина
3.
прикладка
4.
додаток
Приклад
А.
Бо коли, закохані в минуле, прокуняєм свій великий час, наша лінь ніколи не розлучить.
Б.
Буду, мамо горда і вродлива, з тебе дивуватися повік.
В.
Там, у степу, схрестилися дороги, немов у герці дикому мечі.
Г.
Не шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам.
Д.
Чи винні ми щось комусь у житті, окрім наших батьків?
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 58

Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.


Випадок уживання тире
1.
тире при відокремленій прикладці
2.
тире в реченні з однорідними членами
3.
тире між підметом і присудком
4.
тире в неповному реченні
Приклад
А.
Найбільше у світі любив він багрянолисту осінь – природи солодку зрілість
Б.
Дівчина внесла оберемок майористих квітів – до цього похмура кімната враз ожила.
В.
Зацвіла тендітно-біла конвалія в гаю, а сонячно-тремтливі кульбабки – біля ставу.
Г.
Класична пластика, і контур строгий, і логіки залізна течія – це справжньої поезії дороги.
Д.
Зображення флори й фауни: квітів, дерев, тварин – свідчать про обожнення природи нашими предками.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 58

Установіть відповідність між видом речення та прикладом.


Вид речення
1.
складнопідрядне
2.
безсполучникове
3.
складне з різними видами зв’язку
4.
складносурядне
Приклад
А.
Мільярди перлин мерехтіли на всьому, випромінюючи маленькі сонця, розсипаючи спектри на лапатім листі дубів і ліщини.
Б.
Тихо-мирно спала зграя лебедина, і даремно лебідь звав, будив її.
В.
Стоять жоржини мокрі-мокрі, сплять діамантові жуки, під грушею у дикій моркві до ранку ходять їжаки.
Г.
Коли з дерев, сумно кружляючи, падало жовтогаряче листя, повернувся додому Оксен.
Д.
Ти з’явилась мені – і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №28 з 58

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Олена Теліга вважала, (1)що для українки має бути (2)характерним поєднання “найкращої жіночності з найвищою мужністю”, і переймалася (3)тим, що в українській літературі не (4)створено ідеального образу жінки.


1.
що
2.
характерним
3.
тим
4.
створено
А.
прикметник
Б.
дієслово
В.
сполучник
Г.
прислівник
Д.
займенник
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №29 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Маленький шлях — не для людей…

(1-5) Є такі тихі затінені місцинки поміж густою травою, торішнім листям чи
просто на землі - місцинки, помережані стежками. Треба низько-низько нахилитись
або лягти на живіт, щоб побачити шляхи маленьких істот. Кожна така стежечка
веде до крихітної нірки, скрученого з листочка будиночка, під камінчик чи суху
гілку. Інколи ці шляхи позначені сріблистим слизом, помережані павутинням.

(6-11) Маленький народ має свої звичаї й подорожує не дуже далеко. Його шляхи
ведуть по стовбуру дерева в пошуках солодкого соку чи просто щоб відпочити на
зігрітому сонцем листку, погойдатися. Як же добре, напевно, колисатися на м’якому
пахучому листі! Навіть упасти не боляче, коли ти можеш на льоту прикріпитися
міцною надійною павутинкою. Комахи тонше відчувають тяжіння землі, сонце,
вологість.

(12-16) Ясного дня маленькі істоти метушаться, латають свої хатки, чистять
нірки, пильнують, чи добре закутані дітки. Усі шість лапок прудко бігають. І, певно
ж, вони якось спілкуються між собою, як ото в селі сусіди перегукуються через
пліт. І не чинять одне одному кривди. А похмурого чи дощового дня сплять у своїх
домівках.

(17-20) Очима, утомленими від телевізора, книг чи облич інших людей, не
побачиш, як самовіддано бореться кожна істота за життя, захищає своє потомство.
Комахи не хочуть нищення й хаосу на власній землі від більших, сильніших істот,
а ті просто не відають, що роблять.

(21-23) Треба мати дуже добрий зір. Мало хто з людей здатний бачити. Коли
зранку протираєш очі, несвідомо хочеш побачити все краще. Але для цього треба
любити.

(24-26) Кожна наша, навіть ненавмисна, поява загрозлива й небезпечна для
маленького, хоча й незліченного народу. Ми ніколи не пройдемо їхніми шляхами.
Ми надто грубі й великі для цього і не повинні втручатися.

(27-29) Уявімо на мить, що існують інші істоти, які дивляться на нас, як на
комах. Наша метушня видається їм позбавленою сенсу. Вони не зможуть пройти
нашими шляхами й оцінити духовну велич, якщо вона в нас є.

(30-34) Ми будуємо житла, добуваємо харч, залатуємо діри власного існування,
боронимося самі й оберігаємо дітей. І попри все маємо час, щоб відчути себе
беззахисними. І тому, щоб захиститися, шукаємо Бога. А що, коли він ставиться
до нас, як ми до комах? Але, перемігши страх, ми уявляємо його подібним до нас,
тільки в стократ кращим і досконалішим.

(35-37) Дивно бути людиною – такою чужою для всіх істотою. Хіба це щастя -
бути людиною? Щастя – просто бути в злагоді, хай ти дерево, травинка, жабка
чи цвіркун. Ми нікуди не йдемо, ми просто тікаємо.

(38, 39) Щойно почнеш замислюватися над цим, тебе охоплять якісь людські
проблеми.

(40-44) Дуже важко жити серед людей. Вони постійно нагадують про існування
часу, хоча це фікція нашого штучного світу. Він примушує нас вірити, що
обов’язково треба розбиватися до крові, щоб подолати стіну й потрапити в сад. Але
знайти в собі злагоду краще, ніж страждати; підкоритися законам космосу легше,
ніж суспільним.

(45-49) Дитинство, розквіт, старість – це не дія часу, а стан душі, її різні
обличчя. Ніби гра. Дитина бавиться в дорослу або немовля, приміряючи, що краще
до лиця: інфантильність чи відповідальність. Згодом дорослі навчають її того, що
вміють самі, – автоматизму. Якби не це, ми б не шукали крихітку знання, не сиділи
б розгублено над цією мізерією.

(50, 51) Як усе-таки добре не бути людиною. Важко знайти більш неприродну
істоту.

За Г. Пагутяк

У тексті НЕМАЄ відповіді на запитання


А.
Чи є істоти, які дивляться на нас, як ми на комах?
Б.
Чи є людина гармонійною часточкою всесвіту?
В.
Чи відлік часу є фікцією, придуманою людиною?
Г.
Чи може людина зрозуміти життя комах?
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Маленький шлях — не для людей…

(1-5) Є такі тихі затінені місцинки поміж густою травою, торішнім листям чи
просто на землі - місцинки, помережані стежками. Треба низько-низько нахилитись
або лягти на живіт, щоб побачити шляхи маленьких істот. Кожна така стежечка
веде до крихітної нірки, скрученого з листочка будиночка, під камінчик чи суху
гілку. Інколи ці шляхи позначені сріблистим слизом, помережані павутинням.

(6-11) Маленький народ має свої звичаї й подорожує не дуже далеко. Його шляхи
ведуть по стовбуру дерева в пошуках солодкого соку чи просто щоб відпочити на
зігрітому сонцем листку, погойдатися. Як же добре, напевно, колисатися на м’якому
пахучому листі! Навіть упасти не боляче, коли ти можеш на льоту прикріпитися
міцною надійною павутинкою. Комахи тонше відчувають тяжіння землі, сонце,
вологість.

(12-16) Ясного дня маленькі істоти метушаться, латають свої хатки, чистять
нірки, пильнують, чи добре закутані дітки. Усі шість лапок прудко бігають. І, певно
ж, вони якось спілкуються між собою, як ото в селі сусіди перегукуються через
пліт. І не чинять одне одному кривди. А похмурого чи дощового дня сплять у своїх
домівках.

(17-20) Очима, утомленими від телевізора, книг чи облич інших людей, не
побачиш, як самовіддано бореться кожна істота за життя, захищає своє потомство.
Комахи не хочуть нищення й хаосу на власній землі від більших, сильніших істот,
а ті просто не відають, що роблять.

(21-23) Треба мати дуже добрий зір. Мало хто з людей здатний бачити. Коли
зранку протираєш очі, несвідомо хочеш побачити все краще. Але для цього треба
любити.

(24-26) Кожна наша, навіть ненавмисна, поява загрозлива й небезпечна для
маленького, хоча й незліченного народу. Ми ніколи не пройдемо їхніми шляхами.
Ми надто грубі й великі для цього і не повинні втручатися.

(27-29) Уявімо на мить, що існують інші істоти, які дивляться на нас, як на
комах. Наша метушня видається їм позбавленою сенсу. Вони не зможуть пройти
нашими шляхами й оцінити духовну велич, якщо вона в нас є.

(30-34) Ми будуємо житла, добуваємо харч, залатуємо діри власного існування,
боронимося самі й оберігаємо дітей. І попри все маємо час, щоб відчути себе
беззахисними. І тому, щоб захиститися, шукаємо Бога. А що, коли він ставиться
до нас, як ми до комах? Але, перемігши страх, ми уявляємо його подібним до нас,
тільки в стократ кращим і досконалішим.

(35-37) Дивно бути людиною – такою чужою для всіх істотою. Хіба це щастя -
бути людиною? Щастя – просто бути в злагоді, хай ти дерево, травинка, жабка
чи цвіркун. Ми нікуди не йдемо, ми просто тікаємо.

(38, 39) Щойно почнеш замислюватися над цим, тебе охоплять якісь людські
проблеми.

(40-44) Дуже важко жити серед людей. Вони постійно нагадують про існування
часу, хоча це фікція нашого штучного світу. Він примушує нас вірити, що
обов’язково треба розбиватися до крові, щоб подолати стіну й потрапити в сад. Але
знайти в собі злагоду краще, ніж страждати; підкоритися законам космосу легше,
ніж суспільним.

(45-49) Дитинство, розквіт, старість – це не дія часу, а стан душі, її різні
обличчя. Ніби гра. Дитина бавиться в дорослу або немовля, приміряючи, що краще
до лиця: інфантильність чи відповідальність. Згодом дорослі навчають її того, що
вміють самі, – автоматизму. Якби не це, ми б не шукали крихітку знання, не сиділи
б розгублено над цією мізерією.

(50, 51) Як усе-таки добре не бути людиною. Важко знайти більш неприродну
істоту.

За Г. Пагутяк

Метафоричний зміст речення «Він примушує нас вірити, що обов’язково треба розбиватися до крові, щоб подолати стіну й потрапити в сад» (рядки 41, 42) розкрито в рядку


А.
Тільки докладаючи зусиль, можна досягти задуманого, здійснити свою мрію.
Б.
Людське життя сповнене перешкод і труднощів.
В.
Підкорена суспільним законом людина досягає своєї мети в боротьбі.
Г.
Кожен повинен досягати своєї мети за будь-яку ціну.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Маленький шлях — не для людей…

(1-5) Є такі тихі затінені місцинки поміж густою травою, торішнім листям чи
просто на землі - місцинки, помережані стежками. Треба низько-низько нахилитись
або лягти на живіт, щоб побачити шляхи маленьких істот. Кожна така стежечка
веде до крихітної нірки, скрученого з листочка будиночка, під камінчик чи суху
гілку. Інколи ці шляхи позначені сріблистим слизом, помережані павутинням.

(6-11) Маленький народ має свої звичаї й подорожує не дуже далеко. Його шляхи
ведуть по стовбуру дерева в пошуках солодкого соку чи просто щоб відпочити на
зігрітому сонцем листку, погойдатися. Як же добре, напевно, колисатися на м’якому
пахучому листі! Навіть упасти не боляче, коли ти можеш на льоту прикріпитися
міцною надійною павутинкою. Комахи тонше відчувають тяжіння землі, сонце,
вологість.

(12-16) Ясного дня маленькі істоти метушаться, латають свої хатки, чистять
нірки, пильнують, чи добре закутані дітки. Усі шість лапок прудко бігають. І, певно
ж, вони якось спілкуються між собою, як ото в селі сусіди перегукуються через
пліт. І не чинять одне одному кривди. А похмурого чи дощового дня сплять у своїх
домівках.

(17-20) Очима, утомленими від телевізора, книг чи облич інших людей, не
побачиш, як самовіддано бореться кожна істота за життя, захищає своє потомство.
Комахи не хочуть нищення й хаосу на власній землі від більших, сильніших істот,
а ті просто не відають, що роблять.

(21-23) Треба мати дуже добрий зір. Мало хто з людей здатний бачити. Коли
зранку протираєш очі, несвідомо хочеш побачити все краще. Але для цього треба
любити.

(24-26) Кожна наша, навіть ненавмисна, поява загрозлива й небезпечна для
маленького, хоча й незліченного народу. Ми ніколи не пройдемо їхніми шляхами.
Ми надто грубі й великі для цього і не повинні втручатися.

(27-29) Уявімо на мить, що існують інші істоти, які дивляться на нас, як на
комах. Наша метушня видається їм позбавленою сенсу. Вони не зможуть пройти
нашими шляхами й оцінити духовну велич, якщо вона в нас є.

(30-34) Ми будуємо житла, добуваємо харч, залатуємо діри власного існування,
боронимося самі й оберігаємо дітей. І попри все маємо час, щоб відчути себе
беззахисними. І тому, щоб захиститися, шукаємо Бога. А що, коли він ставиться
до нас, як ми до комах? Але, перемігши страх, ми уявляємо його подібним до нас,
тільки в стократ кращим і досконалішим.

(35-37) Дивно бути людиною – такою чужою для всіх істотою. Хіба це щастя -
бути людиною? Щастя – просто бути в злагоді, хай ти дерево, травинка, жабка
чи цвіркун. Ми нікуди не йдемо, ми просто тікаємо.

(38, 39) Щойно почнеш замислюватися над цим, тебе охоплять якісь людські
проблеми.

(40-44) Дуже важко жити серед людей. Вони постійно нагадують про існування
часу, хоча це фікція нашого штучного світу. Він примушує нас вірити, що
обов’язково треба розбиватися до крові, щоб подолати стіну й потрапити в сад. Але
знайти в собі злагоду краще, ніж страждати; підкоритися законам космосу легше,
ніж суспільним.

(45-49) Дитинство, розквіт, старість – це не дія часу, а стан душі, її різні
обличчя. Ніби гра. Дитина бавиться в дорослу або немовля, приміряючи, що краще
до лиця: інфантильність чи відповідальність. Згодом дорослі навчають її того, що
вміють самі, – автоматизму. Якби не це, ми б не шукали крихітку знання, не сиділи
б розгублено над цією мізерією.

(50, 51) Як усе-таки добре не бути людиною. Важко знайти більш неприродну
істоту.

За Г. Пагутяк

Рядки 45-49


А.
ілюструють аргумент, наведений у рядках 40-44
Б.
обгрунтовують висловлене в рядках 40-44
В.
розширюють міркування з попереднього абзацу
Г.
підсумовують сказане в попередніх абзацах
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Маленький шлях — не для людей…

(1-5) Є такі тихі затінені місцинки поміж густою травою, торішнім листям чи
просто на землі - місцинки, помережані стежками. Треба низько-низько нахилитись
або лягти на живіт, щоб побачити шляхи маленьких істот. Кожна така стежечка
веде до крихітної нірки, скрученого з листочка будиночка, під камінчик чи суху
гілку. Інколи ці шляхи позначені сріблистим слизом, помережані павутинням.

(6-11) Маленький народ має свої звичаї й подорожує не дуже далеко. Його шляхи
ведуть по стовбуру дерева в пошуках солодкого соку чи просто щоб відпочити на
зігрітому сонцем листку, погойдатися. Як же добре, напевно, колисатися на м’якому
пахучому листі! Навіть упасти не боляче, коли ти можеш на льоту прикріпитися
міцною надійною павутинкою. Комахи тонше відчувають тяжіння землі, сонце,
вологість.

(12-16) Ясного дня маленькі істоти метушаться, латають свої хатки, чистять
нірки, пильнують, чи добре закутані дітки. Усі шість лапок прудко бігають. І, певно
ж, вони якось спілкуються між собою, як ото в селі сусіди перегукуються через
пліт. І не чинять одне одному кривди. А похмурого чи дощового дня сплять у своїх
домівках.

(17-20) Очима, утомленими від телевізора, книг чи облич інших людей, не
побачиш, як самовіддано бореться кожна істота за життя, захищає своє потомство.
Комахи не хочуть нищення й хаосу на власній землі від більших, сильніших істот,
а ті просто не відають, що роблять.

(21-23) Треба мати дуже добрий зір. Мало хто з людей здатний бачити. Коли
зранку протираєш очі, несвідомо хочеш побачити все краще. Але для цього треба
любити.

(24-26) Кожна наша, навіть ненавмисна, поява загрозлива й небезпечна для
маленького, хоча й незліченного народу. Ми ніколи не пройдемо їхніми шляхами.
Ми надто грубі й великі для цього і не повинні втручатися.

(27-29) Уявімо на мить, що існують інші істоти, які дивляться на нас, як на
комах. Наша метушня видається їм позбавленою сенсу. Вони не зможуть пройти
нашими шляхами й оцінити духовну велич, якщо вона в нас є.

(30-34) Ми будуємо житла, добуваємо харч, залатуємо діри власного існування,
боронимося самі й оберігаємо дітей. І попри все маємо час, щоб відчути себе
беззахисними. І тому, щоб захиститися, шукаємо Бога. А що, коли він ставиться
до нас, як ми до комах? Але, перемігши страх, ми уявляємо його подібним до нас,
тільки в стократ кращим і досконалішим.

(35-37) Дивно бути людиною – такою чужою для всіх істотою. Хіба це щастя -
бути людиною? Щастя – просто бути в злагоді, хай ти дерево, травинка, жабка
чи цвіркун. Ми нікуди не йдемо, ми просто тікаємо.

(38, 39) Щойно почнеш замислюватися над цим, тебе охоплять якісь людські
проблеми.

(40-44) Дуже важко жити серед людей. Вони постійно нагадують про існування
часу, хоча це фікція нашого штучного світу. Він примушує нас вірити, що
обов’язково треба розбиватися до крові, щоб подолати стіну й потрапити в сад. Але
знайти в собі злагоду краще, ніж страждати; підкоритися законам космосу легше,
ніж суспільним.

(45-49) Дитинство, розквіт, старість – це не дія часу, а стан душі, її різні
обличчя. Ніби гра. Дитина бавиться в дорослу або немовля, приміряючи, що краще
до лиця: інфантильність чи відповідальність. Згодом дорослі навчають її того, що
вміють самі, – автоматизму. Якби не це, ми б не шукали крихітку знання, не сиділи
б розгублено над цією мізерією.

(50, 51) Як усе-таки добре не бути людиною. Важко знайти більш неприродну
істоту.

За Г. Пагутяк

Текст НЕ суперечить твердженню


А.
Людина – володар планети.
Б.
Люди розумніші за комах.
В.
Людське життя підвладне часові.
Г.
Комахи – гидкі створіння.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Маленький шлях — не для людей…

(1-5) Є такі тихі затінені місцинки поміж густою травою, торішнім листям чи
просто на землі - місцинки, помережані стежками. Треба низько-низько нахилитись
або лягти на живіт, щоб побачити шляхи маленьких істот. Кожна така стежечка
веде до крихітної нірки, скрученого з листочка будиночка, під камінчик чи суху
гілку. Інколи ці шляхи позначені сріблистим слизом, помережані павутинням.

(6-11) Маленький народ має свої звичаї й подорожує не дуже далеко. Його шляхи
ведуть по стовбуру дерева в пошуках солодкого соку чи просто щоб відпочити на
зігрітому сонцем листку, погойдатися. Як же добре, напевно, колисатися на м’якому
пахучому листі! Навіть упасти не боляче, коли ти можеш на льоту прикріпитися
міцною надійною павутинкою. Комахи тонше відчувають тяжіння землі, сонце,
вологість.

(12-16) Ясного дня маленькі істоти метушаться, латають свої хатки, чистять
нірки, пильнують, чи добре закутані дітки. Усі шість лапок прудко бігають. І, певно
ж, вони якось спілкуються між собою, як ото в селі сусіди перегукуються через
пліт. І не чинять одне одному кривди. А похмурого чи дощового дня сплять у своїх
домівках.

(17-20) Очима, утомленими від телевізора, книг чи облич інших людей, не
побачиш, як самовіддано бореться кожна істота за життя, захищає своє потомство.
Комахи не хочуть нищення й хаосу на власній землі від більших, сильніших істот,
а ті просто не відають, що роблять.

(21-23) Треба мати дуже добрий зір. Мало хто з людей здатний бачити. Коли
зранку протираєш очі, несвідомо хочеш побачити все краще. Але для цього треба
любити.

(24-26) Кожна наша, навіть ненавмисна, поява загрозлива й небезпечна для
маленького, хоча й незліченного народу. Ми ніколи не пройдемо їхніми шляхами.
Ми надто грубі й великі для цього і не повинні втручатися.

(27-29) Уявімо на мить, що існують інші істоти, які дивляться на нас, як на
комах. Наша метушня видається їм позбавленою сенсу. Вони не зможуть пройти
нашими шляхами й оцінити духовну велич, якщо вона в нас є.

(30-34) Ми будуємо житла, добуваємо харч, залатуємо діри власного існування,
боронимося самі й оберігаємо дітей. І попри все маємо час, щоб відчути себе
беззахисними. І тому, щоб захиститися, шукаємо Бога. А що, коли він ставиться
до нас, як ми до комах? Але, перемігши страх, ми уявляємо його подібним до нас,
тільки в стократ кращим і досконалішим.

(35-37) Дивно бути людиною – такою чужою для всіх істотою. Хіба це щастя -
бути людиною? Щастя – просто бути в злагоді, хай ти дерево, травинка, жабка
чи цвіркун. Ми нікуди не йдемо, ми просто тікаємо.

(38, 39) Щойно почнеш замислюватися над цим, тебе охоплять якісь людські
проблеми.

(40-44) Дуже важко жити серед людей. Вони постійно нагадують про існування
часу, хоча це фікція нашого штучного світу. Він примушує нас вірити, що
обов’язково треба розбиватися до крові, щоб подолати стіну й потрапити в сад. Але
знайти в собі злагоду краще, ніж страждати; підкоритися законам космосу легше,
ніж суспільним.

(45-49) Дитинство, розквіт, старість – це не дія часу, а стан душі, її різні
обличчя. Ніби гра. Дитина бавиться в дорослу або немовля, приміряючи, що краще
до лиця: інфантильність чи відповідальність. Згодом дорослі навчають її того, що
вміють самі, – автоматизму. Якби не це, ми б не шукали крихітку знання, не сиділи
б розгублено над цією мізерією.

(50, 51) Як усе-таки добре не бути людиною. Важко знайти більш неприродну
істоту.

За Г. Пагутяк

Головну ідею тексту найповніше розкрито в реченні


А.
Уявімо на мить, що існують інші істоти, які дивляться на нас, як на комах (рядки 27, 28).
Б.
А що, коли він ставиться до нас, як ми до комах (рядки 32, 33)?
В.
Щастя - просто бути в злагоді, хай ти дерево, травинка, жабка чи цвіркун (рядки 36, 37).
Г.
Комахи не хочуть нищення й хаосу на власній землі від більших, сильніших істот, а ті просто не відають, що роблять (рядки 19, 20).
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Марусю Чурай уважають автором твору


А.
«Бондарівна»
Б.
«Засвіт встали козаченьки»
В.
«Чи не той то Хміль»
Г.
«Дума про Марусю Богуславку»
Д.
«Ой Морозе, Морозенку»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Вислів давньогрецького філософа Епікура «Дякуємо блаженній природі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» використано у творі


А.
«Бджола та Шершень»
Б.
«Маруся»
В.
«Максим Гримач»
Г.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Д.
«Наталка Полтавка»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

«Чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота; ви багатий, а я бідна; та й по всьому я вам не під пару», – відмовляється від залицянь заможного посадовця головна героїня твору


А.
Лесі Українки
Б.
Ліни Костенко
В.
Івана Франка
Г.
Івана Котляревського
Д.
Тараса Шевченка
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Заклик до українців

Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю!

лунає у творі


А.
Тараса Шевченка
Б.
Пантелеймона Куліша
В.
Івана Франка
Г.
Лесі Українки
Д.
Івана Котляревського
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

«Дай Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву!», - заявляє герой твору


А.
«Чорна рада»
Б.
«Максим Гримач»
В.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Г.
«Кайдашева сім’я»
Д.
«Україна в огні»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Історія села Піски є однією із сюжетних ліній твору


А.
«Земля»
Б.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
В.
«Тіні забутих предків»
Г.
«Камінний хрест»
Д.
«Кайдашева сім’я»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

В житті мене ти й знать не знаєш,
Ідеш по вулиці – минаєш,
Вклонюся – навіть не зирнеш
І головою не кивнеш, –

дорікає коханій ліричний герой твору


А.
Миколи Вороного
Б.
Олександра Олеся
В.
Павла Тичини
Г.
Максима Рильського
Д.
Івана Франка
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

«Чую, як мені легше робиться, наче нова душа сюди ввійшла, а стара, дворянська, попелом стала», – зізнається


А.
Михайло Черевань
Б.
Омелько Кайдаш
В.
Мартин Боруля
Г.
Максим Ґудзь
Д.
Борис Тетерваковський
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

На рисунку зображено персонажа античної міфології, образ якого переосмислено у творі


А.
«De libertate»
Б.
«Гімн»
В.
«Contra spem spero!»
Г.
«Молюсь і вірю»
Д.
«Кавказ»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

«Недалеко від ріки Серету на Буковині» відбуваються події твору


А.
«Земля»
Б.
«Тіні забутих предків»
В.
«Максим Гримач»
Г.
«Момент»
Д.
«Камінний хрест»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 58

Карпатськими Ромео й Джульєттою називають героїв твору


А.
Ольги Кобилянської
Б.
Марка Вовчка
В.
Григора Тютюнника
Г.
Михайла Коцюбинського
Д.
Олеся Гончара
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 58

«Його романи та повісті складаються з окремих цілком закінчених (сюжетно й композиційно) новел, що своєю ідеєю, персонажем, загальною психологічною настановою й внутрішніми взаємозв’язками творять дивну цілість і закінченість», – сказано про


А.
Юрія Яновського
Б.
Василя Стефаника
В.
Олександра Довженка
Г.
Михайла Коцюбинського
Д.
Миколу Хвильового
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 58

У рядках

Йде весна
Запашна,
Квітами-перлами
Закосичена

провідним художнім засобом є


А.
паралелізм
Б.
анафора
В.
оксиморон
Г.
порівняння
Д.
персоніфікація
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 58

Справжнє прізвище автора твору «Я (Романтика)» –


А.
Косач
Б.
Фітільов
В.
Лозов’ягін
Г.
Тобілевич
Д.
Кандиба
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 58

«Подумай, що скажуть на тім світі діди й прадіди наші, почувши, що ти міняєш прізвище», – застерігає брата


А.
Мина Товченик
Б.
Михайло Федорчук
В.
Тарас Мазайло
Г.
Тимофій Лушня
Д.
Леся Черевань
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 58

«Тільки було це так давно, що майже все вже розтануло в далекім мареві часу, як сон, і потонуло. Одна лишень Десна зосталася нетлінною у стомленій уяві. Свята чиста ріка моїх дитячих незабутніх літ і мрій», – писав


А.
Олесь Гончар
Б.
Григір Тютюнник
В.
Остап Вишня
Г.
Олександр Довженко
Д.
Валер’ян Підмогильний
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 58

«Любові всевишній» автор присвятив


А.
роман у віршах
Б.
драму-феєрію
В.
кіноповість
Г.
новелу
Д.
роман у новелах
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 58

У рядках

Як не хочеш, моє серце,
Дружиною бути,
То дай мені таке зілля,
Щоб тебе забути

йдеться про


А.
Саву Федорчука
Б.
Грицька Бобренка
В.
Івана Палійчука
Г.
Мокія Мазайла
Д.
Карна Яркового
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 58

Представником Празької школи був автор твору


А.
“Молюсь і вірю”
Б.
“О панно Інно”
В.
“Стилет чи стилос?”
Г.
“Любіть Україну”
Д.
“Різдво”
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 58

Представником постмодерного письменства в Україні є


А.
Євген Маланюк
Б.
Василь Стус
В.
Богдан-Ігор Антонич
Г.
Василь Симоненко
Д.
Юрій Андрухович
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 58

Установіть відповідність між персонажем твору та літературним напрямом.


Персонаж
1.
Максим Гудзь
2.
Наум Дрот
3.
Іван Дідух
4.
Ярема Галайда
Літературний напрям
А.
імпресіонізм
Б.
романтизм
В.
експресіонізм
Г.
сентименталізм
Д.
реалізм
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 58

Установіть відповідність між назвою та жанром (жанровим різновидом) твору.


Назва
1.
“Мина Мазайло”
2.
“Маруся Чурай”
3.
“Тіні забутих предків”
4.
“Лісова пісня”
Жанр (жанровий різновид) твору
А.
роман у віршах
Б.
повість
В.
драма-феєрія
Г.
роман у новелах
Д.
комедія
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 58

Установіть відповідність між персонажами одного твору.


Персонаж
1.
Ігор
2.
Ярема
3.
Тетерваковський
4.
Кий
Персонаж
А.
Ярославна
Б.
Гонта
В.
Бондарівна
Г.
Либідь
Д.
Терпилиха
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 58

Установіть відповідність між письменником і його висловлюванням.


Письменники
1.
Іван Карпенко-Карий
2.
Пантелеймон Куліш
3.
Іван Багряний
4.
Остап Вишня
Висловлювання
А.
«Сцена ж мій кумир, театр – священний храм для мене!.. В театрі грать повинні тільки справжню літературну драму, де страждання душі людської тривожить кам’яні серця…»
Б.
«Страшно подумати, що народ, котрий настільки активно брав участь у подіях роду людського, не в змозі був розповісти про своє життя в історичному романі…»
В.
«Треба – любити людину. Більше, ніж самого себе. Тільки тоді ти маєш право сміятися. І тоді людина разом з тобою буде сміятися… із себе, із своїх якихось хиб, недоліків…»
Г.
«На дні моїх споминів і досі горить той маленький, але міцний огонь. У ньому пролизуються сині, червоні та золото-білі промені, жевріє, мов розтоплене вугля, і яриться в його глибині щось іще біліше, променясте, відки раз по разу сарахкотять гількасті зиндри. Се вогонь у кузні мойого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною в свою душу на далеку мандрівку життя.…»
Д.
«Я повернуся до своєї Вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут в Європі і там по сибірських концтаборах, тоді, коли тоталітарна кривава більшовицька система буде знесена так, як гітлерівська…»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №58 з 58

Частина 3

Власне висловлення

Прочитайте наведений текст.

Людина – соціальна істота, а тому їй не властиво надовго залишатися на самоті. Разом із тим багато хто впевнений, що саме самотність допомагає індивіду зрозуміти себе, проаналізувати своє життя. Вони заперечують думку, що тільки оточення може дати об’єктивну оцінку людині, її діям і вчинкам.

Наскільки людині варто дослухатися до думки оточення про неї?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художний образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Вибрати іншу сесію