Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Частина 1

Українська мова

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


А.
з..явитися, надвечір..я, ін..єкція
Б.
миш..як, різьб..ярство, нав..ючений
В.
В..ячеслав, Св..ятослав, Х..юстон
Г.
під..юдити, грав..юра, слов..янин
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Лексичну помилку допущено в рядку


А.
виговор з попередженням
Б.
запровадження виборності
В.
оголошення подяки
Г.
посвідка на проживання
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Суфікс -ок має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ


А.
жучок
Б.
жовток
В.
лужок
Г.
грибок
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Синонімами є всі слова в рядку
А.
говіркий, веселий, радісний
Б.
карати, мучити, тримати
В.
деінде, подекуди, зблизька
Г.
артист, лицедій, актор
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

НЕПРАВИЛЬНО узгоджено прикметник з іменником у рядку


А.
дорожній насип
Б.
небезпечний кір
В.
прозорий тюль
Г.
запашний ваніль
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

На перший склад падає наголос у слові
А.
текстовий
Б.
зручний
В.
визвольний
Г.
фаховий
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Проаналізуйте текст і виконайте завдання до нього.

(1) У 1924 році на радіо вперше пролунали звуки точного часу: із Гринвіцької обсерваторії,заснованоїщевXVIIстолітті,їхпередалабританськакомпаніяBBC.(2) А вже 1925 було запроваджено Всесвітній час, тож людство почало йти в ногу, тобто «в секунду». (3) От тільки для одного подружжя цей сигнал означав початок […]. (4) Виявляється діяла в Лондоні одна парочка, яка продавала час! (5) Сімейство Белвілів щодня їздило до Гринвіча, аби звіряти свій хронометр, а потім ці спритники збували інформацію понад 200 клієнтам, зокрема й годинникарям.

На місці пропуску в третьому реченні має бути слово


А.
краху
Б.
успіху
В.
розвитку
Г.
бізнесу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Проаналізуйте текст і виконайте завдання до нього.

(1) У 1924 році на радіо вперше пролунали звуки точного часу: із Гринвіцької обсерваторії,заснованоїщевXVIIстолітті,їхпередалабританськакомпаніяBBC.(2) А вже 1925 було запроваджено Всесвітній час, тож людство почало йти в ногу, тобто «в секунду». (3) От тільки для одного подружжя цей сигнал означав початок […]. (4) Виявляється діяла в Лондоні одна парочка, яка продавала час! (5) Сімейство Белвілів щодня їздило до Гринвіча, аби звіряти свій хронометр, а потім ці спритники збували інформацію понад 200 клієнтам, зокрема й годинникарям.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні


А.
першому
Б.
другому
В.
третьому
Г.
четвертому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Проаналізуйте текст і виконайте завдання до нього.

(1) У 1924 році на радіо вперше пролунали звуки точного часу: із Гринвіцької обсерваторії,заснованоїщевXVIIстолітті,їхпередалабританськакомпаніяBBC.(2) А вже 1925 було запроваджено Всесвітній час, тож людство почало йти в ногу, тобто «в секунду». (3) От тільки для одного подружжя цей сигнал означав початок […]. (4) Виявляється діяла в Лондоні одна парочка, яка продавала час! (5) Сімейство Белвілів щодня їздило до Гринвіча, аби звіряти свій хронометр, а потім ці спритники збували інформацію понад 200 клієнтам, зокрема й годинникарям.

У ролі підмета в тексті вжито виділене слово


А.
час
Б.
сигнал
В.
початок
Г.
хронометр
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Проаналізуйте текст і виконайте завдання до нього.

(1) У 1924 році на радіо вперше пролунали звуки точного часу: із Гринвіцької обсерваторії,заснованоїщевXVIIстолітті,їхпередалабританськакомпаніяBBC.(2) А вже 1925 було запроваджено Всесвітній час, тож людство почало йти в ногу, тобто «в секунду». (3) От тільки для одного подружжя цей сигнал означав початок […]. (4) Виявляється діяла в Лондоні одна парочка, яка продавала час! (5) Сімейство Белвілів щодня їздило до Гринвіча, аби звіряти свій хронометр, а потім ці спритники збували інформацію понад 200 клієнтам, зокрема й годинникарям.

Числівник 200 (речення 5) можна записати словом


А.
двісті
Б.
двостам
В.
двомстам
Г.
двохстам
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка


А.
чобіт, лічба, качці
Б.
жолудь, отож, книжці
В.
зір, відзимувати, газ
Г.
потічок, аякже, кроки
Д.
добрий, під’їхати, вигляд
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Помилку в написанні власної назви допущено в рядку


А.
Картина Леонардо да Вінчі «Залізний птах» наштовхнула киянина Ігоря Сікорського на винахід гвинтокрила.
Б.
Небесний тихохід відомого конструктора вперше здійнявся над землею напередодні Першої світової війни.
В.
Чотиримоторний аероплан «Ілля Муромець» київського інженера згодом став справжньою легендою.
Г.
Ще один цікавий факт: літак названо на честь славного воїна Іллі з Моровійська на Чернігівщині.
Д.
Це цілком реальна людина, мощі якої нині покояться в Києво-Печерській Лаврі.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Із дефісом треба писати всі слова в рядку


А.
ніжно/блакитний, ніжно/лиций, ніжно/колірний
Б.
кисло/солоний, кисло/молочний, кислото/стійкий
В.
коренево/суфіксальний, корене/вмісний, корене/подібний
Г.
легко/одягнений, легко/атлетичний, легко/крилий
Д.
ідейно/політичний, ідейно/виховний, ідейно/художній
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Прочитайте речення.

День видався Ген(1)адію нескінчен(2)им через непродуман(3)у організацію район(4)их змагань та суперечки суд(5)ів.

Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
Д.
5
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Прочитайте речення, у якому пропущено окремі слова.

На шляху більшої … лауреатів і … конкурсів … перешкоди, однак прагнення перемоги завжди… до успіху.

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків


А.
половини, дипломатів, трапляються, призводить
Б.
частини, дипломників, зустрічаються, приводить
В.
частини, дипломантів, зустрічається, приводить
Г.
половини, дипломантів, трапляються, призводить
Д.
частини, дипломантів, трапляються, приводить
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

НЕПРАВИЛЬНО поєднано числівник з іменником у рядку


А.
п’ять десятих відсотків
Б.
двадцять два комп’ютери
В.
чотири з половиною роки
Г.
шістдесят п’ять гривень
Д.
тисяча три абітурієнти
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Потребує редагування речення


А.
Готуючись до іспитів, зазвичай користуються переліком екзаменаційних питань.
Б.
Розподіливши питання за розділами, позначте неопрацьовані, складіть план дій.
В.
Проконсультувавшись із викладачем, починаємо повторення складного матеріалу.
Г.
Систематизуючи інформацію, робіть нотатки, кресліть схеми, використовуйте маркери.
Д.
Побачивши в такому списку проблемні теми, нехай відчай не охоплює вас.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Прочитайте речення, у якому пропущено окремі слова.

Старшокласники подякували ... за хорошу новину й розбіглися по ..., лише ... залишилися й розпочали планувати майбутню поїздку.

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків


А.
Людмилі Володимирівні, класах, троє учениць
Б.
Людмилу Володимирівну, класах, три учениці
В.
Людмилі Володимирівній, класам, троє учениць
Г.
Людмилі Володимирівні, класах, три учениці
Д.
Людмилі Володимирівні, класам, три учениці
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Прочитайте діалог (цифри позначають номери реплік).

— (1) Добрий день, Ольго Козаченко, не бачила тебе з випускного вечора. Як справи?

— (2) Вітаю, Жанно Сергіївна! Дякую, у мене все гаразд. А у Вас що нового?

— (3) Я, Олю, як завжди, уся в шкільних клопотах. Цікаво, що ти робиш, моя дівчино?

— (4) Я, пані вчителько, працюю фітнес-тренером, і мені це до вподоби.

— (5) Молодець, юна тренерко! Це прекрасно, що знайшла заняття до душі. Успіхів тобі!

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в репліці


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
Д.
5
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Складносурядним є речення


А.
Слова стосунки, ставлення, відносини, взаємини утворюють синонімічний ряд, проте кожне з них має своє значення й відрізняється лексичною сполучуваністю.
Б.
Для позначення взаємодії між членами колективу чи громади, групами, об’єднаннями використовують слова ставлення, стосунки та взаємини (взаємини між дітьми).
В.
Уживання із цим значенням слова відношення не є правильним, оскільки воно передає взаємозв’язки лише між предметами, явищами тощо (математичне відношення).
Г.
У багатьох словосполученнях різних галузей науки переважно суспільного, економічного та політичного змісту вживають термін відносини (виробничі відносини).
Д.
Поглиблюйте свої знання зі слововживання й слідкуйте за правильністю мови, збагачуючи її синонімічними рядами.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Пряму мову в реченні Іван сказав: «Як і будь-якій людині, мені важливо знати, що про мене думають інші, як сприймають мої ідеї» правильно передано непрямою в рядку


А.
Іван сказав, що, як і будь-якій людині, мені важливо знати, що про мене думають інші, як вони сприймають мої ідеї.
Б.
Іван сказав, що, як і будь-якій людині, для нього важливо знати, що про мене думають інші, як сприймають його ідеї.
В.
Іван сказав, що, як і будь-якій людині, йому важливо знати, що про нього думають інші, як сприймають його ідеї.
Г.
Іван сказав, що будь-якій людині важливо знати, що про неї думають інші, як сприймають її ідеї.
Д.
Іван сказав, що йому, як і будь-якій людині, важливо знати, що про неї думають інші, як вони сприймають її ідеї.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Безсполучникове складне речення можна утворити, якщо до фрагмента «Головною в байках Сковороди є його філософія...» додати


А.
безцінне «зерно істини», пізнане автором.
Б.
а не їхня складна мова чи прозова форма.
В.
саме вона становила сенс життя мудреця.
Г.
і ми прагнемо осягнути її глибинну суть.
Д.
прихована в алегоричних образах.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Аналізуючи збірку «Замість сонетів і октав»,(1) розуміємо,(2) що Тичина сприйняв настанову Олександра Скрябіна щодо вираження в мистецтві модерних,(3) народжених часом ідей, образів засобами оригінального(4) поетичного стилю –(5) дисонансної співзвучності та нестійкої гармонії.

НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в рядку


А.
кома 1 – при відокремленій обставині
Б.
кома 2 – перед підрядною частиною складного речення
В.
кома 3 – при відокремленому означенні
Г.
на місці цифри 4 коми немає, оскільки означення не є однорідними
Д.
тире 5 – при відокремленій прикладці
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Увідповідніть фразеологізм із його антонімом.


Фразеологізм
1.
аж іскри летять
2.
як кіт наплакав
3.
не в тім’я битий
4.
птах високого польоту
Антонім
А.
хоч відбавляй
Б.
невелике цабе
В.
як мокре горить
Г.
під дудку стрибати
Д.
пороху не вигадає
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 58

Приєднайте до фрагмента «Помилки друзів варто виправляти або вибачати,..» підрядну частину та з’ясуйте вид кожного з утворених складнопідрядних речень.


Вид складнопідрядного речення
1.
з підрядним обставинним мети
2.
з підрядним обставинним причини
3.
з підрядним обставинним допустовим
4.
з підрядним обставинним умови
Підрядна частина
А.
бо самі теж, буває, чинимо нерозважливо.
Б.
щоби зберегти найцінніше – щирі й теплі почуття.
В.
як колись рідні прощали нам дитячі витівки.
Г.
якщо справді хочемо збудувати довірливі взаємини.
Д.
хоч образа іноді розхитує підвалини хороших стосунків.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 58

З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова (цифра позначає наступне слово).


Речення
1.
Знов (1)зозулі голос чути (2)в лісі,
2.
Ластівки (3)гніздечко звили в стрісі.
3.
А вівчар жене отару плаєм,
4.
Тьохнув пісню (4)соловей за гаєм.
Член речення
А.
присудок
Б.
підмет
В.
означення
Г.
додаток
Д.
обставина
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 58

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.


Тип односкладного речення
1.
називне
2.
означено-особове
3.
неозначено-особове
4.
безособове
Приклад речення
А.
Марнували літечко, марнували…
Б.
А тепер осінні вже карнавали.
В.
Чорна ніч, інкрустована ніжністю…
Г.
Хай буде все небачене побачено.
Д.
І над тобою сто разів дощем заплачу…
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №28 з 58

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)У сучасному, раз у раз (2)змінюваному світі людина має мислити нестандартно, (3)пропонуючи цікаві рішення (4)та продукуючи нові ідеї.


А.
дієприкметник (форма дієслова)
Б.
дієприслівник (форма дієслова)
В.
прийменник
Г.
сполучник
Д.
частка
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №29 з 58

Читання й аналіз тексту

Проаналізуйте текст (цифри в дужках позначають номери абзаців)
і виконайте завдання до нього.

Завантажити безкоштовно. Чи вдасться викоренити піратство в Україні?

(1) За останніми звітами міжнародних організацій, Україна – один з лідерів серед порушників авторського права в інтернеті.

(2) Нещодавно здавалося, що крига ось-ось скресне: усі обговорювали Закон про державну підтримку кіно, що дозволить блокувати піратські сайти без постанови суду (щоправда, пізніше його було ветовано), потім один за одним закрили файлообмінники fs.to й ex.ua

(3) Чи означає це, що сакральна спілка українського інтернету й піратства нарешті зникне? На жаль, є чинники, що ускладнюють ситуацію: це брак прозорого контролю, усталена культура споживання та низька фінансова спроможність населення, нестача альтернативних джерел контенту… А ще – подвійні стандарти популяризації товарів відомих брендів на сайтах-порушниках. Пропагування косметики, алкоголю чи енергетичного напою перед переглядом нелегально викладеного фільму складно уявити, наприклад, у Польщі. В Україні ж це значна частина рекламних бюджетів: 2017 року до списку 25 найбільш відвідуваних українських сайтів входили три такі ресурси. Про етичні питання тут навіть не йдеться. Тож про який позитивний імідж країни взагалі можна говорити?

(4) Через піратство 2015 року зірвали продаж блокбастеру «Незламна» одному з великих китайських прокатників, бо фільм уже було поширено в усемережі. Хтось скаже, що це нетиповий випадок, але що робити з безліччю сервісів і ресурсів, що так і не «зайшли» в Україну саме через правову несформованість ринку? Оплата за контент в Україні – це щось зі сфери особистих принципів, але витрачати кошти хоча б частково доведеться: іншого еволюційного шляху ще не вигадали. Краще почати якомога раніше.

За В. Недогибченком

Текст Б

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вразив Європу

(5) Завдяки успішній презентації мультфільму на найбільшому анімаційному форумі Європи «Cartoon Movie», де Україну було представлено вперше, наші продюсери отримали багато схвальних відгуків і пропозицій співпраці від європейських фахівців. Головна героїня Мавка прикрасила березневу обкладинку видання «Animation Magazine» (офіційного партнера заходу), що великим накладом розійшлося на форумі у Франції.

(6) Мультфільм привернув увагу потенційних партнерів з Європи, інвесторів, дистриб’юторів. Багато учасників назвало «Мавку» найкращим із 50 проєктів, відзначивши унікальність головної героїні, високу якість візуальних матеріалів, неабиякий міжнародний потенціал ідеї. Усе це працює на створення позитивного іміджу України у світі кіно.

(7) До цього заходу продюсери Ірина Костюк, Анна Єлісєєва, Єгор Олєсов і вся команда студії «Animagrad» готувалися кілька місяців. На презентації демонстрували відзняті кадри під стилізовану народну музику гурту «ДахаБраха».

(8) «Ми розуміли, що цей форум дуже важливий, – наголошує креативний продюсер Анна Єлісєєва, – адже перша поява «Мавки» на міжнародній сцені – це не тільки партнерство з європейськими компаніями, але й репутація проєкту на ринку впродовж наступних двох років, поки триватиме робота над фільмом. Україна – новий гравець у світовій анімації, тож треба зробити так, щоб нас прийняли, запам’ятали та полюбили».

За матеріалами інтернет-джерел

Текст В

«Лісова пісня» Лесі Українки стане віртуальною реальністю

(9) У Сполучених Штатах за мотивами п’єси готують комп’ютерну гру. Попри те що створюють її за кордоном, усі герої розмовлятимуть українською. Розробники – команда американців, серед яких й одесит Дмитро Верьовка. Аби творці програми краще розуміли реалії та побут, унікальність персонажів, він навіть організував їм спеціальну поїздку на Волинь.

(10) Творці «Лісової пісні» відібрали для гри найкраще: наприклад, музику до неї писатиме етногрупа «ДахаБраха», яка обіцяє створити щось надзвичайне. «Усі ми пішли на концерт цього гурту в Сієтлі й просто шаленіли від дивовижного поєднання традиційної музики й сучасного звучання», – розповів Дмитро.

(11) «Виклик – це правильно презентувати світу потенціал нашої культури, бо зараз Україну здебільшого пов’язують з Чорнобилем, із війною на Сході. Я хочу, аби завдяки грі почали цікавитися власне драматичним твором Лесі Українки, щоб він став популярним», – пояснив розробник.

(12) Тільки в грі все навпаки: початок – це фінал «Лісової пісні». Розгублений Лукаш стоїть посеред пустки й хоче «відмотати» життя назад: кохати Мавку, не одружуватися з Килиною, не слухати матері, любити ліс і його чарівних мешканців. Парубок зможе повернути свою милу, якщо пройде кожне випробування. Один хибний крок – і все доведеться робити заново…

(13) Гра «Лісова пісня» шукає друзів – науковців, етнографів і літературознавців, які говорять англійською й готові вдосконалювати проєкт і розповісти всьому світові про нашу неймовірну Україну.

За Н. Піснею

Причинами поширення інтернет-піратства, на думку В. Недогибченка, є всі зазначені, ОКРІМ


А.
фінансова неспроможність платити за контент
Б.
закриття файлообмінників fs.to й ex.ua в інтернеті
В.
брак культури споживання інтернет-продукту
Г.
зацікавленість бізнесу в рекламі своєї продукції
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Читання й аналіз тексту

Проаналізуйте текст (цифри в дужках позначають номери абзаців)
і виконайте завдання до нього.

Завантажити безкоштовно. Чи вдасться викоренити піратство в Україні?

(1) За останніми звітами міжнародних організацій, Україна – один з лідерів серед порушників авторського права в інтернеті.

(2) Нещодавно здавалося, що крига ось-ось скресне: усі обговорювали Закон про державну підтримку кіно, що дозволить блокувати піратські сайти без постанови суду (щоправда, пізніше його було ветовано), потім один за одним закрили файлообмінники fs.to й ex.ua

(3) Чи означає це, що сакральна спілка українського інтернету й піратства нарешті зникне? На жаль, є чинники, що ускладнюють ситуацію: це брак прозорого контролю, усталена культура споживання та низька фінансова спроможність населення, нестача альтернативних джерел контенту… А ще – подвійні стандарти популяризації товарів відомих брендів на сайтах-порушниках. Пропагування косметики, алкоголю чи енергетичного напою перед переглядом нелегально викладеного фільму складно уявити, наприклад, у Польщі. В Україні ж це значна частина рекламних бюджетів: 2017 року до списку 25 найбільш відвідуваних українських сайтів входили три такі ресурси. Про етичні питання тут навіть не йдеться. Тож про який позитивний імідж країни взагалі можна говорити?

(4) Через піратство 2015 року зірвали продаж блокбастеру «Незламна» одному з великих китайських прокатників, бо фільм уже було поширено в усемережі. Хтось скаже, що це нетиповий випадок, але що робити з безліччю сервісів і ресурсів, що так і не «зайшли» в Україну саме через правову несформованість ринку? Оплата за контент в Україні – це щось зі сфери особистих принципів, але витрачати кошти хоча б частково доведеться: іншого еволюційного шляху ще не вигадали. Краще почати якомога раніше.

За В. Недогибченком

Текст Б

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вразив Європу

(5) Завдяки успішній презентації мультфільму на найбільшому анімаційному форумі Європи «Cartoon Movie», де Україну було представлено вперше, наші продюсери отримали багато схвальних відгуків і пропозицій співпраці від європейських фахівців. Головна героїня Мавка прикрасила березневу обкладинку видання «Animation Magazine» (офіційного партнера заходу), що великим накладом розійшлося на форумі у Франції.

(6) Мультфільм привернув увагу потенційних партнерів з Європи, інвесторів, дистриб’юторів. Багато учасників назвало «Мавку» найкращим із 50 проєктів, відзначивши унікальність головної героїні, високу якість візуальних матеріалів, неабиякий міжнародний потенціал ідеї. Усе це працює на створення позитивного іміджу України у світі кіно.

(7) До цього заходу продюсери Ірина Костюк, Анна Єлісєєва, Єгор Олєсов і вся команда студії «Animagrad» готувалися кілька місяців. На презентації демонстрували відзняті кадри під стилізовану народну музику гурту «ДахаБраха».

(8) «Ми розуміли, що цей форум дуже важливий, – наголошує креативний продюсер Анна Єлісєєва, – адже перша поява «Мавки» на міжнародній сцені – це не тільки партнерство з європейськими компаніями, але й репутація проєкту на ринку впродовж наступних двох років, поки триватиме робота над фільмом. Україна – новий гравець у світовій анімації, тож треба зробити так, щоб нас прийняли, запам’ятали та полюбили».

За матеріалами інтернет-джерел

Текст В

«Лісова пісня» Лесі Українки стане віртуальною реальністю

(9) У Сполучених Штатах за мотивами п’єси готують комп’ютерну гру. Попри те що створюють її за кордоном, усі герої розмовлятимуть українською. Розробники – команда американців, серед яких й одесит Дмитро Верьовка. Аби творці програми краще розуміли реалії та побут, унікальність персонажів, він навіть організував їм спеціальну поїздку на Волинь.

(10) Творці «Лісової пісні» відібрали для гри найкраще: наприклад, музику до неї писатиме етногрупа «ДахаБраха», яка обіцяє створити щось надзвичайне. «Усі ми пішли на концерт цього гурту в Сієтлі й просто шаленіли від дивовижного поєднання традиційної музики й сучасного звучання», – розповів Дмитро.

(11) «Виклик – це правильно презентувати світу потенціал нашої культури, бо зараз Україну здебільшого пов’язують з Чорнобилем, із війною на Сході. Я хочу, аби завдяки грі почали цікавитися власне драматичним твором Лесі Українки, щоб він став популярним», – пояснив розробник.

(12) Тільки в грі все навпаки: початок – це фінал «Лісової пісні». Розгублений Лукаш стоїть посеред пустки й хоче «відмотати» життя назад: кохати Мавку, не одружуватися з Килиною, не слухати матері, любити ліс і його чарівних мешканців. Парубок зможе повернути свою милу, якщо пройде кожне випробування. Один хибний крок – і все доведеться робити заново…

(13) Гра «Лісова пісня» шукає друзів – науковців, етнографів і літературознавців, які говорять англійською й готові вдосконалювати проєкт і розповісти всьому світові про нашу неймовірну Україну.

За Н. Піснею

Для текстів Б і В спільними є всі думки, ОКРІМ


А.
Міжнародне партнерство – ефективний шлях для популяризації якісного культурного українського продукту.
Б.
Використання української автентичної музики – один з методів створення оригінального анімаційного проєкту.
В.
Якісні анімаційні проєкти – один зі способів зацікавити іноземців українською культурою.
Г.
Спеціальна поїздка на Волинь – спосіб краще зрозуміти побут персонажів мультфільму «Мавка. Лісова пісня» та гри «Лісова пісня».
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Читання й аналіз тексту

Проаналізуйте текст (цифри в дужках позначають номери абзаців)
і виконайте завдання до нього.

Завантажити безкоштовно. Чи вдасться викоренити піратство в Україні?

(1) За останніми звітами міжнародних організацій, Україна – один з лідерів серед порушників авторського права в інтернеті.

(2) Нещодавно здавалося, що крига ось-ось скресне: усі обговорювали Закон про державну підтримку кіно, що дозволить блокувати піратські сайти без постанови суду (щоправда, пізніше його було ветовано), потім один за одним закрили файлообмінники fs.to й ex.ua

(3) Чи означає це, що сакральна спілка українського інтернету й піратства нарешті зникне? На жаль, є чинники, що ускладнюють ситуацію: це брак прозорого контролю, усталена культура споживання та низька фінансова спроможність населення, нестача альтернативних джерел контенту… А ще – подвійні стандарти популяризації товарів відомих брендів на сайтах-порушниках. Пропагування косметики, алкоголю чи енергетичного напою перед переглядом нелегально викладеного фільму складно уявити, наприклад, у Польщі. В Україні ж це значна частина рекламних бюджетів: 2017 року до списку 25 найбільш відвідуваних українських сайтів входили три такі ресурси. Про етичні питання тут навіть не йдеться. Тож про який позитивний імідж країни взагалі можна говорити?

(4) Через піратство 2015 року зірвали продаж блокбастеру «Незламна» одному з великих китайських прокатників, бо фільм уже було поширено в усемережі. Хтось скаже, що це нетиповий випадок, але що робити з безліччю сервісів і ресурсів, що так і не «зайшли» в Україну саме через правову несформованість ринку? Оплата за контент в Україні – це щось зі сфери особистих принципів, але витрачати кошти хоча б частково доведеться: іншого еволюційного шляху ще не вигадали. Краще почати якомога раніше.

За В. Недогибченком

Текст Б

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вразив Європу

(5) Завдяки успішній презентації мультфільму на найбільшому анімаційному форумі Європи «Cartoon Movie», де Україну було представлено вперше, наші продюсери отримали багато схвальних відгуків і пропозицій співпраці від європейських фахівців. Головна героїня Мавка прикрасила березневу обкладинку видання «Animation Magazine» (офіційного партнера заходу), що великим накладом розійшлося на форумі у Франції.

(6) Мультфільм привернув увагу потенційних партнерів з Європи, інвесторів, дистриб’юторів. Багато учасників назвало «Мавку» найкращим із 50 проєктів, відзначивши унікальність головної героїні, високу якість візуальних матеріалів, неабиякий міжнародний потенціал ідеї. Усе це працює на створення позитивного іміджу України у світі кіно.

(7) До цього заходу продюсери Ірина Костюк, Анна Єлісєєва, Єгор Олєсов і вся команда студії «Animagrad» готувалися кілька місяців. На презентації демонстрували відзняті кадри під стилізовану народну музику гурту «ДахаБраха».

(8) «Ми розуміли, що цей форум дуже важливий, – наголошує креативний продюсер Анна Єлісєєва, – адже перша поява «Мавки» на міжнародній сцені – це не тільки партнерство з європейськими компаніями, але й репутація проєкту на ринку впродовж наступних двох років, поки триватиме робота над фільмом. Україна – новий гравець у світовій анімації, тож треба зробити так, щоб нас прийняли, запам’ятали та полюбили».

За матеріалами інтернет-джерел

Текст В

«Лісова пісня» Лесі Українки стане віртуальною реальністю

(9) У Сполучених Штатах за мотивами п’єси готують комп’ютерну гру. Попри те що створюють її за кордоном, усі герої розмовлятимуть українською. Розробники – команда американців, серед яких й одесит Дмитро Верьовка. Аби творці програми краще розуміли реалії та побут, унікальність персонажів, він навіть організував їм спеціальну поїздку на Волинь.

(10) Творці «Лісової пісні» відібрали для гри найкраще: наприклад, музику до неї писатиме етногрупа «ДахаБраха», яка обіцяє створити щось надзвичайне. «Усі ми пішли на концерт цього гурту в Сієтлі й просто шаленіли від дивовижного поєднання традиційної музики й сучасного звучання», – розповів Дмитро.

(11) «Виклик – це правильно презентувати світу потенціал нашої культури, бо зараз Україну здебільшого пов’язують з Чорнобилем, із війною на Сході. Я хочу, аби завдяки грі почали цікавитися власне драматичним твором Лесі Українки, щоб він став популярним», – пояснив розробник.

(12) Тільки в грі все навпаки: початок – це фінал «Лісової пісні». Розгублений Лукаш стоїть посеред пустки й хоче «відмотати» життя назад: кохати Мавку, не одружуватися з Килиною, не слухати матері, любити ліс і його чарівних мешканців. Парубок зможе повернути свою милу, якщо пройде кожне випробування. Один хибний крок – і все доведеться робити заново…

(13) Гра «Лісова пісня» шукає друзів – науковців, етнографів і літературознавців, які говорять англійською й готові вдосконалювати проєкт і розповісти всьому світові про нашу неймовірну Україну.

За Н. Піснею

Згадки про явища та події, що створюють негативний імідж України, є в


А.
тексті Б
Б.
текстах Б і В
В.
текстах А і Б
Г.
текстах А і В
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Читання й аналіз тексту

Проаналізуйте текст (цифри в дужках позначають номери абзаців)
і виконайте завдання до нього.

Завантажити безкоштовно. Чи вдасться викоренити піратство в Україні?

(1) За останніми звітами міжнародних організацій, Україна – один з лідерів серед порушників авторського права в інтернеті.

(2) Нещодавно здавалося, що крига ось-ось скресне: усі обговорювали Закон про державну підтримку кіно, що дозволить блокувати піратські сайти без постанови суду (щоправда, пізніше його було ветовано), потім один за одним закрили файлообмінники fs.to й ex.ua

(3) Чи означає це, що сакральна спілка українського інтернету й піратства нарешті зникне? На жаль, є чинники, що ускладнюють ситуацію: це брак прозорого контролю, усталена культура споживання та низька фінансова спроможність населення, нестача альтернативних джерел контенту… А ще – подвійні стандарти популяризації товарів відомих брендів на сайтах-порушниках. Пропагування косметики, алкоголю чи енергетичного напою перед переглядом нелегально викладеного фільму складно уявити, наприклад, у Польщі. В Україні ж це значна частина рекламних бюджетів: 2017 року до списку 25 найбільш відвідуваних українських сайтів входили три такі ресурси. Про етичні питання тут навіть не йдеться. Тож про який позитивний імідж країни взагалі можна говорити?

(4) Через піратство 2015 року зірвали продаж блокбастеру «Незламна» одному з великих китайських прокатників, бо фільм уже було поширено в усемережі. Хтось скаже, що це нетиповий випадок, але що робити з безліччю сервісів і ресурсів, що так і не «зайшли» в Україну саме через правову несформованість ринку? Оплата за контент в Україні – це щось зі сфери особистих принципів, але витрачати кошти хоча б частково доведеться: іншого еволюційного шляху ще не вигадали. Краще почати якомога раніше.

За В. Недогибченком

Текст Б

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вразив Європу

(5) Завдяки успішній презентації мультфільму на найбільшому анімаційному форумі Європи «Cartoon Movie», де Україну було представлено вперше, наші продюсери отримали багато схвальних відгуків і пропозицій співпраці від європейських фахівців. Головна героїня Мавка прикрасила березневу обкладинку видання «Animation Magazine» (офіційного партнера заходу), що великим накладом розійшлося на форумі у Франції.

(6) Мультфільм привернув увагу потенційних партнерів з Європи, інвесторів, дистриб’юторів. Багато учасників назвало «Мавку» найкращим із 50 проєктів, відзначивши унікальність головної героїні, високу якість візуальних матеріалів, неабиякий міжнародний потенціал ідеї. Усе це працює на створення позитивного іміджу України у світі кіно.

(7) До цього заходу продюсери Ірина Костюк, Анна Єлісєєва, Єгор Олєсов і вся команда студії «Animagrad» готувалися кілька місяців. На презентації демонстрували відзняті кадри під стилізовану народну музику гурту «ДахаБраха».

(8) «Ми розуміли, що цей форум дуже важливий, – наголошує креативний продюсер Анна Єлісєєва, – адже перша поява «Мавки» на міжнародній сцені – це не тільки партнерство з європейськими компаніями, але й репутація проєкту на ринку впродовж наступних двох років, поки триватиме робота над фільмом. Україна – новий гравець у світовій анімації, тож треба зробити так, щоб нас прийняли, запам’ятали та полюбили».

За матеріалами інтернет-джерел

Текст В

«Лісова пісня» Лесі Українки стане віртуальною реальністю

(9) У Сполучених Штатах за мотивами п’єси готують комп’ютерну гру. Попри те що створюють її за кордоном, усі герої розмовлятимуть українською. Розробники – команда американців, серед яких й одесит Дмитро Верьовка. Аби творці програми краще розуміли реалії та побут, унікальність персонажів, він навіть організував їм спеціальну поїздку на Волинь.

(10) Творці «Лісової пісні» відібрали для гри найкраще: наприклад, музику до неї писатиме етногрупа «ДахаБраха», яка обіцяє створити щось надзвичайне. «Усі ми пішли на концерт цього гурту в Сієтлі й просто шаленіли від дивовижного поєднання традиційної музики й сучасного звучання», – розповів Дмитро.

(11) «Виклик – це правильно презентувати світу потенціал нашої культури, бо зараз Україну здебільшого пов’язують з Чорнобилем, із війною на Сході. Я хочу, аби завдяки грі почали цікавитися власне драматичним твором Лесі Українки, щоб він став популярним», – пояснив розробник.

(12) Тільки в грі все навпаки: початок – це фінал «Лісової пісні». Розгублений Лукаш стоїть посеред пустки й хоче «відмотати» життя назад: кохати Мавку, не одружуватися з Килиною, не слухати матері, любити ліс і його чарівних мешканців. Парубок зможе повернути свою милу, якщо пройде кожне випробування. Один хибний крок – і все доведеться робити заново…

(13) Гра «Лісова пісня» шукає друзів – науковців, етнографів і літературознавців, які говорять англійською й готові вдосконалювати проєкт і розповісти всьому світові про нашу неймовірну Україну.

За Н. Піснею

Актуалізовано в тексті А, проте не згадано в текстах Б і В думку


А.
Щоб сприяти подальшому просуванню українського культурного продукту, треба поважати інтелектуальну власність.
Б.
В українській культурі є чималий потенціал для створення високоякісного продукту, здатного зацікавити світ.
В.
Українські кінематографісти активно співпрацюють з відомими продюсерами й беруть участь у міжнародних проєктах.
Г.
Розповсюдження українських анімаційних продуктів через інтернет приверне увагу до культури нашої країни.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Читання й аналіз тексту

Проаналізуйте текст (цифри в дужках позначають номери абзаців)
і виконайте завдання до нього.

Завантажити безкоштовно. Чи вдасться викоренити піратство в Україні?

(1) За останніми звітами міжнародних організацій, Україна – один з лідерів серед порушників авторського права в інтернеті.

(2) Нещодавно здавалося, що крига ось-ось скресне: усі обговорювали Закон про державну підтримку кіно, що дозволить блокувати піратські сайти без постанови суду (щоправда, пізніше його було ветовано), потім один за одним закрили файлообмінники fs.to й ex.ua

(3) Чи означає це, що сакральна спілка українського інтернету й піратства нарешті зникне? На жаль, є чинники, що ускладнюють ситуацію: це брак прозорого контролю, усталена культура споживання та низька фінансова спроможність населення, нестача альтернативних джерел контенту… А ще – подвійні стандарти популяризації товарів відомих брендів на сайтах-порушниках. Пропагування косметики, алкоголю чи енергетичного напою перед переглядом нелегально викладеного фільму складно уявити, наприклад, у Польщі. В Україні ж це значна частина рекламних бюджетів: 2017 року до списку 25 найбільш відвідуваних українських сайтів входили три такі ресурси. Про етичні питання тут навіть не йдеться. Тож про який позитивний імідж країни взагалі можна говорити?

(4) Через піратство 2015 року зірвали продаж блокбастеру «Незламна» одному з великих китайських прокатників, бо фільм уже було поширено в усемережі. Хтось скаже, що це нетиповий випадок, але що робити з безліччю сервісів і ресурсів, що так і не «зайшли» в Україну саме через правову несформованість ринку? Оплата за контент в Україні – це щось зі сфери особистих принципів, але витрачати кошти хоча б частково доведеться: іншого еволюційного шляху ще не вигадали. Краще почати якомога раніше.

За В. Недогибченком

Текст Б

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вразив Європу

(5) Завдяки успішній презентації мультфільму на найбільшому анімаційному форумі Європи «Cartoon Movie», де Україну було представлено вперше, наші продюсери отримали багато схвальних відгуків і пропозицій співпраці від європейських фахівців. Головна героїня Мавка прикрасила березневу обкладинку видання «Animation Magazine» (офіційного партнера заходу), що великим накладом розійшлося на форумі у Франції.

(6) Мультфільм привернув увагу потенційних партнерів з Європи, інвесторів, дистриб’юторів. Багато учасників назвало «Мавку» найкращим із 50 проєктів, відзначивши унікальність головної героїні, високу якість візуальних матеріалів, неабиякий міжнародний потенціал ідеї. Усе це працює на створення позитивного іміджу України у світі кіно.

(7) До цього заходу продюсери Ірина Костюк, Анна Єлісєєва, Єгор Олєсов і вся команда студії «Animagrad» готувалися кілька місяців. На презентації демонстрували відзняті кадри під стилізовану народну музику гурту «ДахаБраха».

(8) «Ми розуміли, що цей форум дуже важливий, – наголошує креативний продюсер Анна Єлісєєва, – адже перша поява «Мавки» на міжнародній сцені – це не тільки партнерство з європейськими компаніями, але й репутація проєкту на ринку впродовж наступних двох років, поки триватиме робота над фільмом. Україна – новий гравець у світовій анімації, тож треба зробити так, щоб нас прийняли, запам’ятали та полюбили».

За матеріалами інтернет-джерел

Текст В

«Лісова пісня» Лесі Українки стане віртуальною реальністю

(9) У Сполучених Штатах за мотивами п’єси готують комп’ютерну гру. Попри те що створюють її за кордоном, усі герої розмовлятимуть українською. Розробники – команда американців, серед яких й одесит Дмитро Верьовка. Аби творці програми краще розуміли реалії та побут, унікальність персонажів, він навіть організував їм спеціальну поїздку на Волинь.

(10) Творці «Лісової пісні» відібрали для гри найкраще: наприклад, музику до неї писатиме етногрупа «ДахаБраха», яка обіцяє створити щось надзвичайне. «Усі ми пішли на концерт цього гурту в Сієтлі й просто шаленіли від дивовижного поєднання традиційної музики й сучасного звучання», – розповів Дмитро.

(11) «Виклик – це правильно презентувати світу потенціал нашої культури, бо зараз Україну здебільшого пов’язують з Чорнобилем, із війною на Сході. Я хочу, аби завдяки грі почали цікавитися власне драматичним твором Лесі Українки, щоб він став популярним», – пояснив розробник.

(12) Тільки в грі все навпаки: початок – це фінал «Лісової пісні». Розгублений Лукаш стоїть посеред пустки й хоче «відмотати» життя назад: кохати Мавку, не одружуватися з Килиною, не слухати матері, любити ліс і його чарівних мешканців. Парубок зможе повернути свою милу, якщо пройде кожне випробування. Один хибний крок – і все доведеться робити заново…

(13) Гра «Лісова пісня» шукає друзів – науковців, етнографів і літературознавців, які говорять англійською й готові вдосконалювати проєкт і розповісти всьому світові про нашу неймовірну Україну.

За Н. Піснею

Опорними словосполученнями текстів Б і В можна вважати


А.
драма Лесі Українки, автентична українська музика, комп’ютерна гра
Б.
потенціал української культури, унікальність героїв, гурт «ДахаБраха»
В.
мотиви «Лісової пісні», успішний анімаційний проєкт, європейські компанії
Г.
міжнародна співпраця, популяризація «Лісовоїпісні», театральна постановка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Частина 2

Українська література

Перемогу козаків під Жовтими Водами оспівано у творі


А.
«Засвіт встали козаченьки»
Б.
«Чи не той то хміль»
В.
«Ой Морозе, Морозенку»
Г.
«Ой летіла стріла»
Д.
«Дума про Марусю Богуславку»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Уривок

Недобреє віщує Див. / Лише в один кінець сліди. / А сурми сурмлять
войовничо. / Степ майорить і кличе, кличе. / Іти за Дін чи не іти, / шоломом
зачерпнуть води?

суголосний з подіями твору


А.
«Чорна рада»
Б.
«Слово про похід Ігорів»
В.
«Захар Беркут»
Г.
«Тіні забутих предків»
Д.
«Чи не той то хміль»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

«Лише з великої висоти можна було розгледіти підвалини Миколаївської імперії і вже в 1844 р. побачити царя жалюгідним ведмедиком, на очах якого всі ці підвалини провалюються», – сказано про твір


А.
Івана Котляревського
Б.
Панаса Мирного
В.
Івана Франка
Г.
Тараса Шевченка
Д.
Пантелеймона Куліша
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Словами «Убрав єси нас у шори, як сам схотів! Вивезли ми тебе на своїх старих плечах у гетьмани, а тепер ти вже без нас думаєш Україною орудувати! Недовго ж поорудуєш! Я тобі кажу, що недовго! Коли взявся брехати по-собачи, то й пропадеш, як собака!» звертається


А.
батько Пугач до Івана Брюховецького
Б.
Захар Беркут до Тугара Вовка
В.
дід Улас до Чіпки Варениченка
Г.
отаман Гук до Мартина Пушкаря
Д.
дід-запорожець до Мини Мазайла
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Найважливіші етапи визвольних змагань українського народу осмислено в поезії


А.
«Господи, гніву пречистого…»
Б.
«Балада про соняшник»
В.
«Два кольори»
Г.
«Уривок з поеми»
Д.
«Страшні слова, коли вони мовчать…»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

На схемі окреслено проблематику твору


А.
«Зачарована Десна»
Б.
«Кайдашева сім’я»
В.
«Тіні забутих предків»
Г.
«Моя автобіографія»
Д.
«Intermezzo»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

У жанрі новели написано обидва твори рядка


А.
«Я (Романтика)» і «Моя автобіографія»
Б.
«Три зозулі з поклоном» і «Майстер корабля»
В.
«Valse melancolique» і «Зачарована Десна»
Г.
«Камінний хрест» і «Захар Беркут»
Д.
«Intermezzo» і «Модри Камень»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

Підзаголовок «Образ громадського життя Карпатської Руси в ХІІІ віці» має твір


А.
«Тіні забутих предків»
Б.
«Захар Беркут»
В.
«Чорна рада»
Г.
«Слово про похід Ігорів»
Д.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Прочитайте фрагмент листа Василя Стуса, у якому пропущено окремі слова.

«А смисл … – такий, як Ти й пишеш. Бо … – це мрія, це коротке сонце в сірому житті, це свято, Великдень душі. А … – це сірі будні, це сало з часником, це повна макітра вареників і жодної зірки над головою. Одне слово, … – це трагедія журавля в небі і гопак свиней на оборі».

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків


А.
«Енеїди»; Лавинія; Дідона; поема
Б.
«Тигроловів»; Фійона; Наталка; роман
В.
«Лісової пісні»; Мавка; Килина; драма-феєрія
Г.
«Міста»; Надійка; Зоська; роман
Д.
«Тіней забутих предків»; Палагна; Марічка; повість
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Зразком неокласичної інтимної лірики є твір


А.
«У теплі дні збирання винограду…»
Б.
«Ви знаєте, як липа шелестить…»
В.
«Чого являєшся мені у сні?..»
Г.
«Чари ночі»
Д.
«Задивляюсь у твої зіниці…»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 58

Образ весни, яка «лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах», створив


А.
Іван Франко
Б.
Олександр Олесь
В.
Павло Тичина
Г.
Микола Вороний
Д.
Максим Рильський
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 58

У рядках

…Коли ти навіть звався – Малоросія, / твоя поетеса була Українкою!

згадано автора слів


А.
«Все покину і полину / До самого Бога...»
Б.
«Піди збуди, цілуй їй очі...»
В.
«Все повторялось: і краса, й потворність...»
Г.
«Любіть Україну у сні й наяву...»
Д.
«Без надії таки сподіватись...»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 58

Особистий досвід автора під час роботи на Одеській кінофабриці покладено в основу твору


А.
«Місто»
Б.
«Моя автобіографія»
В.
«Майстер корабля»
Г.
«Мина Мазайло»
Д.
«Модри Камень»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 58

У рядках «кожне слово / нашої мови / проспіване у Пісні / тож пісенними словами / з побратимами / у товаристві розмовляємо» красу й багатство рідної мови розкриває


А.
Василь Симоненко
Б.
Дмитро Павличко
В.
Василь Стус
Г.
Євген Маланюк
Д.
Василь Голобородько
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 58

Ознаки постмодернізму відчутні в рядках


А.
«Юначе! Ти мусиш любити стократ / Сильніше, ніж любиш кохану, / Колумбію-округ і Джорджію-штат, / Монтану і Луїзіану»
Б.
«Можеш вибирати друзів і дружину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину. / Можна вибрать друга і по духу брата, / Та не можна рідну матір вибирати»
В.
«Два кольори мої, два кольори, / Оба на полотнi, в душі моїй оба, / Два кольори мої, два кольори: / Червоне – то любов, а чорне – то журба»
Г.
«І крізь папери, крізь перо, / Крізь дні буденні – богоданно / Рокоче запорозька кров / Міцних поплічників Богдана»
Д.
«Звитяги наші, муки і руїни / безсмертні будуть у її словах. / Вона ж була як голос України, / що клекотів у наших корогвах!»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 58

Проаналізуйте художній твір і виконайте завдання до нього.

О панно Інно! Липень. Спека.

Ви тут. Але Ви так далеко.

Десь мерехтить дівоча мрія,

Як білий сон на темних віях.

В цей білий сон, як в танець білий,

Прийде хтось несказанно милий

І поведе у світ любові,

Як заполоч на рушникові,

Як ружі цвіт – на білосніжність,

Зійде враз невимовна ніжність.

Цей липень. Липи. Білопінно.

І тихий шепіт:

— Інно, Інно…

Образи в поезії є алюзією на твір з такими рядками


А.
«Не дві ночі карі очі / Любо цілувала...»
Б.
«Я Ваші очі пам’ятаю, / Як музику, як спів…»
В.
«Задивляюсь у твої зіниці / Голубі й тривожні, ніби рань…»
Г.
«Чому звертаєш ти до мене / Чудові очі ті ясні…»
Д.
«Цілуй, цілуй, цілуй її: / Знов молодість не буде!..»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 58

Проаналізуйте художній твір і виконайте завдання до нього.

О панно Інно! Липень. Спека.

Ви тут. Але Ви так далеко.

Десь мерехтить дівоча мрія,

Як білий сон на темних віях.

В цей білий сон, як в танець білий,

Прийде хтось несказанно милий

І поведе у світ любові,

Як заполоч на рушникові,

Як ружі цвіт – на білосніжність,

Зійде враз невимовна ніжність.

Цей липень. Липи. Білопінно.

І тихий шепіт:

— Інно, Інно…

Білий колір у творі символізує


А.
тишу, порожнечу
Б.
холод, самотність
В.
байдужість, сон
Г.
чистоту, цнотливість
Д.
розкіш, вишуканість
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 58

Проаналізуйте художній твір і виконайте завдання до нього.

О панно Інно! Липень. Спека.

Ви тут. Але Ви так далеко.

Десь мерехтить дівоча мрія,

Як білий сон на темних віях.

В цей білий сон, як в танець білий,

Прийде хтось несказанно милий

І поведе у світ любові,

Як заполоч на рушникові,

Як ружі цвіт – на білосніжність,

Зійде враз невимовна ніжність.

Цей липень. Липи. Білопінно.

І тихий шепіт:

— Інно, Інно…

В останніх трьох рядках поезії провідним художнім засобом є


А.
алітерація
Б.
інверсія
В.
гіпербола
Г.
метафора
Д.
оксиморон
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 58

Проаналізуйте художній твір і виконайте завдання до нього.

О панно Інно! Липень. Спека.

Ви тут. Але Ви так далеко.

Десь мерехтить дівоча мрія,

Як білий сон на темних віях.

В цей білий сон, як в танець білий,

Прийде хтось несказанно милий

І поведе у світ любові,

Як заполоч на рушникові,

Як ружі цвіт – на білосніжність,

Зійде враз невимовна ніжність.

Цей липень. Липи. Білопінно.

І тихий шепіт:

— Інно, Інно…

Твір має ознаки лірики


А.
пейзажної та громадянської
Б.
громадянської та інтимної
В.
інтимної та пейзажної
Г.
пейзажної та філософської
Д.
філософської та інтимної
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 58

Проаналізуйте художній твір і виконайте завдання до нього.

О панно Інно! Липень. Спека.

Ви тут. Але Ви так далеко.

Десь мерехтить дівоча мрія,

Як білий сон на темних віях.

В цей білий сон, як в танець білий,

Прийде хтось несказанно милий

І поведе у світ любові,

Як заполоч на рушникові,

Як ружі цвіт – на білосніжність,

Зійде враз невимовна ніжність.

Цей липень. Липи. Білопінно.

І тихий шепіт:

— Інно, Інно…

Поезія є тематично близькою до твору


А.
«Задивляюсь у твої зіниці…»
Б.
«Ти знаєш, що ти – людина?»
В.
«Блакитна Панна»
Г.
«Contra spem spero!»
Д.
«Чари ночі»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 58

Увідповідніть ім’я письменника з ключовими словами з його твору.


Ім’я письменника
1.
Павло Тичина
2.
Василь Симоненко
3.
Олександр Олесь
4.
Богдан-Ігор Антонич
Ключові слова
А.
недруги лукаві, святе синівське право, священне знамено
Б.
Бог на санях, лемки у крисанях, місяць – золотий горіх
В.
Аскольдова могила, український цвіт, Новий Заповіт
Г.
слово рідне, співочий грім батьків, музика зір блакитнооких
Д.
збирання винограду, мули нешвидкі, Кіпріда добра
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 58

Увідповідніть ім’я письменника зі словами персонажа його твору.


Ім’я письменника
1.
Іван Франко
2.
Іван Карпенко-Карий
3.
Іван Нечуй-Левицький
4.
Іван Котляревський
Слова персонажа
А.
«Ви знаєте, що хто сьогодні спостить цілий день, той ніколи не потопатиме у воді й не вмре наглою смертю»
Б.
«Бог нам поміг перенести біди й напасті, він поможе нам вірною любовію й порядочною жизнію буть приміром для других і заслужить прозвище добрих полтавців»
В.
«Послухай мене, доню моя: краще білий хліб, ніж чорний, краще пан, ніж хам! І батькове око, як прийдеться умирать, закриється спокійно, бо душа моя знатиме, що мої внуки – дворяне»
Г.
«Не знатимете під моєю булавою жодного козака або козацького старшини над собою паном: усі будемо рівні»
Д.
«Беркути дотримують слова навіть ворогові й зрадникові. Беркути ніколи не сплямують ні своїх рук, ні свого серця підступно пролитою кров’ю»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 58

Увідповідніть назву твору з висловлюванням про нього.


Назва твору
1.
«Камінний хрест»
2.
«Тіні забутих предків»
3.
«Valse melancolique»
4.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Висловлювання
А.
«Дія відбувається здебільшого в замкненому просторі, пейзаж поступається затишному інтер’єру артистичного помешкання, де панує мистецтво в усіх його формах»
Б.
«Реальні герої й герої вигадані діють тут згідно з поетикою романтизованої історичної легенди, де любовні пригоди переплітаються з виповіданням суворих сторінок національної історії»
В.
«Роман цей – справді народний твір, це вже не просто пісня про гірке безталання, а велична симфонія»
Г.
«У гуцульському фольклорі письменник знайшов усе: і тему, і провідну ідею, і характери, і сюжет, і поетичні засоби його обробки»
Д.
«Через вужчу, конкретно-історичну проблему еміграції автор розкриває у творі й вічну, значно ширшу проблематику екології буття»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 58

Поєднайте епізоди того самого твору.


Епізод твору
1.
персонаж винаходить електричну мухобійку
2.
батько з сином рятують людей під час повені
3.
персонажі споруджують вітрильник для майбутнього фільму
4.
інженер-авіатор рятує дівчину від ведмедиці
Епізод твору
А.
парубок стає секретарем літературного журналу
Б.
комісар закордонних справ зустрічається з турецьким міністром
В.
оповідач згадує про «запеклі бої» під час сінокосу
Г.
син називає батька «валуєвським асистентом»
Д.
закохані прориваються через маньчжурський кордон
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №58 з 58

Частина 3

Власне висловлення

Прочитайте наведений текст.

Соціологічне дослідження «Молодь України 2017» засвідчує: понад 60 % української молоді пишаються тим, що є громадянами України. Водночас кожен п’ятий з опитаних розглядає можливість переїзду за кордон.

Викладіть Ваш погляд на проблему:

Як можна бути патріотом, живучи поза межами своєї країни?

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть на проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Вибрати іншу сесію