Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

На перший склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ


А.
причіп
Б.
косий
В.
жалюзі
Г.
випадок
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Вставним словосполученням ускладнено речення (розділові знаки пропущено)


А.
За теорією Ч. Дарвіна було знято кілька цікавих науково-популярних фільмів.
Б.
За теорією Ч. Дарвіна тривалий час уважно слідкували науковці в Кембриджі.
В.
За теорією Ч. Дарвіна головною рушійною силою еволюції є природний добір.
Г.
За теорією Ч. Дарвіна з’явилися й інші пояснення чинників еволюції видів.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Антонімами є слова в рядку


А.
постійний – сталий
Б.
приємний – милий
В.
різниця – тотожність
Г.
провісник – предтеча
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Суфікс -інн(я) має різне значення в словах рядка


А.
носіння, говоріння
Б.
гасіння, коріння
В.
ходіння, шарудіння
Г.
терпіння, водіння
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Дотримано норми узгодження прикметника з іменником у рядку


А.
рожеве фламінго
Б.
прудке кенгуру
В.
учена ступінь
Г.
високий насип
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Знак м’якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


А.
мистец..кий, учител..ство, камін..чик
Б.
малесен..кий, одягаєт..ся, мен..ший
В.
жмен..ці, винос..те, виріз..блений
Г.
він..чати, запоріз..кий, жен..шень
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Люко Дашвар пише неприкриту правду про чоловіків, жінок, дітей, тобто про нас із вами. (2) Авторка «зліплює» людей до/купи в одне неймовірне ціле – і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. (3) Її романи ніби знаєш на/пам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго звучать у твоїй голові. (4) Іноді читати стає важко, але ти примушуєш себе рухатися вперед, сторінка за сторінкою, на/зустріч болю й захвату. (5) Разом з героями ми підіймаємося на/гору людських страждань, і падаємо вниз, чудово розуміючи, що все в цих книгах справжнє.

Окремо в тексті треба писати сполуку слів


А.
до/купи
Б.
на/пам’ять
В.
на/зустріч
Г.
на/гору
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Люко Дашвар пише неприкриту правду про чоловіків, жінок, дітей, тобто про нас із вами. (2) Авторка «зліплює» людей до/купи в одне неймовірне ціле – і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. (3) Її романи ніби знаєш на/пам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго звучать у твоїй голові. (4) Іноді читати стає важко, але ти примушуєш себе рухатися вперед, сторінка за сторінкою, на/зустріч болю й захвату. (5) Разом з героями ми підіймаємося на/гору людських страждань, і падаємо вниз, чудово розуміючи, що все в цих книгах справжнє.

У тексті слово фантастичні (речення 2) можна замінити всіма наведеними словами, ОКРІМ


А.
дивовижні
Б.
казкові
В.
неймовірні
Г.
правдиві
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Люко Дашвар пише неприкриту правду про чоловіків, жінок, дітей, тобто про нас із вами. (2) Авторка «зліплює» людей до/купи в одне неймовірне ціле – і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. (3) Її романи ніби знаєш на/пам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго звучать у твоїй голові. (4) Іноді читати стає важко, але ти примушуєш себе рухатися вперед, сторінка за сторінкою, на/зустріч болю й захвату. (5) Разом з героями ми підіймаємося на/гору людських страждань, і падаємо вниз, чудово розуміючи, що все в цих книгах справжнє.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні


А.
першому
Б.
другому
В.
третьому
Г.
п’ятому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Люко Дашвар пише неприкриту правду про чоловіків, жінок, дітей, тобто про нас із вами. (2) Авторка «зліплює» людей до/купи в одне неймовірне ціле – і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. (3) Її романи ніби знаєш на/пам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго звучать у твоїй голові. (4) Іноді читати стає важко, але ти примушуєш себе рухатися вперед, сторінка за сторінкою, на/зустріч болю й захвату. (5) Разом з героями ми підіймаємося на/гору людських страждань, і падаємо вниз, чудово розуміючи, що все в цих книгах справжнє.

У формі знахідного відмінка в тексті вжито всі виділені слова, ОКРІМ


А.
жінок
Б.
людей
В.
історії
Г.
романи
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка


А.
погляд, кладка, передзвін
Б.
сьорбати, весняний, всюди
В.
захист, розвиватися, пізній
Г.
нитці, баскетбол, молитва
Д.
край, вокзал, закріплення
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Потрібно поставити у на місці всіх пропусків у рядку


А.
побував … Полтаві, заголовок … журналі, пташенята … гнізді
Б.
бузок … цвітінні, літак … хмарах, повідомили … новинах
В.
впадати … вічі, записано … статуті, місця … автобусі
Г.
квітка … вазоні, світло … кімнаті, розчиняється … молоці
Д.
костюм … шафі, подивитися … вічко, постукав … двері
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Подвоєні літери на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка


А.
передгроз..я, суверен..ий, числен..ий
Б.
шален..ий, військ..омат, в..ічливість
В.
спорт..овари, від..звеніла, очікуван..ий
Г.
роз..броїти, осерд..я, від..зеркалення
Д.
студен..ий, благословен..ий, попідвікон..ю
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Разом треба писати всі складні слова в рядку


А.
фото/журналіст, високо/ефективний, екс/чемпіон
Б.
супер/обкладинка, західно/європейський, мікро/схема
В.
кисло/молочний, суспільно/політичний, пів/кілометра
Г.
мега/маркет, яскраво/жовтий, кілька/мільйонний
Д.
перекоти/поле, відео/конференція, міні/готель
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Прочитайте речення.

Медичний безпілотник набирає швидкість близько … кілометрів за годину й підвищує шанси на виживання під час серцевого нападу … відсотків.

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків


А.
сто, від восьми до вісімдесяти
Б.
ста, від вісьми до восьмидесяти
В.
ста, від восьми до восьмидесятьох
Г.
сто, від вісьми до вісімдесяти
Д.
ста, від восьми до вісімдесяти
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Граматично правильне продовження речення «Перебуваючи на екскурсії в Холодному Яру,..» наведено в рядку


А.
хлопців зацікавили розлогі столітні дуби.
Б.
сповнюєшся дивовижною силою козацького краю.
В.
запам’яталося місце освячення гайдамацької зброї.
Г.
нас здивував таємничий Мотронинський монастир.
Д.
нам розповіли про історію написання роману «Залишенець».
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Прочитайте речення (розділові знаки пропущено).

Як справжній митець(1) він(2) незважаючи на уявну відчуженість від світу(3) був уважний(4) чутливий до всього навколишнього(5) і ніколи не стояв осторонь рухів та змін.

Кóму треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
Д.
5
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Лексичної помилки НЕМАЄ в  реченні


А.
На лекціях з етики професор розповідав студентам, як тактичніше вчинити в тій чи тій не надто приємній ситуації.
Б.
Імунологи прогнозують, що останні місяці року будуть удачними для укріплення здоров’я.
В.
На симпозіум поїде чисельна група науковців, які брали участь у досліді цієї теми.
Г.
На конференцію запросили різних за фахом лікарів: від хірургів до реабілітації.
Д.
У тендітних руках балерини – оберемок червоних троянд, і це найвища оцінка її роботи в новому спектаклі.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму наказового способу дієслова в рядку


А.
читаймо, їжмо
Б.
живімо, стіймо
В.
бережімо, печімо
Г.
сядемо, повірмо
Д.
дихаймо, граймо
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Речення з однорідними членами можна утворити, якщо до частини «Я обожнюю теплі травневі вечори…» додати


А.
але недолюблюю холодні листопадові.
Б.
зі щебетанням птахів у нашому саду.
В.
тоді так мріється про щось небуденне.
Г.
напоєні пахощами яблуневого цвіту.
Д.
хоча й червневі мають свої принади.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Правильно оформлено пряму мову в реченні


А.
Іван Франко писав «Народи тільки тоді зможуть досягнути щастя й свободи, коли всі будуть ученими працівниками».
Б.
«Бути людиною, – стверджував Антуан де Сент-Екзюпері – це означає відчувати, що ти за все відповідаєш».
В.
«Людина не для того створена, щоб терпіти поразки… – писав Ернест Хемінгуей. Людину можна знищити, але її неможливо перемогти».
Г.
«Багато величного є на Землі, але немає нічого більшого, як людина» – переконував славетний драматург Софокл.
Д.
«Ми – не безліч стандартних «я», – стверджував Василь Симоненко і додавав: – А безліч всесвітів різних».
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак). Уважалося,(1) що рондель,(2) традиційна форма французької літератури,(3) придатний лише для пейзажної чи інтимної лірики,(4) однак Павло Тичина створив свій різновид цього жанру,(5) що увійшов у поетичний світ революційним фанфарним маршем,(6) сповненим самобутніх рефренів.

НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в рядку


А.
кома 1 – при вставному слові
Б.
коми 2, 3 – при відокремленій прикладці
В.
кома 4 – перед сурядною частиною складного речення
Г.
кома 5 – перед підрядною частиною складного речення
Д.
кома 6 – при відокремленому означенні
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Синонімічними до простого речення «Через постійне плазування в тіні ви позбавляєте себе можливості знайти сонце» є всі наведені складні речення, ОКРІМ


А.
Ви не зможете знайти сонце, якщо виберете плазування в тіні.
Б.
Ви не зможете знайти сонце, бо вибрали плазування в тіні.
В.
Ви не зможете знайти сонце, тому що вибираєте плазування в тіні
Г.
Ви не зможете знайти сонце, оскільки вибираєте плазування в тіні.
Д.
Ви не зможете знайти сонце, адже вибрали плазування в тіні.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Увідповідніть фразеологізм із його синонімом.


Фразеологізм
1.
ні пари з вуст
2.
теревені правити
3.
грати очима
4.
починати здалека
Синонім
А.
заходити збоку
Б.
за версту почути
В.
плескати язиком
Г.
рота не розкрити
Д.
пускати бісики
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 58

З’ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі.


Відокремлений член речення
1.
додаток
2.
означення
3.
обставина
4.
прикладка (різновид означення)
Приклад речення
А.
Окрім заповідників і національних парків, значну роль у збереженні флори та фауни відіграють заказники.
Б.
Заказники, місця тимчасової заборони полювання, створюють з метою відновлення природних комплексів.
В.
Власники природних об’єктів, оголошених заказниками, зобов’язані забезпечити режим охорони та збереження таких територій.
Г.
Поставивши за мету захист рослин і комах, в Україні створили кілька ботанічних та ентомологічних заказників.
Д.
Іноді заказник відіграє важливу, фактично вирішальну роль у збереженні й відновленні певного рідкісного виду.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 58

Доберіть приклад до кожної умови вживання тире.


Умова вживання тире
1.
тире між підметом і присудком
2.
тире на місці пропущеного члена речення
3.
тире при відокремленій прикладці
4.
тире в безсполучниковому складному реченні
Приклад речення
А.
Краще кепсько виконати свій обов’язок, аніж добре – чужий.
Б.
Бути особистістю – це бути самостійним джерелом дії.
В.
Звільнишся від зла – у тебе залишиться лише добро.
Г.
Любов, щирість, милосердя – такі риси має виховувати в собі кожен.
Д.
Я знаю лише одного тирана – тихий голос мого сумління.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 58

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.


Тип односкладного речення
1.
означено-особове
2.
неозначено-особове
3.
безособове
4.
називне
Приклад речення
А.
Не докоряй ніколи і нікому.
Б.
Ніхто не винен у твоїх образах.
В.
Лиш посміються із такої примхи.
Г.
Не варто звинувачувать когось.
Д.
Порада доброї і мудрої людини.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №28 з 58

3’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Навіть не дивлячись на годинник, знаю, (2)що зараз (3)чверть (4)на восьму.


А.
іменник
Б.
числівник
В.
прийменник
Г.
сполучник
Д.
частка
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №29 з 58

Прочитайте текст
(цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання.

Правила «доброго троля»

(1–5) Кілька років тому в нашому місті запрацювала «гаряча лінія», що дала змогу швидко комунікувати з владою для залагодження різноманітних проблем. Щойно цей контактний центр почав функціонувати, я стала його постійною клієнткою. За допомогою дзвінків удавалося відновлювати обгорілі ліфти, освітлення, асфальтове покриття й просто змушувати чиновників діяти.

(6–9) Кожна невелика перемога зі слухавкою в руках окрилювала й надавала сил рухатися далі. У цій взаємодії з посадовцями була якась магія: як громадянка я могла повідомити, що не все гаразд, і вони реагували: відписували, телефонували й ремонтували.

(10–12) Щоправда, з часом «гаряча лінія» дещо «охолола» й почала «реагувати» гірше, а я стала рідше телефонувати, зокрема через брак перемог над бюрократією, але все ж не опускала рук.

(13–15) За останні півроку я скаржилася на бухгалтерку, що курить у приміщенні РЕО, на незручний графік прийому паспортиста, на паркування автомобілів поряд з пам’ятником Леонідові Бикову… А влада, звісно ж, «реагувала»…

(16–21) У відповідях мене інформували, що сигаретного диму я не відрізняю від запаху зварювання, що паспортист дуже зайнятий, а паркування на газонах заборонено. Часом здавалося, що чиновники просто знущаються. Тож планувала написати нищівну статтю про бездіяльність такої «гарячої лінії», але сьогодні передумала й вирішила розповісти про інше: мою громадську активність не зведено нанівець.

(22–31) Причиною такої зміни стало те, що, проходячи повз пам’ятник Бикову, нарешті побачила омріяні клумби, які роблять під’їзд до нього неможливим і захищають майданчик від руйнування. Хай хоч і через три місяці, але мої скарги, де я повідомляла, що водії, заїжджаючи за постамент, перетворюють  територію навколо нього на розбиту сільську дорогу, таки подіяли! Це нічого, що на перше звернення посадовці відповіли, що залишати автівки на газоні заборонено й про це встановлено додаткові знаки (які там так і не з’явилися, а машини все продовжували нищити зелені насадження). Це нічого, що після другого сигналу мене «відфутболили» до патрульної поліції. Це все нічого... Головне, що перед пам’ятником таки облаштували квітники, які зупиняють «героїв» паркування...

(32–33) Велика ця перемога чи мала – не так суттєво. Вона важлива, бо унаочнює істину: відчиняють тому, хто стукає...

(34–44) Час пасивного очікування змін минув. Наша справа – «заражати» чиновників «вірусом небайдужості». Потрібно стати добрим і конструктивним тролем влади й спонукати її наводити лад, а щоб цей тролінг був дієвим й успішним, рекомендую взяти до уваги такі правила:

1. Якщо не намагатися щось змінити, тоді все залишиться як є.

2. Діяти треба письмово, а ще краще – з конкретним вхідним номером на документі.

3. Якщо з першого разу нічого не вийшло, не зневірюватися й діяти далі.

4. Якщо щось таки змінилося на краще, обов’язково дякувати.

5. Дякувати бажано теж письмово – це позитивний стимул для людей усередині системи відчувати власну значущість і повторювати свої маленькі подвиги.

(45–49) Якщо кожен стане добрим тролем, то вже завтра зміни будуть помітні, адже безлад починається саме тому, що ми мовчимо про жахливе дорожнє покриття наших вулиць, знищені пам’ятки архітектури, загиджені двори, украдені гроші... Боротися з цим треба не розмовами на кухнях, а офіційним діалогом з чиновниками. Крок за кроком.

За А. Леухіною

Прочитайте інформацію з Вікіпедії та виконайте завдання 29.

В інтернет-термінології «троль» – це людина, яка розміщує брутальні чи провокаційні повідомлення в Мережі, наприклад, на дискусійних форумах, перешкоджає обговоренню або ображає його учасників. Уважають, що термін «тролінг» є скороченням фрази «trolling for suckers» (техніка спортивної риболовлі), де «trolling», напевно, походить від «trawling» (тралення, ловля на блешню). Слово «тролінг», імовірно, набуло популярності завдяки подібності до слова «троль», що у фольклорі скандинавських народів позначає істоту потворну, неприємну, яка творить зло й завдає шкоди. Характерною рисою тролінгу є те, що його мета – привернути увагу до власної персони. Троль хоче відчувати свою значущість і «популярність», справити незабутнє враження й для цього використовує будь-які засоби.

Зважаючи на інформацію з Вікіпедії, можемо стверджувати, що в тексті «Правила “доброго троля”» значення слів «троль» і «тролінг» інші, ніж в інтернет-контексті. Найточніше суть цих понять у тексті передано в рядках


А.
Троль – соціально активна людина, яка упереджено ставиться до органів влади й за будь-якої нагоди намагається ускладнити процес їхньої роботи різноманітними брутальними зверненнями. Тролінг – процедура некоректного звернення до органів влади.
Б.
Троль – соціально небайдужа людина, яка не дає спокою тим, хто нехтує своїми посадовими обов’язками. Тролінг – процес постійного нагадування чиновникам про необхідність виконувати їхні обов’язки.
В.
Троль – соціально не реалізована людина, яка будь-якими засобами намагається показати перед владою свою значущість. Тролінг – діяльність троля, що заважає роботі чиновників.
Г.
Троль – соціально не затребувана людина, яка намагається само- реалізуватися шляхом постійного привертання уваги до себе. Тролінг – набридання іншим через саморекламу.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Прочитайте текст
(цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання.

Правила «доброго троля»

(1–5) Кілька років тому в нашому місті запрацювала «гаряча лінія», що дала змогу швидко комунікувати з владою для залагодження різноманітних проблем. Щойно цей контактний центр почав функціонувати, я стала його постійною клієнткою. За допомогою дзвінків удавалося відновлювати обгорілі ліфти, освітлення, асфальтове покриття й просто змушувати чиновників діяти.

(6–9) Кожна невелика перемога зі слухавкою в руках окрилювала й надавала сил рухатися далі. У цій взаємодії з посадовцями була якась магія: як громадянка я могла повідомити, що не все гаразд, і вони реагували: відписували, телефонували й ремонтували.

(10–12) Щоправда, з часом «гаряча лінія» дещо «охолола» й почала «реагувати» гірше, а я стала рідше телефонувати, зокрема через брак перемог над бюрократією, але все ж не опускала рук.

(13–15) За останні півроку я скаржилася на бухгалтерку, що курить у приміщенні РЕО, на незручний графік прийому паспортиста, на паркування автомобілів поряд з пам’ятником Леонідові Бикову… А влада, звісно ж, «реагувала»…

(16–21) У відповідях мене інформували, що сигаретного диму я не відрізняю від запаху зварювання, що паспортист дуже зайнятий, а паркування на газонах заборонено. Часом здавалося, що чиновники просто знущаються. Тож планувала написати нищівну статтю про бездіяльність такої «гарячої лінії», але сьогодні передумала й вирішила розповісти про інше: мою громадську активність не зведено нанівець.

(22–31) Причиною такої зміни стало те, що, проходячи повз пам’ятник Бикову, нарешті побачила омріяні клумби, які роблять під’їзд до нього неможливим і захищають майданчик від руйнування. Хай хоч і через три місяці, але мої скарги, де я повідомляла, що водії, заїжджаючи за постамент, перетворюють  територію навколо нього на розбиту сільську дорогу, таки подіяли! Це нічого, що на перше звернення посадовці відповіли, що залишати автівки на газоні заборонено й про це встановлено додаткові знаки (які там так і не з’явилися, а машини все продовжували нищити зелені насадження). Це нічого, що після другого сигналу мене «відфутболили» до патрульної поліції. Це все нічого... Головне, що перед пам’ятником таки облаштували квітники, які зупиняють «героїв» паркування...

(32–33) Велика ця перемога чи мала – не так суттєво. Вона важлива, бо унаочнює істину: відчиняють тому, хто стукає...

(34–44) Час пасивного очікування змін минув. Наша справа – «заражати» чиновників «вірусом небайдужості». Потрібно стати добрим і конструктивним тролем влади й спонукати її наводити лад, а щоб цей тролінг був дієвим й успішним, рекомендую взяти до уваги такі правила:

1. Якщо не намагатися щось змінити, тоді все залишиться як є.

2. Діяти треба письмово, а ще краще – з конкретним вхідним номером на документі.

3. Якщо з першого разу нічого не вийшло, не зневірюватися й діяти далі.

4. Якщо щось таки змінилося на краще, обов’язково дякувати.

5. Дякувати бажано теж письмово – це позитивний стимул для людей усередині системи відчувати власну значущість і повторювати свої маленькі подвиги.

(45–49) Якщо кожен стане добрим тролем, то вже завтра зміни будуть помітні, адже безлад починається саме тому, що ми мовчимо про жахливе дорожнє покриття наших вулиць, знищені пам’ятки архітектури, загиджені двори, украдені гроші... Боротися з цим треба не розмовами на кухнях, а офіційним діалогом з чиновниками. Крок за кроком.

За А. Леухіною

Основну думку тексту передано в рядках


А.
У цій взаємодії з посадовцями була якась магія: як громадянка я могла повідомити, що не все гаразд, і вони реагували: відписували, телефонували й ремонтували. (рядки 6–9)
Б.
Тож планувала написати нищівну статтю про бездіяльність такої «гарячої лінії», але сьогодні передумала й вирішила розповісти про інше: мою громадську активність не зведено нанівець. (рядки 16–21)
В.
Головне, що перед пам’ятником таки облаштували квітники, які зупиняють «героїв» паркування... (рядки 30–31)
Г.
Боротися з цим треба не розмовами на кухнях, а офіційним діалогом з чиновниками. Крок за кроком. (рядки 45–49)
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Прочитайте текст
(цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання.

Правила «доброго троля»

(1–5) Кілька років тому в нашому місті запрацювала «гаряча лінія», що дала змогу швидко комунікувати з владою для залагодження різноманітних проблем. Щойно цей контактний центр почав функціонувати, я стала його постійною клієнткою. За допомогою дзвінків удавалося відновлювати обгорілі ліфти, освітлення, асфальтове покриття й просто змушувати чиновників діяти.

(6–9) Кожна невелика перемога зі слухавкою в руках окрилювала й надавала сил рухатися далі. У цій взаємодії з посадовцями була якась магія: як громадянка я могла повідомити, що не все гаразд, і вони реагували: відписували, телефонували й ремонтували.

(10–12) Щоправда, з часом «гаряча лінія» дещо «охолола» й почала «реагувати» гірше, а я стала рідше телефонувати, зокрема через брак перемог над бюрократією, але все ж не опускала рук.

(13–15) За останні півроку я скаржилася на бухгалтерку, що курить у приміщенні РЕО, на незручний графік прийому паспортиста, на паркування автомобілів поряд з пам’ятником Леонідові Бикову… А влада, звісно ж, «реагувала»…

(16–21) У відповідях мене інформували, що сигаретного диму я не відрізняю від запаху зварювання, що паспортист дуже зайнятий, а паркування на газонах заборонено. Часом здавалося, що чиновники просто знущаються. Тож планувала написати нищівну статтю про бездіяльність такої «гарячої лінії», але сьогодні передумала й вирішила розповісти про інше: мою громадську активність не зведено нанівець.

(22–31) Причиною такої зміни стало те, що, проходячи повз пам’ятник Бикову, нарешті побачила омріяні клумби, які роблять під’їзд до нього неможливим і захищають майданчик від руйнування. Хай хоч і через три місяці, але мої скарги, де я повідомляла, що водії, заїжджаючи за постамент, перетворюють  територію навколо нього на розбиту сільську дорогу, таки подіяли! Це нічого, що на перше звернення посадовці відповіли, що залишати автівки на газоні заборонено й про це встановлено додаткові знаки (які там так і не з’явилися, а машини все продовжували нищити зелені насадження). Це нічого, що після другого сигналу мене «відфутболили» до патрульної поліції. Це все нічого... Головне, що перед пам’ятником таки облаштували квітники, які зупиняють «героїв» паркування...

(32–33) Велика ця перемога чи мала – не так суттєво. Вона важлива, бо унаочнює істину: відчиняють тому, хто стукає...

(34–44) Час пасивного очікування змін минув. Наша справа – «заражати» чиновників «вірусом небайдужості». Потрібно стати добрим і конструктивним тролем влади й спонукати її наводити лад, а щоб цей тролінг був дієвим й успішним, рекомендую взяти до уваги такі правила:

1. Якщо не намагатися щось змінити, тоді все залишиться як є.

2. Діяти треба письмово, а ще краще – з конкретним вхідним номером на документі.

3. Якщо з першого разу нічого не вийшло, не зневірюватися й діяти далі.

4. Якщо щось таки змінилося на краще, обов’язково дякувати.

5. Дякувати бажано теж письмово – це позитивний стимул для людей усередині системи відчувати власну значущість і повторювати свої маленькі подвиги.

(45–49) Якщо кожен стане добрим тролем, то вже завтра зміни будуть помітні, адже безлад починається саме тому, що ми мовчимо про жахливе дорожнє покриття наших вулиць, знищені пам’ятки архітектури, загиджені двори, украдені гроші... Боротися з цим треба не розмовами на кухнях, а офіційним діалогом з чиновниками. Крок за кроком.

За А. Леухіною

У тексті НЕ розкрито мікротеми


А.
потенціал міської «гарячої лінії» щодо залагодження проблем у місті
Б.
правила ведення постійної комунікації з офіційними органами
В.
страх громадян боротися за свої права на чисте й упорядковане місто
Г.
інертність бюрократичної владної машини під час залагодження проблем
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Прочитайте текст
(цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання.

Правила «доброго троля»

(1–5) Кілька років тому в нашому місті запрацювала «гаряча лінія», що дала змогу швидко комунікувати з владою для залагодження різноманітних проблем. Щойно цей контактний центр почав функціонувати, я стала його постійною клієнткою. За допомогою дзвінків удавалося відновлювати обгорілі ліфти, освітлення, асфальтове покриття й просто змушувати чиновників діяти.

(6–9) Кожна невелика перемога зі слухавкою в руках окрилювала й надавала сил рухатися далі. У цій взаємодії з посадовцями була якась магія: як громадянка я могла повідомити, що не все гаразд, і вони реагували: відписували, телефонували й ремонтували.

(10–12) Щоправда, з часом «гаряча лінія» дещо «охолола» й почала «реагувати» гірше, а я стала рідше телефонувати, зокрема через брак перемог над бюрократією, але все ж не опускала рук.

(13–15) За останні півроку я скаржилася на бухгалтерку, що курить у приміщенні РЕО, на незручний графік прийому паспортиста, на паркування автомобілів поряд з пам’ятником Леонідові Бикову… А влада, звісно ж, «реагувала»…

(16–21) У відповідях мене інформували, що сигаретного диму я не відрізняю від запаху зварювання, що паспортист дуже зайнятий, а паркування на газонах заборонено. Часом здавалося, що чиновники просто знущаються. Тож планувала написати нищівну статтю про бездіяльність такої «гарячої лінії», але сьогодні передумала й вирішила розповісти про інше: мою громадську активність не зведено нанівець.

(22–31) Причиною такої зміни стало те, що, проходячи повз пам’ятник Бикову, нарешті побачила омріяні клумби, які роблять під’їзд до нього неможливим і захищають майданчик від руйнування. Хай хоч і через три місяці, але мої скарги, де я повідомляла, що водії, заїжджаючи за постамент, перетворюють  територію навколо нього на розбиту сільську дорогу, таки подіяли! Це нічого, що на перше звернення посадовці відповіли, що залишати автівки на газоні заборонено й про це встановлено додаткові знаки (які там так і не з’явилися, а машини все продовжували нищити зелені насадження). Це нічого, що після другого сигналу мене «відфутболили» до патрульної поліції. Це все нічого... Головне, що перед пам’ятником таки облаштували квітники, які зупиняють «героїв» паркування...

(32–33) Велика ця перемога чи мала – не так суттєво. Вона важлива, бо унаочнює істину: відчиняють тому, хто стукає...

(34–44) Час пасивного очікування змін минув. Наша справа – «заражати» чиновників «вірусом небайдужості». Потрібно стати добрим і конструктивним тролем влади й спонукати її наводити лад, а щоб цей тролінг був дієвим й успішним, рекомендую взяти до уваги такі правила:

1. Якщо не намагатися щось змінити, тоді все залишиться як є.

2. Діяти треба письмово, а ще краще – з конкретним вхідним номером на документі.

3. Якщо з першого разу нічого не вийшло, не зневірюватися й діяти далі.

4. Якщо щось таки змінилося на краще, обов’язково дякувати.

5. Дякувати бажано теж письмово – це позитивний стимул для людей усередині системи відчувати власну значущість і повторювати свої маленькі подвиги.

(45–49) Якщо кожен стане добрим тролем, то вже завтра зміни будуть помітні, адже безлад починається саме тому, що ми мовчимо про жахливе дорожнє покриття наших вулиць, знищені пам’ятки архітектури, загиджені двори, украдені гроші... Боротися з цим треба не розмовами на кухнях, а офіційним діалогом з чиновниками. Крок за кроком.

За А. Леухіною

Із тексту зрозуміло, що авторка не реалізувала свого наміру написати нищівну статтю про роботу міської «гарячої лінії» (рядки 16–21) через те, що


А.
регулярно отримувала від міської влади відповіді на свої звернення
Б.
звикла до своєрідного знущання влади беззмістовними відписками
В.
усвідомила шкідливість такої статті для залагодження міських проблем
Г.
вирішила, що важливішими для читачів будуть позитивні приклади
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Прочитайте текст
(цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання.

Правила «доброго троля»

(1–5) Кілька років тому в нашому місті запрацювала «гаряча лінія», що дала змогу швидко комунікувати з владою для залагодження різноманітних проблем. Щойно цей контактний центр почав функціонувати, я стала його постійною клієнткою. За допомогою дзвінків удавалося відновлювати обгорілі ліфти, освітлення, асфальтове покриття й просто змушувати чиновників діяти.

(6–9) Кожна невелика перемога зі слухавкою в руках окрилювала й надавала сил рухатися далі. У цій взаємодії з посадовцями була якась магія: як громадянка я могла повідомити, що не все гаразд, і вони реагували: відписували, телефонували й ремонтували.

(10–12) Щоправда, з часом «гаряча лінія» дещо «охолола» й почала «реагувати» гірше, а я стала рідше телефонувати, зокрема через брак перемог над бюрократією, але все ж не опускала рук.

(13–15) За останні півроку я скаржилася на бухгалтерку, що курить у приміщенні РЕО, на незручний графік прийому паспортиста, на паркування автомобілів поряд з пам’ятником Леонідові Бикову… А влада, звісно ж, «реагувала»…

(16–21) У відповідях мене інформували, що сигаретного диму я не відрізняю від запаху зварювання, що паспортист дуже зайнятий, а паркування на газонах заборонено. Часом здавалося, що чиновники просто знущаються. Тож планувала написати нищівну статтю про бездіяльність такої «гарячої лінії», але сьогодні передумала й вирішила розповісти про інше: мою громадську активність не зведено нанівець.

(22–31) Причиною такої зміни стало те, що, проходячи повз пам’ятник Бикову, нарешті побачила омріяні клумби, які роблять під’їзд до нього неможливим і захищають майданчик від руйнування. Хай хоч і через три місяці, але мої скарги, де я повідомляла, що водії, заїжджаючи за постамент, перетворюють  територію навколо нього на розбиту сільську дорогу, таки подіяли! Це нічого, що на перше звернення посадовці відповіли, що залишати автівки на газоні заборонено й про це встановлено додаткові знаки (які там так і не з’явилися, а машини все продовжували нищити зелені насадження). Це нічого, що після другого сигналу мене «відфутболили» до патрульної поліції. Це все нічого... Головне, що перед пам’ятником таки облаштували квітники, які зупиняють «героїв» паркування...

(32–33) Велика ця перемога чи мала – не так суттєво. Вона важлива, бо унаочнює істину: відчиняють тому, хто стукає...

(34–44) Час пасивного очікування змін минув. Наша справа – «заражати» чиновників «вірусом небайдужості». Потрібно стати добрим і конструктивним тролем влади й спонукати її наводити лад, а щоб цей тролінг був дієвим й успішним, рекомендую взяти до уваги такі правила:

1. Якщо не намагатися щось змінити, тоді все залишиться як є.

2. Діяти треба письмово, а ще краще – з конкретним вхідним номером на документі.

3. Якщо з першого разу нічого не вийшло, не зневірюватися й діяти далі.

4. Якщо щось таки змінилося на краще, обов’язково дякувати.

5. Дякувати бажано теж письмово – це позитивний стимул для людей усередині системи відчувати власну значущість і повторювати свої маленькі подвиги.

(45–49) Якщо кожен стане добрим тролем, то вже завтра зміни будуть помітні, адже безлад починається саме тому, що ми мовчимо про жахливе дорожнє покриття наших вулиць, знищені пам’ятки архітектури, загиджені двори, украдені гроші... Боротися з цим треба не розмовами на кухнях, а офіційним діалогом з чиновниками. Крок за кроком.

За А. Леухіною

Ключовими словами тексту можна вважати всі, ОКРІМ тих, що наведені в рядку


А.
добрий троль, гаряча лінія, влада
Б.
ліфт, розмова на кухні, слухавка
В.
контактний центр, діалог, адміністрація
Г.
громадянин, офіційний запит, відповідь
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Частина 2

Українська література

Словами

Та  нехай мій батько добре дбає,
Ґрунтів, великих маєтків нехай
не збуває,
Великих скарбів не збирає…

звертається до козаків


А.
Олеся Запорожець
Б.
Маруся Богуславка
В.
Леся Череванівна
Г.
Маруся Чурай
Д.
Наталка Полтавка
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

У рядках

Бряжчить шабля о шолом,
Тріщать списи гартовані
В степу, в незнаємому полі,
Серед землі Половецької…

Тарас Шевченко згадує події, зображені у творі


А.
«Енеїда»
Б.
«Гайдамаки»
В.
«Слово про похід Ігорів»
Г.
«Чорна рада»
Д.
«Ой Морозе, Морозенку»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

Слова

Де общеє добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку,
Лети повинность ісправлять…

належать персонажу твору


А.
«Повість минулих літ»
Б.
«Слово про похід Ігорів»
В.
«Всякому місту – звичáй і права…»
Г.
«Енеїда»
Д.
«Гайдамаки»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

«Гарно вбрану молодь письменник бачив і в Основі, і в Харкові, а знання творчості народу та реальної дійсності в цих місцях поєдналися й допомогли створити яскраві сентиментальні образи», – сказано про твір, у якому


А.
дівчина йде в ліс по гриби
Б.
свекруха сварить невістку
В.
мати хоче видати дочку за гетьмана
Г.
дівчина проводжає хлопця на війну
Д.
чоловік пише лист дружині
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

На світлині зображено мурал зі словами, узятими з твору, де є рядки


А.
«Все йде, все минає – і краю немає, / Куди ж воно ділось? Відкіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає…»
Б.
«І мене в сім’ї великій, / В сім’ї вольній, новій, / Не забудьте пом’янути Незлим тихим словом…»
В.
«Не журиться Катерина / І гадки не має – / У новенькій хустиночці В вікно виглядає…»
Г.
«Чурек і сакля – все твоє; / Воно не прошене, не дане, / Ніхто й не возьме за своє, / Не поведе тебе в кайданах…»
Д.
«Розкуйтеся, братайтеся, / У чужому краю / Не шукайте, не питайте, Того, що немає…»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Козацький літопис Самовидця став одним із джерел для написання твору


А.
«Гайдамаки»
Б.
«Чорна рада»
В.
«Енеїда»
Г.
«Україна в огні»
Д.
«Маруся Чурай»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

«Ставте, тату, мерщій хату через сіни…» – вимагає персонаж


А.
усмішки
Б.
соціально-побутової драми
В.
пригодницького роману
Г.
соціально-побутової повісті
Д.
комедії
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

У творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» порушено проблему


А.
«сродної праці»
Б.
служіння митця народові
В.
«пропащої сили»
Г.
взаємин вождя і народу
Д.
формування національної еліти
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Афоризм Григорія Сковороди «Потрібно тільки пізнати себе, хто для чого народжений. Краще бути натуральним котом, ніж з ослиною природою левом» суголосний з головною думкою твору


А.
«Кайдашева сім’я»
Б.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
В.
«Сон» («У всякого своя доля…»)
Г.
«Мартин Боруля»
Д.
«Мойсей»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Дух, наука, думка, воля –
Не уступить пітьмі поля.

Не дасть спутатись тепер…

– переконаний ліричний герой твору


А.
Володимира Сосюри
Б.
Івана Франка
В.
Тараса Шевченка
Г.
Олександра Олеся
Д.
Миколи Зерова
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 58

Переліком дійових осіб починається твір, який має присвяту


А.
Якову де Бальмену
Б.
любові всевишній
В.
«Цвітові яблуні»
Г.
своєму батькові Юліанові Я. Кобилянському
Д.
кононівським полям
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 58

«Сусідній» ліс, теля, місяць і зорі – це образи-символи твору, у якому змальовано життя родини


А.
Кайдашів
Б.
Боруль
В.
Мазайлів
Г.
Федорчуків
Д.
Запорожців
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 58

Послідовність розгортання подій твору «Лісова пісня» дотримано в рядку


А.
Лукашева сопілка будить Мавку – Килина з Лукашем жнуть жито – Марище забирає Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею
Б.
Килина з Лукашем жнуть жито – Марище забирає Мавку – Лукашева сопілка будить Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею
В.
Марище забирає Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею – Лукашева сопілка будить Мавку – Килина з Лукашем жнуть жито
Г.
Лукашева сопілка будить Мавку – Марище забирає Мавку – Килина з Лукашем жнуть жито – зустріч Лукаша із загубленою Долею
Д.
Лукашева сопілка будить Мавку – зустріч Лукаша із загубленою Долею – Килина з Лукашем жнуть жито – Марище забирає Мавку
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 58

Представнику «розстріляного відродження» належать рядки


А.
Все повторялось: і краса, й потворність.
Усе було: асфальти й спориші…
Б.
Ні ж бо, не злотне; зрівнявши все злото
Проти свободи воно лиш болото...
В.
Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,
Як я люблю тебе без тями…
Г.
Може, квіти зійдуть – і настане
Ще й для мене весела весна…
Д.
І в наші дні зберіг ти чар-отруту:
В тобі розбили табір аспанфути…
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 58

Драматичними за родовою ознакою є обидва твори в рядку


А.
«Бджола та Шершень» та «Гайдамаки»
Б.
«Наталка Полтавка» та «Мина Мазайло»
В.
«Intermezzo» та «Україна в огні»
Г.
«Лісова пісня» та «Я (Романтика)»
Д.
«Залізний острів» та «Мартин Боруля»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 58

У рядках

Кленусь тобі, веселий світе,
Кленусь тобі, моє дитя.
Що буду жити, поки жити
Мені дозволить дух життя!

провідним художнім засобом є

 


А.
порівняння
Б.
антитеза
В.
анафора
Г.
гіпербола
Д.
алегорія
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 58

«​І мрії про можливість наскоком здобути місце в міській машині зараз здавались йому самому дитячими. Він тлумачив сам собі – треба скласти іспит, добути стипендію й учитись, а решта все прикладеться...» – сказано про


А.
Степана Радченка
Б.
Петра Шраменка
В.
Степана Борулю
Г.
Михайла Федорчука
Д.
Мокія Мазайла
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 58

Євген Маланюк є автором рядків


А.
«Як син, тобі доземно уклонюсь / і чесно гляну в чесні твої вічі…»
Б.
«Понад все вони любили / Свій коханий край…»
В.
«Одійдіте, недруги лукаві!.. / Друзі, зачекайте на путі!..»
Г.
«Прийшли лемки у крисанях / і принесли місяць круглий...»
Д.
«Не кинувши у глиб надійний якір, / Пливу й пливу повз береги краси…»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 58

У рядках

Я знаю, дід та баба – це коли є онуки,
а в них сусідські діти шовковицю їдять

сказано про

 


А.
самотність старшого покоління
Б.
щасливе подружнє життя
В.
активне життя стареньких
Г.
неможливість існування без праці
Д.
сум за далеким дитинством
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 58

Характерні риси постмодернізму відчутні в рядках


А.
«Там дивний ліс зітхає ароматом / І весь дзвенить од гімнів п’яних птиць, / Співа трава, ніким ще не зім’ята, / І вабить сном солодких таємниць…»
Б.
«Дорога і дорога лежить за гарбузами. / І хтось до когось їде тим шляхом золотим. / Остання в світі казка сидить під образами…»
В.
«Ми, й невтямки нікому з нас, нікому, / Що зовсім не на білому коні, / І навіть не на іншому якому,– / На BMW або на БМП / Зима влетить по вимерзлій шосейці…»
Г.
«Красиве, засмагле сонце / В золотих переливах кучерів, / У червоній сорочці навипуск, / Що їхало на велосипеді, / Обминаючи хмари у небі…»
Д.
«Де дня розгойдані тарілі? / Мосянжний перегуд джмелів, / твої пшеничні руки білі / над безберегістю полів…»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 58

З’ясуйте, кому з персонажів належать слова.


Персонаж
1.
Омелько Кайдаш
2.
Степан Боруля
3.
Іван Брюховецький
4.
виборний Макогоненко
Висловлювання
А.
«Та що його питати: він по гóроду ґав ловив та витрішки продавав... Чом ти, йолопе, не кланяєшся пану возному та не поздоровиш його?..»
Б.
«Столоначальником буду, а потім, може, й секретарем, чин дадуть, женюся на багатій…»
В.
«Не знатимете під моєю булавою жодного козака або козацької старшини над собою паном: усі будемо рівні…»
Г.
«Чого ви лаєтесь? Чого ви сваритесь? Сьогодні свята п’ятниця, а вони тебе, неначе на злість, тільки до гріха доводять. Нащо тобі … те мотовило?..»
Д.
«Я не жадаю від вас ні крихітки землі! Держіться вашої землі, а я зроблю, що мені схочеться!..»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 58

Увідповідніть ім’я автора з ключовими словами до його твору.


Автор твору
1.
Микола Хвильовий
2.
Остап Вишня
3.
Олесь Гончар
4.
Іван Драч
Ключові слова
А.
гріх братовбивства,влада землі над людиною
Б.
чорний трибунал, загірна комуна
В.
майбутній письменник, багатодітна родина
Г.
закинутий крейсер, закохана пара
Д.
сонце на велосипеді, хлопчина-соняшник
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 58

З’ясуйте, кому з авторів належить уривок твору.


Автор
1.
Ліна Костенко
2.
Олександр Довженко
3.
Іван Багряний
4.
Василь Симоненко
Уривок твору
А.
«Усмішка твоя – єдина, / Мука твоя – єдина, Очі твої – одні».
Б.
«Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє».
В.
«Поезія – це завжди неповторність, / якийсь безсмертний дотик до душі».
Г.
«Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи».
Д.
«Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає».
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 58

Увідповідніть ім’я митця з висловлюванням про нього.


Митець
1.
Іван Котляревський
2.
Тарас Шевченко
3.
Пантелеймон Куліш
4.
Іван Франко
Висловлювання
А.
«Мабуть, жоден з великих поетів світу не вистраждав так важко свободи як вищого Божого дару і не зміг сказати так одчайно за живих, за мертвих і за ненароджених…»
Б.
«Багато літ минуло, як те занедбане й закинуте під сільську стріху українське слово, мов Фенікс із попелу, воспряло знову в устах батька нашої нової літератури, голосно залунало по широких світах…»
В.
«Кінокласикою стали його соняшники, його яблука, що, немало вже наплодивши епігонів, самі в первозданній свіжості обійшли світ у стрічках “Земля”, “Арсенал”...»
Г.
«У нього є прекрасна річ – лірична драма “Зів’яле листя”… з такою широкою гамою почуттів.., що, читаючи.., не знаєш, кому оддати перевагу: чи поетові боротьби, чи поетові-лірикові, співцеві кохання та настроїв...»
Д.
«У його особі переміг історик-професіонал, з таким мистецьким хистом відтворює він пройняту грозовими розрядами атмосферу наростання кризи – Руїни, поступову втрату Україною державності...»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №58 з 58

Частина 3

Власне висловлення

Прочитайте наведений текст.

Людям властиво мріяти. У своїх фантазіях ми бачимо себе кращими, розумнішими, багатшими, щасливішими, тобто ледь не ідеальними, звичайно ж, у досконалому світі. І коли з плином часу рух до бажаного видається заважким і надто повільним, багато хто занепадає духом, опускає крила й, урешті-решт, відмовляється від прагнень…

Викладіть Ваш погляд на проблему:

Як же вберегтися від зневіри на шляху до мрії?

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть на проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

 Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Вибрати іншу сесію
Hosting Ukraine Hosting Ukraine