Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

На перший склад падає наголос у слові


А.
щавель
Б.
злегка
В.
жаркий
Г.
звести
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

НЕПРАВИЛЬНО утворено відмінкову форму числівника в реченні
А.
Деякі представники лускатих плазунів мають хребет із чотирьохсот однакових хребців.
Б.
Відомо близько двохсот двадцяти видів черепах із кістковим панциром, у якому міститься тулуб.
В.
Досліджено, що швидкість польоту бабки може сягати ста п’ятдесяти кілометрів за годину.
Г.
Динозаври були панівною групою тварин близько шестидесяти мільйонів років тому.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

НЕ ПОТРЕБУЄ редагування речення
А.
Вища школа активно впроваджує в навчальний процес інноваційні технології.
Б.
Молодь України – це передовий авангард нашої незалежної держави.
В.
Ще й досі тривають дискусії та суперечки вчених щодо походження видів.
Г.
Важко уявити сучасне життя без засобів масової інформації та мас-медіа.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Відокремленим означенням НЕ МОЖНА замінити підрядну частину в реченні
А.
Листя під кленом було схоже на гору печива, яке щедро посипали цукровою пудрою.
Б.
Дітлахи з підстрибом побігли в кінець греблі, яку було обсаджено густими вербами.
В.
Гості захоплено роздивлялися стіл, який застелили майстерно вишитою скатертиною.
Г.
Щука – річковий хижак, який полює на дрібну рибу в безмежних водних просторах.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Лексичну помилку допущено в рядку
А.
виключні здібності
Б.
поверхове уявлення
В.
громадська думка
Г.
виконавча влада
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Іменником є виділене слово в реченні
А.
Яке добре гостювання було завжди в бабусі!
Б.
З усіх іспитів він отримав «добре».
В.
Мені давно не було так добре й затишно.
Г.
У нього було добре, щире серце.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) Людина загубила кому й почала боятися складних речень, шукаючи простенькі фрази. (2) За примітивними репліками прийшли елементарні думки. (3) Потім вона проґавила знак оклику й стала говорити монотонно, з однаковою інтонацією. (4) Пізніше людина десь «посіяла» знак питання й припинила запитувати: жодні події не цікавили її, де б вони не відбувалися: у космосі, на землі чи навіть у власній квартирі. (5) Ще через кілька років наша роззява загубила […] і перестала пояснювати іншим свої вчинки. (6) Бідолаха не могла висловити жодної ідеї, увесь час когось цитувала користуючись лише лапками, а згодом не стало і їх, у неї залишилася тільки крапка. (7) Бережіть розділові знаки

Спонукальним є речення


А.
друге
Б.
п’яте
В.
шосте
Г.
сьоме
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) Людина загубила кому й почала боятися складних речень, шукаючи простенькі фрази. (2) За примітивними репліками прийшли елементарні думки. (3) Потім вона проґавила знак оклику й стала говорити монотонно, з однаковою інтонацією. (4) Пізніше людина десь «посіяла» знак питання й припинила запитувати: жодні події не цікавили її, де б вони не відбувалися: у космосі, на землі чи навіть у власній квартирі. (5) Ще через кілька років наша роззява загубила […] і перестала пояснювати іншим свої вчинки. (6) Бідолаха не могла висловити жодної ідеї, увесь час когось цитувала користуючись лише лапками, а згодом не стало і їх, у неї залишилася тільки крапка. (7) Бережіть розділові знаки

На місці пропуску в п’ятому реченні має бути слово


А.
двокрапку
Б.
тире
В.
крапки
Г.
дужки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) Людина загубила кому й почала боятися складних речень, шукаючи простенькі фрази. (2) За примітивними репліками прийшли елементарні думки. (3) Потім вона проґавила знак оклику й стала говорити монотонно, з однаковою інтонацією. (4) Пізніше людина десь «посіяла» знак питання й припинила запитувати: жодні події не цікавили її, де б вони не відбувалися: у космосі, на землі чи навіть у власній квартирі. (5) Ще через кілька років наша роззява загубила […] і перестала пояснювати іншим свої вчинки. (6) Бідолаха не могла висловити жодної ідеї, увесь час когось цитувала користуючись лише лапками, а згодом не стало і їх, у неї залишилася тільки крапка. (7) Бережіть розділові знаки

Пунктуаційну помилку допущено в реченні


А.
першому
Б.
третьому
В.
п’ятому
Г.
шостому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) Людина загубила кому й почала боятися складних речень, шукаючи простенькі фрази. (2) За примітивними репліками прийшли елементарні думки. (3) Потім вона проґавила знак оклику й стала говорити монотонно, з однаковою інтонацією. (4) Пізніше людина десь «посіяла» знак питання й припинила запитувати: жодні події не цікавили її, де б вони не відбувалися: у космосі, на землі чи навіть у власній квартирі. (5) Ще через кілька років наша роззява загубила […] і перестала пояснювати іншим свої вчинки. (6) Бідолаха не могла висловити жодної ідеї, увесь час когось цитувала користуючись лише лапками, а згодом не стало і їх, у неї залишилася тільки крапка. (7) Бережіть розділові знаки

У формі називного відмінка вжито іменник


А.
фрази
Б.
події
В.
вчинки
Г.
знаки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Звук [д] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка
А.
на[..]звуковий, [..]іалог, му[..]рець
Б.
баске[..]бол, пі[..]ручник, по[..]орож
В.
пі[..]ніжжя, приро[..]ний, б[..]жілка
Г.
моло[..]ець, [..]оцільний, [..]звінкий
Д.
рі[..]ний, ін[..]ивід, проїз[..]ний
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ
А.
Данило Галицький, Ярослав Мудрий, Нестор Літописець
Б.
Західна Європа, Республіка Польща, Південне Полісся
В.
Біла Церква, Мала Олександрівка, Холодний Яр
Г.
Київська Русь, Золота Орда, Чортомлицька Січ
Д.
Чумацький Шлях, Великий Віз, Комета Галлея
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Неповним є речення
А.
Вишукано говорити – значить красиво думати.
Б.
Наша мова – одна з найбагатших у світі.
В.
Слово – ось дивний витвір розумної людини.
Г.
Джерело красномовства – у нашому серці.
Д.
Прекрасна справа – влучно володіти словом.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

НЕПРАВИЛЬНО розставлено розділові знаки при прямій мові в реченні
А.
«Слово – перше дзеркало духу, – казав Петрарка, – а дух – головний поводир слова».
Б.
«Кожний українець повинен знати одну-дві чужі мови, – писав Борис Грінченко, – і вчити змалечку того своїх дітей».
В.
«Якщо ми не дамо народові можливості вчитися своєю мовою, він стане вчитися чужою – і наша нація зникне», – стверджував Микола Костомаров.
Г.
Панас Мирний писав: «Найбільше славиться поміж людьми той народ, у якого його мова розвинута та збагачена творами всякого письменства».
Д.
«Зречення рідної мови призводить до найбільшої кари – духовного каліцтва,– говорив Г. Нудьга і додавав – Дорослі мають пам’ятати цю велику істину й прищеплювати її своїм дітям».
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово).

(1)Виробле(н,нн)і віками найкращі форми (2)віта(н,нн)ь у (3)повсякде(н,нн)ому (4)спілкува(н,нн)і – це не якась забаганка, а наш (5)буде(н,нн)ий етикет, наша культура (6)взаєми(н,нн).

Без подвоєних літер треба писати слова, позначені цифрами


А.
1, 2, 3
Б.
2, 4, 6
В.
1, 4, 5
Г.
3, 4, 6
Д.
1, 2, 6
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А.
зім..ятий, реп..ях, жираф..ячий
Б.
матір..ю, між..ярусний, бур..ячок
В.
з..єднати, кур..йозний, міжгір..я
Г.
тім..я, розв..язання, св..ятковий
Д.
кав..ярня, черв..як, медв..яний
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Закінчення -ю у формі орудного відмінка однини треба писати в усіх іменниках рядка
А.
папороть, лють, насип
Б.
бандероль, ступінь, путь
В.
радість, емаль, нежить
Г.
вісь, подорож, накип
Д.
ваніль, розкіш, мігрень
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А.
увеч..рі, увічл..во, упередж..ний
Б.
оч..видячки, змал..чку, ч..мдуж
В.
беззаст..режно, гр..мить, змуш..ний
Г.
б..нтежний, к..рівний, кл..котить
Д.
кр..мезний, наб..рати, упевн..ний
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Потребує редагування речення
А.
Формуючи завдяки спорту міцні м’язи, людина вдосконалює своє тіло.
Б.
Спорт загартовує й характер, виховуючи наполегливість і силу волі.
В.
Тренуючи різні групи м’язів, не забувай розвивати й свій інтелект.
Г.
Зміцнівши фізично, завжди ставай на захист слабших за тебе.
Д.
Попрацювавши на різних тренажерах, спорт стане ще більш корисним.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено в рядку
А.
біжать, течемо
Б.
скачуть, шепочимо
В.
бачать, булькаємо
Г.
полють, кричимо
Д.
поборють, варимо
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Разом треба писати всі слова в рядку
А.
світло/непроникний, світло/сірий, світло/стійкий
Б.
біло/кам’яний, біло/золотистий, біло/сніжний
В.
ясно/окий, ясно/блакитний, ясно/головий
Г.
темно/барвний, темно/водний, темно/вишневий
Д.
ніжно/тонний, ніжно/колірний, ніжно/шкірий
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Подвоєні літери треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А.
іл..юмінація, ім..іграція, Брюс..ель
Б.
ал..о, гол..андець, Дарданел..и
В.
Апол..он, ал..егорія, брут..о
Г.
мадон..а, ан..отація, Ген..адій
Д.
Стел..а, сюр..еалізм, апел..яція
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Виділене слово є сполучником, і його треба писати разом у реченні
А.
Як/би мені хотілося, щоб літо ніколи не закінчувалося!
Б.
Про/те , що сьогодні свято, ми дізналися випадково.
В.
Як/би ви прокинулися раніше, то не запізнилися б.
Г.
Станьте за/те дерево, у якого розкішна крона.
Д.
Поміркуйте про/те , що порадити своїм друзям.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Увідповідніть фразеологізм із його значенням.
Фразеологізм
1.
ловити ґав
2.
ловити кожне слово
3.
ловити кожну мить
4.
ловити момент
Значення
А.
марно трудитися
Б.
скористатися нагодою
В.
цінувати час
Г.
уважно слухати
Д.
нічого не робити
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 58

З’ясуйте, які однорідні члени є в кожному реченні.
Члени речення
1.
підмети
2.
присудки
3.
додатки
4.
означення
Приклад речення
А.
Дивитися й питати – це складна наука.
Б.
Пробачай помилки іншим, але не собі.
В.
Робота була копітка, складна, але цікава.
Г.
Не снідавши, не обідавши, побігли працювати.
Д.
Від власної праці отримаєш плід солодкий, смачний.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 58

Доберіть приклад до кожного виду односкладного речення.
Вид односкладного речення
1.
означено-особове
2.
неозначено-особове
3.
узагальнено-особове
4.
безособове
Приклад речення
А.
Решетом води не наносиш.
Б.
І все на світі треба пережити.
В.
В Олешківських пісках тополя бовваніє.
Г.
Навесні на розпутті викопали криницю.
Д.
Припливайте до колиски, лебеді, як мрії.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 58

Доберіть приклад до кожного виду складного речення.
Вид речення
1.
складносурядне
2.
складнопідрядне
3.
безсполучникове
4.
складне з різними видами зв’язку
Приклад речення
А.
Значна частина птахів видає своєрідні мелодійні звуки, які ми традиційно називаємо співом.
Б.
Для кожного виду характерна особлива пісня, і за допомогою цих звуків птахи спілкуються між собою.
В.
Учені з’ясували: для певних ситуацій той самий птах використовує різні звукові сигнали.
Г.
Звуками птах повідомляє, що шукає пару, попереджає про небезпеку, і, навіть ізольований від свого виду, він усе одно співатиме, як і його родичі.
Д.
Деякі пернаті навчилися наслідувати окремі штучні звуки, пісні інших видів птахів, а іноді й звуки людської мови.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №28 з 58

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Лайка – (1)екологічно (2)шкідливе явище, (3)насичене (4)негативом.


А.
іменник
Б.
прикметник
В.
прислівник
Г.
форма дієслова (дієприкметник)
Д.
форма дієслова (дієприслівник)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №29 з 58

Читання й аналіз тексту
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–33.

Ветеран неба

(1–6) АН-2 потрапив до книги рекордів Гіннеса як єдиний у світі літак, виробництво якого триває понад 60 років. А нещодавно легендарний «кукурудзник» відсвяткував свій ювілей: йому виповнилося 70!

(7–16) Щодо АН-2 доречні всі слова,  з префіксом най-, і не лише тому, що він найбільший у світі одномоторний біплан. Сімдесят років цей літак був найпопулярнішим у світі серед аеропланів такої конструкції, універсальним і надзвичайно потрібним в усіх галузях господарства. Він літав на різних висотах за будь-яких природно-кліматичних і погодних умов, зрошував ліси й обробляв добривами поля (якийсь час це були переважно посіви кукурудзи), доправляв пошту й вантажі, перевозив людей (від парашутистів до селян, бувало, разом зі свійськими тваринами), допомагав дістатися місця геологам, рятував життя мешканцям віддалених районів.

(17–21) Уперше АН-2 здійнявся в небо 31 серпня 1947 року. Маленький, легкий, здатний швидко змінювати напрям руху, він був улюбленцем пілотів і першим захопленням свого творця – Олега Антонова. Однак народження первістка легендарної серії АН не було легким. Щоразу, коли авіаконструктор пропонував розробку, вона йшла врозріз із головною тенденцією в розвитку авіації.

(22–26) На початку 30-х років минулого століття біплани були чи не єдиним типом літака. Тихохідні, але доволі маневрові, вони мали надзвичайно короткі розбіг та зліт і таку ж посадку, здіймалися в повітря з будь-яких аеродромів та навіть із міських вулиць! У 1940 році Олег Антонов заявив про ідею сконструювати власний літак із такими ж характеристиками.

(27–35) Це була епоха яскравих рекордів і дальніх перельотів. Олег Антонов же прагнув побудувати машину не для досягнення найвищих результатів, а для повсякчасних потреб людини. Він бачив, як мало в країні доріг і як багато населених пунктів, відрізаних від цивілізації, і тому з надією дивився в небо, розумів, що потрібний тихохідний літак, який здійснював би рейси місцевого значення, не потребуючи добре обладнаних аеродромів. Конструктор був упевнений в очевидній користі свого задуму, але несподівано проект було відхилено: запропоновану модель сприйняли як анахронізм. Передвоєнний час вимагав високих швидкостей, притаманних радше винищувачам, ніж транспортним літакам.

(36–43) У воєнні роки попри надзвичайну зайнятість О. Антонов не полишав ідеї створення нешвидкісного біплана й до найменших деталей розробив креслення майбутнього літака. Другу спробу реалізувати свій задум авіаконструктор здійснив уже після війни. У 1946 році він звернувся до Олександра Яковлєва – на той час заступника народного комісара авіаційної промисловості. Крок був майже безнадійним: пропозиція О. Антонова знову не потрапляла до авіаційного тренду, адже наставав час реактивної ери. Та несподівано О. Яковлєв, який у країні опікувався дослідним літакобудуванням, затвердив проект.

(44–47) Олег Антонов запропонував модель із двигуном, що розвивав би швидкість до 300 км/год. А ще цей біплан міг брати на борт від 800 до 1500 кілограмів вантажу або ж 12 пасажирів. Поєднання таких характеристик надавало літаку великі переваги порівняно з іншими транспортними тихоходами.

(48–52) Лише рік знадобився для створення першого дослідного зразка: 31 серпня 1947 року літак успішно здійснив тріумфальний політ. Інакше й бути не могло, адже в одній машині О. Антонов поєднав відразу кілька важливих характеристик: простоту, невибагливість і надійність. Невдовзі серійне виробництво АН-2 було розпочато на Київському авіаційному заводі.

(53–63) Сьогодні в музеї ДП «АНТОНОВ» експонують численні модифікації АН-2. Одна з них, не «перевзуваючись», здійснює посадку як на ґрунт, так і на воду, а заміна шасі на лижі дає змогу їй приземлятися ще й на сніг. Справжній «усюдиліт»! Також створено нове втілення цього довгожителя – АН-2-100. У нього дещо гостріший ніс, під яким розміщено в півтора раза потужніший двигун українського виробництва. Завдяки цьому в біплана більші вантажопідйомність і висота польотів, зросла й швидкість. Ця модель уже встановила світовий рекорд із підйому найбільшої ваги для машин такого класу: три тонни двісті кілограмів на висоту майже 3 кілометри за 12 секунд. Натомість звичайний АН-2 піднімає удвічі менший вантаж та ще й у два рази довше. Ба більше, новий АН працює на дешевшому авіаційному пальному порівняно з іншими «залізними птахами».

(64–66) Створений Олегом Антоновим літак і через 70 років по-справжньому потрібний. Новий мотор дав йому друге життя, тож можемо бути впевненими: свій столітній ювілей цей унікальний небесний тихохід святкуватиме в повітрі.

За матеріалами Інтернет-джерел

За текстом, назву «кукурудзник» літак АН-2 отримав через те, що він


А.
часто перевозив зібраний селянами врожай кукурудзи
Б.
легко міг сідати на поля, де вирощували кукурудзу
В.
розкидав добрива переважно над посівами кукурудзи
Г.
був розфарбований у яскраві жовто-зелені кольори
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Читання й аналіз тексту
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–33.

Ветеран неба

(1–6) АН-2 потрапив до книги рекордів Гіннеса як єдиний у світі літак, виробництво якого триває понад 60 років. А нещодавно легендарний «кукурудзник» відсвяткував свій ювілей: йому виповнилося 70!

(7–16) Щодо АН-2 доречні всі слова,  з префіксом най-, і не лише тому, що він найбільший у світі одномоторний біплан. Сімдесят років цей літак був найпопулярнішим у світі серед аеропланів такої конструкції, універсальним і надзвичайно потрібним в усіх галузях господарства. Він літав на різних висотах за будь-яких природно-кліматичних і погодних умов, зрошував ліси й обробляв добривами поля (якийсь час це були переважно посіви кукурудзи), доправляв пошту й вантажі, перевозив людей (від парашутистів до селян, бувало, разом зі свійськими тваринами), допомагав дістатися місця геологам, рятував життя мешканцям віддалених районів.

(17–21) Уперше АН-2 здійнявся в небо 31 серпня 1947 року. Маленький, легкий, здатний швидко змінювати напрям руху, він був улюбленцем пілотів і першим захопленням свого творця – Олега Антонова. Однак народження первістка легендарної серії АН не було легким. Щоразу, коли авіаконструктор пропонував розробку, вона йшла врозріз із головною тенденцією в розвитку авіації.

(22–26) На початку 30-х років минулого століття біплани були чи не єдиним типом літака. Тихохідні, але доволі маневрові, вони мали надзвичайно короткі розбіг та зліт і таку ж посадку, здіймалися в повітря з будь-яких аеродромів та навіть із міських вулиць! У 1940 році Олег Антонов заявив про ідею сконструювати власний літак із такими ж характеристиками.

(27–35) Це була епоха яскравих рекордів і дальніх перельотів. Олег Антонов же прагнув побудувати машину не для досягнення найвищих результатів, а для повсякчасних потреб людини. Він бачив, як мало в країні доріг і як багато населених пунктів, відрізаних від цивілізації, і тому з надією дивився в небо, розумів, що потрібний тихохідний літак, який здійснював би рейси місцевого значення, не потребуючи добре обладнаних аеродромів. Конструктор був упевнений в очевидній користі свого задуму, але несподівано проект було відхилено: запропоновану модель сприйняли як анахронізм. Передвоєнний час вимагав високих швидкостей, притаманних радше винищувачам, ніж транспортним літакам.

(36–43) У воєнні роки попри надзвичайну зайнятість О. Антонов не полишав ідеї створення нешвидкісного біплана й до найменших деталей розробив креслення майбутнього літака. Другу спробу реалізувати свій задум авіаконструктор здійснив уже після війни. У 1946 році він звернувся до Олександра Яковлєва – на той час заступника народного комісара авіаційної промисловості. Крок був майже безнадійним: пропозиція О. Антонова знову не потрапляла до авіаційного тренду, адже наставав час реактивної ери. Та несподівано О. Яковлєв, який у країні опікувався дослідним літакобудуванням, затвердив проект.

(44–47) Олег Антонов запропонував модель із двигуном, що розвивав би швидкість до 300 км/год. А ще цей біплан міг брати на борт від 800 до 1500 кілограмів вантажу або ж 12 пасажирів. Поєднання таких характеристик надавало літаку великі переваги порівняно з іншими транспортними тихоходами.

(48–52) Лише рік знадобився для створення першого дослідного зразка: 31 серпня 1947 року літак успішно здійснив тріумфальний політ. Інакше й бути не могло, адже в одній машині О. Антонов поєднав відразу кілька важливих характеристик: простоту, невибагливість і надійність. Невдовзі серійне виробництво АН-2 було розпочато на Київському авіаційному заводі.

(53–63) Сьогодні в музеї ДП «АНТОНОВ» експонують численні модифікації АН-2. Одна з них, не «перевзуваючись», здійснює посадку як на ґрунт, так і на воду, а заміна шасі на лижі дає змогу їй приземлятися ще й на сніг. Справжній «усюдиліт»! Також створено нове втілення цього довгожителя – АН-2-100. У нього дещо гостріший ніс, під яким розміщено в півтора раза потужніший двигун українського виробництва. Завдяки цьому в біплана більші вантажопідйомність і висота польотів, зросла й швидкість. Ця модель уже встановила світовий рекорд із підйому найбільшої ваги для машин такого класу: три тонни двісті кілограмів на висоту майже 3 кілометри за 12 секунд. Натомість звичайний АН-2 піднімає удвічі менший вантаж та ще й у два рази довше. Ба більше, новий АН працює на дешевшому авіаційному пальному порівняно з іншими «залізними птахами».

(64–66) Створений Олегом Антоновим літак і через 70 років по-справжньому потрібний. Новий мотор дав йому друге життя, тож можемо бути впевненими: свій столітній ювілей цей унікальний небесний тихохід святкуватиме в повітрі.

За матеріалами Інтернет-джерел

Основну думку тексту відображено у твердженні


А.
АН-2 – це справжня легенда не лише вітчизняної, а й світової авіації.
Б.
Поза сумнівом, свій сторічний ювілей АН-2 святкуватиме в повітрі.
В.
Олег Антонов досягнув своєї мети, бо врахував нагальні потреби часу.
Г.
Експонати музею ДП «АНТОНОВ» – свідчення постійної модернізації популярного біплана.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Читання й аналіз тексту
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–33.

Ветеран неба

(1–6) АН-2 потрапив до книги рекордів Гіннеса як єдиний у світі літак, виробництво якого триває понад 60 років. А нещодавно легендарний «кукурудзник» відсвяткував свій ювілей: йому виповнилося 70!

(7–16) Щодо АН-2 доречні всі слова,  з префіксом най-, і не лише тому, що він найбільший у світі одномоторний біплан. Сімдесят років цей літак був найпопулярнішим у світі серед аеропланів такої конструкції, універсальним і надзвичайно потрібним в усіх галузях господарства. Він літав на різних висотах за будь-яких природно-кліматичних і погодних умов, зрошував ліси й обробляв добривами поля (якийсь час це були переважно посіви кукурудзи), доправляв пошту й вантажі, перевозив людей (від парашутистів до селян, бувало, разом зі свійськими тваринами), допомагав дістатися місця геологам, рятував життя мешканцям віддалених районів.

(17–21) Уперше АН-2 здійнявся в небо 31 серпня 1947 року. Маленький, легкий, здатний швидко змінювати напрям руху, він був улюбленцем пілотів і першим захопленням свого творця – Олега Антонова. Однак народження первістка легендарної серії АН не було легким. Щоразу, коли авіаконструктор пропонував розробку, вона йшла врозріз із головною тенденцією в розвитку авіації.

(22–26) На початку 30-х років минулого століття біплани були чи не єдиним типом літака. Тихохідні, але доволі маневрові, вони мали надзвичайно короткі розбіг та зліт і таку ж посадку, здіймалися в повітря з будь-яких аеродромів та навіть із міських вулиць! У 1940 році Олег Антонов заявив про ідею сконструювати власний літак із такими ж характеристиками.

(27–35) Це була епоха яскравих рекордів і дальніх перельотів. Олег Антонов же прагнув побудувати машину не для досягнення найвищих результатів, а для повсякчасних потреб людини. Він бачив, як мало в країні доріг і як багато населених пунктів, відрізаних від цивілізації, і тому з надією дивився в небо, розумів, що потрібний тихохідний літак, який здійснював би рейси місцевого значення, не потребуючи добре обладнаних аеродромів. Конструктор був упевнений в очевидній користі свого задуму, але несподівано проект було відхилено: запропоновану модель сприйняли як анахронізм. Передвоєнний час вимагав високих швидкостей, притаманних радше винищувачам, ніж транспортним літакам.

(36–43) У воєнні роки попри надзвичайну зайнятість О. Антонов не полишав ідеї створення нешвидкісного біплана й до найменших деталей розробив креслення майбутнього літака. Другу спробу реалізувати свій задум авіаконструктор здійснив уже після війни. У 1946 році він звернувся до Олександра Яковлєва – на той час заступника народного комісара авіаційної промисловості. Крок був майже безнадійним: пропозиція О. Антонова знову не потрапляла до авіаційного тренду, адже наставав час реактивної ери. Та несподівано О. Яковлєв, який у країні опікувався дослідним літакобудуванням, затвердив проект.

(44–47) Олег Антонов запропонував модель із двигуном, що розвивав би швидкість до 300 км/год. А ще цей біплан міг брати на борт від 800 до 1500 кілограмів вантажу або ж 12 пасажирів. Поєднання таких характеристик надавало літаку великі переваги порівняно з іншими транспортними тихоходами.

(48–52) Лише рік знадобився для створення першого дослідного зразка: 31 серпня 1947 року літак успішно здійснив тріумфальний політ. Інакше й бути не могло, адже в одній машині О. Антонов поєднав відразу кілька важливих характеристик: простоту, невибагливість і надійність. Невдовзі серійне виробництво АН-2 було розпочато на Київському авіаційному заводі.

(53–63) Сьогодні в музеї ДП «АНТОНОВ» експонують численні модифікації АН-2. Одна з них, не «перевзуваючись», здійснює посадку як на ґрунт, так і на воду, а заміна шасі на лижі дає змогу їй приземлятися ще й на сніг. Справжній «усюдиліт»! Також створено нове втілення цього довгожителя – АН-2-100. У нього дещо гостріший ніс, під яким розміщено в півтора раза потужніший двигун українського виробництва. Завдяки цьому в біплана більші вантажопідйомність і висота польотів, зросла й швидкість. Ця модель уже встановила світовий рекорд із підйому найбільшої ваги для машин такого класу: три тонни двісті кілограмів на висоту майже 3 кілометри за 12 секунд. Натомість звичайний АН-2 піднімає удвічі менший вантаж та ще й у два рази довше. Ба більше, новий АН працює на дешевшому авіаційному пальному порівняно з іншими «залізними птахами».

(64–66) Створений Олегом Антоновим літак і через 70 років по-справжньому потрібний. Новий мотор дав йому друге життя, тож можемо бути впевненими: свій столітній ювілей цей унікальний небесний тихохід святкуватиме в повітрі.

За матеріалами Інтернет-джерел

За логікою автора, причину того, що народження первістка легендарної серії АН не було легким, вказано в усіх реченнях, ОКРІМ


А.
Перед війною від конструкторів вимагали створення високошвидкісних моделей літаків.
Б.
Проект, який пропонував О. Антонов, щоразу не відповідав головній на той час тенденції в розвитку авіації.
В.
У повоєнний час із настанням реактивної ери до тренду потрапляли високошвидкісні літаки.
Г.
Проекти одномоторного біплана, що їх створював Олег Антонов, випереджали свій час.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Читання й аналіз тексту
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–33.

Ветеран неба

(1–6) АН-2 потрапив до книги рекордів Гіннеса як єдиний у світі літак, виробництво якого триває понад 60 років. А нещодавно легендарний «кукурудзник» відсвяткував свій ювілей: йому виповнилося 70!

(7–16) Щодо АН-2 доречні всі слова,  з префіксом най-, і не лише тому, що він найбільший у світі одномоторний біплан. Сімдесят років цей літак був найпопулярнішим у світі серед аеропланів такої конструкції, універсальним і надзвичайно потрібним в усіх галузях господарства. Він літав на різних висотах за будь-яких природно-кліматичних і погодних умов, зрошував ліси й обробляв добривами поля (якийсь час це були переважно посіви кукурудзи), доправляв пошту й вантажі, перевозив людей (від парашутистів до селян, бувало, разом зі свійськими тваринами), допомагав дістатися місця геологам, рятував життя мешканцям віддалених районів.

(17–21) Уперше АН-2 здійнявся в небо 31 серпня 1947 року. Маленький, легкий, здатний швидко змінювати напрям руху, він був улюбленцем пілотів і першим захопленням свого творця – Олега Антонова. Однак народження первістка легендарної серії АН не було легким. Щоразу, коли авіаконструктор пропонував розробку, вона йшла врозріз із головною тенденцією в розвитку авіації.

(22–26) На початку 30-х років минулого століття біплани були чи не єдиним типом літака. Тихохідні, але доволі маневрові, вони мали надзвичайно короткі розбіг та зліт і таку ж посадку, здіймалися в повітря з будь-яких аеродромів та навіть із міських вулиць! У 1940 році Олег Антонов заявив про ідею сконструювати власний літак із такими ж характеристиками.

(27–35) Це була епоха яскравих рекордів і дальніх перельотів. Олег Антонов же прагнув побудувати машину не для досягнення найвищих результатів, а для повсякчасних потреб людини. Він бачив, як мало в країні доріг і як багато населених пунктів, відрізаних від цивілізації, і тому з надією дивився в небо, розумів, що потрібний тихохідний літак, який здійснював би рейси місцевого значення, не потребуючи добре обладнаних аеродромів. Конструктор був упевнений в очевидній користі свого задуму, але несподівано проект було відхилено: запропоновану модель сприйняли як анахронізм. Передвоєнний час вимагав високих швидкостей, притаманних радше винищувачам, ніж транспортним літакам.

(36–43) У воєнні роки попри надзвичайну зайнятість О. Антонов не полишав ідеї створення нешвидкісного біплана й до найменших деталей розробив креслення майбутнього літака. Другу спробу реалізувати свій задум авіаконструктор здійснив уже після війни. У 1946 році він звернувся до Олександра Яковлєва – на той час заступника народного комісара авіаційної промисловості. Крок був майже безнадійним: пропозиція О. Антонова знову не потрапляла до авіаційного тренду, адже наставав час реактивної ери. Та несподівано О. Яковлєв, який у країні опікувався дослідним літакобудуванням, затвердив проект.

(44–47) Олег Антонов запропонував модель із двигуном, що розвивав би швидкість до 300 км/год. А ще цей біплан міг брати на борт від 800 до 1500 кілограмів вантажу або ж 12 пасажирів. Поєднання таких характеристик надавало літаку великі переваги порівняно з іншими транспортними тихоходами.

(48–52) Лише рік знадобився для створення першого дослідного зразка: 31 серпня 1947 року літак успішно здійснив тріумфальний політ. Інакше й бути не могло, адже в одній машині О. Антонов поєднав відразу кілька важливих характеристик: простоту, невибагливість і надійність. Невдовзі серійне виробництво АН-2 було розпочато на Київському авіаційному заводі.

(53–63) Сьогодні в музеї ДП «АНТОНОВ» експонують численні модифікації АН-2. Одна з них, не «перевзуваючись», здійснює посадку як на ґрунт, так і на воду, а заміна шасі на лижі дає змогу їй приземлятися ще й на сніг. Справжній «усюдиліт»! Також створено нове втілення цього довгожителя – АН-2-100. У нього дещо гостріший ніс, під яким розміщено в півтора раза потужніший двигун українського виробництва. Завдяки цьому в біплана більші вантажопідйомність і висота польотів, зросла й швидкість. Ця модель уже встановила світовий рекорд із підйому найбільшої ваги для машин такого класу: три тонни двісті кілограмів на висоту майже 3 кілометри за 12 секунд. Натомість звичайний АН-2 піднімає удвічі менший вантаж та ще й у два рази довше. Ба більше, новий АН працює на дешевшому авіаційному пальному порівняно з іншими «залізними птахами».

(64–66) Створений Олегом Антоновим літак і через 70 років по-справжньому потрібний. Новий мотор дав йому друге життя, тож можемо бути впевненими: свій столітній ювілей цей унікальний небесний тихохід святкуватиме в повітрі.

За матеріалами Інтернет-джерел

Як свідчить фото літака АН-2, таку модель називають біпланом, бо на відміну від монопланів вона має


А.
два додаткові передні колеса
Б.
дві лижі, якими замінюють шасі
В.
дві пари крил одна над одною
Г.
два пропелери в носовій частині
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Читання й аналіз тексту
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–33.

Ветеран неба

(1–6) АН-2 потрапив до книги рекордів Гіннеса як єдиний у світі літак, виробництво якого триває понад 60 років. А нещодавно легендарний «кукурудзник» відсвяткував свій ювілей: йому виповнилося 70!

(7–16) Щодо АН-2 доречні всі слова,  з префіксом най-, і не лише тому, що він найбільший у світі одномоторний біплан. Сімдесят років цей літак був найпопулярнішим у світі серед аеропланів такої конструкції, універсальним і надзвичайно потрібним в усіх галузях господарства. Він літав на різних висотах за будь-яких природно-кліматичних і погодних умов, зрошував ліси й обробляв добривами поля (якийсь час це були переважно посіви кукурудзи), доправляв пошту й вантажі, перевозив людей (від парашутистів до селян, бувало, разом зі свійськими тваринами), допомагав дістатися місця геологам, рятував життя мешканцям віддалених районів.

(17–21) Уперше АН-2 здійнявся в небо 31 серпня 1947 року. Маленький, легкий, здатний швидко змінювати напрям руху, він був улюбленцем пілотів і першим захопленням свого творця – Олега Антонова. Однак народження первістка легендарної серії АН не було легким. Щоразу, коли авіаконструктор пропонував розробку, вона йшла врозріз із головною тенденцією в розвитку авіації.

(22–26) На початку 30-х років минулого століття біплани були чи не єдиним типом літака. Тихохідні, але доволі маневрові, вони мали надзвичайно короткі розбіг та зліт і таку ж посадку, здіймалися в повітря з будь-яких аеродромів та навіть із міських вулиць! У 1940 році Олег Антонов заявив про ідею сконструювати власний літак із такими ж характеристиками.

(27–35) Це була епоха яскравих рекордів і дальніх перельотів. Олег Антонов же прагнув побудувати машину не для досягнення найвищих результатів, а для повсякчасних потреб людини. Він бачив, як мало в країні доріг і як багато населених пунктів, відрізаних від цивілізації, і тому з надією дивився в небо, розумів, що потрібний тихохідний літак, який здійснював би рейси місцевого значення, не потребуючи добре обладнаних аеродромів. Конструктор був упевнений в очевидній користі свого задуму, але несподівано проект було відхилено: запропоновану модель сприйняли як анахронізм. Передвоєнний час вимагав високих швидкостей, притаманних радше винищувачам, ніж транспортним літакам.

(36–43) У воєнні роки попри надзвичайну зайнятість О. Антонов не полишав ідеї створення нешвидкісного біплана й до найменших деталей розробив креслення майбутнього літака. Другу спробу реалізувати свій задум авіаконструктор здійснив уже після війни. У 1946 році він звернувся до Олександра Яковлєва – на той час заступника народного комісара авіаційної промисловості. Крок був майже безнадійним: пропозиція О. Антонова знову не потрапляла до авіаційного тренду, адже наставав час реактивної ери. Та несподівано О. Яковлєв, який у країні опікувався дослідним літакобудуванням, затвердив проект.

(44–47) Олег Антонов запропонував модель із двигуном, що розвивав би швидкість до 300 км/год. А ще цей біплан міг брати на борт від 800 до 1500 кілограмів вантажу або ж 12 пасажирів. Поєднання таких характеристик надавало літаку великі переваги порівняно з іншими транспортними тихоходами.

(48–52) Лише рік знадобився для створення першого дослідного зразка: 31 серпня 1947 року літак успішно здійснив тріумфальний політ. Інакше й бути не могло, адже в одній машині О. Антонов поєднав відразу кілька важливих характеристик: простоту, невибагливість і надійність. Невдовзі серійне виробництво АН-2 було розпочато на Київському авіаційному заводі.

(53–63) Сьогодні в музеї ДП «АНТОНОВ» експонують численні модифікації АН-2. Одна з них, не «перевзуваючись», здійснює посадку як на ґрунт, так і на воду, а заміна шасі на лижі дає змогу їй приземлятися ще й на сніг. Справжній «усюдиліт»! Також створено нове втілення цього довгожителя – АН-2-100. У нього дещо гостріший ніс, під яким розміщено в півтора раза потужніший двигун українського виробництва. Завдяки цьому в біплана більші вантажопідйомність і висота польотів, зросла й швидкість. Ця модель уже встановила світовий рекорд із підйому найбільшої ваги для машин такого класу: три тонни двісті кілограмів на висоту майже 3 кілометри за 12 секунд. Натомість звичайний АН-2 піднімає удвічі менший вантаж та ще й у два рази довше. Ба більше, новий АН працює на дешевшому авіаційному пальному порівняно з іншими «залізними птахами».

(64–66) Створений Олегом Антоновим літак і через 70 років по-справжньому потрібний. Новий мотор дав йому друге життя, тож можемо бути впевненими: свій столітній ювілей цей унікальний небесний тихохід святкуватиме в повітрі.

За матеріалами Інтернет-джерел

Літак АН-2 мав переваги над іншими моделями завдяки всім названим у тексті проектним характеристикам, ОКРІМ


А.
швидкість до 300 км/год завдяки потужному двигуну
Б.
зліт із невеликих необладнаних майданчиків і така сама посадка
В.
вантажопідйомність від 800 до 1500 кілограмів та ще й 12 пасажирів
Г.
перельоти на різних висотах за різних погодних умов
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Частина 2
Українська література

Рядки

Там у полі криниченька,
Навколо пшениченька.
Там женчики жали,
Золоті серпи мали…

узято з


А.
календарно-обрядової пісні
Б.
народної балади
В.
родинно-побутової пісні
Г.
історичної пісні
Д.
суспільно-побутової пісні
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

«Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла», – стверджує у своєму творі


А.
Григорій Квітка-Основ’яненко
Б.
Пантелеймон Куліш
В.
Григорій Сковорода
Г.
Іван Котляревський
Д.
Тарас Шевченко
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

Послідовність розгортання подій твору «Енеїда» дотримано в рядку


А.
сон Енея про батька – гостювання в Дідони – подвиг Низа та Евріала – поєдинок Енея з Турном
Б.
гостювання в Дідони – сон Енея про батька – подвиг Низа та Евріала – поєдинок Енея з Турном
В.
подвиг Низа та Евріала – поєдинок Енея з Турном – гостювання в Дідони – сон Енея про батька
Г.
сон Енея про батька – подвиг Низа та Евріала – поєдинок Енея з Турном – гостювання в Дідони
Д.
гостювання в Дідони – сон Енея про батька – поєдинок Енея з Турном – подвиг Низа та Евріала
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Повістяр зі слободи Основа написав народною мовою перший прозовий твір
А.
«Чорна рада»
Б.
«Наталка Полтавка»
В.
«Кайдашева сім’я»
Г.
«Земля»
Д.
«Маруся»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

В Умані встановлено пам’ятник очільникам козацько-селянського повстання – героям твору


А.
«Гайдамаки»
Б.
«Чорна рада»
В.
«Я (Романтика)»
Г.
«Україна в огні»
Д.
«Маруся Чурай»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Правильним твердженням щодо твору «Чорна рада» є


А.
Матвій Гвинтовка був власником хутора Хмарище
Б.
Петро Шраменко намагався визволити Якима Сомка з темниці
В.
Іван Шрам викупив з турецької каторги Василя Невольника
Г.
Брюховецького обрали гетьманом на чорній раді під Ніжином
Д.
Божий чоловік порівняв Михайла Череваня з Яремою Вишневецьким
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Уривок «Діло з грушею скінчилось несподівано. Груша всохла, і дві сім’ї помирились. В обох садибах настала мирнота й тиша» у творі «Кайдашева сім’я» є


А.
експозицією
Б.
зав’язкою
В.
розвитком дії
Г.
кульмінацією
Д.
розв’язкою
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

Розділи «Січовик», «Піски в неволі», «Слизька дорога», «Розбишацька дочка», «Новий вік», «Так оце та правда?» наявні у творі, у якому є такі персонажі
А.
Ярема Галайда й Оксана
Б.
Маруся Дрот і Василь
В.
Кирило Тур і Леся
Г.
Галя Ґудзь і Чіпка
Д.
Іван Палійчук і Марічка
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Правильно утворено пару «персонаж – назва твору» у рядку
А.
Лушня – «Наталка Полтавка»
Б.
Націєвський – «Мартин Боруля»
В.
Макогоненко – «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Г.
Юнона – «Мойсей»
Д.
Черевань – «Кайдашева сім’я»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

В уривку

Чого являєшся мені
У сні?
Чого звертаєш ти до мене
Чудові очі ті ясні,
Сумні,
Немов криниці дно студене?

провідним художнім засобом є


А.
паралелізм
Б.
персоніфікація
В.
антитеза
Г.
епітет
Д.
алегорія
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 58

«Ходи, Анно, погуляємо! – промовив несміливо й подав їй руку. Вона підняла руки, щоб подати їх йому, та в тій хвилі вмовкла музика. Голосним зойком урвалася одна струна, і все зупинилося на місці» – так, не почавшись, обірвався танець героїв твору


А.
«Тіні забутих предків»
Б.
«Кайдашева сім’я»
В.
«Земля»
Г.
«Три зозулі з поклоном»
Д.
«Чорна рада»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 58

І схочеш ти вернуть собі,
Як Фауст, дні минулі...
Та знай: над нас – боги скупі,
Над нас – глухі й нечулі… –

переконаний ліричний герой твору


А.
Миколи Вороного
Б.
Лесі Українки
В.
Олександра Олеся
Г.
Павла Тичини
Д.
Максима Рильського
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 58

Хмари осінні, весна золота, молодії літа, барвисті квітки, зірка провідна

це художні образи поезії


А.
«Заповіт»
Б.
«Contra spem spero!»
В.
«Блакитна Панна»
Г.
«Чари ночі»
Д.
«De libertate»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 58

Київський неокласик є автором твору
А.
«Contra spem spero!»
Б.
«О панно Інно, панно Інно…»
В.
«Любіть Україну»
Г.
«Балада про соняшник»
Д.
«Молюсь і вірю. Вітер грає…»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 58

«Чому так сталося, що мати змушена притулятися до згасаючого серця свого блудного сина, який заплутався на трагічних дорогах революції?..»

сказано про твір


А.
Павла Губенка
Б.
Панаса Рудченка
В.
Івана Лозов’ягіна
Г.
Миколи Фітільова
Д.
Івана Тобілевича
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 58

«На його зшитки із записами лекцій виник такий попит, що їх вирішено розмножити на машинці. Зокрема в галузі теорії ймовірності та вищої математики він зразу піднісся на ступінь загальновизнаного маестро» –

сказано про


А.
Мокія Мазайла
Б.
Степана Радченка
В.
Григорія Многогрішного
Г.
Михайла Федорчука
Д.
Василя Кравчину
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 58

«Антонич був хрущем і жив колись на вишнях», – говорить про себе автор рядків


А.
Задивляюсь у твої зіниці Голубі й тривожні, ніби рань…
Б.
Має крилами Весна Запашна, Лине вся в прозорих шатах, У серпанках і блаватах...
В.
Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, І зелені луги, й солов’їні гаї…
Г.
Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?..
Д.
Прийшли лемки у крисанях і принесли місяць круглий…
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 58

Слова «За що ми б’ємось? За що умираємо? …Вороги наші б’ються за особисті багатства, за владу над нашою землею… Ми б’ємося за те, чому нема ціни в усьому світі, – за Батьківщину…» належать


А.
Василю Кравчині
Б.
Тарасові Мазайлу
В.
Григорію Многогрішному
Г.
Михайлові Федорчуку
Д.
Максимові Ґудзю
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 58

Безмежжя! Зачарований тобою,
Пливу в тебе! В твій п’яний синій хміль! –

стверджує ліричний герой твору


А.
Ліни Костенко
Б.
Івана Драча
В.
Василя Стуса
Г.
Євгена Маланюка
Д.
Василя Симоненка
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 58

Ознаки постмодернізму помітні в рядках
А.
Любіть українок, негайно любіть! Даруйте їм вірші і квіти…
Б.
Усмішка твоя –єдина, Мука твоя – єдина, Очі твої – одні…
В.
О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись…
Г.
О панно Інно, панно Інно! Я — сам. Вікно. Сніги...
Д.
Минуле, озовися, де ти? Забуті радощі, жалі...
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 58

Установіть відповідність між персонажем та стилем написання твору, у якому діє цей герой.
Персонаж твору
1.
Наум Дрот
2.
Ярема Галайда
3.
Галя Ґудзь
4.
Єгошуа
Стиль
А.
імпресіонізм
Б.
сентименталізм
В.
романтизм
Г.
реалізм
Д.
неоромантизм
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 58

Поєднайте епізоди того самого твору.
Епізод твору
1.
персонаж виконує пісню «Ой під вишнею, під черешнею…»
2.
темний демон пустелі спонукає героя до сумнівів
3.
розмова козацьких старшин напередодні селянського повстання
4.
мати віддає сина в найми до багатого козака
Епізод твору
А.
заможний пан залицяється до вбогої дівчини
Б.
герой виводить свій народ з єгипетського рабства
В.
сирота вирушає на пошуки коханої титарівни
Г.
колишній унтер-офіцер оселяється на хуторі
Д.
персонаж обіцяє не рубати столітнього дуба
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 58

Співвіднесіть присвяту твору з його назвою.
Присвята
1.
Любові всевишній
2.
Кононівським полям
3.
Своєму батькові Юліанові Я. Кобилянському
4.
«Цвітові яблуні»
Назва твору
А.
«Три зозулі з поклоном»
Б.
«Contra spem spero!»
В.
«Я (Романтика)»
Г.
«Intermezzo»
Д.
«Земля»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 58

Визначте, про якого митця йдеться у висловлюванні.
Письменник
1.
Микола Куліш
2.
Остап Вишня
3.
Олександр Довженко
4.
Михайло Коцюбинський
Висловлювання
А.
«Після закінчення Другої світової війни емігрував до Німеччини… Біографічний матеріал ліг в основу його романів, де сильна особистість протистоїть тоталітарній системі…»
Б.
«Серед його улюблених занять були мисливство та рибальство, які давали можливість спостерігати красу природи, і це виливалося на папері в дивовижному поєднанні гумору з тонким ліризмом…»
В.
«Починав як художник-карикатурист, писав прозу й кіносценарії, працював військовим кореспондентом, але всесвітню славу здобув як режисер кіно…»
Г.
«Один з найбільш цікавих експериментаторів у прозі початку ХХ ст.., у творах якого «залізна рука города» хоче наздогнати оповідача, а три білі вівчарки символізують різні прошарки тодішнього суспільства…»
Д.
«Його модерна драма знайшла сценічне втілення в театрі Леся Курбаса «Березіль». Це була творча взаємодія великого режисера й великого драматурга…»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №58 з 58

Частина 3
Власне висловлення

Прочитайте наведений текст.

Кожен із нас лише маленька частинка складного й строкатого суспільного життя, і ми часто схильні ставити свої інтереси вище за інтереси інших, уважаючи, що наші права, потреби, цілі важливіші, ніж будь-чиї. Упевнені в цій думці, ми сприймаємо правила, які встановлює соціум, не завжди позитивно, а то й заперечуємо їх необхідність.

Викладіть Ваш погляд на проблему:

Наскільки важливим є дотримання правил співжиття в суспільстві?

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть на проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Вибрати іншу сесію