Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Правильно узгоджено прикметник з іменником


А.
широка степ
Б.
нестерпна біль
В.
оптова продаж
Г.
далека путь
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Вставним словом ускладнено речення (розділові знаки пропущено)


А.
Наш тренер може перепливти Дніпро.
Б.
Час для роботи вже може й настав?
В.
Мріяти про велике може кожен.
Г.
Чи може орел здійнятись над хмари?
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Похідними від слова рука є всі слова, ОКРІМ


А.
рушник
Б.
поруччя
В.
порушник
Г.
обіруч
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Речення з прямою мовою записано в рядку (розділові знаки пропущено)


А.
Хай замріяна весна тобі розкаже як вірно я тебе кохаю.
Б.
Ні не клич мене весно казала я їй не чаруй і не ваб надаремне.
В.
А жовте листя осені шепоче щоб швидко-швидко йшла вже геть.
Г.
Хто вам сказав що я слабка що я корюся долі?
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

На другий склад падає наголос у слові


А.
центнер
Б.
селянин
В.
перепис
Г.
листопад
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Зміну приголосного НЕ ПОЗНАЧАЮТЬ на письмі в прикметнику, утвореному за допомогою суфікса -ськ- від слова


А.
солдат
Б.
словак
В.
парубок
Г.
товариш
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

Київський Музей-квартира Павла Тичини відкриває завсідникам унікальні, нікому не/відомі шедеври живопису з приватної колекції геніального українського митця. (2) Тут також упорядковано неабиякі експонати: рукописи, картини, особисті речі, пов’язані з поетом, зокрема музичні інструменти. (3) Хранителі закладу кажуть, що як/би доля повернула автора «Сонячних кларнетів» у якесь інше русло, то він став би, можливо чудовим художником. (4) Життя ж вирішило інакше, то/ж ми маємо геніального поета, про/те живопис супроводжував письменника постійно. (5) У його квартирі на вулиці Терещенківській зібрані не тільки унікальні автографи та книжки, а й малюнки самого поета.

Окремо в тексті треба писати слово


А.
не/відомі
Б.
як/би
В.
то/ж
Г.
про/те
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

Київський Музей-квартира Павла Тичини відкриває завсідникам унікальні, нікому не/відомі шедеври живопису з приватної колекції геніального українського митця. (2) Тут також упорядковано неабиякі експонати: рукописи, картини, особисті речі, пов’язані з поетом, зокрема музичні інструменти. (3) Хранителі закладу кажуть, що як/би доля повернула автора «Сонячних кларнетів» у якесь інше русло, то він став би, можливо чудовим художником. (4) Життя ж вирішило інакше, то/ж ми маємо геніального поета, про/те живопис супроводжував письменника постійно. (5) У його квартирі на вулиці Терещенківській зібрані не тільки унікальні автографи та книжки, а й малюнки самого поета.

Відокремлений додаток є в реченні


А.
першому
Б.
другому
В.
третьому
Г.
п'ятому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

Київський Музей-квартира Павла Тичини відкриває завсідникам унікальні, нікому не/відомі шедеври живопису з приватної колекції геніального українського митця. (2) Тут також упорядковано неабиякі експонати: рукописи, картини, особисті речі, пов’язані з поетом, зокрема музичні інструменти. (3) Хранителі закладу кажуть, що як/би доля повернула автора «Сонячних кларнетів» у якесь інше русло, то він став би, можливо чудовим художником. (4) Життя ж вирішило інакше, то/ж ми маємо геніального поета, про/те живопис супроводжував письменника постійно. (5) У його квартирі на вулиці Терещенківській зібрані не тільки унікальні автографи та книжки, а й малюнки самого поета.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні


А.
першому
Б.
другому
В.
третьому
Г.
п'ятому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

Київський Музей-квартира Павла Тичини відкриває завсідникам унікальні, нікому не/відомі шедеври живопису з приватної колекції геніального українського митця. (2) Тут також упорядковано неабиякі експонати: рукописи, картини, особисті речі, пов’язані з поетом, зокрема музичні інструменти. (3) Хранителі закладу кажуть, що як/би доля повернула автора «Сонячних кларнетів» у якесь інше русло, то він став би, можливо чудовим художником. (4) Життя ж вирішило інакше, то/ж ми маємо геніального поета, про/те живопис супроводжував письменника постійно. (5) У його квартирі на вулиці Терещенківській зібрані не тільки унікальні автографи та книжки, а й малюнки самого поета.

У формі знахідного відмінка вжито іменник


А.
шедеври
Б.
хранителі
В.
автографи
Г.
малюнки
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка


А.
вітер, гігантський, твоя
Б.
шістсот, дивуєшся, шанець
В.
вокзал, кава, рукотворний
Г.
у книжці, жіноцтво, обережно
Д.
тітонька, тьохкає, тямущий
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Лексичну помилку допущено в рядку


А.
діюче законодавство
Б.
цікава пропозиція
В.
підсумкове заняття
Г.
курячий бульйон
Д.
запорука успіху
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Через дефіс треба писати всі складні прикметники рядка


А.
лимонно/жовтий, лимонно/кислий, лимонно/ванільний
Б.
суспільно/політичний, суспільно/корисний, суспільно/економічний
В.
південно/український, південно/західний, південно/кримський
Г.
садово/городній, садово/дачний, садово/парковий
Д.
науково/дослідний, науково/популярний, науково/подібний
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Помилку в написанні слова допущено в рядку


А.
фініш, силікон, дісконт
Б.
аудитор, вінегрет, стиліст
В.
престиж, риторика, діалог
Г.
пріоритет, лібрето, симптом
Д.
диригент, грація, дисплей
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Правильно написано всі слова в рядку


А.
спитати, росхвалений, прибічник, беззбройний
Б.
скаламутити, безквитковий, розжувати, приточений
В.
призвище, зціпити, безхарактерний, розквіт
Г.
розказати, бесхатько, зцементувати, примазатись
Д.
зчавлений, розпилення, препізнитися, безкрай
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Редагування потребує речення


А.
Урахувавши досвід попередників, можеш уникнути багатьох помилок.
Б.
Довідавшись про щось першим, обов’язково поділюся з друзями.
В.
Будь готовий до труднощів і зневіри, будуючи повітряні замки.
Г.
Розв’язуючи задачу, спочатку вона здалася мені дуже складною.
Д.
Усвідомлюючи наслідки власних учинків, дій відповідально.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Помилку у творенні форми ступеня порівняння прикметника допущено в рядку


А.
якнайглибший, менш високий, найсолодший
Б.
солоніший, найбільш привабливий, щонайкороткий
В.
найпотрібніший, найбільш гострий, менш смачний
Г.
найменш брудний, щонайкращий, більш доцільний
Д.
більш дотепний, найменш вдалий, найвідважніший
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Реченню «Як свідчить перське прислів’я, доброзичливість у людських стосунках – це коштовність, яка збагачує не того, хто її отримує, а того, хто її дає» НЕ ВІДПОВІДАЄ за змістом речення


А.
За перським прислів’ям, доброзичливість як коштовність людських стосунків не збагачує того, хто її отримує, але обдаровує того, хто її дає.
Б.
Відповідно до перського прислів’я, доброзичливість як коштовність у людських стосунках збагачує не обдарованого нею, а того, хто обдаровує.
В.
Перське прислів’я стверджує: доброзичливість – це коштовність людських стосунків, яка збагачує не того, кому вона адресована, а того, хто її виказав.
Г.
За перським прислів’ям, доброзичливість у людських стосунках – це коштовність, яка хоч і не збагачує того, хто її дає, але обдаровує її отримувача.
Д.
Доброзичливість, як засвідчує перське прислів’я, є тією коштовністю людських стосунків, яку даровано не тому, хто її отримує, а тому, хто її дає.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Прочитайте речення.

У теплицях … вирощують близько … сортів … помідорів.

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків


А.
Дмитра Білоусько, двадцяти, щонайбільш смачних
Б.
Дмитра Білоуська, двадцять, найбільш смачних
В.
Дмитра Білоуська, двадцяти, найбільш смачніших
Г.
Дмитра Білоусько, двадцять, якнайсмачніших
Д.
Дмитра Білоуська, двадцяти, найсмачніших
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Форму наказового способу дієслова вжито в реченні


А.
«Любі колеги, відсьогодні переходимо на здорову їжу»,– весело констатувала Лідія.
Б.
«За третім столиком замовили «Неаполітано» з подвійним сиром»,– голосно вигукнула офіціантка.
В.
Сьогодні вводимо нове меню, яке схвалили співробітники нашого ресторану.
Г.
Намасти хліб сирною масою, зверху притруси петрушкою – і канапка готова!
Д.
Раджу спробувати нашої піци, випеченої за спеціальним рецептом у дров’яній печі.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Двокрапку треба поставити між частинами безсполучникового речення (розділові знаки пропущено)


А.
Поплив би я на той бік човна не дають.
Б.
На білу гречку впали роси веселі бджоли одгули.
В.
Сонце впало на сизу хмару обрій полум’ям запалав.
Г.
А вранці осінь встане в косі янтарній нитка сивини.
Д.
Мені снилось мельник я у старому млині.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Складносурядне речення можна утворити, якщо серед варіантів продовження речення «Двори були прикрашені розмаїтими клумбами …» вибрати


А.
і химерно розмальованими лавками.
Б.
де розрослися невідомі екзотичні квіти.
В.
ніби там попрацював ландшафтний дизайнер.
Г.
адже ми змагалися за звання найкращого садівника.
Д.
а під’їзди – дзеркалами та квітами у вазонах.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Прочитайте речення.

Мотоцикл і я(1) це окрема тема(2) тиждень ремонтую(3) аби 20 хвилин проїхати іноді(4) навіть(5) із вітерцем перед обуреними сусідками.

Кóму треба ставити на місці цифри


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
Д.
5
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

З’ясуйте, яким членом речення є виділений фрагмент.


Член речення
1.
підмет
2.
присудок
3.
додаток
4.
означення
Приклад речення
А.
Жити на повну, без обмежень і страху – ось мета успішної особистості.
Б.
У європейських школах елементом форми для дівчат є спідниця в клітинку.
В.
Скасовано всілякі заборони – і волі дух зривається в простір.
Г.
Циферблат наріжного годинника хуртовина снігом замела.
Д.
Крізь високий густий очерет біліла широкою срібною стрічкою Рось.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 58

Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.


Вид односкладного речення
1.
означено-особове
2.
неозначено-особове
3.
називне
4.
безособове
Приклад речення
А.
А за вікном майже весна!
Б.
Так хочеться жити в тебе в полоні…
В.
Обійми мене, обійми так лагідно і не пускай…
Г.
Без війни не плачуть, без біди не кличуть.
Д.
Яскраві зорі рідної землі!
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 58

Приєднайте до фрагмента речення «Продукти в холодильнику треба зберігати за певними правилами…» запропоновані варіанти його продовження та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.


Варіант завершення речення
1.
щоб запобігти швидкому псуванню харчів.
2.
зважаючи на небезпеку розмноження шкідливих бактерій.
3.
тільки так у ньому не з’являтимуться сторонні запахи.
4.
і тоді сімейні витрати будуть суттєво меншими.
Тип речення
А.
просте з відокремленими членами
Б.
просте з однорідними членами
В.
складнопідрядне
Г.
складносурядне
Д.
складне безсполучникове
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 58

Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням.


Фразеологізм
1.
ні світ ні зоря
2.
ні кілка ні дрючка
3.
ні вдень ні вночі
4.
ні гаряче ні зимно
Значення
А.
ніколи
Б.
рано
В.
байдуже
Г.
нічого
Д.
мовчки
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №28 з 58

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Перекладачці не треба буде (1)навіть заходити по нас, краще хай вона, (2)закінчивши свої домашні справи, зустріне всіх (3)коло фонтана, де ми (4)вчора кидали монетки на щастя.


А.
прислівник
Б.
форма дієслова (дієприкметник)
В.
форма дієслова (дієприслівник)
Г.
прийменник
Д.
частка
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №29 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
 і виконайте завдання

Шанс реалізувати себе

(1–4) На Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України посіла в загально-
командному заліку 31-ше місце. Особливо безрадісний цей результат на тлі досяг-
нень нашої параолімпійської збірної, яка здобула 117 медалей і посіла на Пара-
олімпіаді-2016 третє місце – після збірних Китаю та Великої Британії.

(5–10) Виступи українців на Параолімпіаді-2016 без перебільшення вразили.
Наприклад, у змаганнях із плавання комплексом на 200 метрів наші спортсмени
зайняли всі сходинки п’єдесталу: Денис Дубров здобув золоту медаль і встановив
новий світовий рекорд, Максим Крипак отримав срібло, а Дмитро Ванзенко виграв
бронзу. У зв’язку з цим радісно вибухнув український сегмент соціальних мереж.
Досягнення українських спортсменів помітили також перші особи держави.

(11–23) Звичайно, кожним із цих мужніх людей, які отримали нагороди на
Параолімпіаді-2016, варто захоплюватися. Як і тими спортсменами, які фінішу-
вали за межами першої трійки чи навіть просто взяли участь у змаганнях, адже
найважливіший олімпійський принцип твердить, що «головне участь, а не пере-
мога». Саме в такий спосіб розвиває параолімпійський рух цивілізований світ.
Особливо це стосується параолімпійців, для яких уже вихід на старт є звитягою
духу над фізичними можливостями. Ще в середині минулого століття англій-
ський нейрохірург Людвіг Гутман на практиці довів, що спорт допомагає людям
з особливими потребами покращити своє життя та відновити психічну рівновагу.
До прикладу, у США, Великій Британії, Австралії для них створені комфортні
умови. Їм надані широкі можливості реалізуватися як особистостям, зокрема бра-
ти участь у спортивних змаганнях найвищого рівня. Для цього, власне, і створені
параолімпіади.

(24–30) У державах з авторитарним режимом правління спорт сприймають
по-іншому. Для їхніх керманичів спорт – спосіб прославляння величі власної кра-
їни й покращення її іміджу у світі, пропаганда свого устрою. Цей принцип свідо-
мо перенесений ними на параолімпійський рух: результат понад усе, досягти його
треба за будь-яку ціну. Можливо, саме тому на останніх трьох параолімпіадах у
командному заліку перемагала збірна Китаю. Що ж до команди США, то вона вос-
таннє посідала перше місце 1996 року.

(31–37) Приклад використання параолімпійців з пропагандистською метою
подає Росія. На Параолімпіаді-2012 у Лондоні збірна цієї країни була в загально-
му заліку другою, що ж до Параолімпіади-2016, то російських спортсменів не до-
пустили до змагань через систематичне вживання допінгу. «Як на мене, російська
влада “підставила” своїх параолімпійців. Її підхід “медалі важливіші за мораль”
мені огидний»,– прокоментував дискваліфікацію збірної Росії голова Міжнарод-
ного параолімпійського комітету Філіп Крейвен.

(38–47) Україна на двох останніх параолімпіадах ставала в медальній кла-
сифікації четвертою. У Пекіні 2008 року вона здобула 74 нагороди, у Лондо-
ні 2012-го – 85. Параолімпійці традиційно виступають краще за нашу олімпійську
команду. Можливо, спрацьовує різниця в психології олімпійців і параолімпійців.
Для людей з особливими потребами параолімпійський спорт є в нашій країні од-
ним, на жаль, з небагатьох шансів реалізувати себе в житті. Погодьмося, 40 тисяч
доларів за золоту медаль, 26 тисяч доларів за срібну й 18 тисяч доларів за бронзову –
гроші, які людям, що мають проблеми зі здоров’ям, складно заробити в інших сфе-
рах життя. Тож добре, що в Україні побудована система параолімпійського руху,
яка дозволяє їм досягати спортивних успіхів.

(48–54) Пишаючись спортивними досягненнями параолімпійської  збірної
України, наше суспільство мало б зважати не лише на її високі місця в медальних
заліках, а також на інші речі. Наприклад, на міжнародний рейтинг доступності
міського середовища й транспорту для людей з особливими можливостями (а отже,
і з особливими потребами!). Коли станеться так, що Україна в цьому списку також
увійде до світової топ-трійки, тоді матимемо право впевнено говорити про наші
спортивні перемоги.

                                                                                                         За Д. Марценишиним

Головну думку автора висловлено в рядку


А.
На відміну від олімпійської збірної України, параолімпійці гідно презентували нашу державу на іграх у Ріо-де-Жанейро.
Б.
Україна належить до тих країн, які дотримуються олімпійського принципу «головне участь, а не перемога».
В.
Пишаючись нашими параолімпійцями, маємо визнати, що спорт в Україні є для них однією з, на жаль, небагатьох можливостей реалізувати себе як особистість.
Г.
Блискавичному успіху параолімпійців на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро сприяла побудована в Україні система параолімпійського руху.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
 і виконайте завдання

Шанс реалізувати себе

(1–4) На Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України посіла в загально-
командному заліку 31-ше місце. Особливо безрадісний цей результат на тлі досяг-
нень нашої параолімпійської збірної, яка здобула 117 медалей і посіла на Пара-
олімпіаді-2016 третє місце – після збірних Китаю та Великої Британії.

(5–10) Виступи українців на Параолімпіаді-2016 без перебільшення вразили.
Наприклад, у змаганнях із плавання комплексом на 200 метрів наші спортсмени
зайняли всі сходинки п’єдесталу: Денис Дубров здобув золоту медаль і встановив
новий світовий рекорд, Максим Крипак отримав срібло, а Дмитро Ванзенко виграв
бронзу. У зв’язку з цим радісно вибухнув український сегмент соціальних мереж.
Досягнення українських спортсменів помітили також перші особи держави.

(11–23) Звичайно, кожним із цих мужніх людей, які отримали нагороди на
Параолімпіаді-2016, варто захоплюватися. Як і тими спортсменами, які фінішу-
вали за межами першої трійки чи навіть просто взяли участь у змаганнях, адже
найважливіший олімпійський принцип твердить, що «головне участь, а не пере-
мога». Саме в такий спосіб розвиває параолімпійський рух цивілізований світ.
Особливо це стосується параолімпійців, для яких уже вихід на старт є звитягою
духу над фізичними можливостями. Ще в середині минулого століття англій-
ський нейрохірург Людвіг Гутман на практиці довів, що спорт допомагає людям
з особливими потребами покращити своє життя та відновити психічну рівновагу.
До прикладу, у США, Великій Британії, Австралії для них створені комфортні
умови. Їм надані широкі можливості реалізуватися як особистостям, зокрема бра-
ти участь у спортивних змаганнях найвищого рівня. Для цього, власне, і створені
параолімпіади.

(24–30) У державах з авторитарним режимом правління спорт сприймають
по-іншому. Для їхніх керманичів спорт – спосіб прославляння величі власної кра-
їни й покращення її іміджу у світі, пропаганда свого устрою. Цей принцип свідо-
мо перенесений ними на параолімпійський рух: результат понад усе, досягти його
треба за будь-яку ціну. Можливо, саме тому на останніх трьох параолімпіадах у
командному заліку перемагала збірна Китаю. Що ж до команди США, то вона вос-
таннє посідала перше місце 1996 року.

(31–37) Приклад використання параолімпійців з пропагандистською метою
подає Росія. На Параолімпіаді-2012 у Лондоні збірна цієї країни була в загально-
му заліку другою, що ж до Параолімпіади-2016, то російських спортсменів не до-
пустили до змагань через систематичне вживання допінгу. «Як на мене, російська
влада “підставила” своїх параолімпійців. Її підхід “медалі важливіші за мораль”
мені огидний»,– прокоментував дискваліфікацію збірної Росії голова Міжнарод-
ного параолімпійського комітету Філіп Крейвен.

(38–47) Україна на двох останніх параолімпіадах ставала в медальній кла-
сифікації четвертою. У Пекіні 2008 року вона здобула 74 нагороди, у Лондо-
ні 2012-го – 85. Параолімпійці традиційно виступають краще за нашу олімпійську
команду. Можливо, спрацьовує різниця в психології олімпійців і параолімпійців.
Для людей з особливими потребами параолімпійський спорт є в нашій країні од-
ним, на жаль, з небагатьох шансів реалізувати себе в житті. Погодьмося, 40 тисяч
доларів за золоту медаль, 26 тисяч доларів за срібну й 18 тисяч доларів за бронзову –
гроші, які людям, що мають проблеми зі здоров’ям, складно заробити в інших сфе-
рах життя. Тож добре, що в Україні побудована система параолімпійського руху,
яка дозволяє їм досягати спортивних успіхів.

(48–54) Пишаючись спортивними досягненнями параолімпійської  збірної
України, наше суспільство мало б зважати не лише на її високі місця в медальних
заліках, а також на інші речі. Наприклад, на міжнародний рейтинг доступності
міського середовища й транспорту для людей з особливими можливостями (а отже,
і з особливими потребами!). Коли станеться так, що Україна в цьому списку також
увійде до світової топ-трійки, тоді матимемо право впевнено говорити про наші
спортивні перемоги.

                                                                                                        За Д. Марценишиним

За логікою автора тексту,


А.
що більше в параолімпійця можливостей для реалізації себе як особистості, то вищі його досягнення в спорті
Б.
країни світу, які в параолімпійському спорті дотримуються принципу «головне участь, а не перемога», належать до цивілізованих
В.
країни, відомі перемогами на параолімпіадах, надають усі можливості для реалізації спортсменів у різних сферах життя
Г.
щодо країн, де параолімпійці вповні реалізують себе як особистості, вимога «результат понад усе» відповідає олімпійському духу
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
 і виконайте завдання

Шанс реалізувати себе

(1–4) На Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України посіла в загально-
командному заліку 31-ше місце. Особливо безрадісний цей результат на тлі досяг-
нень нашої параолімпійської збірної, яка здобула 117 медалей і посіла на Пара-
олімпіаді-2016 третє місце – після збірних Китаю та Великої Британії.

(5–10) Виступи українців на Параолімпіаді-2016 без перебільшення вразили.
Наприклад, у змаганнях із плавання комплексом на 200 метрів наші спортсмени
зайняли всі сходинки п’єдесталу: Денис Дубров здобув золоту медаль і встановив
новий світовий рекорд, Максим Крипак отримав срібло, а Дмитро Ванзенко виграв
бронзу. У зв’язку з цим радісно вибухнув український сегмент соціальних мереж.
Досягнення українських спортсменів помітили також перші особи держави.

(11–23) Звичайно, кожним із цих мужніх людей, які отримали нагороди на
Параолімпіаді-2016, варто захоплюватися. Як і тими спортсменами, які фінішу-
вали за межами першої трійки чи навіть просто взяли участь у змаганнях, адже
найважливіший олімпійський принцип твердить, що «головне участь, а не пере-
мога». Саме в такий спосіб розвиває параолімпійський рух цивілізований світ.
Особливо це стосується параолімпійців, для яких уже вихід на старт є звитягою
духу над фізичними можливостями. Ще в середині минулого століття англій-
ський нейрохірург Людвіг Гутман на практиці довів, що спорт допомагає людям
з особливими потребами покращити своє життя та відновити психічну рівновагу.
До прикладу, у США, Великій Британії, Австралії для них створені комфортні
умови. Їм надані широкі можливості реалізуватися як особистостям, зокрема бра-
ти участь у спортивних змаганнях найвищого рівня. Для цього, власне, і створені
параолімпіади.

(24–30) У державах з авторитарним режимом правління спорт сприймають
по-іншому. Для їхніх керманичів спорт – спосіб прославляння величі власної кра-
їни й покращення її іміджу у світі, пропаганда свого устрою. Цей принцип свідо-
мо перенесений ними на параолімпійський рух: результат понад усе, досягти його
треба за будь-яку ціну. Можливо, саме тому на останніх трьох параолімпіадах у
командному заліку перемагала збірна Китаю. Що ж до команди США, то вона вос-
таннє посідала перше місце 1996 року.

(31–37) Приклад використання параолімпійців з пропагандистською метою
подає Росія. На Параолімпіаді-2012 у Лондоні збірна цієї країни була в загально-
му заліку другою, що ж до Параолімпіади-2016, то російських спортсменів не до-
пустили до змагань через систематичне вживання допінгу. «Як на мене, російська
влада “підставила” своїх параолімпійців. Її підхід “медалі важливіші за мораль”
мені огидний»,– прокоментував дискваліфікацію збірної Росії голова Міжнарод-
ного параолімпійського комітету Філіп Крейвен.

(38–47) Україна на двох останніх параолімпіадах ставала в медальній кла-
сифікації четвертою. У Пекіні 2008 року вона здобула 74 нагороди, у Лондо-
ні 2012-го – 85. Параолімпійці традиційно виступають краще за нашу олімпійську
команду. Можливо, спрацьовує різниця в психології олімпійців і параолімпійців.
Для людей з особливими потребами параолімпійський спорт є в нашій країні од-
ним, на жаль, з небагатьох шансів реалізувати себе в житті. Погодьмося, 40 тисяч
доларів за золоту медаль, 26 тисяч доларів за срібну й 18 тисяч доларів за бронзову –
гроші, які людям, що мають проблеми зі здоров’ям, складно заробити в інших сфе-
рах життя. Тож добре, що в Україні побудована система параолімпійського руху,
яка дозволяє їм досягати спортивних успіхів.

(48–54) Пишаючись спортивними досягненнями параолімпійської  збірної
України, наше суспільство мало б зважати не лише на її високі місця в медальних
заліках, а також на інші речі. Наприклад, на міжнародний рейтинг доступності
міського середовища й транспорту для людей з особливими можливостями (а отже,
і з особливими потребами!). Коли станеться так, що Україна в цьому списку також
увійде до світової топ-трійки, тоді матимемо право впевнено говорити про наші
спортивні перемоги.

                                                                                                                За Д. Марценишиним

Олімпійський принцип «головне участь, а не перемога» передбачає


А.
однакову шану для всіх учасників змагань, а не тільки для переможців
Б.
неймовірні досягнення сучасних спортсменів на параолімпіадах
В.
залучення широкого загалу до участі в параолімпійському русі
Г.
забезпечення суспільством рівних можливостей для всіх громадян
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
 і виконайте завдання

Шанс реалізувати себе

(1–4) На Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України посіла в загально-
командному заліку 31-ше місце. Особливо безрадісний цей результат на тлі досяг-
нень нашої параолімпійської збірної, яка здобула 117 медалей і посіла на Пара-
олімпіаді-2016 третє місце – після збірних Китаю та Великої Британії.

(5–10) Виступи українців на Параолімпіаді-2016 без перебільшення вразили.
Наприклад, у змаганнях із плавання комплексом на 200 метрів наші спортсмени
зайняли всі сходинки п’єдесталу: Денис Дубров здобув золоту медаль і встановив
новий світовий рекорд, Максим Крипак отримав срібло, а Дмитро Ванзенко виграв
бронзу. У зв’язку з цим радісно вибухнув український сегмент соціальних мереж.
Досягнення українських спортсменів помітили також перші особи держави.

(11–23) Звичайно, кожним із цих мужніх людей, які отримали нагороди на
Параолімпіаді-2016, варто захоплюватися. Як і тими спортсменами, які фінішу-
вали за межами першої трійки чи навіть просто взяли участь у змаганнях, адже
найважливіший олімпійський принцип твердить, що «головне участь, а не пере-
мога». Саме в такий спосіб розвиває параолімпійський рух цивілізований світ.
Особливо це стосується параолімпійців, для яких уже вихід на старт є звитягою
духу над фізичними можливостями. Ще в середині минулого століття англій-
ський нейрохірург Людвіг Гутман на практиці довів, що спорт допомагає людям
з особливими потребами покращити своє життя та відновити психічну рівновагу.
До прикладу, у США, Великій Британії, Австралії для них створені комфортні
умови. Їм надані широкі можливості реалізуватися як особистостям, зокрема бра-
ти участь у спортивних змаганнях найвищого рівня. Для цього, власне, і створені
параолімпіади.

(24–30) У державах з авторитарним режимом правління спорт сприймають
по-іншому. Для їхніх керманичів спорт – спосіб прославляння величі власної кра-
їни й покращення її іміджу у світі, пропаганда свого устрою. Цей принцип свідо-
мо перенесений ними на параолімпійський рух: результат понад усе, досягти його
треба за будь-яку ціну. Можливо, саме тому на останніх трьох параолімпіадах у
командному заліку перемагала збірна Китаю. Що ж до команди США, то вона вос-
таннє посідала перше місце 1996 року.

(31–37) Приклад використання параолімпійців з пропагандистською метою
подає Росія. На Параолімпіаді-2012 у Лондоні збірна цієї країни була в загально-
му заліку другою, що ж до Параолімпіади-2016, то російських спортсменів не до-
пустили до змагань через систематичне вживання допінгу. «Як на мене, російська
влада “підставила” своїх параолімпійців. Її підхід “медалі важливіші за мораль”
мені огидний»,– прокоментував дискваліфікацію збірної Росії голова Міжнарод-
ного параолімпійського комітету Філіп Крейвен.

(38–47) Україна на двох останніх параолімпіадах ставала в медальній кла-
сифікації четвертою. У Пекіні 2008 року вона здобула 74 нагороди, у Лондо-
ні 2012-го – 85. Параолімпійці традиційно виступають краще за нашу олімпійську
команду. Можливо, спрацьовує різниця в психології олімпійців і параолімпійців.
Для людей з особливими потребами параолімпійський спорт є в нашій країні од-
ним, на жаль, з небагатьох шансів реалізувати себе в житті. Погодьмося, 40 тисяч
доларів за золоту медаль, 26 тисяч доларів за срібну й 18 тисяч доларів за бронзову –
гроші, які людям, що мають проблеми зі здоров’ям, складно заробити в інших сфе-
рах життя. Тож добре, що в Україні побудована система параолімпійського руху,
яка дозволяє їм досягати спортивних успіхів.

(48–54) Пишаючись спортивними досягненнями параолімпійської  збірної
України, наше суспільство мало б зважати не лише на її високі місця в медальних
заліках, а також на інші речі. Наприклад, на міжнародний рейтинг доступності
міського середовища й транспорту для людей з особливими можливостями (а отже,
і з особливими потребами!). Коли станеться так, що Україна в цьому списку також
увійде до світової топ-трійки, тоді матимемо право впевнено говорити про наші
спортивні перемоги.

                                                                                                      За Д. Марценишиним

Про те, що збірна Китаю перемагала на останніх трьох параолімпіадах, а збірна США натомість востаннє посіла перше місце на Параолімпіаді 1996 р., автор нагадує, щоб


А.
навести приклад протилежного тлумачення головного олімпійського принципу країнами з абсолютно різним суспільним ладом
Б.
підкреслити здобутки Китаю в соціальній адаптації параолімпійців і засвідчити відставання в цьому США
В.
возвеличити Китай як країну, яка досягла грандіозних успіхів у параолімпійському спорті на тлі помірних досягнень параолімпійців США
Г.
за допомогою цього порівняння показати переваги авторитарного режиму над демократичним суспільним устроєм
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
 і виконайте завдання

Шанс реалізувати себе

(1–4) На Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України посіла в загально-
командному заліку 31-ше місце. Особливо безрадісний цей результат на тлі досяг-
нень нашої параолімпійської збірної, яка здобула 117 медалей і посіла на Пара-
олімпіаді-2016 третє місце – після збірних Китаю та Великої Британії.

(5–10) Виступи українців на Параолімпіаді-2016 без перебільшення вразили.
Наприклад, у змаганнях із плавання комплексом на 200 метрів наші спортсмени
зайняли всі сходинки п’єдесталу: Денис Дубров здобув золоту медаль і встановив
новий світовий рекорд, Максим Крипак отримав срібло, а Дмитро Ванзенко виграв
бронзу. У зв’язку з цим радісно вибухнув український сегмент соціальних мереж.
Досягнення українських спортсменів помітили також перші особи держави.

(11–23) Звичайно, кожним із цих мужніх людей, які отримали нагороди на
Параолімпіаді-2016, варто захоплюватися. Як і тими спортсменами, які фінішу-
вали за межами першої трійки чи навіть просто взяли участь у змаганнях, адже
найважливіший олімпійський принцип твердить, що «головне участь, а не пере-
мога». Саме в такий спосіб розвиває параолімпійський рух цивілізований світ.
Особливо це стосується параолімпійців, для яких уже вихід на старт є звитягою
духу над фізичними можливостями. Ще в середині минулого століття англій-
ський нейрохірург Людвіг Гутман на практиці довів, що спорт допомагає людям
з особливими потребами покращити своє життя та відновити психічну рівновагу.
До прикладу, у США, Великій Британії, Австралії для них створені комфортні
умови. Їм надані широкі можливості реалізуватися як особистостям, зокрема бра-
ти участь у спортивних змаганнях найвищого рівня. Для цього, власне, і створені
параолімпіади.

(24–30) У державах з авторитарним режимом правління спорт сприймають
по-іншому. Для їхніх керманичів спорт – спосіб прославляння величі власної кра-
їни й покращення її іміджу у світі, пропаганда свого устрою. Цей принцип свідо-
мо перенесений ними на параолімпійський рух: результат понад усе, досягти його
треба за будь-яку ціну. Можливо, саме тому на останніх трьох параолімпіадах у
командному заліку перемагала збірна Китаю. Що ж до команди США, то вона вос-
таннє посідала перше місце 1996 року.

(31–37) Приклад використання параолімпійців з пропагандистською метою
подає Росія. На Параолімпіаді-2012 у Лондоні збірна цієї країни була в загально-
му заліку другою, що ж до Параолімпіади-2016, то російських спортсменів не до-
пустили до змагань через систематичне вживання допінгу. «Як на мене, російська
влада “підставила” своїх параолімпійців. Її підхід “медалі важливіші за мораль”
мені огидний»,– прокоментував дискваліфікацію збірної Росії голова Міжнарод-
ного параолімпійського комітету Філіп Крейвен.

(38–47) Україна на двох останніх параолімпіадах ставала в медальній кла-
сифікації четвертою. У Пекіні 2008 року вона здобула 74 нагороди, у Лондо-
ні 2012-го – 85. Параолімпійці традиційно виступають краще за нашу олімпійську
команду. Можливо, спрацьовує різниця в психології олімпійців і параолімпійців.
Для людей з особливими потребами параолімпійський спорт є в нашій країні од-
ним, на жаль, з небагатьох шансів реалізувати себе в житті. Погодьмося, 40 тисяч
доларів за золоту медаль, 26 тисяч доларів за срібну й 18 тисяч доларів за бронзову –
гроші, які людям, що мають проблеми зі здоров’ям, складно заробити в інших сфе-
рах життя. Тож добре, що в Україні побудована система параолімпійського руху,
яка дозволяє їм досягати спортивних успіхів.

(48–54) Пишаючись спортивними досягненнями параолімпійської  збірної
України, наше суспільство мало б зважати не лише на її високі місця в медальних
заліках, а також на інші речі. Наприклад, на міжнародний рейтинг доступності
міського середовища й транспорту для людей з особливими можливостями (а отже,
і з особливими потребами!). Коли станеться так, що Україна в цьому списку також
увійде до світової топ-трійки, тоді матимемо право впевнено говорити про наші
спортивні перемоги.

                                                                                                     За Д. Марценишиним

За автором, кращі результати параолімпійців порівняно з показниками олімпійців можна пояснити тим, що


А.
в Україні створено всі умови для того, щоб вони не відчували себе особливими
Б.
Україна посідає гідне місце за доступністю для цих людей міського середовища
В.
їм, як нікому іншому, притаманне почуття патріотизму й гордості за Батьківщину
Г.
для них у нашій країні спорт є одним з небагатьох шансів реалізувати себе
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

У календарно-обрядовій пісні є рядки


А.
«Чи не той то хміль, / Що коло тичин в’ється…»
Б.
«Віють вітри, віють буйні, /Аж дерева гнуться…»
В.
«Де матінка плаче, / Там Дунай розлився…»
Г.
«Ой на Івана, та й на Купала / Там дівчинонька квіти збирала…»
Д.
«Засвіт встали козаченьки /В похід з полуночі…»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

Помилково співвіднесено героя та уривок «Слова про похід Ігорів»


А.
Боян – «Не десять соколів на стадо лебедів пускає, / а свої віщії персти на живії струни накладає…»
Б.
Ігор – «Він навів свої хоробрі полки / на землю Половецькую /за землю Руськую…»
В.
Святослав – «Сю ніч з вечора одягали мене, – сказав, – /чорним покривалом на кроваті тисовій,/ черпали мені синє вино…»
Г.
Всеволод – «Один брат, / один світлий ти, – Ігорю! / Оба ми є Святославичі!»
Д.
Овлур – «Коли сокіл до гнізда летить – /то ми сокільця опутаємо красною дівицею...»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

Словами

Прийди, милий, подивися, яку терплю муку!
Ти хоть в серці, но од тебе беруть мою руку.
Спіши, милий, спаси мене од лютой напасті!
а нелюбом коли буду, то мушу пропасти, –

звертається до коханого


А.
Маруся Дрот
Б.
Галя Ґудзь
В.
Наталка Полтавка
Г.
Мелашка Кайдаш
Д.
Марічка Гутенюк
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Загарбницьку політику російського самодержавства розвінчано у творі


А.
«Мойсей»
Б.
«Чорна рада»
В.
«Кавказ»
Г.
«Земля»
Д.
«Маруся»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

«Щоб довести одному панові, який не вірив, що українською мовою можна написати ніжне, зворушливе, я написав «Марусю», – зазначив


А.
Іван Котляревський
Б.
Григорій Квітка-Основ’яненко
В.
Пантелеймон Куліш
Г.
Тарас Шевченко
Д.
Іван Нечуй-Левицький
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Характеристика «був дуже богомільний, ходив до церкви щонеділі не тільки на службу, а навіть на вечерню, говів два рази на рік, горнувся до духовенства, любив молитись і постить; він понеділкував і постив дванадцять п’ятниць на рік, перед декотрими празниками» стосується


А.
Михайла Череваня
Б.
Грицька Чупруненка
В.
Омелька Кайдаша
Г.
Івана Палійчука
Д.
Івоніки Федорчука
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Реальний факт із життя Карпа Тобілевича покладено в основу твору
А.
Івана Котляревського
Б.
Григорія Квітки-Основ’яненка
В.
Івана Нечуя-Левицького
Г.
Панаса Мирного
Д.
Івана Карпенка-Карого
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

За жанром твір «Мойсей» Івана Франка – це


А.
бурлескно-травестійна поема
Б.
філософська поема
В.
історична повість
Г.
філософська притча
Д.
історична драма
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Доба Руїни є історичним тлом твору


А.
«Я (Романтика)»
Б.
«Чорна рада»
В.
«Гайдамаки»
Г.
«Мойсей»
Д.
«Кавказ»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

З біблійної Книги Йова запозичено назву твору


А.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Б.
«Всякому місту – звичай і права»
В.
«І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
Г.
«Тіні забутих предків»
Д.
«Сон» («У всякого своя доля…»)
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 58

Нестерпна туга за втраченим коханням і світлий спогад про нього – основний мотив вірша


А.
«Чари ночі»
Б.
«Задивляюсь у твої зіниці…»
В.
«Молюсь і вірю. Вітер грає…»
Г.
«О панно Інно…»
Д.
«Блакитна Панна»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 58

«Він роботи боїться, йому танець у голові. Зо стрільбою ходив би день і ніч по полі й по лісі, а про хату думає лише тоді, коли мамалиґа на кружок вивернеться. Йому однаково, чи товар поєний, чи ні, – коби йому спрага не допікала» – так характеризує батько


А.
Петра Шраменка
Б.
Степана Борулю
В.
Карпа Кайдаша
Г.
Саву Федорчука
Д.
Чіпку Варениченка
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 58

Основоположник неокласичної школи українських поетів є автором твору


А.
«Пам’яті тридцяти»
Б.
«Київ – традиція»
В.
«Стилет чи стилос?»
Г.
«Любіть Україну»
Д.
«О земле втрачена, явися!..»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 58

Справжнє прізвище автора твору «Сом» –


А.
Фітільов
Б.
Лозов’ягін
В.
Кандиба
Г.
Рудченко
Д.
Губенко
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 58

«Роман про людину, про місто, про життя, про незгасність вогню, сповнений скептицизму переможця й оптимізму приреченого», написав


А.
Валер’ян Підмогильний
Б.
Михайло Коцюбинський
В.
Григір Тютюнник
Г.
Олександр Довженко
Д.
Микола Куліш
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 58

«Охотське море. Тайга. Тундра. Звіроловство. Були там поселення давно осілих наших людей з України… Але згодом охопила мене страшна туга за Україною», – згадував


А.
Іван Багряний
Б.
Микола Хвильовий
В.
Василь Стус
Г.
Євген Маланюк
Д.
Валер’ян Підмогильний
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 58

У рядках

В соняшника були руки і ноги,
Було тіло – шорстке і зелене.
Він бігав наввипередки з вітром,
Він вилазив на грушу,
І в пазуху рвав гнилиці,
І купався коло млина,
І лежав у піску,
І стріляв горобців з рогатки

основним художнім засобом є


А.
порівняння
Б.
гіпербола
В.
антитеза
Г.
персоніфікація
Д.
паралелізм
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 58

«Валуєвським асистентом» називає син батька у творі


А.
Миколи Куліша
Б.
Ольги Кобилянської
В.
Олександра Довженка
Г.
Івана Карпенка-Карого
Д.
Івана Багряного
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 58

Рядки Олександра Ірванця

Любіть Оклахому! Вночі і в обід,
Як неньку і дедді достоту!
Любіть Індіану! Й так само любіть
Північну й Південну Дакоту

яскраво ілюструють ознаки


А.
сентименталізму
Б.
романтизму
В.
реалізму
Г.
модернізму
Д.
постмодернізму
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 58

Україно, ти моя молитва,
Ти моя розпука вікова... –

звертається до Батьківщини ліричний герой


А.
Василя Стуса
Б.
Василя Симоненка
В.
Олександра Олеся
Г.
Євгена Маланюка
Д.
Володимира Сосюри
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 58

Установіть відповідність між назвою літературного твору та наявним у ньому міфологічним образом.


Твір
1.
«Мойсей»
2.
«Тіні забутих предків»
3.
«Кавказ»
4.
«Лісова пісня»
Міфологічний образ
А.
Нявка
Б.
Меркурій
В.
Прометей
Г.
Азазель
Д.
Русалка
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 58

З’ясуйте, яка обставина вплинула на написання твору.


Обставина
1.
бій під Крутами
2.
нацистська окупація
3.
невиліковна хвороба автора
4.
розлука із землею батьків
Твір
А.
«Пам’яті тридцяти»
Б.
«Любіть Україну»
В.
«Contra spem spero!»
Г.
«Зачарована Десна»
Д.
«De libertate»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 58

Установіть відповідність між персонажами одного твору.
Персонаж
1.
дядько Тарас
2.
Фійона
3.
поштар Левко
4.
прабаба Марусина
Персонаж
А.
Баронова-Козино
Б.
Карпо Ярковий
В.
Самійло-косар
Г.
доктор Тагабат
Д.
Медвин
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 58

Визначте, про якого митця йдеться у висловлюванні.
Письменник
1.
Іван Карпенко-Карий
2.
Іван Котляревський
3.
Тарас Шевченко
4.
Григорій Квітка-Основ’яненко
Висловлювання
А.
«Для свого часу був кращим знавцем української літературної мови, виробленої на народній основі; він найактивніше утверджував думку про її великі естетичні спроможності та широкі перспективи, довів цю здатність, написавши перший прозовий твір нової української літератури…»
Б.
«У його творі закодовано вибір, що невблаганно поставав перед українським комуністом, роздвоюючи його свідомість: вибір між вірністю фанатичній догмі й синівською любов’ю до Матері-України…»
В.
«Його поема – самобутній і глибоко національний твір, де стародавніх троянців і латинян переодягнено в жупани й кобеняки українського козацтва ХVІІІ ст., що замінило собою Вергілієвих героїв…»
Г.
«Він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література…»
Д.
«Я добре знав, що живопис – моя майбутня професія… І замість того, щоб вивчати її глибокі таїнства під проводом великого Брюллова, я компонував вірші, за які позбавили мене волі… справді, дивне це невгамовне покликання…»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №58 з 58

Власне висловлення

Прочитайте наведений текст.

Основну частину свого часу людина витрачає на виконання соціальних обов’язків – трудових, навчальних, сімейних тощо. Тому, коли видається вільна хвилинка, багато хто просто байдикує, наприклад, бездумно перемикає телеканали або безцільно блукає просторами «світової павутини», забуваючи, що час життя невпинно спливає.

Викладіть Ваш погляд на проблему:

Як можна з користю проводити вільний час, щоб потім не жалкувати за марно втраченими цінними хвилинами життя?

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Вибрати іншу сесію