Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Літеру и на місці одного з пропусків треба писати в слові


А.
м..д..цина
Б.
м..т..орит
В.
л..йт..нант
Г.
пр..т..ндент
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Помилково вжито слово в рядку


А.
повиключайте всі електроприлади у квартирі
Б.
намагайтеся швидко відповісти на запитання
В.
перевірте банківський рахунок наступного дня
Г.
запропонуйте гостям чай, каву й тістечка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Спільнокореневим до слова голий є


А.
голограма
Б.
поголити
В.
поголів’я
Г.
голкіпер
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Другий склад наголошений у слові
А.
обранець
Б.
недруг
В.
відгомін
Г.
приятель
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Граматично правильне речення утвориться, якщо до частини «Вітаємо зі святом …» додати частину, наведену в рядку


А.
Першим вереснем
Б.
Першим вересням
В.
Першого вересня
Г.
Першим вересня
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Граматично правильним є словосполучення


А.
пробачте мене
Б.
котра година
В.
дякую вас
Г.
хворіти грипом
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Картина відкривалася справді чудова: з високої гори видно було все місто. (2) Церкви підняли високо в/гору свої зелені, мов травою вкриті голови; біліли білі боки, мов із крейди вистругані. (3) Річка блищала, звивалася змією по жовтому пісочку, пускаючи легенький димок туману із себе. (4) Не/далеко від гори велика стіна обвивала кругом розкішний садок, здоровенну пустку-будинок. (5) У/далині […] степ, тонув у своїй зеленій траві то здіймаючись, то опадаючи. (6) Гарно всюди, красиво так, не налюбувався б! (7) На/багато років уперед я був зачарований красою рідного краю!

Прикладка є в реченні


А.
другому
Б.
третьому
В.
четвертому
Г.
п’ятому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Картина відкривалася справді чудова: з високої гори видно було все місто. (2) Церкви підняли високо в/гору свої зелені, мов травою вкриті голови; біліли білі боки, мов із крейди вистругані. (3) Річка блищала, звивалася змією по жовтому пісочку, пускаючи легенький димок туману із себе. (4) Не/далеко від гори велика стіна обвивала кругом розкішний садок, здоровенну пустку-будинок. (5) У/далині […] степ, тонув у своїй зеленій траві то здіймаючись, то опадаючи. (6) Гарно всюди, красиво так, не налюбувався б! (7) На/багато років уперед я був зачарований красою рідного краю!

Пунктуаційну помилку допущено в реченні


А.
першому
Б.
другому
В.
третьому
Г.
четвертому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Картина відкривалася справді чудова: з високої гори видно було все місто. (2) Церкви підняли високо в/гору свої зелені, мов травою вкриті голови; біліли білі боки, мов із крейди вистругані. (3) Річка блищала, звивалася змією по жовтому пісочку, пускаючи легенький димок туману із себе. (4) Не/далеко від гори велика стіна обвивала кругом розкішний садок, здоровенну пустку-будинок. (5) У/далині […] степ, тонув у своїй зеленій траві то здіймаючись, то опадаючи. (6) Гарно всюди, красиво так, не налюбувався б! (7) На/багато років уперед я був зачарований красою рідного краю!

Окремо в тексті треба писати


А.
в/гору
Б.
не/далеко
В.
у/далині
Г.
на/багато
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Картина відкривалася справді чудова: з високої гори видно було все місто. (2) Церкви підняли високо в/гору свої зелені, мов травою вкриті голови; біліли білі боки, мов із крейди вистругані. (3) Річка блищала, звивалася змією по жовтому пісочку, пускаючи легенький димок туману із себе. (4) Не/далеко від гори велика стіна обвивала кругом розкішний садок, здоровенну пустку-будинок. (5) У/далині […] степ, тонув у своїй зеленій траві то здіймаючись, то опадаючи. (6) Гарно всюди, красиво так, не налюбувався б! (7) На/багато років уперед я був зачарований красою рідного краю!

У п’ятому реченні пропущено слово


А.
розташувався
Б.
спускався
В.
розіслався
Г.
вився
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Звук [т] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка


А.
[..]еатральний, турис[..]ський, лауреа[..]
Б.
каш[..]ан, [..]вірний, боро[..]ьба
В.
журя[..]ься, зіпсу[..]ий, [..]ихенький
Г.
факульта[..]ив, моло[..]ьба, субо[..]а
Д.
лісниц[..]во, розпи[..]ати, [..]ретій
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Обидва фразеологізми мають значення «красивий, вродливий» у рядку


А.
хоч оком світи, хоч з лиця воду пий
Б.
як з воску зліплений, хоч у рамці вправ
В.
хоч картину малюй, хоч за раму клади
Г.
не відривати очей, приховувати зір
Д.
перемінитися на лиці, показати товар лицем
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

М’який знак на місці крапок НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка


А.
багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят
Б.
вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик
В.
хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин
Г.
русал..чин, спитаєш.., нен..чин
Д.
радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Подвоєні літери треба писати на місці пропусків у всіх словах рядка


А.
мас..а, Гол..андія, барок..о
Б.
Тал..ін.., ван..а, телеграм..а
В.
Ас..ирія, брут..о, бравіс..имо
Г.
ір..еальний, Ахіл..ес, тон..а
Д.
Жан..а, марок..анець, клас..
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


А.
..каламутити, ..тесаний, ..ціплені
Б.
..пекти, ..фальсифіковані, ..шивати
В.
..калічений, ..хрещений, ..сушений
Г.
..пасувати, ..формований, ..трясти
Д.
..хотіти, ..турбований, ..читування
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Літеру й треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


А.
баталь..он, сер..озний, сь..омга
Б.
фе..єрверк, бо..овий, буль..он
В.
зна..омство, кань..он, кра..овий
Г.
кур..озний, гость..овий, лось..он
Д.
шампінь..он, чотирь..ох, сень..ор
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Неправильно поєднано числівник з іменником у рядку
А.
чотири вікна
Б.
півтора гектара
В.
сто два кілометра
Г.
одна друга центнера
Д.
п’ять десятих мікрона
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Літеру и треба писати в усіх прикметникових закінченнях чоловічого роду в рядку


А.
усесвітн..й, галицьк..й, творч..й
Б.
тоненьк..й, мавпяч..й, освітн..й
В.
летюч..й, ширш..й, продажн..й
Г.
чоловіч..й, товщ..й, порожн..й
Д.
довколишн..й, вогк..й, дочірн..й
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Закінчення -емо в першій особі множини теперішнього часу має особова форма дієслова, утворена від інфінітива


А.
бігти
Б.
кричати
В.
ходити
Г.
писати
Д.
говорити
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Слово здавалося є вставним у реченні (окремі розділові знаки пропущено)


А.

Усе довколишнє здавалося їй перевитим піснями, веселими чи сумними, як буває пройнятий сяєвом сонця простір.

Б.

Багатьом здавалося що й увесь півострів зараз палає в пожежах, адже куди не глянь – звідусіль шугає вогонь, тріщить, гуде в деревах, жаркий, агресивний.

В.

Кущ здавалося і зимою зеленіє, бо коли танули сніги, то на світ пробивалося його цупке зелене листя, не змучене холодом, не скалічене морозом.

Г.

Широкі промені вдарялись об кам’яні плити, курилися золотим димом, від чого здавалося що все тут пливе, рухається, злітає в просторі.

Д.

Уже придивилася до його очей і побачила: те, що здавалося байдужістю, насправді було мудрістю й глибоко захованим стражданням.

АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Граматичну помилку допущено в реченні


А.
Чому турист, оплативши квитки, не може їх роздрукувати?
Б.
Бронюючи номер у готелі, я можу поговорити з менеджером?
В.
Побувавши в різних країнах, де вам сподобалося найбільше?
Г.
Як він може подорожувати, не маючи навіть паспорта?
Д.
Загубивши ключ, ви відразу звернулися до адміністратора?
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною утвориться, якщо до речення «Сірі хмари насувалися все ближче …» додати


А.
… мов пізньої похмурої осені.
Б.
… бо сильний вітер їх щодуху підганяв.
В.
… неначе накочувалися величезні хвилі.
Г.
… так що треба очікувати грозу.
Д.
… щоб пролитися рясним дощем.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак або його відсутність).

Семен заплющив очі,(1) заколисаний тою чудовою тишею,(2) що буває виповнена всякими згуками:(3) і дзвінкою піснею жайворонка,(4) і дзижчанням польових мух,(5) і тихим(6) мелодійним шелестінням стиглого жита,(7) підрізаного серпами.

НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування пунктуації в рядку


А.
коми 1 і 7 виділяють відокремлені означення
Б.
кома 2 розділяє головну й підрядну частини
В.
двокрапка 3 стоїть після узагальнювального слова
Г.
коми 4 і 5 розділяють частини складносурядного речення
Д.
на місці цифри 6 коми немає, оскільки означення є неоднорідними
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Доберіть синонім до кожного прикметника.


Прикметник
1.
сердечний
2.
сердешний
3.
розпачливий
4.
ретельний
Синонім
А.
невтішний
Б.
лицемірний
В.
старанний
Г.
щирий
Д.
бідолашний
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 58

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Ти явилась мені – і здалося, (1)що світ помолодшав (2)навколо (3)на тисячу (4)літ.


А.
прислівник
Б.
іменник
В.
займенник
Г.
сполучник
Д.
прийменник
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 58

Доберіть приклад до кожного виду однорідних членів речення.


Однорідні члени речення
1.
підмети
2.
присудки
3.
додатки
4.
означення
Приклад
А.
Поміж замком і ставом розкинулося передмістя.
Б.
Чулося гудіння медоносних бджіл, волохатих джмелів.
В.
Згори видно скошені жита й залитий водою луг.
Г.
У траві палали степові маки й жовті ліхтарики тюльпанів.
Д.
Наймилішою й найдорожчою для людини є її рідна мова.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 58

Доберіть приклад до кожного виду односкладного речення.


Вид речення
1.
означено-особове
2.
неозначено-особове
3.
називне
4.
безособове
Приклад
А.
Поезія гончарства – під небом Опішні.
Б.
Надворі втихло й потеплішало.
В.
Безмежний широкий степ.
Г.
Знали його й за межами України.
Д.
Розкажи мені, осене, чи щасливая ти?
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №28 з 58

З’ясуйте, який розділовий знак треба ставити на місці пропусків.


Розділовий знак
1.
кома
2.
двокрапка
3.
лапки
4.
тире
Речення
А.
«Стій, – гукав на неї Іван, […] звідки ти приїхала?»
Б.
«Як дивно все відбувається. Як дивно! […] – думав Микола.
В.
«Лиши біду, нехай щезає від тебе! – радив спокійно хлопець […] – Нема з ким говорити!»
Г.
«Ще б ми стільки прочитали, як ти, – докинула Василина й пояснила подрузі […] – Узимку цілі ночі просиджує над книжками».
Д.
«Наша артіль бідна, – сказав старий […] – і кидати шаланду в морі не годиться».
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №29 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Музичний дарунок світові

(1–4) У грандіозному різдвяному шоу в Нью-Йорку, подивитися на яке при-
їжджають з усієї Америки, звучить чарівний передзвін чотирьох звуків: «Ще-
дрик, ще-дрик, ще-дрі-воч-ка». Це «Carol of the Bells», «Колядка дзвонів», як тут
називають українську щедрівку.

(5–11) «Щедрик» давно став невід’ємною частиною світової музичної культу-
ри. Класичну обробку цієї щедрівки виконують уславлені хори від Америки до
Китаю. Мелодія «Щедрика» існує сьогодні в джазовому й роковому аранжуванні.
Джордж Гершвін використав її в опері «Поргі і Бесс», створеній на джазових і
блюзових мотивах. Відомо, що американці, які вперше полетіли в космос, узяли
із собою записи світової музики, і з-поміж інших шедеврів у зоряному просторі
побувала наша співаночка.

(12–15) Звучить «Щедрик» з екранів кіно, широко використовується у сві-
товій рекламі. Баскетболісти ж професійної ліги США й Канади «зіграли» його,
простукавши м’ячами! Ролик, який засвідчив цю подію, знайшов численних поці-
новувачів серед користувачів Інтернету.

(16–20) Проте більшість мешканців планети навіть не здогадується про пра-
давнє східнослов’янське походження цієї мелодії. Прикро, але навіть для багатьох
українців стало відкриттям те, що понад сто років тому український композитор
Микола Леонтович, працюючи над поліфонічним твором для хору, перетворив
щедрівку на справжній шедевр.

(21–30) Микола Леонтович збирав народні пісні й адаптував їх для хорового
співу. Перший варіант «Щедрика» Леонтович почав створювати 1902 року. Тоді
він опановував вправу з мелодією, яка постійно повторюється, щоразу прикраша-
ючись витонченим аранжуванням. Придатною для вправ у поліфонії виявилася
мелодія української щедрівки: у ній повторювалося три ноти: до-сі-до-ля. Ком-
позитор, як різьбяр, зробив навколо основної поспівочки витончену оправу. По-
єднавши прийоми народного багатоголосся з досягненням класичної поліфонії,
він домігся того, що кожен голос почав відігравати самостійну роль, відтворюючи
найтонші зміни настрою. Леонтович кілька разів переробляв твір, аж поки 1916
року не створив досконалий хорал.

(31–37) Із радістю сприйнявши Українську революцію 1917–1920 років, ком-
позитор долучився до створення капели «Думка» – першого популяризатора «Ще-
дрика» у світі. Дбаючи про імідж Української Народної Республіки, її керівництво
ухвалило рішення про міжнародні гастролі хору. За вказівкою Симона Петлюри
колектив вирушив у світове турне. І скрізь виступ був тріумфом багатої музичної
творчості українського народу, його митців-композиторів, у сузір’ї яких сяяло
ім’я Леонтовича. «Бахом у хоровій музиці» назвали його у Франції.

(38–41) Хоровий колектив перебував у турне, коли на території України було
встановлено радянську владу. На батьківщину митці не повернулися. У 1921 році
вони дісталися Нью-Йорка, а п’ятого жовтня цього року в знаменитому Карне-
гі-холі вперше для американської публіки пролунав «Щедрик».

(42–48) Спершу величезну популярність твір завоював серед емігрантів. Коли
ж у прекрасної мелодії з’явилися англійські слова, шедевр Леонтовича полонив
серця всіх американців. Автором англомовного тексту став Пітер Вільховський,
який мав українське коріння. У 1936 році в Нью-Йорку під час відкриття з’їзду
Національної асоціації вчителів музики дитячий хор із 1600 виконавців із тріум-
фом виконав «Carol of the Bells». Популярність «Щедрика» продовжувала рости,
натомість ім’я автора було забуте.

(49–55) Мелодія «Щедрика» в глобалізованому світі асоціюється з різдвяни-
ми дзвониками. Однак в українському тексті немає згадки ні про Різдво, ні навіть
про зиму. У «Щедрику» оспівано ластівку, яка прилетіла до господаря провістити
багатий рік. Ця давня співанка виникла ще в дохристиянські часи, коли новий
рік зустрічали навесні. Навіть якщо того дня не прилітали ластівки, їх випікали з
тіста й підкидали вгору, закликаючи співанками. І сьогодні ходять щедрувальни-
ки від господи до господи, співаючи про ластівку...

За Б. Скавроном, журнал «Дивен Світ»

Головна мета автора тексту – донести до читача інформацію про


А.
«Щедрик» як видатне надбання українців, що збагатило світову хорову культуру
Б.
життєвий і творчий шлях хормейстера й композитора Миколи Леонтовича
В.
багатющу фольклорну й академічну музичні традиції українського народу
Г.
роль української еміграції в Сполучених Штатах Америки в популяризації «Щедрика»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Музичний дарунок світові

(1–4) У грандіозному різдвяному шоу в Нью-Йорку, подивитися на яке при-
їжджають з усієї Америки, звучить чарівний передзвін чотирьох звуків: «Ще-
дрик, ще-дрик, ще-дрі-воч-ка». Це «Carol of the Bells», «Колядка дзвонів», як тут
називають українську щедрівку.

(5–11) «Щедрик» давно став невід’ємною частиною світової музичної культу-
ри. Класичну обробку цієї щедрівки виконують уславлені хори від Америки до
Китаю. Мелодія «Щедрика» існує сьогодні в джазовому й роковому аранжуванні.
Джордж Гершвін використав її в опері «Поргі і Бесс», створеній на джазових і
блюзових мотивах. Відомо, що американці, які вперше полетіли в космос, узяли
із собою записи світової музики, і з-поміж інших шедеврів у зоряному просторі
побувала наша співаночка.

(12–15) Звучить «Щедрик» з екранів кіно, широко використовується у сві-
товій рекламі. Баскетболісти ж професійної ліги США й Канади «зіграли» його,
простукавши м’ячами! Ролик, який засвідчив цю подію, знайшов численних поці-
новувачів серед користувачів Інтернету.

(16–20) Проте більшість мешканців планети навіть не здогадується про пра-
давнє східнослов’янське походження цієї мелодії. Прикро, але навіть для багатьох
українців стало відкриттям те, що понад сто років тому український композитор
Микола Леонтович, працюючи над поліфонічним твором для хору, перетворив
щедрівку на справжній шедевр.

(21–30) Микола Леонтович збирав народні пісні й адаптував їх для хорового
співу. Перший варіант «Щедрика» Леонтович почав створювати 1902 року. Тоді
він опановував вправу з мелодією, яка постійно повторюється, щоразу прикраша-
ючись витонченим аранжуванням. Придатною для вправ у поліфонії виявилася
мелодія української щедрівки: у ній повторювалося три ноти: до-сі-до-ля. Ком-
позитор, як різьбяр, зробив навколо основної поспівочки витончену оправу. По-
єднавши прийоми народного багатоголосся з досягненням класичної поліфонії,
він домігся того, що кожен голос почав відігравати самостійну роль, відтворюючи
найтонші зміни настрою. Леонтович кілька разів переробляв твір, аж поки 1916
року не створив досконалий хорал.

(31–37) Із радістю сприйнявши Українську революцію 1917–1920 років, ком-
позитор долучився до створення капели «Думка» – першого популяризатора «Ще-
дрика» у світі. Дбаючи про імідж Української Народної Республіки, її керівництво
ухвалило рішення про міжнародні гастролі хору. За вказівкою Симона Петлюри
колектив вирушив у світове турне. І скрізь виступ був тріумфом багатої музичної
творчості українського народу, його митців-композиторів, у сузір’ї яких сяяло
ім’я Леонтовича. «Бахом у хоровій музиці» назвали його у Франції.

(38–41) Хоровий колектив перебував у турне, коли на території України було
встановлено радянську владу. На батьківщину митці не повернулися. У 1921 році
вони дісталися Нью-Йорка, а п’ятого жовтня цього року в знаменитому Карне-
гі-холі вперше для американської публіки пролунав «Щедрик».

(42–48) Спершу величезну популярність твір завоював серед емігрантів. Коли
ж у прекрасної мелодії з’явилися англійські слова, шедевр Леонтовича полонив
серця всіх американців. Автором англомовного тексту став Пітер Вільховський,
який мав українське коріння. У 1936 році в Нью-Йорку під час відкриття з’їзду
Національної асоціації вчителів музики дитячий хор із 1600 виконавців із тріум-
фом виконав «Carol of the Bells». Популярність «Щедрика» продовжувала рости,
натомість ім’я автора було забуте.

(49–55) Мелодія «Щедрика» в глобалізованому світі асоціюється з різдвяни-
ми дзвониками. Однак в українському тексті немає згадки ні про Різдво, ні навіть
про зиму. У «Щедрику» оспівано ластівку, яка прилетіла до господаря провістити
багатий рік. Ця давня співанка виникла ще в дохристиянські часи, коли новий
рік зустрічали навесні. Навіть якщо того дня не прилітали ластівки, їх випікали з
тіста й підкидали вгору, закликаючи співанками. І сьогодні ходять щедрувальни-
ки від господи до господи, співаючи про ластівку...

За Б. Скавроном, журнал «Дивен Світ»

Перший варіант «Щедрика» Леонтович написав, коли


А.
створював репертуар хорового співу
Б.
брав участь в організації хорових колективів
В.
вивчав народні пісні та записував їх
Г.
вправлявся в аранжуванні простої мелодії
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Музичний дарунок світові

(1–4) У грандіозному різдвяному шоу в Нью-Йорку, подивитися на яке при-
їжджають з усієї Америки, звучить чарівний передзвін чотирьох звуків: «Ще-
дрик, ще-дрик, ще-дрі-воч-ка». Це «Carol of the Bells», «Колядка дзвонів», як тут
називають українську щедрівку.

(5–11) «Щедрик» давно став невід’ємною частиною світової музичної культу-
ри. Класичну обробку цієї щедрівки виконують уславлені хори від Америки до
Китаю. Мелодія «Щедрика» існує сьогодні в джазовому й роковому аранжуванні.
Джордж Гершвін використав її в опері «Поргі і Бесс», створеній на джазових і
блюзових мотивах. Відомо, що американці, які вперше полетіли в космос, узяли
із собою записи світової музики, і з-поміж інших шедеврів у зоряному просторі
побувала наша співаночка.

(12–15) Звучить «Щедрик» з екранів кіно, широко використовується у сві-
товій рекламі. Баскетболісти ж професійної ліги США й Канади «зіграли» його,
простукавши м’ячами! Ролик, який засвідчив цю подію, знайшов численних поці-
новувачів серед користувачів Інтернету.

(16–20) Проте більшість мешканців планети навіть не здогадується про пра-
давнє східнослов’янське походження цієї мелодії. Прикро, але навіть для багатьох
українців стало відкриттям те, що понад сто років тому український композитор
Микола Леонтович, працюючи над поліфонічним твором для хору, перетворив
щедрівку на справжній шедевр.

(21–30) Микола Леонтович збирав народні пісні й адаптував їх для хорового
співу. Перший варіант «Щедрика» Леонтович почав створювати 1902 року. Тоді
він опановував вправу з мелодією, яка постійно повторюється, щоразу прикраша-
ючись витонченим аранжуванням. Придатною для вправ у поліфонії виявилася
мелодія української щедрівки: у ній повторювалося три ноти: до-сі-до-ля. Ком-
позитор, як різьбяр, зробив навколо основної поспівочки витончену оправу. По-
єднавши прийоми народного багатоголосся з досягненням класичної поліфонії,
він домігся того, що кожен голос почав відігравати самостійну роль, відтворюючи
найтонші зміни настрою. Леонтович кілька разів переробляв твір, аж поки 1916
року не створив досконалий хорал.

(31–37) Із радістю сприйнявши Українську революцію 1917–1920 років, ком-
позитор долучився до створення капели «Думка» – першого популяризатора «Ще-
дрика» у світі. Дбаючи про імідж Української Народної Республіки, її керівництво
ухвалило рішення про міжнародні гастролі хору. За вказівкою Симона Петлюри
колектив вирушив у світове турне. І скрізь виступ був тріумфом багатої музичної
творчості українського народу, його митців-композиторів, у сузір’ї яких сяяло
ім’я Леонтовича. «Бахом у хоровій музиці» назвали його у Франції.

(38–41) Хоровий колектив перебував у турне, коли на території України було
встановлено радянську владу. На батьківщину митці не повернулися. У 1921 році
вони дісталися Нью-Йорка, а п’ятого жовтня цього року в знаменитому Карне-
гі-холі вперше для американської публіки пролунав «Щедрик».

(42–48) Спершу величезну популярність твір завоював серед емігрантів. Коли
ж у прекрасної мелодії з’явилися англійські слова, шедевр Леонтовича полонив
серця всіх американців. Автором англомовного тексту став Пітер Вільховський,
який мав українське коріння. У 1936 році в Нью-Йорку під час відкриття з’їзду
Національної асоціації вчителів музики дитячий хор із 1600 виконавців із тріум-
фом виконав «Carol of the Bells». Популярність «Щедрика» продовжувала рости,
натомість ім’я автора було забуте.

(49–55) Мелодія «Щедрика» в глобалізованому світі асоціюється з різдвяни-
ми дзвониками. Однак в українському тексті немає згадки ні про Різдво, ні навіть
про зиму. У «Щедрику» оспівано ластівку, яка прилетіла до господаря провістити
багатий рік. Ця давня співанка виникла ще в дохристиянські часи, коли новий
рік зустрічали навесні. Навіть якщо того дня не прилітали ластівки, їх випікали з
тіста й підкидали вгору, закликаючи співанками. І сьогодні ходять щедрувальни-
ки від господи до господи, співаючи про ластівку...

За Б. Скавроном, журнал «Дивен Світ»

За логікою автора, хорова капела не повернулася зі світового турне через те, що


А.
її концерти в різних країнах мали величезний успіх
Б.
на території України було встановлено радянську владу
В.
хористи мали за кордоном більші можливості для зростання
Г.
плани щодо географії гастролей були далеко не вичерпаними
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Музичний дарунок світові

(1–4) У грандіозному різдвяному шоу в Нью-Йорку, подивитися на яке при-
їжджають з усієї Америки, звучить чарівний передзвін чотирьох звуків: «Ще-
дрик, ще-дрик, ще-дрі-воч-ка». Це «Carol of the Bells», «Колядка дзвонів», як тут
називають українську щедрівку.

(5–11) «Щедрик» давно став невід’ємною частиною світової музичної культу-
ри. Класичну обробку цієї щедрівки виконують уславлені хори від Америки до
Китаю. Мелодія «Щедрика» існує сьогодні в джазовому й роковому аранжуванні.
Джордж Гершвін використав її в опері «Поргі і Бесс», створеній на джазових і
блюзових мотивах. Відомо, що американці, які вперше полетіли в космос, узяли
із собою записи світової музики, і з-поміж інших шедеврів у зоряному просторі
побувала наша співаночка.

(12–15) Звучить «Щедрик» з екранів кіно, широко використовується у сві-
товій рекламі. Баскетболісти ж професійної ліги США й Канади «зіграли» його,
простукавши м’ячами! Ролик, який засвідчив цю подію, знайшов численних поці-
новувачів серед користувачів Інтернету.

(16–20) Проте більшість мешканців планети навіть не здогадується про пра-
давнє східнослов’янське походження цієї мелодії. Прикро, але навіть для багатьох
українців стало відкриттям те, що понад сто років тому український композитор
Микола Леонтович, працюючи над поліфонічним твором для хору, перетворив
щедрівку на справжній шедевр.

(21–30) Микола Леонтович збирав народні пісні й адаптував їх для хорового
співу. Перший варіант «Щедрика» Леонтович почав створювати 1902 року. Тоді
він опановував вправу з мелодією, яка постійно повторюється, щоразу прикраша-
ючись витонченим аранжуванням. Придатною для вправ у поліфонії виявилася
мелодія української щедрівки: у ній повторювалося три ноти: до-сі-до-ля. Ком-
позитор, як різьбяр, зробив навколо основної поспівочки витончену оправу. По-
єднавши прийоми народного багатоголосся з досягненням класичної поліфонії,
він домігся того, що кожен голос почав відігравати самостійну роль, відтворюючи
найтонші зміни настрою. Леонтович кілька разів переробляв твір, аж поки 1916
року не створив досконалий хорал.

(31–37) Із радістю сприйнявши Українську революцію 1917–1920 років, ком-
позитор долучився до створення капели «Думка» – першого популяризатора «Ще-
дрика» у світі. Дбаючи про імідж Української Народної Республіки, її керівництво
ухвалило рішення про міжнародні гастролі хору. За вказівкою Симона Петлюри
колектив вирушив у світове турне. І скрізь виступ був тріумфом багатої музичної
творчості українського народу, його митців-композиторів, у сузір’ї яких сяяло
ім’я Леонтовича. «Бахом у хоровій музиці» назвали його у Франції.

(38–41) Хоровий колектив перебував у турне, коли на території України було
встановлено радянську владу. На батьківщину митці не повернулися. У 1921 році
вони дісталися Нью-Йорка, а п’ятого жовтня цього року в знаменитому Карне-
гі-холі вперше для американської публіки пролунав «Щедрик».

(42–48) Спершу величезну популярність твір завоював серед емігрантів. Коли
ж у прекрасної мелодії з’явилися англійські слова, шедевр Леонтовича полонив
серця всіх американців. Автором англомовного тексту став Пітер Вільховський,
який мав українське коріння. У 1936 році в Нью-Йорку під час відкриття з’їзду
Національної асоціації вчителів музики дитячий хор із 1600 виконавців із тріум-
фом виконав «Carol of the Bells». Популярність «Щедрика» продовжувала рости,
натомість ім’я автора було забуте.

(49–55) Мелодія «Щедрика» в глобалізованому світі асоціюється з різдвяни-
ми дзвониками. Однак в українському тексті немає згадки ні про Різдво, ні навіть
про зиму. У «Щедрику» оспівано ластівку, яка прилетіла до господаря провістити
багатий рік. Ця давня співанка виникла ще в дохристиянські часи, коли новий
рік зустрічали навесні. Навіть якщо того дня не прилітали ластівки, їх випікали з
тіста й підкидали вгору, закликаючи співанками. І сьогодні ходять щедрувальни-
ки від господи до господи, співаючи про ластівку...

За Б. Скавроном, журнал «Дивен Світ»

Неоднорідність емоційної тональності тексту «Музичний дарунок світові» найточніше передають слова в парі


А.
гордість і жаль
Б.
пиха та сум
В.
захопленість та образа
Г.
утіха та невдоволеність
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Музичний дарунок світові

(1–4) У грандіозному різдвяному шоу в Нью-Йорку, подивитися на яке при-
їжджають з усієї Америки, звучить чарівний передзвін чотирьох звуків: «Ще-
дрик, ще-дрик, ще-дрі-воч-ка». Це «Carol of the Bells», «Колядка дзвонів», як тут
називають українську щедрівку.

(5–11) «Щедрик» давно став невід’ємною частиною світової музичної культу-
ри. Класичну обробку цієї щедрівки виконують уславлені хори від Америки до
Китаю. Мелодія «Щедрика» існує сьогодні в джазовому й роковому аранжуванні.
Джордж Гершвін використав її в опері «Поргі і Бесс», створеній на джазових і
блюзових мотивах. Відомо, що американці, які вперше полетіли в космос, узяли
із собою записи світової музики, і з-поміж інших шедеврів у зоряному просторі
побувала наша співаночка.

(12–15) Звучить «Щедрик» з екранів кіно, широко використовується у сві-
товій рекламі. Баскетболісти ж професійної ліги США й Канади «зіграли» його,
простукавши м’ячами! Ролик, який засвідчив цю подію, знайшов численних поці-
новувачів серед користувачів Інтернету.

(16–20) Проте більшість мешканців планети навіть не здогадується про пра-
давнє східнослов’янське походження цієї мелодії. Прикро, але навіть для багатьох
українців стало відкриттям те, що понад сто років тому український композитор
Микола Леонтович, працюючи над поліфонічним твором для хору, перетворив
щедрівку на справжній шедевр.

(21–30) Микола Леонтович збирав народні пісні й адаптував їх для хорового
співу. Перший варіант «Щедрика» Леонтович почав створювати 1902 року. Тоді
він опановував вправу з мелодією, яка постійно повторюється, щоразу прикраша-
ючись витонченим аранжуванням. Придатною для вправ у поліфонії виявилася
мелодія української щедрівки: у ній повторювалося три ноти: до-сі-до-ля. Ком-
позитор, як різьбяр, зробив навколо основної поспівочки витончену оправу. По-
єднавши прийоми народного багатоголосся з досягненням класичної поліфонії,
він домігся того, що кожен голос почав відігравати самостійну роль, відтворюючи
найтонші зміни настрою. Леонтович кілька разів переробляв твір, аж поки 1916
року не створив досконалий хорал.

(31–37) Із радістю сприйнявши Українську революцію 1917–1920 років, ком-
позитор долучився до створення капели «Думка» – першого популяризатора «Ще-
дрика» у світі. Дбаючи про імідж Української Народної Республіки, її керівництво
ухвалило рішення про міжнародні гастролі хору. За вказівкою Симона Петлюри
колектив вирушив у світове турне. І скрізь виступ був тріумфом багатої музичної
творчості українського народу, його митців-композиторів, у сузір’ї яких сяяло
ім’я Леонтовича. «Бахом у хоровій музиці» назвали його у Франції.

(38–41) Хоровий колектив перебував у турне, коли на території України було
встановлено радянську владу. На батьківщину митці не повернулися. У 1921 році
вони дісталися Нью-Йорка, а п’ятого жовтня цього року в знаменитому Карне-
гі-холі вперше для американської публіки пролунав «Щедрик».

(42–48) Спершу величезну популярність твір завоював серед емігрантів. Коли
ж у прекрасної мелодії з’явилися англійські слова, шедевр Леонтовича полонив
серця всіх американців. Автором англомовного тексту став Пітер Вільховський,
який мав українське коріння. У 1936 році в Нью-Йорку під час відкриття з’їзду
Національної асоціації вчителів музики дитячий хор із 1600 виконавців із тріум-
фом виконав «Carol of the Bells». Популярність «Щедрика» продовжувала рости,
натомість ім’я автора було забуте.

(49–55) Мелодія «Щедрика» в глобалізованому світі асоціюється з різдвяни-
ми дзвониками. Однак в українському тексті немає згадки ні про Різдво, ні навіть
про зиму. У «Щедрику» оспівано ластівку, яка прилетіла до господаря провістити
багатий рік. Ця давня співанка виникла ще в дохристиянські часи, коли новий
рік зустрічали навесні. Навіть якщо того дня не прилітали ластівки, їх випікали з
тіста й підкидали вгору, закликаючи співанками. І сьогодні ходять щедрувальни-
ки від господи до господи, співаючи про ластівку...

За Б. Скавроном, журнал «Дивен Світ»

Спорідненість англомовної «Колядки дзвонів» та українського «Щедрика» можна передати за допомогою всіх прислів’їв, ОКРІМ


А.
Така ж свита, та не так зшита.
Б.
Усім козак, та тільки чуб не так.
В.
Був би лошак, та хвіст не так.
Г.
Добрий баранчик, та по-вовчому виє.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Славетну перемогу козацького війська біля Жовтих Вод («Жовтого» чи «Золотого» Броду) оспівано у творі


А.
«Засвіт встали козаченьки»
Б.
«Чи не той то Хміль»
В.
«Ой Морозе, Морозенку»
Г.
«Віють вітри»
Д.
«Бондарівна»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

«Слава навіки буде з тобою, / Вольності отче, Богдане-герою!» – звертається до Богдана Хмельницького


А.
Тарас Шевченко
Б.
Іван Котляревський
В.
Павло Тичина
Г.
Григорій Сковорода
Д.
Максим Рильський
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

На монументі, присвяченому Івану Котляревському, висічено рядки вірша


А.
Тараса Шевченка
Б.
Лесі Українки
В.
Ліни Костенко
Г.
Івана Франка
Д.
Павла Тичини
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

«Як треба рятовати Україну, байдуже мені i лiта, й рани. Обновиться, яко орля, юность моя. На коня, на коня! Нiчого гаятись!» – заявляє герой твору


А.
«Україна в огні»
Б.
«Чорна рада»
В.
«Максим Гримач»
Г.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Д.
«Кайдашева сім’я»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

«Нема на світі України, / Немає другого Дніпра, / А ви претеся на чужину / Шукати доброго добра», – докоряє землякам


А.
Іван Котляревський
Б.
Тарас Шевченко
В.
Іван Франко
Г.
Максим Рильський
Д.
Василь Стус
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Переконання в тому, що «сила родиться й завзяття / Не ридать, а добувати, / Хоч синам, як не собі, / Кращу долю в боротьбі», – висловлено у творі


А.
«Заповіт»
Б.
«Молюсь і вірю»
В.
«Contra spem spero!»
Г.
«Стилет і стилос»
Д.
«Гімн»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Карпо Адамович Тобілевич був прототипом головного героя твору


А.
«Максим Гримач»
Б.
«Кайдашева сім’я»
В.
«Камінний хрест»
Г.
«Мартин Боруля»
Д.
«Чорна рада»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

У поемі «Мойсей» використано сюжет


А.
давньоримський
Б.
давньогрецький
В.
давньоєгипетський
Г.
шумерський
Д.
біблійний
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

Іван Білик закликав створити «народний роман на основі щирого реалізму»


А.
Григорія Квітку-Основ’яненка
Б.
Івана Нечуя-Левицького
В.
Панаса Мирного
Г.
Ольгу Кобилянську
Д.
Василя Стефаника
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

«Жити хочу! Геть, думи сумні!» – такою є провідна думка твору


А.
«Мойсей»
Б.
«Енеїда»
В.
«De libertate»
Г.
«Contra spem spero!»
Д.
«До Основ’яненка»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 58

Проблема «нерівня душ – це гірше, ніж майна» пов’язує обидва твори рядка


А.
«Лісова пісня», «Момент»
Б.
«Лісова пісня», «Максим Гримач»
В.
«Маруся Чурай», «Кайдашева сім’я»
Г.
«Маруся Чурай», «Лісова пісня»
Д.
«Маруся Чурай», «Тигролови»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 58

Біблійну оповідку про Каїна й Авеля по-новому осмислено у творі


А.
«Земля»
Б.
«Кайдашева сім’я»
В.
«Камінний хрест»
Г.
«Тіні забутих предків»
Д.
«Момент»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 58

У рядках «Моя любов чолом сягала неба, / А Гриць ходив ногами по землі» провідним художнім засобом є


А.
антитеза
Б.
епіфора
В.
анафора
Г.
тавтологія
Д.
епітет
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 58

Справжнє прізвище автора твору «Моя автобіографія» –


А.
Кандиба
Б.
Косач
В.
Губенко
Г.
Лозов’ягін
Д.
Тобілевич
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 58

Рядки «Ніч у сніговій завії / крутиться довкола стріх. / У долоні у Марії / місяць – золотий горіх» написав


А.
Богдан-Ігор Антонич
Б.
Максим Рильський
В.
Олександр Олесь
Г.
Микола Вороний
Д.
Павло Тичина
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 58

Батьківщину, як і рідну матір, не обирають. Це провідна думка вірша


А.
«Як добре те, що смерті не боюсь я»
Б.
«Українське альфреско»
В.
«Лебеді материнства»
Г.
«Блакитна Панна»
Д.
«Молюсь і вірю…»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 58

Зворушливий образ матері, яка подарувала синові «на щастя, на долю» вишиваний рушник, створив


А.
Максим Рильський
Б.
Володимир Сосюра
В.
Василь Симоненко
Г.
Павло Тичина
Д.
Андрій Малишко
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 58

«Як син, тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі», – звертається до українського народу


А.
Василь Симоненко
Б.
Євген Маланюк
В.
Андрій Малишко
Г.
Володимир Сосюра
Д.
Василь Стус
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 58

«Це була наша друга Україна, синку... І назви наші люди подавали тут свої, сумуючи за рідним краєм: Київ, Чернігівка, Полтавка, Україна, Катеринославка, Переяславка тощо», – розповідає героїня твору


А.
«Земля»
Б.
«Тигролови»
В.
«Місто»
Г.
«За мить щастя»
Д.
«Україна в огні»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 58

Представником постмодерного письменства в Україні є


А.
Ольга Кобилянська
Б.
Лариса Косач
В.
Оксана Забужко
Г.
Марія Вілінська
Д.
Ліна Костенко
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 58

Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.


Жанр твору
1.
повість
2.
комедія
3.
роман
4.
оповідання
Персонаж твору
А.
Уля Розсоха
Б.
Катря Гримач
В.
Мотря Довбиш
Г.
Галя Ґудзь
Д.
Іван Дідух
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 58

Установіть відповідність між персонажем твору та його автором.


Персонаж твору
1.
Юнона
2.
Степан Радченко
3.
Медвин
4.
Націєвський
Автор твору
А.
Іван Багряний
Б.
Панас Мирний
В.
Іван Карпенко-Карий
Г.
Валер’ян Підмогильний
Д.
Іван Котляревський
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 58

Установіть відповідність між персонажами одного твору.


Персонаж
1.
Наталка Сірко
2.
Мокій Мазайло
3.
Василь Кравчина
4.
Петро Шраменко
Персонаж
А.
Марфа Яркова
Б.
Мина Товченик
В.
Медвин
Г.
Уля Розсоха
Д.
Леся Черевань
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 58

Установіть відповідність між іменем письменника та висловлюванням про його твір.


Письменник
1.
Василь Стефаник
2.
Михайло Коцюбинський
3.
Микола Куліш
4.
Іван Котляревський
Висловлювання
А.
«Оптимізмом життя людини і природи пройнятий увесь твір. Одухотворений ліс. Гори. Черемош, незвичайні герої – це вічна казка, яка не має початку і кінця...»
Б.
«В античні умови, у прадавні міфи повів він своїх запорожців, та вони від того не перестали бути запорожцями. У мешканцях Олімпу читачі легко впізнавали українських селян, козаків, старшину…»
В.
«Безземелля та тяжкі нестатки гнали за океан тих, що змушені були під голосіння рідних вимандровувати, може й назавжди, з отчого краю на чужину, несучи туди камінні хрести своєї недолі...»
Г.
«Композиція твору схожа на будинок з багатьма прибудовами і надбудовами, зробленими неодночасно і не за строгим планом...»
Д.
«Трагедія доби стала комедією доби. Українізація, русифікація, філологічний аспект криють у собі певну безпорадність у розв’язанні страшних проблем життя, намагання їх просто не бачити...»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №58 з 58

Частина З

Власне висловлення

Прочитайте наведений текст.

Життєва дорога неможлива без перепон. Дехто вважає, що проблеми й перешкоди людині варто долати, удаючись до прямих і рішучих дій. Інші ж упевнені, що будь-які проблеми можна розв’язувати спокійно й не поспішаючи, не вступаючи у відкрите протистояння з опонентами, а шукаючи інших шляхів.

Викладіть Ваш погляд на проблему:

Як має чинити людина, коли на шляху їй трапляються проблеми й перешкоди?

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Вибрати іншу сесію