Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

Літеру о треба писати на місці пропуску в слові


А.
каш..вар
Б.
вогн..гасник
В.
кисел..подібний
Г.
овоч..різка
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Помилково вжито слово в рядку


А.
винайняв квартиру в центрі
Б.
запросив до вітальні
В.
розповів про відрядження
Г.
приїхав вісім років назад
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Спільнокореневим до слова міняти є


А.
замінувати
Б.
нерозмінний
В.
Міноборони
Г.
міндобриво
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

На другий склад падає наголос у слові


А.
котрий
Б.
кілометр
В.
одинадцять
Г.
привезти
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Правильно поєднано іменник з числівником у рядку


А.
два кошеня
Б.
три мільйона
В.
вісім кілограм
Г.
чотири лимони
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Граматичний зв'язок між підметом і присудком порушено в реченні


А.
Більшість учасників конференції прибули пізніше.
Б.
Василь з Іваном рано-вранці поїхали на косовицю.
В.
На галявині росло дванадцять молодих берізок.
Г.
ООН ухвалила важливе рішення щодо миротворчого контингенту.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Бувало, у найтемнішу ніч, коли темрява билась у вікна, як хвилі безмежного моря, під вікном несподівано закрутиться веремія, у шибках процвіте цілий рій синіх, сірих, карих очей. (2) Здається, що підпливали вони на чорних хвилях як черідка цікавих рибок до самотнього в морі темряви вогника у вікні. (З) Нашумлять, наговорять і знову в темряву одлинуть. (4) Випаде сніг - зіб'є бучу: їхати на санях; гуртом їдемо в сусіднє село до старого вчителя в гості. (5) Метелиця, гребні, а з нами мов мара якась весела починає загравати: вигукуємо, сміємося, співаємо, підскакуємо на кожному гребні й, хапаючись одне за одного, перекидаємося в сніг. (6) Дядько чухає голову: невпокійна це й клопітна справа - од села до села перевезти в хуртовину хуру реготу. (7) Навмисне ми ніколи не шукали собі веселощів, ми їх одкладали на далі, «на колись».

Фразеологізм є в реченні


А.
першому
Б.
другому
В.
третьому
Г.
п’ятому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Бувало, у найтемнішу ніч, коли темрява билась у вікна, як хвилі безмежного моря, під вікном несподівано закрутиться веремія, у шибках процвіте цілий рій синіх, сірих, карих очей. (2) Здається, що підпливали вони на чорних хвилях як черідка цікавих рибок до самотнього в морі темряви вогника у вікні. (З) Нашумлять, наговорять і знову в темряву одлинуть. (4) Випаде сніг - зіб'є бучу: їхати на санях; гуртом їдемо в сусіднє село до старого вчителя в гості. (5) Метелиця, гребні, а з нами мов мара якась весела починає загравати: вигукуємо, сміємося, співаємо, підскакуємо на кожному гребні й, хапаючись одне за одного, перекидаємося в сніг. (6) Дядько чухає голову: невпокійна це й клопітна справа - од села до села перевезти в хуртовину хуру реготу. (7) Навмисне ми ніколи не шукали собі веселощів, ми їх одкладали на далі, «на колись».

Прислівника НЕМАЄ в реченні


А.
третьому
Б.
четвертому
В.
шостому
Г.
сьомому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Бувало, у найтемнішу ніч, коли темрява билась у вікна, як хвилі безмежного моря, під вікном несподівано закрутиться веремія, у шибках процвіте цілий рій синіх, сірих, карих очей. (2) Здається, що підпливали вони на чорних хвилях як черідка цікавих рибок до самотнього в морі темряви вогника у вікні. (З) Нашумлять, наговорять і знову в темряву одлинуть. (4) Випаде сніг - зіб'є бучу: їхати на санях; гуртом їдемо в сусіднє село до старого вчителя в гості. (5) Метелиця, гребні, а з нами мов мара якась весела починає загравати: вигукуємо, сміємося, співаємо, підскакуємо на кожному гребні й, хапаючись одне за одного, перекидаємося в сніг. (6) Дядько чухає голову: невпокійна це й клопітна справа - од села до села перевезти в хуртовину хуру реготу. (7) Навмисне ми ніколи не шукали собі веселощів, ми їх одкладали на далі, «на колись».

Пунктуаційна помилка є в реченні


А.
першому
Б.
другому
В.
п’ятому
Г.
шостому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Бувало, у найтемнішу ніч, коли темрява билась у вікна, як хвилі безмежного моря, під вікном несподівано закрутиться веремія, у шибках процвіте цілий рій синіх, сірих, карих очей. (2) Здається, що підпливали вони на чорних хвилях як черідка цікавих рибок до самотнього в морі темряви вогника у вікні. (З) Нашумлять, наговорять і знову в темряву одлинуть. (4) Випаде сніг - зіб'є бучу: їхати на санях; гуртом їдемо в сусіднє село до старого вчителя в гості. (5) Метелиця, гребні, а з нами мов мара якась весела починає загравати: вигукуємо, сміємося, співаємо, підскакуємо на кожному гребні й, хапаючись одне за одного, перекидаємося в сніг. (6) Дядько чухає голову: невпокійна це й клопітна справа - од села до села перевезти в хуртовину хуру реготу. (7) Навмисне ми ніколи не шукали собі веселощів, ми їх одкладали на далі, «на колись».

Вставне слово є в реченні


А.
першому
Б.
третьому
В.
четвертому
Г.
сьомому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Звук [д] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка


А.
му[..]рість, [..]жерельний, досві[..]
Б.
пі[..]бити, баске[..]бол, електропоїз[..]
В.
тиж[..]невий, водоспа[..], [..]алекоглядний
Г.
астерої[..], переїз[..]ний, [..]рібнесенький
Д.
пере[..]овсім, по[..]звонити, [..]ублікат
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Синонімічний ряд читати молитву, прописати іжицю, милити чуба, брати в шори позначає поняття


А.
неславити
Б.
принижувати
В.
дошкуляти
Г.
обмовляти
Д.
картати
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


А.
пере..кочити, ..формувати, ..питати
Б.
бе..коштовний, ..казати, ..керований
В.
..плетений, ..фотографувати, ..шити
Г.
не..терпний, ..тягнути, ро..тлумачити
Д.
..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Прочитайте уривок.

З(1)поміж українських архітекторів варто відзначити Івана Левинського. За сорока(2)літню діяльність ним були зведені сотні будівель житлово(3)побутового та громадського призначення. Усе, створене ним, дивує, бо до будь(4)якої праці він підходив по(5)господарськи.

Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
Д.
5
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка


А.
балас..ний, піз..ній, міжоблас..ний
Б.
гіган..ський, щас..ливий, заздріс..но
В.
буревіс..ник, форпос..ний, радіс..но
Г.
сер..це, щотиж..невик, шіс..надцять
Д.
чес..но, корис..ливий, шелес..нути
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Без м'якого знака на місці пропуску треба писати всі слова рядка


А.
мен..ший, Марин..чин, брин..чати, ц..вях
Б.
кін..чик, воротар.., дзелен..чати, інтер..єр
В.
сер..йозний, чотир..ма, нен..чин, доповід..дю
Г.
корін..ці, куз..ня, с..вітловий, дівчинон..ці
Д.
шіст..десят, Поділ..ля, сен..йор, облич..
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Прочитайте речення.

Найбільш … об'єктами фінансування є ті, що мають значно …, порівняно з іншими, ефективність і … у своїй галузі енерговитрати.

Правильним є варіант заповнення пропусків


А.
привабливими, вищу, найнижчі
Б.
привабливішими, вищу, найнижчі
В.
привабливими, найвищу, найнижчі
Г.
найпривабливішими, вищу, нижчі
Д.
привабливішими, вищу, нижчі
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх слів рядка


А.
верф, паралель, подорож, мазь
Б.
пам’ять, сіль, велич, лазур
В.
вуаль, буденність, суміш, папороть
Г.
кров, заметіль, емаль, світлотінь
Д.
магістраль, ціль, мігрень, мідь
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Редагування потребує одна із синонімічних сполук у рядку


А.
згадати між іншим/принагідно згадати
Б.
упродовж місяця/на протязі місяця
В.
дотепер не з’ясовано/досі не з’ясовано
Г.
насамперед знати/передусім знати
Д.
знайти без зволікань/знайти негайно
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Пунктуаційну помилку допущено в реченні


А.
Ще великий Микола Гоголь, наш славний земляк, захоплено говорив про мову українського народу.
Б.
Кінь вийшов на сизу піщану косу і струсивши воду, відчув себе вільним, сильним, непереможним.
В.
На оболоні, залитій водою, походжали на певній відстані один від одного, поважно переставляючи ноги, лелеки.
Г.
Женеш свою корівчину пасти в поле, десь за тобою сонце, сходячи, крізь дерезу спілим кавуном червоніє.
Д.
Дівчина ступає на палубу, і літній слуга вслід їй виносить велику клітку з пернатим красенем – вінценосним журавлем.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Речення з однорідними членами утвориться, якщо до частини «Люблю я теплі травневі вечори…» додати фрагмент рядка


А.
… але не терплю холодних листопадових.
Б.
… зі щебетанням птахів у нашому саду.
В.
… тоді так мріється про щось небуденне.
Г.
… напоєні пахощами яблуневого цвіту.
Д.
… хоча й червневі мають свої принади.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Підрядним реченням причини можна замінити відокремлену обставину в рядку


А.
Берести й клени стоять обабіч вулиці, підпираючи високу баню неба.
Б.
Незважаючи на ранню весну, надворі вже зранку душно й жарко.
В.
Ясний місяць зблід, засоромившись зірки та червоного ранку.
Г.
Сонце, щойно викотившись, тихо пливло понад зеленими плавнями.
Д.
Останні промені, попри всі спроби зачепитися за обрій, знесилено зникали.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Унизу,(1) за Ворсклою,(2) розгорталася в заобрійну далеч мальовничі простори рідної Вкраїни,(3) звідти попід самі вікна підступало море народного життя з його журбами й радощами,(4) з чародійними пісенними вечорами,(5) сповненими поезії,(6) яка бентежила душу то піснею-задумою,(7) то лукавим жартом,(8) то щемкою сльозою.

НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування пунктуації, запропоноване в рядку


А.
коми 1 і 2 – при уточнювальній обставині
Б.
кома З – між частинами складносурядного речення
В.
коми 4, 7 і 8 – між однорідними членами
Г.
кома 5 – при відокремленому означенні
Д.
кома 6 – перед підрядною частиною складного речення
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Знайдіть українські відповідники іншомовним словам.


Іншомовне слово
1.
абориген
2.
агресор
3.
асистент
4.
адвокат
Українське слово
А.
туземець
Б.
загарбник
В.
попередник
Г.
помічник
Д.
захисник
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 58

Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

На полях, (1)що розстилалися (2)обабіч дороги, чулися невиразні шерехи: (3)то тріск сухого бур’яну, то причаяне (4)шарудіння.


А.
іменник
Б.
займенник
В.
прислівник
Г.
прийменник
Д.
сполучник
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 58

З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова в прикладах.


Член речення
1.
підмет
2.
присудок
3.
додаток
4.
означення
Приклад
А.
Забування вичищає авгієві стайні пам'яті.
Б.
Хвилина - це наче й мало.
В.
Глечики з глини прикрашали невеликий мисник.
Г.
Андрій раптом зупинився подумати.
Д.
Вибиватися в люди - справа зовсім не проста.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 58

Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.


Випадок уживання тире.
1.
тире при відокремленому означенні
2.
тире в складносурядному реченні
3.
тире при однорідних членах речення
4.
тире між підметом і присудком
Приклад
А.
Я усміхнусь – і все навкруг сміється.
Б.
Печаль пече – гаряча і нестримна.
В.
Для гордої і владної душі життя і воля – на горі високій.
Г.
Непереможна безборонність – твій меч єдиний і єдиний щит.
Д.
На річці, у лісі, на полі – усюди німа тиша.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №28 з 58

Доберіть приклад до кожного виду складного речення.


Вид складного речення
1.
складносурядне
2.
складнопідрядне
3.
безсполучникове
4.
зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком
Приклад
А.
Буря втрамбовувала сніг, іти було набагато легше.
Б.
У грудях несвідомо й непомітно заповнювало всі кутки прекрасне.
В.
Ось і річка, що має чотири броди, ось і принишкле село з корогвами тополь.
Г.
На хуторі повільно вмирає день і гасне перестигла бронза пшениць.
Д.
Догоряє липневий день, палахкотить на білих стінах собору, що вигнався в небо.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №29 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання

«Прочитай мене…»

(1-8) Колись давно, коли й прабабусі твоєї не було на світі, жила собі в Анг-
лії дівчинка Аліса Ліддел. Аліса мала тата, маму та двох сестричок. А ще гувер-
нантку, яка навчала сестричок Ліддел добрих манер. Бо ж не так-то воно легко за-
пам'ятати незліченні правила ґречності: як робити при знайомстві кніксен, і як за
столом ніколи не брати першого кусня собі, і як розмовляти правильною мовою,
без жоднісінького слова-паразита (ти ж знаєш, як важко їх позбутися, усіх «ну» і
«карочє»)… Атож, тогочасною Англією правила королева Вікторія, і доба дістала
назву «вікторіанської».

(9-15) Хоч Аліса й була чемною, невситима допитливість брала гору над добрим
вихованням. Крім батьків, сестер і гувернантки, в Аліси був вірний друг  - пан Чар-
лі. Насправді його звали Чарльз Лутвідж Доджсон, а що він трохи затинався, то ви-
мовляв своє прізвище «До-до-доджсон», тож сестрички і прозвали його - Додо (так
зветься вимерлий вид незграбних птахів).. Але пан Чарлі на прізвисько не ображав-
ся, бо сам залюбки перекручував імена й віршики, особливо ж довжелезні занудні
поемища з Алісиної читанки.

(16-20) Невтомний на прекумедні вигадки, в іграх він був Алісі та її сестрам
найпершим товаришем, дарма що в гості приходив як товариш їхнього тата. Адже
пан Чарлі був професором, ба більше - мав священицький сан! І такий поважний
чоловік годинами регочеться з дітлахами! «Не інакше як світ кінчається!» - ниш-
ком обурювалась Алісина вікторіанська гувернантка.

(21-24) Дорослі вважали професора диваком, хоч він і написав силу-силенну
премудрих книжок з математики й логіки. Та осібно стоять кілька книжок,, підпи-
саних псевдонімом Льюїс Керрол, як ось дві повісті про Алісу, що їх ти тримаєш
зараз у руках.

(25-30) Усе почалося, коли Додо розповів Алісі найхимернішу казку, яку їй
траплялося чути. Так народився великий письменник Льюїс Керрол. У казці  мо-
вилося про саму Алісу: як вона погналася була за білим кроликом й опинилася в
країні, де всі правила летіли шкереберть. Хоч би які шалені пригоди випадали там
Алісі, вона не злякалася - її й на хвилинку не полишила цікавість: а що ж буде
далі? А всяк же знає: поки тобі цікаво - гра триває!

(31-37) Чарлі також це знав, бо гратися не розучився. Їхня гра продовжилася
й тоді, коли Аліса підросла й запрагла перейти зі становища дівчинки, яку всі  по-
вчають, до рангу дами, перед якою всі шанобливо замовкають. І Керрол уволив це
бажання, перенісши пригоди у світ за дзеркалом. Казка ця «із секретом»: у дзер-
кальному зображенні все обертається навспак. Дівчинка перед дзеркалом, тримаю-
чи в правій руці помаранчу, побачить, що дівчинка в дзеркалі тримає помаранчу в
руці лівій:

(38) - А якби я стояла по той бік дзеркала, то я б тримала помаранчу в правій?

(39-43) Доджсон засміявся і сказав, що це найкраща з усіх відповідей. Справ-
ді-бо, головне, так ніким і не з'ясоване питання - по який бік дзеркала ми перебу-
ваємо? Котра з двох дівчаток є відносно другої відображенням? Може, задзеркальні
люди вважають своїми відображеннями нас? Чи, як про це сказано в казці, - хто
кому сниться?

(44-47) Усюди в Керрола світи дітей і дорослих протистоять одне одному. Не-
відомо, котрий з них сам письменник уважав за справжній, але малечу він любив
далеко більше, ніж дорослих. Чи не тому мільйони дітей у цілому світі так люблять
слухати ці чудернацькі історії.

(48) Настала й твоя черга їх почути...

За О. Забужко

Ім'я тієї самої людини вказано в усіх рядках, ОКРІМ


А.
Доджсон
Б.
Додо
В.
Ліддел
Г.
Керрол
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

«Прочитай мене…»

(1-8) Колись давно, коли й прабабусі твоєї не було на світі, жила собі в Анг-
лії дівчинка Аліса Ліддел. Аліса мала тата, маму та двох сестричок. А ще гувер-
нантку, яка навчала сестричок Ліддел добрих манер. Бо ж не так-то воно легко за-
пам'ятати незліченні правила ґречності: як робити при знайомстві кніксен, і як за
столом ніколи не брати першого кусня собі, і як розмовляти правильною мовою,
без жоднісінького слова-паразита (ти ж знаєш, як важко їх позбутися, усіх «ну» і
«карочє»)… Атож, тогочасною Англією правила королева Вікторія, і доба дістала
назву «вікторіанської».

(9-15) Хоч Аліса й була чемною, невситима допитливість брала гору над добрим
вихованням. Крім батьків, сестер і гувернантки, в Аліси був вірний друг  - пан Чар-
лі. Насправді його звали Чарльз Лутвідж Доджсон, а що він трохи затинався, то ви-
мовляв своє прізвище «До-до-доджсон», тож сестрички і прозвали його - Додо (так
зветься вимерлий вид незграбних птахів).. Але пан Чарлі на прізвисько не ображав-
ся, бо сам залюбки перекручував імена й віршики, особливо ж довжелезні занудні
поемища з Алісиної читанки.

(16-20) Невтомний на прекумедні вигадки, в іграх він був Алісі та її сестрам
найпершим товаришем, дарма що в гості приходив як товариш їхнього тата. Адже
пан Чарлі був професором, ба більше - мав священицький сан! І такий поважний
чоловік годинами регочеться з дітлахами! «Не інакше як світ кінчається!» - ниш-
ком обурювалась Алісина вікторіанська гувернантка.

(21-24) Дорослі вважали професора диваком, хоч він і написав силу-силенну
премудрих книжок з математики й логіки. Та осібно стоять кілька книжок,, підпи-
саних псевдонімом Льюїс Керрол, як ось дві повісті про Алісу, що їх ти тримаєш
зараз у руках.

(25-30) Усе почалося, коли Додо розповів Алісі найхимернішу казку, яку їй
траплялося чути. Так народився великий письменник Льюїс Керрол. У казці  мо-
вилося про саму Алісу: як вона погналася була за білим кроликом й опинилася в
країні, де всі правила летіли шкереберть. Хоч би які шалені пригоди випадали там
Алісі, вона не злякалася - її й на хвилинку не полишила цікавість: а що ж буде
далі? А всяк же знає: поки тобі цікаво - гра триває!

(31-37) Чарлі також це знав, бо гратися не розучився. Їхня гра продовжилася
й тоді, коли Аліса підросла й запрагла перейти зі становища дівчинки, яку всі  по-
вчають, до рангу дами, перед якою всі шанобливо замовкають. І Керрол уволив це
бажання, перенісши пригоди у світ за дзеркалом. Казка ця «із секретом»: у дзер-
кальному зображенні все обертається навспак. Дівчинка перед дзеркалом, тримаю-
чи в правій руці помаранчу, побачить, що дівчинка в дзеркалі тримає помаранчу в
руці лівій:

(38) - А якби я стояла по той бік дзеркала, то я б тримала помаранчу в правій?

(39-43) Доджсон засміявся і сказав, що це найкраща з усіх відповідей. Справ-
ді-бо, головне, так ніким і не з'ясоване питання - по який бік дзеркала ми перебу-
ваємо? Котра з двох дівчаток є відносно другої відображенням? Може, задзеркальні
люди вважають своїми відображеннями нас? Чи, як про це сказано в казці, - хто
кому сниться?

(44-47) Усюди в Керрола світи дітей і дорослих протистоять одне одному. Не-
відомо, котрий з них сам письменник уважав за справжній, але малечу він любив
далеко більше, ніж дорослих. Чи не тому мільйони дітей у цілому світі так люблять
слухати ці чудернацькі історії.

(48) Настала й твоя черга їх почути...

За О. Забужко

Слова «ну» і «карочє» (рядки 6, 7) авторка наводить, щоб


А.
виразніше відтворити зображувану в тексті епоху
Б.
наблизитися до проблем мовлення сучасною читача
В.
покритикувати слова-паразити в мовленні сучасної молоді
Г.
показати різницю між тогочасною й теперішньою молоддю
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

«Прочитай мене…»

(1-8) Колись давно, коли й прабабусі твоєї не було на світі, жила собі в Анг-
лії дівчинка Аліса Ліддел. Аліса мала тата, маму та двох сестричок. А ще гувер-
нантку, яка навчала сестричок Ліддел добрих манер. Бо ж не так-то воно легко за-
пам'ятати незліченні правила ґречності: як робити при знайомстві кніксен, і як за
столом ніколи не брати першого кусня собі, і як розмовляти правильною мовою,
без жоднісінького слова-паразита (ти ж знаєш, як важко їх позбутися, усіх «ну» і
«карочє»)… Атож, тогочасною Англією правила королева Вікторія, і доба дістала
назву «вікторіанської».

(9-15) Хоч Аліса й була чемною, невситима допитливість брала гору над добрим
вихованням. Крім батьків, сестер і гувернантки, в Аліси був вірний друг  - пан Чар-
лі. Насправді його звали Чарльз Лутвідж Доджсон, а що він трохи затинався, то ви-
мовляв своє прізвище «До-до-доджсон», тож сестрички і прозвали його - Додо (так
зветься вимерлий вид незграбних птахів).. Але пан Чарлі на прізвисько не ображав-
ся, бо сам залюбки перекручував імена й віршики, особливо ж довжелезні занудні
поемища з Алісиної читанки.

(16-20) Невтомний на прекумедні вигадки, в іграх він був Алісі та її сестрам
найпершим товаришем, дарма що в гості приходив як товариш їхнього тата. Адже
пан Чарлі був професором, ба більше - мав священицький сан! І такий поважний
чоловік годинами регочеться з дітлахами! «Не інакше як світ кінчається!» - ниш-
ком обурювалась Алісина вікторіанська гувернантка.

(21-24) Дорослі вважали професора диваком, хоч він і написав силу-силенну
премудрих книжок з математики й логіки. Та осібно стоять кілька книжок,, підпи-
саних псевдонімом Льюїс Керрол, як ось дві повісті про Алісу, що їх ти тримаєш
зараз у руках.

(25-30) Усе почалося, коли Додо розповів Алісі найхимернішу казку, яку їй
траплялося чути. Так народився великий письменник Льюїс Керрол. У казці  мо-
вилося про саму Алісу: як вона погналася була за білим кроликом й опинилася в
країні, де всі правила летіли шкереберть. Хоч би які шалені пригоди випадали там
Алісі, вона не злякалася - її й на хвилинку не полишила цікавість: а що ж буде
далі? А всяк же знає: поки тобі цікаво - гра триває!

(31-37) Чарлі також це знав, бо гратися не розучився. Їхня гра продовжилася
й тоді, коли Аліса підросла й запрагла перейти зі становища дівчинки, яку всі  по-
вчають, до рангу дами, перед якою всі шанобливо замовкають. І Керрол уволив це
бажання, перенісши пригоди у світ за дзеркалом. Казка ця «із секретом»: у дзер-
кальному зображенні все обертається навспак. Дівчинка перед дзеркалом, тримаю-
чи в правій руці помаранчу, побачить, що дівчинка в дзеркалі тримає помаранчу в
руці лівій:

(38) - А якби я стояла по той бік дзеркала, то я б тримала помаранчу в правій?

(39-43) Доджсон засміявся і сказав, що це найкраща з усіх відповідей. Справ-
ді-бо, головне, так ніким і не з'ясоване питання - по який бік дзеркала ми перебу-
ваємо? Котра з двох дівчаток є відносно другої відображенням? Може, задзеркальні
люди вважають своїми відображеннями нас? Чи, як про це сказано в казці, - хто
кому сниться?

(44-47) Усюди в Керрола світи дітей і дорослих протистоять одне одному. Не-
відомо, котрий з них сам письменник уважав за справжній, але малечу він любив
далеко більше, ніж дорослих. Чи не тому мільйони дітей у цілому світі так люблять
слухати ці чудернацькі історії.

(48) Настала й твоя черга їх почути...

За О. Забужко

Відповідно до тексту ознаками вікторіанської доби є всі перераховані явища, ОКРІМ


А.
занудних поемищ з Алісіної читанки
Б.
правильної мови без слів-паразитів
В.
незліченних правил ґречності
Г.
священицького сану Доджсона
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

«Прочитай мене…»

(1-8) Колись давно, коли й прабабусі твоєї не було на світі, жила собі в Анг-
лії дівчинка Аліса Ліддел. Аліса мала тата, маму та двох сестричок. А ще гувер-
нантку, яка навчала сестричок Ліддел добрих манер. Бо ж не так-то воно легко за-
пам'ятати незліченні правила ґречності: як робити при знайомстві кніксен, і як за
столом ніколи не брати першого кусня собі, і як розмовляти правильною мовою,
без жоднісінького слова-паразита (ти ж знаєш, як важко їх позбутися, усіх «ну» і
«карочє»)… Атож, тогочасною Англією правила королева Вікторія, і доба дістала
назву «вікторіанської».

(9-15) Хоч Аліса й була чемною, невситима допитливість брала гору над добрим
вихованням. Крім батьків, сестер і гувернантки, в Аліси був вірний друг  - пан Чар-
лі. Насправді його звали Чарльз Лутвідж Доджсон, а що він трохи затинався, то ви-
мовляв своє прізвище «До-до-доджсон», тож сестрички і прозвали його - Додо (так
зветься вимерлий вид незграбних птахів).. Але пан Чарлі на прізвисько не ображав-
ся, бо сам залюбки перекручував імена й віршики, особливо ж довжелезні занудні
поемища з Алісиної читанки.

(16-20) Невтомний на прекумедні вигадки, в іграх він був Алісі та її сестрам
найпершим товаришем, дарма що в гості приходив як товариш їхнього тата. Адже
пан Чарлі був професором, ба більше - мав священицький сан! І такий поважний
чоловік годинами регочеться з дітлахами! «Не інакше як світ кінчається!» - ниш-
ком обурювалась Алісина вікторіанська гувернантка.

(21-24) Дорослі вважали професора диваком, хоч він і написав силу-силенну
премудрих книжок з математики й логіки. Та осібно стоять кілька книжок,, підпи-
саних псевдонімом Льюїс Керрол, як ось дві повісті про Алісу, що їх ти тримаєш
зараз у руках.

(25-30) Усе почалося, коли Додо розповів Алісі найхимернішу казку, яку їй
траплялося чути. Так народився великий письменник Льюїс Керрол. У казці  мо-
вилося про саму Алісу: як вона погналася була за білим кроликом й опинилася в
країні, де всі правила летіли шкереберть. Хоч би які шалені пригоди випадали там
Алісі, вона не злякалася - її й на хвилинку не полишила цікавість: а що ж буде
далі? А всяк же знає: поки тобі цікаво - гра триває!

(31-37) Чарлі також це знав, бо гратися не розучився. Їхня гра продовжилася
й тоді, коли Аліса підросла й запрагла перейти зі становища дівчинки, яку всі  по-
вчають, до рангу дами, перед якою всі шанобливо замовкають. І Керрол уволив це
бажання, перенісши пригоди у світ за дзеркалом. Казка ця «із секретом»: у дзер-
кальному зображенні все обертається навспак. Дівчинка перед дзеркалом, тримаю-
чи в правій руці помаранчу, побачить, що дівчинка в дзеркалі тримає помаранчу в
руці лівій:

(38) - А якби я стояла по той бік дзеркала, то я б тримала помаранчу в правій?

(39-43) Доджсон засміявся і сказав, що це найкраща з усіх відповідей. Справ-
ді-бо, головне, так ніким і не з'ясоване питання - по який бік дзеркала ми перебу-
ваємо? Котра з двох дівчаток є відносно другої відображенням? Може, задзеркальні
люди вважають своїми відображеннями нас? Чи, як про це сказано в казці, - хто
кому сниться?

(44-47) Усюди в Керрола світи дітей і дорослих протистоять одне одному. Не-
відомо, котрий з них сам письменник уважав за справжній, але малечу він любив
далеко більше, ніж дорослих. Чи не тому мільйони дітей у цілому світі так люблять
слухати ці чудернацькі історії.

(48) Настала й твоя черга їх почути...

За О. Забужко

Відомі фізики й математики виявляють у дитячих книжках Керрола численні наукові парадокси й розглядають пригоди Аліси в наукових статтях. Цю особливість його творчості ілюструють усі наведені речення, ОКРІМ


А.
«… якби я стояла по той бік дзеркала, я б тримала помаранчу в правій»
Б.
«… по який бік дзеркала ми перебуваємо?»
В.
«… задзеркальні люди вважають відображеннями нас?»
Г.
«… чому мільйони дітей так люблять слухати ці чудернацькі історії?»
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

«Прочитай мене…»

(1-8) Колись давно, коли й прабабусі твоєї не було на світі, жила собі в Анг-
лії дівчинка Аліса Ліддел. Аліса мала тата, маму та двох сестричок. А ще гувер-
нантку, яка навчала сестричок Ліддел добрих манер. Бо ж не так-то воно легко за-
пам'ятати незліченні правила ґречності: як робити при знайомстві кніксен, і як за
столом ніколи не брати першого кусня собі, і як розмовляти правильною мовою,
без жоднісінького слова-паразита (ти ж знаєш, як важко їх позбутися, усіх «ну» і
«карочє»)… Атож, тогочасною Англією правила королева Вікторія, і доба дістала
назву «вікторіанської».

(9-15) Хоч Аліса й була чемною, невситима допитливість брала гору над добрим
вихованням. Крім батьків, сестер і гувернантки, в Аліси був вірний друг  - пан Чар-
лі. Насправді його звали Чарльз Лутвідж Доджсон, а що він трохи затинався, то ви-
мовляв своє прізвище «До-до-доджсон», тож сестрички і прозвали його - Додо (так
зветься вимерлий вид незграбних птахів).. Але пан Чарлі на прізвисько не ображав-
ся, бо сам залюбки перекручував імена й віршики, особливо ж довжелезні занудні
поемища з Алісиної читанки.

(16-20) Невтомний на прекумедні вигадки, в іграх він був Алісі та її сестрам
найпершим товаришем, дарма що в гості приходив як товариш їхнього тата. Адже
пан Чарлі був професором, ба більше - мав священицький сан! І такий поважний
чоловік годинами регочеться з дітлахами! «Не інакше як світ кінчається!» - ниш-
ком обурювалась Алісина вікторіанська гувернантка.

(21-24) Дорослі вважали професора диваком, хоч він і написав силу-силенну
премудрих книжок з математики й логіки. Та осібно стоять кілька книжок,, підпи-
саних псевдонімом Льюїс Керрол, як ось дві повісті про Алісу, що їх ти тримаєш
зараз у руках.

(25-30) Усе почалося, коли Додо розповів Алісі найхимернішу казку, яку їй
траплялося чути. Так народився великий письменник Льюїс Керрол. У казці  мо-
вилося про саму Алісу: як вона погналася була за білим кроликом й опинилася в
країні, де всі правила летіли шкереберть. Хоч би які шалені пригоди випадали там
Алісі, вона не злякалася - її й на хвилинку не полишила цікавість: а що ж буде
далі? А всяк же знає: поки тобі цікаво - гра триває!

(31-37) Чарлі також це знав, бо гратися не розучився. Їхня гра продовжилася
й тоді, коли Аліса підросла й запрагла перейти зі становища дівчинки, яку всі  по-
вчають, до рангу дами, перед якою всі шанобливо замовкають. І Керрол уволив це
бажання, перенісши пригоди у світ за дзеркалом. Казка ця «із секретом»: у дзер-
кальному зображенні все обертається навспак. Дівчинка перед дзеркалом, тримаю-
чи в правій руці помаранчу, побачить, що дівчинка в дзеркалі тримає помаранчу в
руці лівій:

(38) - А якби я стояла по той бік дзеркала, то я б тримала помаранчу в правій?

(39-43) Доджсон засміявся і сказав, що це найкраща з усіх відповідей. Справ-
ді-бо, головне, так ніким і не з'ясоване питання - по який бік дзеркала ми перебу-
ваємо? Котра з двох дівчаток є відносно другої відображенням? Може, задзеркальні
люди вважають своїми відображеннями нас? Чи, як про це сказано в казці, - хто
кому сниться?

(44-47) Усюди в Керрола світи дітей і дорослих протистоять одне одному. Не-
відомо, котрий з них сам письменник уважав за справжній, але малечу він любив
далеко більше, ніж дорослих. Чи не тому мільйони дітей у цілому світі так люблять
слухати ці чудернацькі історії.

(48) Настала й твоя черга їх почути...

За О. Забужко

З тексту можна зробити висновок, що його створено як


А.
спогад про письменника
Б.
передмову до книжки
В.
статтю до наукового журналу
Г.
замітку до громадсько-політичної газети
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

Про героїчну битву українського війська проти загарбників біля Савур-могили йдеться у творі


А.
«Засвіт встали козаченьки»
Б.
«Дума про Марусю Богуславку»
В.
«Ой Морозе, Морозенку»
Г.
«Віють вітри»
Д.
«Бондарівна»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

У рядках

Так жив мудрець, без лестощів і прав,
І грішний світ ловив, та не спіймав
Його душі, повитої нуждою

йдеться про


А.
Івана Франка
Б.
Тараса Шевченка
В.
Івана Котляревського
Г.
Григорія Сковороду
Д.
Григорія Квітку-Основ’яненка
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

«Запорожжя споконвіку було серцем українським, на Запорожжі воля ніколи не вмирала, давні звичаї ніколи не забувались», - пише автор твору


А.
«Чорна рада»
Б.
«Вершники»
В.
«Камінний хрест»
Г.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Д.
«Тіні забутих предків»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

«Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій», - сказано про


А.
Івана Котляревського
Б.
Тараса Шевченка
В.
Івана Франка
Г.
Олександра Довженка
Д.
Василя Стуса
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Написання нарису «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» стало важливим етапом підготовки твору


А.
«Наталка Полтавка»
Б.
«Чорна Рада»
В.
«Максим Гримач»
Г.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Д.
«Кайдашева сім’я»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Прочитайте уривок тексту:

«А такий був: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода - головою ляже, а вирятує: нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха: налетить, як той вихор нагальний, дощенту викорчує. Коли жив, то, може, й досі пам'ятає, які нагайки-дротянки плелися в пана …………»

Замість крапок має бути ім'я


А.
Наума Дрота
Б.
Мартина Борулі
В.
Максима Гримача
Г.
Омелька Кайдаша
Д.
Івана Дідуха
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

Повість «Маруся» Григорія Квітки-Основ’яненка має яскраво виражені ознаки


А.
класицизму
Б.
сентименталізму
В.
романтизму
Г.
модернізму
Д.
імпресіонізму
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

«Я не хочу буть дворянкою! Краще жить на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном - це всяке знає!» - заявляє


А.
Леся Череванівна
Б.
Марися Боруля
В.
Галя Ґудзь
Г.
Катря Гримач
Д.
Мотря Довбиш
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

На рисунку зображено героїв твору


А.
Лесі Українки
Б.
Марка Вовчка
В.
Володимира Винниченка
Г.
Панаса Мирного
Д.
Ольги Кобилянської
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

«Основною темою я зробив смерть пророка, непризнаного своїм народом», - сказано автором про твір


А.
«Ісаія. Глава 35»
Б.
«Камінний хрест»
В.
«Чорна рада»
Г.
«Різдво»
Д.
«Мойсей»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 58

Драматичну долю галицького селянства кінця ХІХ - початку ХХ століття втілено в образі


А.
Омелька Кайдаша
Б.
Івана Палійчука
В.
Чіпки Варениченка
Г.
Івана Дідуха
Д.
Максима Гримача
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 58

«Не можна любити народів других, / Коли ти не любиш Вкраїну!..» - переконаний


А.
Володимир Сосюра
Б.
Василь Симоненко
В.
Андрій Малишко
Г.
Василь Стус
Д.
Павло Тичина
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 58

У рядках

Кленусь тобі, веселий світе,
Кленусь тобі, моє дитя.
Що буду жити, поки жити
Мені дозволить дух життя!

провідним художнім засобом є


А.
антитеза
Б.
гіпербола
В.
оксиморон
Г.
анафора
Д.
епіфора
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 58

Справжнє прізвище автора твору «Максим Гримач» -


А.
Кандиба
Б.
Косач
В.
Фітільов
Г.
Лозов’ягін
Д.
Вілінська
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 58

«Пошли ж вам, Боже, щасливу долю та сили в руки, щоб виповнити свій довг перед миром, щоб возвеличити трудами красну землю нашу українську, аби цвіла вона багатствами і згодою», - благословляє своїх дітей


А.
Маруся Кайдашиха
Б.
Настя Дрот
В.
Тетяна Запорожчиха
Г.
Горпина Терпилиха
Д.
Марійка Федорчук
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 58

«...Дегенерата введено не випадково! Навіть кращий із тих, що в них «розколюється «Я», навіть він іде в супроводі «низенького лоба, розкуйовдженого волосся і приплюснутого носа»...», - так пояснював появу одного зі своїх персонажів


А.
Микола Куліш
Б.
Юрій Яновський
В.
Володимир Винниченко
Г.
Остап Вишня
Д.
Микола Хвильовий
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 58

«Ми з нею рідні. Ми з одного кореня.
Мабуть, один лелека нас приніс.
Батьки у нас безстрашні й невпокорені
і матері посивілі од сліз»
, - каже про себе й Марусю Чурай


А.
Іван Іскра
Б.
Мартин Пушкар
В.
Гриць Бобренко
Г.
Семен Горбань
Д.
Яким Шибилист
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 58

«Поет поринає і пориває за собою читача в розкоші молодого зору, слуху, дотику. Його «пейзажі споминів» - безконечно знадливі лемківським колоритом», - сказано про


А.
Павла Тичину
Б.
Максима Рильського
В.
Богдана-Ігоря Антонича
Г.
Олександра Олеся
Д.
Миколу Вороного
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 58

Ідеальний світ української родини переселенців зображено у творі


А.
«Зачарована Десна»
Б.
«Три зозулі з поклоном»
В.
«Тіні забутих предків»
Г.
«Камінний хрест»
Д.
«Тигролови»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 58

Поєднання інтелектуальної й масової, елітарної й кітчевої культури є характерною ознакою


А.
романтизму
Б.
постмодернізму
В.
реалізму
Г.
бароко
Д.
експресіонізму
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 58

Установіть відповідність між твором і міфологічним персонажем.


Твір
1.
«Лісова пісня»
2.
«Кавказ»
3.
«Тіні забутих предків»
4.
«Енеїда»
Міфологічний персонаж
А.
Прометей
Б.
Див
В.
Чугайстир
Г.
Перелесник
Д.
Юнона
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 58

Установіть відповідність між цитатою з твору та його назвою.


Цитата з твору
1.
«Можеш вибирати друзів і дружину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину...»
2.
«На снігу великими літерами було написано: «ФІЙОНА МЕДВИНУ ПРИВІТ ПЕРЕДАВАЛА»…»
3.
«Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці не пізнавали один одного, а з неба палило сонце, а ґелґання бійців нагадувало ярмарок...»
4.
«Ні! Я жива! Я буду вічно жити! / Я в серці маю те, що не вмирає...»
Назва твору
А.
«Лебеді материнства»
Б.
«Лісова пісня»
В.
«Тигролови»
Г.
«Катерина»
Д.
«Подвійне коло»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 58

Установіть відповідність між персонажами одного твору.


Персонаж
1.
Леся Череванівна
2.
Марися Боруля
3.
Мотря Довбиш
4.
Галя Ґудзь
Персонаж
А.
Микола Гуляницький
Б.
Чіпка Варениченко
В.
Петро Шраменко
Г.
Іван Палійчук
Д.
Карпо Кайдаш
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 58

З'ясуйте, кому з письменників присвячено цитовані поетичні рядки.


Письменник
1.
Тарас Шевченко
2.
Іван Франко
3.
Євген Маланюк
4.
Василь Стефаник
Цитата з твору
А.
«Я ж вам гармати слів повиставляв! / Я ж ніс за вас камінного хреста, / Аж захлиналась у сльозах земля! / Так чом же вам заціпило вуста?..»
Б.
«... «Стилет чи стилос?» ...Сумнів знову: / Чи віск м'який, чи синя сталь? / А за шатром напоготові / Стоїть нездоланна печаль...»
В.
«Сорок літ, як Мойсей по пустині, / Він провадив народ за собою, / В небо рвалися думи орлині, / А життя вниз тягло, бо в долині / бій завзятий кипів з темнотою...»
Г.
«Пройдуть віки, настане вічне літо. / І так, як ми, як з нами це було, / над книжкою твоєї «Енеїди» / нащадок схилить радісне чоло…»
Д.
«Холодний Яр. Суботів. Чигирин... / І дуб Залізняка, й круті байраки... / І в думах воскресають із сивин / Поборники свободи - гайдамаки...»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №58 з 58

Частина 3

Власне висловлення

Прочитайте наведений текст.

Сучасний світ став надзвичайно практичним і прагматичним. Багато хто вважає сьогодні, що успішною може бути лише та людина, яка вміє логічно мислити й діяти за чітким розрахунком. Водночас історія доводить, що всі найуспішніші люди насправді були великими мрійниками.

Що потрібно людині для досягнення успіху в житті?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художний образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Вибрати іншу сесію