Ваш результат
...

...

Завдання №1 з 58

На перший склад падає наголос у слові


А.
жалюзі
Б.
чіткий
В.
перепис
Г.
випадок
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №2 з 58

Закінчення мають усі іменники у формі кличного відмінка в рядку


А.
учитель, боєць, Настя
Б.
Олеся, кобзар, мудрець
В.
хлопець, лікар, Сергій
Г.
край, знавець, каменяр
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №3 з 58

Спільнокореневим до слова гора є


А.
горянка
Б.
горечко
В.
горючий
Г.
гороскоп
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №4 з 58

Помилково вжито слово в рядку


А.
брати участь
Б.
здавати іспит
В.
додати води
Г.
здобути освіту
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №5 з 58

Граматичну помилку допущено в словосполученні


А.
завдати горя
Б.
вибачте мене
В.
навчатися малювання
Г.
відповідно до закону
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №6 з 58

Неправильно побудовано речення


А.
Пам'ятайте: відвідувати стоматолога треба не рідше, ніж двічі на рік.
Б.
Я звертаюся до всіх, хто виявили бажання піти в похід на Говерлу.
В.
Видавці звернули увагу на те, що історії про Поттера цікавлять не тільки дітей.
Г.
Серед працедавців є такі, що залюбки приймуть до колективу амбітного студента.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №7 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) За/багато століть люди звикли охороняти та прикрашати джерела наділяючи їх цілющими і магічними властивостями. (2) Особливо відзначилися в цьому італійці. (3) У/загалі Італія справедливо заслуговує називатися країною криниць і водограїв. (4) Чи/мало з них має багатовікову історію, а тому їх уважають національними пам'ятками, яких не оминають увагою туристи. (5) Це тому, що навіть ті з них, які призначені для суто побутових потреб, зроблені вигадливо та майстерно. (6) На/приклад, у Венеції криниці були споруджені в готичному стилі, а в Римі доба бароко залишила нам славнозвісний фонтан Треві. (7) Таке ж шанобливе ставлення до джерел виплекали покоління у Вірменії, Середній Азії, де криниці в буквальному розумінні «давали» життя людським поселенням, сприяли нормальному функціонуванню господарства.

Окремо в тексті треба писати сполуку слів


А.
за/багато
Б.
чи/мало
В.
у/загалі
Г.
на/приклад
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №8 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) За/багато століть люди звикли охороняти та прикрашати джерела наділяючи їх цілющими і магічними властивостями. (2) Особливо відзначилися в цьому італійці. (3) У/загалі Італія справедливо заслуговує називатися країною криниць і водограїв. (4) Чи/мало з них має багатовікову історію, а тому їх уважають національними пам'ятками, яких не оминають увагою туристи. (5) Це тому, що навіть ті з них, які призначені для суто побутових потреб, зроблені вигадливо та майстерно. (6) На/приклад, у Венеції криниці були споруджені в готичному стилі, а в Римі доба бароко залишила нам славнозвісний фонтан Треві. (7) Таке ж шанобливе ставлення до джерел виплекали покоління у Вірменії, Середній Азії, де криниці в буквальному розумінні «давали» життя людським поселенням, сприяли нормальному функціонуванню господарства.

Форму однини має в тексті іменник


А.
джерела
Б.
криниці
В.
стилі
Г.
покоління
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №9 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) За/багато століть люди звикли охороняти та прикрашати джерела наділяючи їх цілющими і магічними властивостями. (2) Особливо відзначилися в цьому італійці. (3) У/загалі Італія справедливо заслуговує називатися країною криниць і водограїв. (4) Чи/мало з них має багатовікову історію, а тому їх уважають національними пам'ятками, яких не оминають увагою туристи. (5) Це тому, що навіть ті з них, які призначені для суто побутових потреб, зроблені вигадливо та майстерно. (6) На/приклад, у Венеції криниці були споруджені в готичному стилі, а в Римі доба бароко залишила нам славнозвісний фонтан Треві. (7) Таке ж шанобливе ставлення до джерел виплекали покоління у Вірменії, Середній Азії, де криниці в буквальному розумінні «давали» життя людським поселенням, сприяли нормальному функціонуванню господарства.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні


А.
першому
Б.
четвертому
В.
п'ятому
Г.
шостому
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №10 з 58

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) За/багато століть люди звикли охороняти та прикрашати джерела наділяючи їх цілющими і магічними властивостями. (2) Особливо відзначилися в цьому італійці. (3) У/загалі Італія справедливо заслуговує називатися країною криниць і водограїв. (4) Чи/мало з них має багатовікову історію, а тому їх уважають національними пам'ятками, яких не оминають увагою туристи. (5) Це тому, що навіть ті з них, які призначені для суто побутових потреб, зроблені вигадливо та майстерно. (6) На/приклад, у Венеції криниці були споруджені в готичному стилі, а в Римі доба бароко залишила нам славнозвісний фонтан Треві. (7) Таке ж шанобливе ставлення до джерел виплекали покоління у Вірменії, Середній Азії, де криниці в буквальному розумінні «давали» життя людським поселенням, сприяли нормальному функціонуванню господарства.

Складносурядним є речення


А.
перше
Б.
п'яте
В.
шосте
Г.
сьоме
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №11 з 58

Букви я, ю, є позначають два звуки в кожному слові рядка


А.
бутоньєрка, святковий, в'юн
Б.
екологія, повітря, обов'язок
В.
надвечір'я, мрія, браконьєр
Г.
весілля, явір, ластів'ятко
Д.
пацієнт, люстерко, жульєн
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №12 з 58

Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні


А.
Аптеку зачиняють о 21-й годині.
Б.
Двері зачиняються зі скрипом.
В.
Магазин взуття закривається й переїжджає в нове приміщення.
Г.
Олена намагалася відкрити вікно, бо відчула задуху.
Д.
Університет проведе день відкритих дверей.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №13 з 58

Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


А.
пр..бувати, пр..гарний, пр..кручений
Б.
пр..вертати, пр..балтійський, пр..сяга
В.
пр..вітний, пр..добрий, пр..тримати
Г.
пр..кручувати, пр..смачний, пр..вітання
Д.
пр..кликаний, пр..чисто, пр..нести
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №14 з 58

Усі слова написано правильно в рядку


А.
польовий, рельєф, камінчик, дівчиньці
Б.
боязкий, медальйон, портьєра, гуаш
В.
різбяр, подільський, гребінчик, сімдесят
Г.
ін'єкція, нюанс, тоньший, няньчити
Д.
кізоньці, він’єтка, батальйон, ательє
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №15 з 58

Через дефіс треба писати всі слова рядка


А.
давним/давно, навчально/виховний, стерео/звук
Б.
аграрно/промисловий, сніжно/білий, екс/король
В.
південно/східний, жовто/гарячий, сон/трава
Г.
біло/зелений, макро/економіка, кіловат/година
Д.
науково/технічний, блок/система, паро/плав
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №16 з 58

Правильно написано всі похідні слова в рядку


А.
Запоріжжя - запоріжський, чех - чеський, Черкаси - черкаський
Б.
Прага - пражський, козак - козацький, Овруч - овруцький
В.
Рига - ризький, узбек - узбецький, Воронеж - воронезький
Г.
Париж - парижський, латиш - латиський, Буг - бузький
Д.
Кавказ - кавкаський, турок - турецький, Збараж - збаразький
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №17 з 58

Відмінкову форму числівника вжито правильно в реченні


А.
Певніші й докладніші відомості про козаків ми знаходимо коло року тисяча п'ятисот п'ятидесятого.
Б.
Якось, у тисячу шістсот сорок сьомому році, Чаплинський напав зі своїми гайдуками на Суботів.
В.
Найперші відомості про козаків записані в хроніках і літописах уже в тисяча чотирьохсот дев'яносто другому році.
Г.
Богун виявив талант полководця під час Берестецької битви в червні тисяча шістсот п'ятдесят першого року.
Д.
Запорозька Січ до останніх днів свого існування, тобто до тисячу семисот сімдесят п'ятого року, залишалася острівцем волі.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №18 з 58

Виділене слово НЕ є часткою в реченні


А.
Тільки в праці відчуваєш себе окриленим, необхідним людям.
Б.
Не знаю, чи доведеться мені ще раз побувати в Києві.
В.
Як хочеться почути ще хоч раз ніжну українську пісню.
Г.
Хай завжди сіється добро на полі людського життя.
Д.
Дерева і трави наче світилися наскрізь.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №19 з 58

Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку


А.
ходімте
Б.
дозволимо
В.
не мовчімо
Г.
пішли
Д.
подякуємо
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №20 з 58

Граматичну помилку допущено в реченні


А.
Будь ласка, перебуваючи на вокзалі, намагайтеся не смітити.
Б.
Перебуваючи на вокзалі, просимо вас не смітити.
В.
Не смітіть, перебуваючи на вокзалі.
Г.
Просимо вас не смітити на вокзалі.
Д.
Будь ласка, не смітіть, коли ви перебуваєте на вокзалі.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №21 з 58

Прочитайте речення (розділові знаки пропущено).

Бажання дізнатися про найдальших предків (1) пошуки сімейних реліквій (2) розмови з рідними (З) усе це прокладає незримі ниточки духовності між старшими й молодшими членами родини (4) робить їх ближчими (5) ріднішими один одному.

Кому треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ


А.
1
Б.
2
В.
3
Г.
4
Д.
5
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №22 з 58

Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення в рядку


А.
Де б хор не виступав, скрізь його радо вітали.
Б.
Коли приїхали з лісу додому, було вже зовсім темно.
В.
Як купуєте товар, вимагайте від продавця чек.
Г.
Відколи знаю Оксану, вона дивує мене своєю терплячістю.
Д.
Якщо виходите з кімнати, світло автоматично вимикається.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №23 з 58

Складнопідрядне речення з підрядним часу утвориться, якщо до частини «Я буду згадувати свої шкільні роки...» додати


А.
бо були вони щасливими.
Б.
щоби ненадовго повернутися назад.
В.
хоч і швидко вони промайнули.
Г.
доки буду топтати ряст.
Д.
дарма що вони були дуже давно.
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №24 з 58

Установіть відповідність між фразеологізмом і відповідним за змістом прислівником.


Фразеологізм
1.
шапкою докинути
2.
хоч греблю гати
3.
до нових віників
4.
як мокре горить
Прислівник
А.
багато
Б.
повільно
В.
надовго
Г.
близько
Д.
незручно
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №25 з 58

З'ясуйте, яким компонентом ускладнено речення.


Речення (розділові знаки пропущено)
1.
Щирий людський сміх кажуть віку додає.
2.
Тихо курілися луки переливаючись барвами.
3.
Народи явлені у Слові достойно жити можуть на землі.
4.
І нехай в'януть білі й рожеві червоні й блакитні троянди.
Ускладнювальний компонент
А.
вставне слово
Б.
однорідні члени речення
В.
відокремлене означення
Г.
відокремлений додаток
Д.
відокремлена обставина
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №26 з 58

Установіть, яким членом речення є кожне зі слів, позначених цифрами (цифра стоїть перед словом, яке вона позначає).

У кого (1)серце мудрістю (2)багате, (3)тому глибини (4)всякі перейти.


1.
серце
2.
багате
3.
тому
4.
всякі
А.
додаток
Б.
означення
В.
обставина
Г.
підмет
Д.
присудок
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №27 з 58

З'ясуйте причину вживання тире в наведених реченнях.


Випадок уживання тире
1.
перед узагальнювальним словом
2.
між підметом і присудком
3.
при відокремленій прикладці
4.
у безсполучниковому реченні
Приклад
А.
Дмухнув вітрець - і мрії ті пропали.
Б.
Ні сивий академік, ні учитель, ні учень - ніхто не відповість на це питання.
В.
Соловей співає - серце завмирає.
Г.
У будь-якій ситуації залишатися Людиною – ось єдина умова життя.
Д.
Часом над горами встає веселка – різнобарвний стовп світла.
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №28 з 58

Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Дослідження (1) вчених доводять, що людину, яка не привчила (2) себе працювати напружено, (3) долаючи звичку (4) зайвий раз відпочити, чекає обмеженість мислення, відмова від усього творчого.


1.
вчених
2.
себе
3.
долаючи
4.
зайвий
А.
іменник
Б.
прикметник
В.
займенник
Г.
дієприкметник (форма дієслова)
Д.
дієприслівник (форма дієслова)
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №29 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Народна медицина

(1-4) Оскільки медицина як наука виникла досить пізно (у ХVІІІ ст.), а люди
хворіли завжди, кожен народ виробив власні знання про лікування. В основі
цих знань лежать спостереження й напрацьовані багатьма поколіннями навички
цілительства.

(5-12) Ще в незбагненно далекі часи люди помітили, що нетравоїдні тварини
час від часу користуються послугами «зеленої аптеки». Коти та собаки в разі
захворювання їдять траву. Про тонізувальні властивості зерен кавового дерева люди
теж дізналися, спостерігаючи за тваринами. За легендою, пастух помітив, що кози,
об'їдаючи гілочки з плодами цього дерева, стають прудкими, грайливими, причому
такий настрій у них зберігається дуже довго. Від природи допитливий пастух теж
пожував кавових плодів і був вельми здивований: куди й поділася втома, звідкись
узялися сили. Нині результати цього відкриття відомі всьому світові.

(13-18) Відомості про використання цілющих властивостей рослин у давнину
можна отримати, вивчаючи дані археології та етнографії. Народні цілителі мали
досить добре уявлення про вплив того чи іншого зілля на організм, ну а дози
випробовувалися на людях. Дуже часто приготування ліків і лікування ними
супроводжувалися магічними діями, що надавало всьому процесу загадковості,
таємничості.

(19-22) Археологічні знахідки підтверджують давність лікування травами:
у різних куточках світу часто знаходять спеціальний посуд для розтирання
лікарських трав. Іноді цей посуд прикрашено якимись символами, що вказує на
використання його в магічних обрядах.

(23-27) На найдавніших писемних пам'ятках – глиняних табличках,
віднайдених в Ассирії, теж є дані про лікарські рослини. З папірусів відомо, що
єгиптяни добре зналися на цілющому зіллі і навіть склали його список. Крім того,
на стінах єгипетських пірамід існують численні зображення лікарських рослин,
які й зараз використовуються у фармації.

(28-33) Вправно лікували травами і в давньому Китаї. Перший китайський
трактат про зцілювальні властивості дев'ятисот рослин датований 2 500 роком
до н.е.; добре зналися на лікуванні травами й стародавні греки Гіппократ і Діоскорид
(у праці «Лікарські рослини», писаній на початку нашої ери, він подає шістсот назв
лікарської флори). Авіценна описав понад 800 ліків рослинного походження, а
давньоримський учений Пліній - близько тисячі рослин, переважно лікарських.

(34-38) Наші предки ще за часів Київської Русі користувалися дарами «зеленої
аптеки». Так, застуду ефективно лікували відваром з кори білої верби й таволги,
а виразки - банною пліснявою, хоча пеніцилін учений Флемінг відкрив набагато
пізніше. Ще у ХІІ столітті онука Мономаха Євпраксія написала трактат «Мазі»,
який мав двадцять дев'ять розділів.

(39-46) Особливу популярність у народі в давнину мало татарське зілля
(аїр тростинний), яке, за однією з версій, було завезено в Україну кримськими
татарами. Вони вважали, що аїр очищає водойми, і брали його, коли йшли в походи
в Україну, там кидали в озера й ставки, знезаражуючи воду, а потім спокійно пили.
Пізніше медики з'ясували, що кореневища аїру виділяють фітонциди - речовини,
які вбивають мікроби. Густий аромат і знезаражувальні властивості зробили цю
рослину популярною в народі: нею посипали на свята долівки, пучечки клали за
образи.

(47-50) Народна медицина - одна з найстаріших галузей людських знань. Її
початки сягають доісторичних часів, але й через багато тисячоліть вона залишилася
такою самою, як і раніше, відфільтрувавши та відшліфувавши досвід і знання про
засоби й методи лікування.

За Т. Лепехою

Археологічними джерелами інформації про давні традиції народної медицини є всі вказані, ОКРІМ


А.
записів на глиняних табличках
Б.
народних легенд
В.
єгипетських папірусів
Г.
стін єгипетських пірамід
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №30 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Народна медицина

(1-4) Оскільки медицина як наука виникла досить пізно (у ХVІІІ ст.), а люди
хворіли завжди, кожен народ виробив власні знання про лікування. В основі
цих знань лежать спостереження й напрацьовані багатьма поколіннями навички
цілительства.

(5-12) Ще в незбагненно далекі часи люди помітили, що нетравоїдні тварини
час від часу користуються послугами «зеленої аптеки». Коти та собаки в разі
захворювання їдять траву. Про тонізувальні властивості зерен кавового дерева люди
теж дізналися, спостерігаючи за тваринами. За легендою, пастух помітив, що кози,
об'їдаючи гілочки з плодами цього дерева, стають прудкими, грайливими, причому
такий настрій у них зберігається дуже довго. Від природи допитливий пастух теж
пожував кавових плодів і був вельми здивований: куди й поділася втома, звідкись
узялися сили. Нині результати цього відкриття відомі всьому світові.

(13-18) Відомості про використання цілющих властивостей рослин у давнину
можна отримати, вивчаючи дані археології та етнографії. Народні цілителі мали
досить добре уявлення про вплив того чи іншого зілля на організм, ну а дози
випробовувалися на людях. Дуже часто приготування ліків і лікування ними
супроводжувалися магічними діями, що надавало всьому процесу загадковості,
таємничості.

(19-22) Археологічні знахідки підтверджують давність лікування травами:
у різних куточках світу часто знаходять спеціальний посуд для розтирання
лікарських трав. Іноді цей посуд прикрашено якимись символами, що вказує на
використання його в магічних обрядах.

(23-27) На найдавніших писемних пам'ятках – глиняних табличках,
віднайдених в Ассирії, теж є дані про лікарські рослини. З папірусів відомо, що
єгиптяни добре зналися на цілющому зіллі і навіть склали його список. Крім того,
на стінах єгипетських пірамід існують численні зображення лікарських рослин,
які й зараз використовуються у фармації.

(28-33) Вправно лікували травами і в давньому Китаї. Перший китайський
трактат про зцілювальні властивості дев'ятисот рослин датований 2 500 роком
до н.е.; добре зналися на лікуванні травами й стародавні греки Гіппократ і Діоскорид
(у праці «Лікарські рослини», писаній на початку нашої ери, він подає шістсот назв
лікарської флори). Авіценна описав понад 800 ліків рослинного походження, а
давньоримський учений Пліній - близько тисячі рослин, переважно лікарських.

(34-38) Наші предки ще за часів Київської Русі користувалися дарами «зеленої
аптеки». Так, застуду ефективно лікували відваром з кори білої верби й таволги,
а виразки - банною пліснявою, хоча пеніцилін учений Флемінг відкрив набагато
пізніше. Ще у ХІІ столітті онука Мономаха Євпраксія написала трактат «Мазі»,
який мав двадцять дев'ять розділів.

(39-46) Особливу популярність у народі в давнину мало татарське зілля
(аїр тростинний), яке, за однією з версій, було завезено в Україну кримськими
татарами. Вони вважали, що аїр очищає водойми, і брали його, коли йшли в походи
в Україну, там кидали в озера й ставки, знезаражуючи воду, а потім спокійно пили.
Пізніше медики з'ясували, що кореневища аїру виділяють фітонциди - речовини,
які вбивають мікроби. Густий аромат і знезаражувальні властивості зробили цю
рослину популярною в народі: нею посипали на свята долівки, пучечки клали за
образи.

(47-50) Народна медицина - одна з найстаріших галузей людських знань. Її
початки сягають доісторичних часів, але й через багато тисячоліть вона залишилася
такою самою, як і раніше, відфільтрувавши та відшліфувавши досвід і знання про
засоби й методи лікування.

За Т. Лепехою

Думку про те, що люди набували досвіду цілительства, спостерігаючи за довкіллям, конкретизовано в рядках


А.
1-4
Б.
5-12
В.
34-38
Г.
39-46
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №31 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Народна медицина

(1-4) Оскільки медицина як наука виникла досить пізно (у ХVІІІ ст.), а люди
хворіли завжди, кожен народ виробив власні знання про лікування. В основі
цих знань лежать спостереження й напрацьовані багатьма поколіннями навички
цілительства.

(5-12) Ще в незбагненно далекі часи люди помітили, що нетравоїдні тварини
час від часу користуються послугами «зеленої аптеки». Коти та собаки в разі
захворювання їдять траву. Про тонізувальні властивості зерен кавового дерева люди
теж дізналися, спостерігаючи за тваринами. За легендою, пастух помітив, що кози,
об'їдаючи гілочки з плодами цього дерева, стають прудкими, грайливими, причому
такий настрій у них зберігається дуже довго. Від природи допитливий пастух теж
пожував кавових плодів і був вельми здивований: куди й поділася втома, звідкись
узялися сили. Нині результати цього відкриття відомі всьому світові.

(13-18) Відомості про використання цілющих властивостей рослин у давнину
можна отримати, вивчаючи дані археології та етнографії. Народні цілителі мали
досить добре уявлення про вплив того чи іншого зілля на організм, ну а дози
випробовувалися на людях. Дуже часто приготування ліків і лікування ними
супроводжувалися магічними діями, що надавало всьому процесу загадковості,
таємничості.

(19-22) Археологічні знахідки підтверджують давність лікування травами:
у різних куточках світу часто знаходять спеціальний посуд для розтирання
лікарських трав. Іноді цей посуд прикрашено якимись символами, що вказує на
використання його в магічних обрядах.

(23-27) На найдавніших писемних пам'ятках – глиняних табличках,
віднайдених в Ассирії, теж є дані про лікарські рослини. З папірусів відомо, що
єгиптяни добре зналися на цілющому зіллі і навіть склали його список. Крім того,
на стінах єгипетських пірамід існують численні зображення лікарських рослин,
які й зараз використовуються у фармації.

(28-33) Вправно лікували травами і в давньому Китаї. Перший китайський
трактат про зцілювальні властивості дев'ятисот рослин датований 2 500 роком
до н.е.; добре зналися на лікуванні травами й стародавні греки Гіппократ і Діоскорид
(у праці «Лікарські рослини», писаній на початку нашої ери, він подає шістсот назв
лікарської флори). Авіценна описав понад 800 ліків рослинного походження, а
давньоримський учений Пліній - близько тисячі рослин, переважно лікарських.

(34-38) Наші предки ще за часів Київської Русі користувалися дарами «зеленої
аптеки». Так, застуду ефективно лікували відваром з кори білої верби й таволги,
а виразки - банною пліснявою, хоча пеніцилін учений Флемінг відкрив набагато
пізніше. Ще у ХІІ столітті онука Мономаха Євпраксія написала трактат «Мазі»,
який мав двадцять дев'ять розділів.

(39-46) Особливу популярність у народі в давнину мало татарське зілля
(аїр тростинний), яке, за однією з версій, було завезено в Україну кримськими
татарами. Вони вважали, що аїр очищає водойми, і брали його, коли йшли в походи
в Україну, там кидали в озера й ставки, знезаражуючи воду, а потім спокійно пили.
Пізніше медики з'ясували, що кореневища аїру виділяють фітонциди - речовини,
які вбивають мікроби. Густий аромат і знезаражувальні властивості зробили цю
рослину популярною в народі: нею посипали на свята долівки, пучечки клали за
образи.

(47-50) Народна медицина - одна з найстаріших галузей людських знань. Її
початки сягають доісторичних часів, але й через багато тисячоліть вона залишилася
такою самою, як і раніше, відфільтрувавши та відшліфувавши досвід і знання про
засоби й методи лікування.

За Т. Лепехою

Рядки 34-46 об'єднані мікротемою


А.
медицина Київської Русі
Б.
лікарські трави в українських обрядах
В.
народна медицина в українців
Г.
успіхи українських медиків
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №32 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Народна медицина

(1-4) Оскільки медицина як наука виникла досить пізно (у ХVІІІ ст.), а люди
хворіли завжди, кожен народ виробив власні знання про лікування. В основі
цих знань лежать спостереження й напрацьовані багатьма поколіннями навички
цілительства.

(5-12) Ще в незбагненно далекі часи люди помітили, що нетравоїдні тварини
час від часу користуються послугами «зеленої аптеки». Коти та собаки в разі
захворювання їдять траву. Про тонізувальні властивості зерен кавового дерева люди
теж дізналися, спостерігаючи за тваринами. За легендою, пастух помітив, що кози,
об'їдаючи гілочки з плодами цього дерева, стають прудкими, грайливими, причому
такий настрій у них зберігається дуже довго. Від природи допитливий пастух теж
пожував кавових плодів і був вельми здивований: куди й поділася втома, звідкись
узялися сили. Нині результати цього відкриття відомі всьому світові.

(13-18) Відомості про використання цілющих властивостей рослин у давнину
можна отримати, вивчаючи дані археології та етнографії. Народні цілителі мали
досить добре уявлення про вплив того чи іншого зілля на організм, ну а дози
випробовувалися на людях. Дуже часто приготування ліків і лікування ними
супроводжувалися магічними діями, що надавало всьому процесу загадковості,
таємничості.

(19-22) Археологічні знахідки підтверджують давність лікування травами:
у різних куточках світу часто знаходять спеціальний посуд для розтирання
лікарських трав. Іноді цей посуд прикрашено якимись символами, що вказує на
використання його в магічних обрядах.

(23-27) На найдавніших писемних пам'ятках – глиняних табличках,
віднайдених в Ассирії, теж є дані про лікарські рослини. З папірусів відомо, що
єгиптяни добре зналися на цілющому зіллі і навіть склали його список. Крім того,
на стінах єгипетських пірамід існують численні зображення лікарських рослин,
які й зараз використовуються у фармації.

(28-33) Вправно лікували травами і в давньому Китаї. Перший китайський
трактат про зцілювальні властивості дев'ятисот рослин датований 2 500 роком
до н.е.; добре зналися на лікуванні травами й стародавні греки Гіппократ і Діоскорид
(у праці «Лікарські рослини», писаній на початку нашої ери, він подає шістсот назв
лікарської флори). Авіценна описав понад 800 ліків рослинного походження, а
давньоримський учений Пліній - близько тисячі рослин, переважно лікарських.

(34-38) Наші предки ще за часів Київської Русі користувалися дарами «зеленої
аптеки». Так, застуду ефективно лікували відваром з кори білої верби й таволги,
а виразки - банною пліснявою, хоча пеніцилін учений Флемінг відкрив набагато
пізніше. Ще у ХІІ столітті онука Мономаха Євпраксія написала трактат «Мазі»,
який мав двадцять дев'ять розділів.

(39-46) Особливу популярність у народі в давнину мало татарське зілля
(аїр тростинний), яке, за однією з версій, було завезено в Україну кримськими
татарами. Вони вважали, що аїр очищає водойми, і брали його, коли йшли в походи
в Україну, там кидали в озера й ставки, знезаражуючи воду, а потім спокійно пили.
Пізніше медики з'ясували, що кореневища аїру виділяють фітонциди - речовини,
які вбивають мікроби. Густий аромат і знезаражувальні властивості зробили цю
рослину популярною в народі: нею посипали на свята долівки, пучечки клали за
образи.

(47-50) Народна медицина - одна з найстаріших галузей людських знань. Її
початки сягають доісторичних часів, але й через багато тисячоліть вона залишилася
такою самою, як і раніше, відфільтрувавши та відшліфувавши досвід і знання про
засоби й методи лікування.

За Т. Лепехою

Контекстуальним синонімом до виділеного слова в словосполученні «народна медицина» є


А.
етнічна
Б.
фольклорна
В.
національна
Г.
неофіційна
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №33 з 58

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання

Народна медицина

(1-4) Оскільки медицина як наука виникла досить пізно (у ХVІІІ ст.), а люди
хворіли завжди, кожен народ виробив власні знання про лікування. В основі
цих знань лежать спостереження й напрацьовані багатьма поколіннями навички
цілительства.

(5-12) Ще в незбагненно далекі часи люди помітили, що нетравоїдні тварини
час від часу користуються послугами «зеленої аптеки». Коти та собаки в разі
захворювання їдять траву. Про тонізувальні властивості зерен кавового дерева люди
теж дізналися, спостерігаючи за тваринами. За легендою, пастух помітив, що кози,
об'їдаючи гілочки з плодами цього дерева, стають прудкими, грайливими, причому
такий настрій у них зберігається дуже довго. Від природи допитливий пастух теж
пожував кавових плодів і був вельми здивований: куди й поділася втома, звідкись
узялися сили. Нині результати цього відкриття відомі всьому світові.

(13-18) Відомості про використання цілющих властивостей рослин у давнину
можна отримати, вивчаючи дані археології та етнографії. Народні цілителі мали
досить добре уявлення про вплив того чи іншого зілля на організм, ну а дози
випробовувалися на людях. Дуже часто приготування ліків і лікування ними
супроводжувалися магічними діями, що надавало всьому процесу загадковості,
таємничості.

(19-22) Археологічні знахідки підтверджують давність лікування травами:
у різних куточках світу часто знаходять спеціальний посуд для розтирання
лікарських трав. Іноді цей посуд прикрашено якимись символами, що вказує на
використання його в магічних обрядах.

(23-27) На найдавніших писемних пам'ятках – глиняних табличках,
віднайдених в Ассирії, теж є дані про лікарські рослини. З папірусів відомо, що
єгиптяни добре зналися на цілющому зіллі і навіть склали його список. Крім того,
на стінах єгипетських пірамід існують численні зображення лікарських рослин,
які й зараз використовуються у фармації.

(28-33) Вправно лікували травами і в давньому Китаї. Перший китайський
трактат про зцілювальні властивості дев'ятисот рослин датований 2 500 роком
до н.е.; добре зналися на лікуванні травами й стародавні греки Гіппократ і Діоскорид
(у праці «Лікарські рослини», писаній на початку нашої ери, він подає шістсот назв
лікарської флори). Авіценна описав понад 800 ліків рослинного походження, а
давньоримський учений Пліній - близько тисячі рослин, переважно лікарських.

(34-38) Наші предки ще за часів Київської Русі користувалися дарами «зеленої
аптеки». Так, застуду ефективно лікували відваром з кори білої верби й таволги,
а виразки - банною пліснявою, хоча пеніцилін учений Флемінг відкрив набагато
пізніше. Ще у ХІІ столітті онука Мономаха Євпраксія написала трактат «Мазі»,
який мав двадцять дев'ять розділів.

(39-46) Особливу популярність у народі в давнину мало татарське зілля
(аїр тростинний), яке, за однією з версій, було завезено в Україну кримськими
татарами. Вони вважали, що аїр очищає водойми, і брали його, коли йшли в походи
в Україну, там кидали в озера й ставки, знезаражуючи воду, а потім спокійно пили.
Пізніше медики з'ясували, що кореневища аїру виділяють фітонциди - речовини,
які вбивають мікроби. Густий аромат і знезаражувальні властивості зробили цю
рослину популярною в народі: нею посипали на свята долівки, пучечки клали за
образи.

(47-50) Народна медицина - одна з найстаріших галузей людських знань. Її
початки сягають доісторичних часів, але й через багато тисячоліть вона залишилася
такою самою, як і раніше, відфільтрувавши та відшліфувавши досвід і знання про
засоби й методи лікування.

За Т. Лепехою

Загальну ідею тексту найкраще окреслює прислів'я


А.
На всяку хворість зілля росте.
Б.
Зі злої трави лихе і сіно.
В.
Хто здоров, той ліків не потребує.
Г.
Барвінок на вінок, а полин на віник.
АБВГ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №34 з 58

У творі «Чи не той то Хміль» ідеться про


А.
битву між половцями й русичами
Б.
весільний обряд
В.
календарний обряд
Г.
сільськогосподарський обряд
Д.
битву між поляками й козаками
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №35 з 58

«Хочу голову свою положити або попити шоломом з Дону», - заявляє герой «Слова про похід Ігорів»


А.
Всеволод
Б.
Святослав
В.
Ігор
Г.
Володимир
Д.
Ярослав
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №36 з 58

Повчальний сенс байки «Бджола та Шершень» є суголосним вислову


А.
«Повна діжка мовить, а порожня - гучить»
Б.
«Дерево по плодах пізнається»
В.
«Хто труда не докладе, той до добра не прийде»
Г.
«Бери вершину і матимеш середину»
Д.
«Мудра людина у природженому ділі трудиться»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №37 з 58

Запорозький полковник Максим Залізняк є персонажем твору


А.
«Маруся Чурай»
Б.
«Засвіт встали козаченьки»
В.
«Чорна рада»
Г.
«Гайдамаки»
Д.
«De libertate»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №38 з 58

Події часів Руїни у своєму романі відтворив


А.
Михайло Коцюбинський
Б.
Іван Котляревський
В.
Пантелеймон Куліш
Г.
Панас Мирний
Д.
Іван Франко
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №39 з 58

Побут і психологію українських селян у перші десятиріччя після скасування кріпацтва змальовано у творі


А.
«Камінний хрест»
Б.
«Кайдашева сім'я»
В.
«Тіні забутих предків»
Г.
«Максим Гримач»
Д.
«Наталка Полтавка»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №40 з 58

«Пропащою силою» називають


А.
Чіпку Варениченка
Б.
Кирила Тура
В.
Карпа Кайдаша
Г.
Мартина Борулю
Д.
Максима Гримача
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №41 з 58

«Очевидна аналогія з українською нацією та її шляхом – шляхом не сорока років, а цілих століть, - до своєї свободи і державності» простежується у творі


А.
«Маруся Чурай»
Б.
«Гайдамаки»
В.
«Чорна рада»
Г.
«Мойсей»
Д.
«Тіні забутих предків»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №42 з 58

На малюнку зображено епізод твору


А.
«Тіні забутих предків»
Б.
«Максим Гримач»
В.
«Камінний хрест»
Г.
«Чари ночі»
Д.
«Різдво»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №43 з 58

Стильову течію експресіонізму в українській літературі започаткував автор твору


А.
«Камінний хрест»
Б.
«Різдво»
В.
«Тигролови»
Г.
«Стилет чи стилос?»
Д.
«Іntermezzo»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №44 з 58

У словах Лесі Українки «Я на гору круту крем'яную / Буду камінь важкий підіймать...» переосмислено образ


А.
Ікара
Б.
Енея
В.
Прометея
Г.
Сізіфа
Д.
Геракла
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №45 з 58

Образ «тихих озер загірної комуни» служить композиційним обрамленням твору


А.
«Три зозулі з поклоном»
Б.
«Момент»
В.
«Подвійне коло»
Г.
«Шаланда в морі»
Д.
«Я (Романтика)»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №46 з 58

У рядках

Кохана спить, кохана спить,
Піди збуди. Цілуй їй очі.
Кохана спить...

провідним художнім засобом є


А.
оксиморон
Б.
тавтологія
В.
антитеза
Г.
метафора
Д.
гіпербола
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №47 з 58

Справжнє прізвище автора твору «Contra spem spero!»


А.
Тобілевич
Б.
Кандиба
В.
Косач
Г.
Фітільов
Д.
Лозов'ягін
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №48 з 58

«Змичка міста й села - це міцна запорука майбутніх міст-садів», - так закінчує вступний твір до інституту


А.
Григорій Многогрішний
Б.
Степан Радченко
В.
Мокій Мазайло
Г.
Іван Половець
Д.
Василь Кравчина
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №49 з 58

Зіставлення української й російської мов є важливим сюжетним компонентом твору


А.
«Маруся Чурай»
Б.
«Місто»
В.
«Мина Мазайло»
Г.
«Подвійне коло»
Д.
«Момент»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №50 з 58

«Пісня для неї такий же священний олтар, як і любов. Це великі стихії однієї великої душі, які зливаються в ціле, що його несила розділити», - сказано про головну героїню твору


А.
«Момент»
Б.
«За мить щастя»
В.
«Шаланда в морі»
Г.
«Я (Романтика)»
Д.
«Маруся Чурай»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №51 з 58

Метафоричний образ сонця, яке «їхало на велосипеді, / Обминаючи хмари на небі», створив


А.
Максим Рильський
Б.
Василь Симоненко
В.
Богдан-Ігор Антонич
Г.
Іван Драч
Д.
Василь Стус
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №52 з 58

Правнук гетьмана Запорозької Січі Дем'яна Многогрішного є головним героєм твору


А.
Івана Багряного
Б.
Олександра Довженка
В.
Валер'яна Підмогильного
Г.
Ліни Костенко
Д.
Григора Тютюнника
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №53 з 58

Ю. Андрухович, В. Неборак і О. Ірванець заснували поетичне угруповання


А.
«Пропала грамота»
Б.
«Бу-Ба-Бу»
В.
«Нова дегенерація»
Г.
«ЛуГоСад»
Д.
«Західний вітер»
АБВГД

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання №54 з 58

Установіть відповідність між письменником і провідним жанром (жанровим різновидом) його творів.


Письменник
1.
Іван Багряний
2.
Григір Тютюнник
3.
Олександр Довженко
4.
Остап Вишня
Жанр (жанровий різновид) творів
А.
усмішка
Б.
роман
В.
комедія
Г.
новела
Д.
кіноповість
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №55 з 58

Установіть відповідність між твором та його частиною (розділом).


Твір
1.
«Маруся Чурай»
2.
«Гайдамаки»
3.
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
4.
«Тигролови»
Частина твору
А.
«Подвійне коло»
Б.
«Гінець до гетьмана»
В.
«Треті півні»
Г.
«Дракон»
Д.
«Польова царівна»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №56 з 58

Установіть відповідність між персонажами того самого твору.


Персонаж
1.
Лаврін Запорожець
2.
Ярема Галайда
3.
Матвій Гвинтовка
4.
Максим Гудзь
Персонаж
А.
Кирило Тур
Б.
Мина Товченик
В.
Іван Гонта
Г.
Іван Дідух
Д.
Василь Польський
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №57 з 58

Установіть відповідність між письменником і його висловлюванням.


Письменник
1.
Григорій Квітка-Основ'яненко
2.
Тарас Шевченко
3.
Іван Франко
4.
Іван Карпенко Карий
Висловлювання
А.
«Згадую Борулю, хоч люди сміються з нього, бо їм здається, що вони не такі чудаки, як Боруля, а коли гарненько придивитися, то й сміятися нічого: хто б не хотів вивести своїх дітей на дворянську лінію, щоб вони не черствий кусок хліба мали?!»
Б.
«Основною темою поеми я зробив смерть Мойсея як пророка, не признаного своїм народом. Ся тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні...»
В.
«Страшно подумати, що народ, котрий настільки активно брав участь у подіях роду людського, не в змозі був розповісти про своє життя в історичному романі...»
Г.
«Живучи в Україні, привчившись до мови жителів, я навчився розуміти думки їхні і примусив їх своїми словами переказувати їх публіці. Ось причина уваги, якої удостоєна Маруся та інші, тому що написані з натури...»
Д.
«Я добре знав, що живопис - моя майбутня професія, мій насущний хліб. І замість того, щоб вивчати її глибокі таїнства, та ще й під проводом такого вчителя, яким був безсмертний Брюллов, я компонував вірші...»
АБВГД
1
2
3
4

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання №58 з 58

Частина 3

Власне висловлення

Прочитайте наведений текст.

Для великих справ потрібна злагода й одностайність.

Часто можна почути, що людям важко досягти згоди саме через прагнення кожного до влади, тоді як лідер має бути один. А може, влада багатьох і рівноправність кожного — це і є найкращий спосіб керування?

Який з цих способів організації влади мало б обрати суспільство?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художний образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Вибрати іншу сесію